Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Jokkmokks tingslags häradsrätt AIa:3 (1740-1749) (AID: v153362 Öppna, NAD: SE/HLA/1040006)

Beskrivning av AID

Jokkmokks tingslags häradsrätt AIa:3 
AIDv153362 
VolymtypDombok
Årtal1740-1749
InformationInnehåller även bouppteckn. 1740 (efter kyrkoherde Petrus Alstadius).
Jokkmokks tingslags häradsrätt
LänNorrbottens län
LandskapLappland
ArkivtypHäradsrätt
InformationJokkmokks tingslag omfattar Jokkmokks socken. Jokkmokk ingick 1680-1742 i Lule lappmark, som - med viss anknytning till Västerbottens södra kontrakts domsaga - till år 1728 hade en särskild domare, en justitiarie, vilkens jurisdiktionsområde 1680-1720 omfattade alla Västerbottens lappmarker och 1720-1728 - i samband med Västerbottens lappmarkers uppdelning i två jurisdiktionsområden - Södra lappmarken (Lule lappmark överflyttades 1720 till Norra lappmarken, men redan följande år återtog lappmarken sin hävdvunna indelning, den Södra bestående av Ume, Pite och Lule lappmarker, den Norra av Torne och Kemi).

Jokkmokk tillhörde därefter t.o.m. 1820 Västerbottens södra kontrakts domsaga, 1821-1838 Västerbottens norra kontrakts domsaga (Norrbottens momsaga), 1839-1876 Norrbottens södra domsaga. fr.o.m. 1877 tillhör Jokkmokk Luleå domsaga. Jokkmokks socken eller som den länge kallades, Lule lappmarkshäradsrätt sammanträdde första gången år 1606 under Daniel Hjorts ledning, då denne på Karl IV:s uppdrag uträdde platsen för den nya socknens ting, marknad och kyrka (se Filip Hultblads arbete. Övergång från nomadismtill agrar bosättning i Jokkmokks socken. (Lund 1968) s 41). Hjorts berättelse daterad 1606-04-18 är tryckt i Handf, rös, Skandinaviens historia del 39,s 189 ff.
NADSE/HLA/1040006
Volymer från Jokkmokks tingslags häradsrätt
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
1 0000 v153362.b1  
2 0000 v153362.b2  
3 0000 v153362.b3  
4 0001 v153362.b4.s1  
5 0002 v153362.b5.s2  
6 0003 v153362.b6.s3  
7 0004 v153362.b7.s4  
8 0005 v153362.b8.s5  
9 0006 v153362.b9.s6  
10 0007 v153362.b10.s7  
11 0008 v153362.b11.s8  
12 0009 v153362.b12.s9  
13 0010 v153362.b13.s10  
14 0011 v153362.b14.s11  
15 0012 v153362.b15.s12  
16 0013 v153362.b16.s13  
17 0014 v153362.b17.s14  
18 0015 v153362.b18.s15  
19 0016 v153362.b19.s16  
20 0017 v153362.b20.s17  
21 0018 v153362.b21.s18  
22 0019 v153362.b22.s19  
23 0020 v153362.b23.s20  
24 0021 v153362.b24.s21  
25 0022 v153362.b25.s22  
26 0023 v153362.b26.s23  
27 0024 v153362.b27.s24  
28 0025 v153362.b28.s25  
29 0026 v153362.b29.s26  
30 0027 v153362.b30.s27  
31 0028 v153362.b31.s28  
32 0029 v153362.b32.s29  
33 0030 v153362.b33.s30  
34 0031 v153362.b34.s31  
35 0032 v153362.b35.s32  
36 0033 v153362.b36.s33  
37 0034 v153362.b37.s34  
38 0035 v153362.b38.s35  
39 0036 v153362.b39.s36  
40 0037 v153362.b40.s37  
41 0038 v153362.b41.s38  
42 0039 v153362.b42.s39  
43 0040 v153362.b43.s40  
44 0041 v153362.b44.s41  
45 0042 v153362.b45.s42  
46 0043 v153362.b46.s43  
47 0044 v153362.b47.s44  
48 0045 v153362.b48.s45  
49 0046 v153362.b49.s46  
50 0047 v153362.b50.s47  
51 0048 v153362.b51.s48  
52 0049 v153362.b52.s49  
53 0050 v153362.b53.s50  
54 0051 v153362.b54.s51  
55 0052 v153362.b55.s52  
56 0053 v153362.b56.s53  
57 0054 v153362.b57.s54  
58 0055 v153362.b58.s55  
59 0056 v153362.b59.s56  
60 0057 v153362.b60.s57  
61 0058 v153362.b61.s58  
62 0059 v153362.b62.s59  
63 0060a v153362.b63.s60a  
64 0060b v153362.b64.s60b  
65 0061 v153362.b65.s61  
66 0062 v153362.b66.s62  
67 0063 v153362.b67.s63  
68 0064 v153362.b68.s64  
69 0065 v153362.b69.s65  
70 0066 v153362.b70.s66  
71 0067 v153362.b71.s67  
72 0068 v153362.b72.s68  
73 0069 v153362.b73.s69  
74 0070 v153362.b74.s70  
75 0071 v153362.b75.s71  
76 0072 v153362.b76.s72  
77 0073 v153362.b77.s73  
78 0074 v153362.b78.s74  
79 0075 v153362.b79.s75  
80 0076 v153362.b80.s76  
81 0077 v153362.b81.s77  
82 0078 v153362.b82.s78  
83 0079 v153362.b83.s79  
84 0080 v153362.b84.s80  
85 0081 v153362.b85.s81  
86 0082 v153362.b86.s82  
87 0083 v153362.b87.s83  
88 0084 v153362.b88.s84  
89 0085 v153362.b89.s85  
90 0086 v153362.b90.s86  
91 0087 v153362.b91.s87  
92 0088 v153362.b92.s88  
93 0089 v153362.b93.s89  
94 0090 v153362.b94.s90  
95 0091 v153362.b95.s91  
96 0092 v153362.b96.s92  
97 0093 v153362.b97.s93  
98 0094 v153362.b98.s94  
99 0095 v153362.b99.s95  
100 0096 v153362.b100.s96  
101 0097 v153362.b101.s97  
102 0098 v153362.b102.s98  
103 0099 v153362.b103.s99  
104 0100 v153362.b104.s100  
105 0101 v153362.b105.s101  
106 0102 v153362.b106.s102  
107 0103 v153362.b107.s103  
108 0104 v153362.b108.s104  
109 0105 v153362.b109.s105  
110 0106 v153362.b110.s106  
111 0107 v153362.b111.s107  
112 0108 v153362.b112.s108  
113 0109 v153362.b113.s109  
114 0110 v153362.b114.s110  
115 0111 v153362.b115.s111  
116 0112 v153362.b116.s112  
117 0113 v153362.b117.s113  
118 0114 v153362.b118.s114  
119 0115 v153362.b119.s115  
120 0116 v153362.b120.s116  
121 0117 v153362.b121.s117  
122 0118 v153362.b122.s118  
123 0119 v153362.b123.s119  
124 0120 v153362.b124.s120  
125 0121 v153362.b125.s121  
126 0122 v153362.b126.s122  
127 0123 v153362.b127.s123  
128 0124 v153362.b128.s124  
129 0125 v153362.b129.s125  
130 0126 v153362.b130.s126  
131 0127 v153362.b131.s127  
132 0128 v153362.b132.s128  
133 0129 v153362.b133.s129  
134 0130 v153362.b134.s130  
135 0131 v153362.b135.s131  
136 0132 v153362.b136.s132  
137 0133 v153362.b137.s133  
138 0134 v153362.b138.s134  
139 0135 v153362.b139.s135  
140 0136 v153362.b140.s136  
141 0137 v153362.b141.s137  
142 0138 v153362.b142.s138  
143 0139 v153362.b143.s139  
144 0140 v153362.b144.s140  
145 0141 v153362.b145.s141  
146 0142 v153362.b146.s142  
147 0143 v153362.b147.s143  
148 0144 v153362.b148.s144  
149 0145 v153362.b149.s145  
150 0146 v153362.b150.s146  
151 0147 v153362.b151.s147  
152 0148 v153362.b152.s148  
153 0149 v153362.b153.s149  
154 0150 v153362.b154.s150  
155 0151 v153362.b155.s151  
156 0152 v153362.b156.s152  
157 0153 v153362.b157.s153  
158 0154 v153362.b158.s154  
159 0155 v153362.b159.s155  
160 0156 v153362.b160.s156  
161 0157 v153362.b161.s157  
162 0158 v153362.b162.s158  
163 0159 v153362.b163.s159  
164 0160 v153362.b164.s160  
165 0161 v153362.b165.s161  
166 0162 v153362.b166.s162  
167 0163 v153362.b167.s163  
168 0164 v153362.b168.s164  
169 0165 v153362.b169.s165  
170 0166 v153362.b170.s166  
171 0167 v153362.b171.s167  
172 0168 v153362.b172.s168  
173 0169 v153362.b173.s169  
174 0170 v153362.b174.s170  
175 0171 v153362.b175.s171  
176 0172 v153362.b176.s172  
177 0173 v153362.b177.s173  
178 0174 v153362.b178.s174  
179 0175 v153362.b179.s175  
180 0176 v153362.b180.s176  
181 0177 v153362.b181.s177  
182 0178 v153362.b182.s178  
183 0179 v153362.b183.s179  
184 0180 v153362.b184.s180  
185 0181 v153362.b185.s181  
186 0182 v153362.b186.s182  
187 0183 v153362.b187.s183  
188 0184 v153362.b188.s184  
189 0185 v153362.b189.s185  
190 0186 v153362.b190.s186  
191 0187 v153362.b191.s187  
192 0188 v153362.b192.s188  
193 0189 v153362.b193.s189  
194 0190 v153362.b194.s190  
195 0191 v153362.b195.s191  
196 0192 v153362.b196.s192  
197 0193 v153362.b197.s193  
198 0194 v153362.b198.s194  
199 0195 v153362.b199.s195  
200 0196 v153362.b200.s196  
201 0197 v153362.b201.s197  
202 0198 v153362.b202.s198  
203 0199 v153362.b203.s199  
204 0200 v153362.b204.s200  
205 0201 v153362.b205.s201  
206 0202 v153362.b206.s202  
207 0203 v153362.b207.s203  
208 0204 v153362.b208.s204  
209 0205 v153362.b209.s205  
210 0206 v153362.b210.s206  
211 0207 v153362.b211.s207  
212 0208 v153362.b212.s208  
213 0209 v153362.b213.s209  
214 0210 v153362.b214.s210  
215 0211 v153362.b215.s211  
216 0212 v153362.b216.s212  
217 0213 v153362.b217.s213  
218 0215a v153362.b218.s215a  
219 0215b v153362.b219.s215b  
220 0214 v153362.b220.s214  
221 0216 v153362.b221.s216  
222 0217 v153362.b222.s217  
223 0218 v153362.b223.s218  
224 0219 v153362.b224.s219  
225 0220 v153362.b225.s220  
226 0221 v153362.b226.s221  
227 0222 v153362.b227.s222  
228 0223 v153362.b228.s223  
229 0224 v153362.b229.s224  
230 0225 v153362.b230.s225  
231 0226 v153362.b231.s226  
232 0227 v153362.b232.s227  
233 0228 v153362.b233.s228  
234 0229 v153362.b234.s229  
235 0230 v153362.b235.s230  
236 0231 v153362.b236.s231  
237 0232 v153362.b237.s232  
238 0233 v153362.b238.s233  
239 0234 v153362.b239.s234  
240 0235 v153362.b240.s235  
241 0236 v153362.b241.s236  
242 0237 v153362.b242.s237  
243 0238 v153362.b243.s238  
244 0239 v153362.b244.s239  
245 0240 v153362.b245.s240  
246 0241 v153362.b246.s241  
247 0242 v153362.b247.s242  
248 0243 v153362.b248.s243  
249 0244 v153362.b249.s244  
250 0245 v153362.b250.s245  
251 0246 v153362.b251.s246  
252 0247 v153362.b252.s247  
253 0248 v153362.b253.s248  
254 0249 v153362.b254.s249  
255 0250 v153362.b255.s250  
256 0251 v153362.b256.s251  
257 0252 v153362.b257.s252  
258 0253 v153362.b258.s253  
259 0254 v153362.b259.s254  
260 0255 v153362.b260.s255  
261 0256 v153362.b261.s256  
262 0257 v153362.b262.s257  
263 0258 v153362.b263.s258  
264 0259 v153362.b264.s259  
265 0260 v153362.b265.s260  
266 0261 v153362.b266.s261  
267 0262 v153362.b267.s262  
268 0263 v153362.b268.s263  
269 0264 v153362.b269.s264  
270 0265 v153362.b270.s265  
271 0266 v153362.b271.s266  
272 0267 v153362.b272.s267  
273 0268 v153362.b273.s268  
274 0269 v153362.b274.s269  
275 0270 v153362.b275.s270  
276 0271 v153362.b276.s271  
277 0272 v153362.b277.s272  
278 0273 v153362.b278.s273  
279 0274 v153362.b279.s274  
280 0275 v153362.b280.s275  
281 0276 v153362.b281.s276  
282 0277 v153362.b282.s277  
283 0278 v153362.b283.s278  
284 0279 v153362.b284.s279  
285 0280 v153362.b285.s280  
286 0281 v153362.b286.s281  
287 0282 v153362.b287.s282  
288 0283 v153362.b288.s283  
289 0284 v153362.b289.s284  
290 0285 v153362.b290.s285  
291 0286 v153362.b291.s286  
292 0287 v153362.b292.s287  
293 0288 v153362.b293.s288  
294 0289 v153362.b294.s289  
295 0290 v153362.b295.s290  
296 0291 v153362.b296.s291  
297 0292 v153362.b297.s292  
298 0293 v153362.b298.s293  
299 0294 v153362.b299.s294  
300 0295 v153362.b300.s295  
301 0296 v153362.b301.s296  
302 0297 v153362.b302.s297  
303 0298 v153362.b303.s298  
304 0299 v153362.b304.s299  
305 0300 v153362.b305.s300  
306 0301 v153362.b306.s301  
307 0302 v153362.b307.s302  
308 0303 v153362.b308.s303  
309 0304 v153362.b309.s304  
310 0305 v153362.b310.s305  
311 0306 v153362.b311.s306  
312 0307 v153362.b312.s307  
313 0308 v153362.b313.s308  
314 0309 v153362.b314.s309  
315 0310 v153362.b315.s310  
316 0311 v153362.b316.s311  
317 0312 v153362.b317.s312  
318 0313 v153362.b318.s313  
319 0314 v153362.b319.s314  
320 0315 v153362.b320.s315  
321 0316 v153362.b321.s316  
322 0317 v153362.b322.s317  
323 0318 v153362.b323.s318  
324 0319 v153362.b324.s319  
325 0320 v153362.b325.s320  
326 0321 v153362.b326.s321  
327 0322 v153362.b327.s322  
328 0323 v153362.b328.s323  
329 0324 v153362.b329.s324  
330 0325 v153362.b330.s325  
331 0326 v153362.b331.s326  
332 0327 v153362.b332.s327  
333 0328 v153362.b333.s328  
334 0329 v153362.b334.s329  
335 0330 v153362.b335.s330  
336 0331 v153362.b336.s331  
337 0332 v153362.b337.s332  
338 0333 v153362.b338.s333  
339 0334 v153362.b339.s334  
340 0335 v153362.b340.s335  
341 0336 v153362.b341.s336  
342 0337 v153362.b342.s337  
343 0338 v153362.b343.s338  
344 0339 v153362.b344.s339  
345 0340 v153362.b345.s340  
346 0341 v153362.b346.s341  
347 0342 v153362.b347.s342  
348 0343 v153362.b348.s343  
349 0344 v153362.b349.s344  
350 0345 v153362.b350.s345  
351 0346 v153362.b351.s346  
352 0347 v153362.b352.s347  
353 0348 v153362.b353.s348  
354 0349 v153362.b354.s349  
355 0350 v153362.b355.s350  
356 0351 v153362.b356.s351  
357 0352 v153362.b357.s352  
358 0353 v153362.b358.s353  
359 0354 v153362.b359.s354  
360 0355 v153362.b360.s355  
361 0356 v153362.b361.s356  
362 0357 v153362.b362.s357  
363 0358 v153362.b363.s358  
364 0359 v153362.b364.s359  
365 0000 v153362.b365  
366 0000 v153362.b366  

ANTAL FÄRGBILDER

87 194 832

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet