Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Härnösands domkyrkoförsamling AIa:9 (1835-1845) (AID: v121608 Öppna, NAD: SE/HLA/1010081)

Beskrivning av AID

Härnösands domkyrkoförsamling AIa:9 
AIDv121608 
VolymtypHusförhörslängd
Årtal1835-1845
InformationAvser hyresfolk. Häri även: In- och utflyttningslängd 1841. Nattvardslängd för studiosi 1835-1845. Flyttningsattester 1822-1840
Härnösands domkyrkoförsamling
LänVästernorrlands län
LandskapÅngermanland
ArkivtypFörsamling/Socken
AliasHärnösand, Härnö
InformationI arkivet ingår Härnö församling.

Härnösands domkyrkoförsamling

Namn:
1586--1978-08-09 Härnösand
1978-08-10- Härnösands domkyrkoförsamling

Indelning:
Härnösands församling bildades år 1586 genom utbrytning ur Härnö församling.

Ur Härnösands församling utbröts år 1845 Härnösands hospitalsförsamling.

Härnösands församling införlivade 1873-01-01 Härnö församling och 1892-01-01 Härnösands hospitalsförsamling.

Län:
1634-1645 Hudiksvall
1645-1654 Härnösand
1655-1762 Gävleborg
1762- Västernorrland

Pastorat:
1586-1872 Moderförsamling i pastoratet Härnösand och Härnö
1873- Eget pastorat

Stift:
-1647 Uppsala ärke
1647- Härnösand

Rådhusrätt:
Härnösand


Härnö

Namn:
Även Härnösands landsförsamling.

Indelning:
Härnö församling bildades, som kapellförsamling, genom utbrytning ur Säbrå församling.

Ur Härnö församling utbröts år 1586 Härnösands församling.

Härnö församling uppgick 1873-01-01 i Härnösands församling.

Län:
1645-1654 Härnösand
1655-1762 Gävleborg
1762- Västernorrland

Pastorat:
Till en början troligen Säbrå, Stigsjö och Härnö
Åtminstone 1531-1586 Säbrå, Häggdånger, Stigsjö och Härnö
1586-1872 Härnösand och Härnö

Stift:
-1647 Uppsala ärke
1647- Härnösand

Tingslag:
Säbrå
NADSE/HLA/1010081
Volymer från Härnösands domkyrkoförsamling
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
1 0000 v121608.b1  
2 0000 v121608.b2  
3 0000 v121608.b3  
4 0000 v121608.b4  
5 0000 v121608.b5  
6 0000 v121608.b6  
7 0000 v121608.b7  
8 0000 v121608.b8  
9 0000 v121608.b9  
10 0000 v121608.b10  
11 0000 v121608.b11  
12 0000 v121608.b12  
13 0000 v121608.b13  
14 0000 v121608.b14  
15 0000 v121608.b15  
16 0000 v121608.b16  
17 0000 v121608.b17  
18 0000 v121608.b18  
19 0000 v121608.b19  
20 0000 v121608.b20  
21 0000 v121608.b21  
22 0000 v121608.b22  
23 0000 v121608.b23  
24 0000 v121608.b24  
25 0000 v121608.b25  
26 0000 v121608.b26  
27 0000 v121608.b27  
28 0000 v121608.b28  
29 0000 v121608.b29  
30 0000 v121608.b30  
31 0001 v121608.b31.s1  
32 0002 v121608.b32.s2  
33 0003a v121608.b33.s3a  
34 0003b v121608.b34.s3b  
35 0003c v121608.b35.s3c  
36 0003d v121608.b36.s3d  
37 0004 v121608.b37.s4  
38 0005 v121608.b38.s5  
39 0006a v121608.b39.s6a  
40 0006b v121608.b40.s6b  
41 0007 v121608.b41.s7  
42 0008 v121608.b42.s8  
43 0009 v121608.b43.s9  
44 0010 v121608.b44.s10  
45 0011 v121608.b45.s11  
46 0012b v121608.b46.s12b  
47 0012a v121608.b47.s12a  
48 0013b v121608.b48.s13b  
49 0013a v121608.b49.s13a  
50 0014a v121608.b50.s14a  
51 0014b v121608.b51.s14b  
52 0015a v121608.b52.s15a  
53 0015b v121608.b53.s15b  
54 0016a v121608.b54.s16a  
55 0016b v121608.b55.s16b  
56 0017 v121608.b56.s17  
57 0018 v121608.b57.s18  
58 0019a v121608.b58.s19a  
59 0019b v121608.b59.s19b  
60 0020 v121608.b60.s20  
61 0021 v121608.b61.s21  
62 0022 v121608.b62.s22  
63 0023a v121608.b63.s23a  
64 0023b v121608.b64.s23b  
65 0024 v121608.b65.s24  
66 0025 v121608.b66.s25  
67 0026a v121608.b67.s26a  
68 0026b v121608.b68.s26b  
69 0027 v121608.b69.s27  
70 0028a v121608.b70.s28a  
71 0028b v121608.b71.s28b  
72 0029 v121608.b72.s29  
73 0030 v121608.b73.s30  
74 0031a v121608.b74.s31a  
75 0031b v121608.b75.s31b  
76 0031c v121608.b76.s31c  
77 0032 v121608.b77.s32  
78 0033 v121608.b78.s33  
79 0034a v121608.b79.s34a  
80 0034b v121608.b80.s34b  
81 0035 v121608.b81.s35  
82 0036 v121608.b82.s36  
83 0037 v121608.b83.s37  
84 0038 v121608.b84.s38  
85 0039 v121608.b85.s39  
86 0040a v121608.b86.s40a  
87 0040b v121608.b87.s40b  
88 0041 v121608.b88.s41  
89 0042 v121608.b89.s42  
90 0043 v121608.b90.s43  
91 0044b v121608.b91.s44b  
92 0044a v121608.b92.s44a  
93 0044c v121608.b93.s44c  
94 0044d v121608.b94.s44d  
95 0044e v121608.b95.s44e  
96 0044f v121608.b96.s44f  
97 0045a v121608.b97.s45a  
98 0045b v121608.b98.s45b  
99 0046 v121608.b99.s46  
100 0047 v121608.b100.s47  
101 0048 v121608.b101.s48  
102 0049 v121608.b102.s49  
103 0050 v121608.b103.s50  
104 0051 v121608.b104.s51  
105 0052 v121608.b105.s52  
106 0053b v121608.b106.s53b  
107 0053a v121608.b107.s53a  
108 0054 v121608.b108.s54  
109 0055a v121608.b109.s55a  
110 0055b v121608.b110.s55b  
111 0056a v121608.b111.s56a  
112 0056b v121608.b112.s56b  
113 0057 v121608.b113.s57  
114 0058 v121608.b114.s58  
115 0059a v121608.b115.s59a  
116 0059b v121608.b116.s59b  
117 0060 v121608.b117.s60  
118 0061 v121608.b118.s61  
119 0062 v121608.b119.s62  
120 0063 v121608.b120.s63  
121 0064a v121608.b121.s64a  
122 0064b v121608.b122.s64b  
123 0065 v121608.b123.s65  
124 0066 v121608.b124.s66  
125 0067 v121608.b125.s67  
126 0068b v121608.b126.s68b  
127 0068a v121608.b127.s68a  
128 0069d v121608.b128.s69d  
129 0000 v121608.b129  
130 0069b v121608.b130.s69b  
131 0069c v121608.b131.s69c  
132 0069a v121608.b132.s69a  
133 0070 v121608.b133.s70  
134 0071 v121608.b134.s71  
135 0072 v121608.b135.s72  
136 0073a v121608.b136.s73a  
137 0073b v121608.b137.s73b  
138 0074 v121608.b138.s74  
139 0075 v121608.b139.s75  
140 0076 v121608.b140.s76  
141 0077a v121608.b141.s77a  
142 0077b v121608.b142.s77b  
143 0077c v121608.b143.s77c  
144 0078 v121608.b144.s78  
145 0079 v121608.b145.s79  
146 0080b v121608.b146.s80b  
147 0080a v121608.b147.s80a  
148 0080c v121608.b148.s80c  
149 0081 v121608.b149.s81  
150 0082 v121608.b150.s82  
151 0083 v121608.b151.s83  
152 0084 v121608.b152.s84  
153 0085b v121608.b153.s85b  
154 0085c v121608.b154.s85c  
155 0085d v121608.b155.s85d  
156 0000 v121608.b156  
157 0085e v121608.b157.s85e  
158 0000 v121608.b158  
159 0086 v121608.b159.s86  
160 0087a v121608.b160.s87a  
161 0087b v121608.b161.s87b  
162 0087c v121608.b162.s87c  
163 0088 v121608.b163.s88  
164 0089b v121608.b164.s89b  
165 0089a v121608.b165.s89a  
166 0089c v121608.b166.s89c  
167 0090 v121608.b167.s90  
168 0091 v121608.b168.s91  
169 0092c v121608.b169.s92c  
170 0092b v121608.b170.s92b  
171 0092d v121608.b171.s92d  
172 0092a v121608.b172.s92a  
173 0093a v121608.b173.s93a  
174 0093b v121608.b174.s93b  
175 0094a v121608.b175.s94a  
176 0094b v121608.b176.s94b  
177 0094c v121608.b177.s94c  
178 0094d v121608.b178.s94d  
179 0095b v121608.b179.s95b  
180 0095a v121608.b180.s95a  
181 0096 v121608.b181.s96  
182 0097a v121608.b182.s97a  
183 0097b v121608.b183.s97b  
184 0098 v121608.b184.s98  
185 0099a v121608.b185.s99a  
186 0099b v121608.b186.s99b  
187 0100a v121608.b187.s100a  
188 0100b v121608.b188.s100b  
189 0101 v121608.b189.s101  
190 0102a v121608.b190.s102a  
191 0102b v121608.b191.s102b  
192 0103a v121608.b192.s103a  
193 0103b v121608.b193.s103b  
194 0103c v121608.b194.s103c  
195 0103d v121608.b195.s103d  
196 0104b v121608.b196.s104b  
197 0104a v121608.b197.s104a  
198 0104c v121608.b198.s104c  
199 0104d v121608.b199.s104d  
200 0105a v121608.b200.s105a  
201 0105b v121608.b201.s105b  
202 0106 v121608.b202.s106  
203 0107b v121608.b203.s107b  
204 0107a v121608.b204.s107a  
205 0108a v121608.b205.s108a  
206 0108b v121608.b206.s108b  
207 0109b v121608.b207.s109b  
208 0109c v121608.b208.s109c  
209 0109a v121608.b209.s109a  
210 0110b v121608.b210.s110b  
211 0110c v121608.b211.s110c  
212 0110d v121608.b212.s110d  
213 0110a v121608.b213.s110a  
214 0110e v121608.b214.s110e  
215 0111 v121608.b215.s111  
216 0112a v121608.b216.s112a  
217 0112b v121608.b217.s112b  
218 0113 v121608.b218.s113  
219 0114a v121608.b219.s114a  
220 0114b v121608.b220.s114b  
221 0114c v121608.b221.s114c  
222 0115a v121608.b222.s115a  
223 0115b v121608.b223.s115b  
224 0116 v121608.b224.s116  
225 0117 v121608.b225.s117  
226 0118 v121608.b226.s118  
227 0119a v121608.b227.s119a  
228 0119b v121608.b228.s119b  
229 0119c v121608.b229.s119c  
230 0119d v121608.b230.s119d  
231 0120a v121608.b231.s120a  
232 0120b v121608.b232.s120b  
233 0120c v121608.b233.s120c  
234 0120d v121608.b234.s120d  
235 0121b v121608.b235.s121b  
236 0121a v121608.b236.s121a  
237 0122 v121608.b237.s122  
238 0123 v121608.b238.s123  
239 0124 v121608.b239.s124  
240 0125b v121608.b240.s125b  
241 0125a v121608.b241.s125a  
242 0125c v121608.b242.s125c  
243 0126a v121608.b243.s126a  
244 0126b v121608.b244.s126b  
245 0126c v121608.b245.s126c  
246 0126d v121608.b246.s126d  
247 0126e v121608.b247.s126e  
248 0127 v121608.b248.s127  
249 0128 v121608.b249.s128  
250 0129 v121608.b250.s129  
251 0130 v121608.b251.s130  
252 0131 v121608.b252.s131  
253 0132 v121608.b253.s132  
254 0133b v121608.b254.s133b  
255 0133a v121608.b255.s133a  
256 0134 v121608.b256.s134  
257 0135 v121608.b257.s135  
258 0136 v121608.b258.s136  
259 0137 v121608.b259.s137  
260 0138 v121608.b260.s138  
261 0139 v121608.b261.s139  
262 0140 v121608.b262.s140  
263 0141 v121608.b263.s141  
264 0142 v121608.b264.s142  
265 0143 v121608.b265.s143  
266 0144 v121608.b266.s144  
267 0145 v121608.b267.s145  
268 0146 v121608.b268.s146  
269 0147 v121608.b269.s147  
270 0148 v121608.b270.s148  
271 0149 v121608.b271.s149  
272 0150a v121608.b272.s150a  
273 0150b v121608.b273.s150b  
274 0150c v121608.b274.s150c  
275 0151 v121608.b275.s151  
276 0152 v121608.b276.s152  
277 0153 v121608.b277.s153  
278 0154 v121608.b278.s154  
279 0155 v121608.b279.s155  
280 0156 v121608.b280.s156  
281 0157 v121608.b281.s157  
282 0158 v121608.b282.s158  
283 0159 v121608.b283.s159  
284 0160 v121608.b284.s160  
285 0161 v121608.b285.s161  
286 0162 v121608.b286.s162  
287 0163 v121608.b287.s163  
288 0164 v121608.b288.s164  
289 0165 v121608.b289.s165  
290 0166 v121608.b290.s166  
291 0167 v121608.b291.s167  
292 0168 v121608.b292.s168  
293 0169 v121608.b293.s169  
294 0170 v121608.b294.s170  
295 0171 v121608.b295.s171  
296 0172 v121608.b296.s172  
297 0173 v121608.b297.s173  
298 0174 v121608.b298.s174  
299 0175b v121608.b299.s175b  
300 0175a v121608.b300.s175a  
301 0176a v121608.b301.s176a  
302 0176b v121608.b302.s176b  
303 0177 v121608.b303.s177  
304 0178 v121608.b304.s178  
305 0179 v121608.b305.s179  
306 0180 v121608.b306.s180  
307 0181 v121608.b307.s181  
308 0182 v121608.b308.s182  
309 0183 v121608.b309.s183  
310 0184 v121608.b310.s184  
311 0185 v121608.b311.s185  
312 0186 v121608.b312.s186  
313 0187 v121608.b313.s187  
314 0188 v121608.b314.s188  
315 0189 v121608.b315.s189  
316 0190 v121608.b316.s190  
317 0191 v121608.b317.s191  
318 0192 v121608.b318.s192  
319 0000 v121608.b319  
320 0000 v121608.b320  
321 0000 v121608.b321  

ANTAL FÄRGBILDER

82 471 948

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet