Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Jokkmokks tingslags häradsrätt AIa:5 (1750-1759) (AID: v153363 Öppna, NAD: SE/HLA/1040006)

Beskrivning av AID

Jokkmokks tingslags häradsrätt AIa:5 
AIDv153363 
VolymtypDombok
Årtal1750-1759
InformationInnehåller även bouppteckn. 1750-1751. 1760 saknas.
Jokkmokks tingslags häradsrätt
LänNorrbottens län
LandskapLappland
ArkivtypHäradsrätt
InformationJokkmokks tingslag omfattar Jokkmokks socken. Jokkmokk ingick 1680-1742 i Lule lappmark, som - med viss anknytning till Västerbottens södra kontrakts domsaga - till år 1728 hade en särskild domare, en justitiarie, vilkens jurisdiktionsområde 1680-1720 omfattade alla Västerbottens lappmarker och 1720-1728 - i samband med Västerbottens lappmarkers uppdelning i två jurisdiktionsområden - Södra lappmarken (Lule lappmark överflyttades 1720 till Norra lappmarken, men redan följande år återtog lappmarken sin hävdvunna indelning, den Södra bestående av Ume, Pite och Lule lappmarker, den Norra av Torne och Kemi).

Jokkmokk tillhörde därefter t.o.m. 1820 Västerbottens södra kontrakts domsaga, 1821-1838 Västerbottens norra kontrakts domsaga (Norrbottens momsaga), 1839-1876 Norrbottens södra domsaga. fr.o.m. 1877 tillhör Jokkmokk Luleå domsaga. Jokkmokks socken eller som den länge kallades, Lule lappmarkshäradsrätt sammanträdde första gången år 1606 under Daniel Hjorts ledning, då denne på Karl IV:s uppdrag uträdde platsen för den nya socknens ting, marknad och kyrka (se Filip Hultblads arbete. Övergång från nomadismtill agrar bosättning i Jokkmokks socken. (Lund 1968) s 41). Hjorts berättelse daterad 1606-04-18 är tryckt i Handf, rös, Skandinaviens historia del 39,s 189 ff.
NADSE/HLA/1040006
Volymer från Jokkmokks tingslags häradsrätt
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
1 0000 v153363.b1  
2 0000 v153363.b2  
3 0000 v153363.b3  
4 0000 v153363.b4  
5 0000 v153363.b5  
6 0000 v153363.b6  
7 0000 v153363.b7  
8 0000 v153363.b8  
9 0000 v153363.b9  
10 0000 v153363.b10  
11 0000 v153363.b11  
12 0000 v153363.b12  
13 0000 v153363.b13  
14 0000 v153363.b14  
15 0000 v153363.b15  
16 0000 v153363.b16  
17 0000 v153363.b17  
18 0000 v153363.b18  
19 0000 v153363.b19  
20 0000 v153363.b20  
21 0000 v153363.b21  
22 0000 v153363.b22  
23 0000 v153363.b23  
24 0000 v153363.b24  
25 0000 v153363.b25  
26 0000 v153363.b26  
27 0000 v153363.b27  
28 0000 v153363.b28  
29 0000 v153363.b29  
30 0000 v153363.b30  
31 0000 v153363.b31  
32 0000 v153363.b32  
33 0000 v153363.b33  
34 0000 v153363.b34  
35 0000 v153363.b35  
36 0000 v153363.b36  
37 0000 v153363.b37  
38 0000 v153363.b38  
39 0000 v153363.b39  
40 0000 v153363.b40  
41 0000 v153363.b41  
42 0000 v153363.b42  
43 0000 v153363.b43  
44 0000 v153363.b44  
45 0000 v153363.b45  
46 0000 v153363.b46  
47 0000 v153363.b47  
48 0000 v153363.b48  
49 0000 v153363.b49  
50 0000 v153363.b50  
51 0000 v153363.b51  
52 0000 v153363.b52  
53 0000 v153363.b53  
54 0000 v153363.b54  
55 0000 v153363.b55  
56 0000 v153363.b56  
57 0000 v153363.b57  
58 0000 v153363.b58  
59 0000 v153363.b59  
60 0000 v153363.b60  
61 0000 v153363.b61  
62 0000 v153363.b62  
63 0000 v153363.b63  
64 0000 v153363.b64  
65 0000 v153363.b65  
66 0000 v153363.b66  
67 0000 v153363.b67  
68 0000 v153363.b68  
69 0000 v153363.b69  
70 0000 v153363.b70  
71 0000 v153363.b71  
72 0000 v153363.b72  
73 0000 v153363.b73  
74 0000 v153363.b74  
75 0000 v153363.b75  
76 0000 v153363.b76  
77 0000 v153363.b77  
78 0000 v153363.b78  
79 0000 v153363.b79  
80 0000 v153363.b80  
81 0000 v153363.b81  
82 0000 v153363.b82  
83 0000 v153363.b83  
84 0000 v153363.b84  
85 0000 v153363.b85  
86 0000 v153363.b86  
87 0000 v153363.b87  
88 0000 v153363.b88  
89 0000 v153363.b89  
90 0000 v153363.b90  
91 0000 v153363.b91  
92 0000 v153363.b92  
93 0000 v153363.b93  
94 0000 v153363.b94  
95 0000 v153363.b95  
96 0000 v153363.b96  
97 0000 v153363.b97  
98 0000 v153363.b98  
99 0000 v153363.b99  
100 0000 v153363.b100  
101 0000 v153363.b101  
102 0000 v153363.b102  
103 0000 v153363.b103  
104 0000 v153363.b104  
105 0000 v153363.b105  
106 0000 v153363.b106  
107 0000 v153363.b107  
108 0000 v153363.b108  
109 0000 v153363.b109  
110 0000 v153363.b110  
111 0000 v153363.b111  
112 0000 v153363.b112  
113 0000 v153363.b113  
114 0000 v153363.b114  
115 0000 v153363.b115  
116 0000 v153363.b116  
117 0000 v153363.b117  
118 0000 v153363.b118  
119 0000 v153363.b119  
120 0000 v153363.b120  
121 0000 v153363.b121  
122 0000 v153363.b122  
123 0000 v153363.b123  
124 0000 v153363.b124  
125 0000 v153363.b125  
126 0000 v153363.b126  
127 0000 v153363.b127  
128 0000 v153363.b128  
129 0000 v153363.b129  
130 0000 v153363.b130  
131 0000 v153363.b131  
132 0000 v153363.b132  
133 0000 v153363.b133  
134 0000 v153363.b134  
135 0000 v153363.b135  
136 0000 v153363.b136  
137 0000 v153363.b137  
138 0000 v153363.b138  
139 0000 v153363.b139  
140 0000 v153363.b140  
141 0000 v153363.b141  
142 0000 v153363.b142  
143 0000 v153363.b143  
144 0000 v153363.b144  
145 0000 v153363.b145  
146 0000 v153363.b146  
147 0000 v153363.b147  
148 0000 v153363.b148  
149 0000 v153363.b149  
150 0000 v153363.b150  
151 0000 v153363.b151  
152 0000 v153363.b152  
153 0000 v153363.b153  
154 0000 v153363.b154  
155 0000 v153363.b155  
156 0000 v153363.b156  
157 0000 v153363.b157  
158 0000 v153363.b158  
159 0000 v153363.b159  
160 0000 v153363.b160  
161 0000 v153363.b161  
162 0000 v153363.b162  
163 0000 v153363.b163  
164 0000 v153363.b164  
165 0000 v153363.b165  
166 0000 v153363.b166  
167 0000 v153363.b167  
168 0000 v153363.b168  
169 0000 v153363.b169  
170 0000 v153363.b170  
171 0000 v153363.b171  
172 0000 v153363.b172  
173 0000 v153363.b173  
174 0000 v153363.b174  
175 0000 v153363.b175  
176 0000 v153363.b176  
177 0000 v153363.b177  
178 0000 v153363.b178  
179 0000 v153363.b179  
180 0000 v153363.b180  
181 0000 v153363.b181  
182 0000 v153363.b182  
183 0000 v153363.b183  
184 0000 v153363.b184  
185 0000 v153363.b185  
186 0000 v153363.b186  
187 0000 v153363.b187  
188 0000 v153363.b188  
189 0000 v153363.b189  
190 0000 v153363.b190  
191 0000 v153363.b191  
192 0000 v153363.b192  
193 0000 v153363.b193  
194 0000 v153363.b194  
195 0000 v153363.b195  
196 0000 v153363.b196  
197 0000 v153363.b197  
198 0000 v153363.b198  
199 0000 v153363.b199  
200 0000 v153363.b200  
201 0000 v153363.b201  
202 0000 v153363.b202  
203 0000 v153363.b203  
204 0000 v153363.b204  
205 0000 v153363.b205  
206 0000 v153363.b206  
207 0000 v153363.b207  
208 0000 v153363.b208  
209 0000 v153363.b209  
210 0000 v153363.b210  
211 0000 v153363.b211  
212 0000 v153363.b212  
213 0000 v153363.b213  
214 0000 v153363.b214  
215 0000 v153363.b215  
216 0000 v153363.b216  
217 0000 v153363.b217  
218 0000 v153363.b218  
219 0000 v153363.b219  
220 0000 v153363.b220  
221 0000 v153363.b221  
222 0000 v153363.b222  
223 0000 v153363.b223  
224 0000 v153363.b224  
225 0000 v153363.b225  
226 0000 v153363.b226  
227 0000 v153363.b227  
228 0000 v153363.b228  
229 0000 v153363.b229  
230 0000 v153363.b230  
231 0000 v153363.b231  
232 0000 v153363.b232  
233 0000 v153363.b233  
234 0000 v153363.b234  
235 0000 v153363.b235  
236 0000 v153363.b236  
237 0000 v153363.b237  
238 0000 v153363.b238  
239 0000 v153363.b239  
240 0000 v153363.b240  
241 0000 v153363.b241  

ANTAL FÄRGBILDER

87 194 832

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet