Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Söderala AIIb:1 (1896-1900) (AID: v136789a Öppna, NAD: SE/HLA/1010201)

Beskrivning av AID

Söderala AIIb:1 
AIDv136789a 
Version1
VolymtypRegister till församlingsbok
Årtal1896-1900
InformationVolymen innehåller två register: Register till församlingsböcker I-II, västra socknen (se A II a:1-2) Register till församlingsböcker III-IV, östra socknen (se A II a:3-4)
Söderala
LänGävleborgs län
LandskapHälsingland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationUr Söderala församling utbröts år 1620 Söderhamn.

Då Maråkers bruksförsamling, som utbrutits ur Söderala 1828, upphörde 1896, ingick dess område i nybildade Ljusne kapellag, vilket erhöll ställning såsom kapellförsamling med egna kyrkoböcker m.m. Av Ljusneområdet bildades 1917-05-01 en särskild kapellförsamling, benämnd Ljusne.

Bergviks kapellförsamling bildades 1914-01-01 enl. k. brev 1913-07-18 av västra delen av Söderala församling (den del av Myskje by, som är belägen väster om Myskjeån, ävensom byarna Vansäter, Sunnanå och Lynäs).

Enl. k. beslut 1943-12-03 har fastigheten Löten 29 med en areal av 0,04 km.2 från 1945 års ingång överflyttats från Skogs socken och församling till Söderala socken och Ljusne församling.

Inom Söderhamns stads område fanns åtskilliga mindre ägostycken, s.k. urfjällar, tillhöriga hemman av Sunds och Östansjö byar av Söderala socken. I anledning av detta förhållande fastställdes församlings- och kommungräns mellan Söderhamn och Söderala enl. k. beslut 1934-11-09. Sedermera ha, enl. k. beslut 1942-03-24, vissa områden med en areal av 0,04 kvadratkilometer från 1943 års ingång överflyttats från Söderala till Söderhamn.

Pastorat
-1620 Eget pastorat
1620-1635 Söderala och Söderhamn
1635-1828 Eget pastorat
1828-1896 Söderala och Maråker (se Ljusne)
1896-1913 Eget pastorat
1914-1917 Söderala och Bergvik
1917-1961 Söderala, Ljusne och Bergvik 1962- Söderala, Ljusne, Bergvik och Mo

Stift
Uppsala ärkestift

Tingslag
-1693 Söderala
1694-1876 Norrala
1877-1906 Södra Hälsinglands östra
1907-1947 Ala
1948-1970 Sydöstra Hälsinglands domsagas
NADSE/HLA/1010201
Volymer från Söderala
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
10 0000 v136789a.b10  
20 0000 v136789a.b20  
30 0000 v136789a.b30  
40 0000 v136789a.b40  
50 0000 v136789a.b50  
60 0000 v136789a.b60  
70 0000 v136789a.b70  
80 0000 v136789a.b80  
90 0000 v136789a.b90  
100 0000 v136789a.b100  
110 0000 v136789a.b110  
120 0000 v136789a.b120  
130 0000 v136789a.b130  
140 0000 v136789a.b140  
150 0000 v136789a.b150  
160 0000 v136789a.b160  
170 0000 v136789a.b170  
180 0000 v136789a.b180  
190 0000 v136789a.b190  
200 0000 v136789a.b200  
210 0000 v136789a.b210  
220 0000 v136789a.b220  
230 0000 v136789a.b230  
240 0000 v136789a.b240  
250 0000 v136789a.b250  
260 0000 v136789a.b260  
270 0000 v136789a.b270  
280 0000 v136789a.b280  
290 0000 v136789a.b290  
300 0000 v136789a.b300  
310 0000 v136789a.b310  
320 0000 v136789a.b320  
330 0000 v136789a.b330  
340 0000 v136789a.b340  
350 0000 v136789a.b350  
360 0000 v136789a.b360  
370 0000 v136789a.b370  
380 0000 v136789a.b380  
390 0000 v136789a.b390  
400 0000 v136789a.b400  
410 0000 v136789a.b410  
420 0000 v136789a.b420  
430 0000 v136789a.b430  
440 0000 v136789a.b440  
450 0000 v136789a.b450  
460 0000 v136789a.b460  
470 0000 v136789a.b470  
480 0000 v136789a.b480  
490 0000 v136789a.b490  
500 0000 v136789a.b500  
510 0000 v136789a.b510  
520 0000 v136789a.b520  
530 0000 v136789a.b530  
540 0000 v136789a.b540  
550 0000 v136789a.b550  
560 0000 v136789a.b560  
570 0000 v136789a.b570  
580 0000 v136789a.b580  
590 0000 v136789a.b590  
600 0000 v136789a.b600  
610 0000 v136789a.b610  
620 0000 v136789a.b620  
630 0000 v136789a.b630  
640 0000 v136789a.b640  
650 0000 v136789a.b650  
660 0000 v136789a.b660  
670 0000 v136789a.b670  
680 0000 v136789a.b680  
690 0000 v136789a.b690  
700 0000 v136789a.b700  
710 0000 v136789a.b710  
720 0000 v136789a.b720  
730 0000 v136789a.b730  
740 0000 v136789a.b740  
750 0000 v136789a.b750  
760 0000 v136789a.b760  
770 0000 v136789a.b770  
780 0000 v136789a.b780  
790 0000 v136789a.b790  
800 0000 v136789a.b800  
810 0000 v136789a.b810  
820 0000 v136789a.b820  
830 0000 v136789a.b830  
840 0000 v136789a.b840  
850 0000 v136789a.b850  
860 0000 v136789a.b860  
870 0000 v136789a.b870  
880 0000 v136789a.b880  
890 0000 v136789a.b890  
900 0000 v136789a.b900  
910 0000 v136789a.b910  
920 0000 v136789a.b920  
930 0000 v136789a.b930  
940 0000 v136789a.b940  
950 0000 v136789a.b950  
960 0000 v136789a.b960  
970 0000 v136789a.b970  
980 0000 v136789a.b980  
990 0000 v136789a.b990  
1000 00000 v136789a.b1000  
1010 00000 v136789a.b1010  
1020 00000 v136789a.b1020  
1030 00000 v136789a.b1030  
1040 00000 v136789a.b1040  
1050 00000 v136789a.b1050  
1060 00000 v136789a.b1060  
1070 00000 v136789a.b1070  
1080 00000 v136789a.b1080  
1090 00000 v136789a.b1090  
1100 00000 v136789a.b1100  
1110 00000 v136789a.b1110  
1120 00000 v136789a.b1120  
1130 00000 v136789a.b1130  
1140 00000 v136789a.b1140  
1150 00000 v136789a.b1150  
1160 00000 v136789a.b1160  
1170 00000 v136789a.b1170  
1180 00000 v136789a.b1180  
1190 00000 v136789a.b1190  
1200 00000 v136789a.b1200  
1210 00000 v136789a.b1210  
1220 00000 v136789a.b1220  
1230 00000 v136789a.b1230  
1240 00000 v136789a.b1240  
1250 00000 v136789a.b1250  
1260 00000 v136789a.b1260  
1270 00000 v136789a.b1270  
1280 00000 v136789a.b1280  
1290 00000 v136789a.b1290  
1300 00000 v136789a.b1300  
1310 00000 v136789a.b1310  
1320 00000 v136789a.b1320  
1330 00000 v136789a.b1330  
1340 00000 v136789a.b1340  
1350 00000 v136789a.b1350  
1360 00000 v136789a.b1360  
1370 00000 v136789a.b1370  
1380 00000 v136789a.b1380  
1390 00000 v136789a.b1390  
1400 00000 v136789a.b1400  
1410 00000 v136789a.b1410  
1420 00000 v136789a.b1420  
1430 00000 v136789a.b1430  
1440 00000 v136789a.b1440  
1450 00000 v136789a.b1450  
1460 00000 v136789a.b1460  
1470 00000 v136789a.b1470  
1480 00000 v136789a.b1480  
1490 00000 v136789a.b1490  
1500 00000 v136789a.b1500  
1510 00000 v136789a.b1510  
1520 00000 v136789a.b1520  
1530 00000 v136789a.b1530  
1540 00000 v136789a.b1540  
1550 00000 v136789a.b1550  
1560 00000 v136789a.b1560  
1570 00000 v136789a.b1570  
1580 00000 v136789a.b1580  
1590 00000 v136789a.b1590  
1600 00000 v136789a.b1600  
1610 00000 v136789a.b1610  
1620 00000 v136789a.b1620  
1630 00000 v136789a.b1630  
1640 00000 v136789a.b1640  
1650 00000 v136789a.b1650  
1660 00000 v136789a.b1660  
1670 00000 v136789a.b1670  
1680 00000 v136789a.b1680  
1690 00000 v136789a.b1690  
1700 00000 v136789a.b1700  
1710 00000 v136789a.b1710  
1720 00000 v136789a.b1720  
1730 00000 v136789a.b1730  
1740 00000 v136789a.b1740  
1750 00000 v136789a.b1750  
1760 00000 v136789a.b1760  
1770 00000 v136789a.b1770  
1780 00000 v136789a.b1780  
1790 00000 v136789a.b1790  
1800 00000 v136789a.b1800  
1810 00000 v136789a.b1810  
1820 00000 v136789a.b1820  
1830 00000 v136789a.b1830  
1840 00000 v136789a.b1840  
1850 00000 v136789a.b1850  
1860 00000 v136789a.b1860  
1870 00000 v136789a.b1870  
1880 00000 v136789a.b1880  
1890 00000 v136789a.b1890  
1900 00000 v136789a.b1900  
1910 00000 v136789a.b1910  
1920 00000 v136789a.b1920  
1930 00000 v136789a.b1930  
1940 00000 v136789a.b1940  
1950 00000 v136789a.b1950  
1960 00000 v136789a.b1960  
1970 00000 v136789a.b1970  
1980 00000 v136789a.b1980  
1990 00000 v136789a.b1990  

ANTAL FÄRGBILDER

82 471 948

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet