Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Jokkmokks tingslags häradsrätt AII:2 (1830-1839) (AID: v153365 Öppna, NAD: SE/HLA/1040006)

Beskrivning av AID

Jokkmokks tingslags häradsrätt AII:2 
AIDv153365 
VolymtypSmåprotokoll
Årtal1830-1839
InformationInnehåller även bouppteckn. 1828-1839.
Jokkmokks tingslags häradsrätt
LänNorrbottens län
LandskapLappland
ArkivtypHäradsrätt
InformationJokkmokks tingslag omfattar Jokkmokks socken. Jokkmokk ingick 1680-1742 i Lule lappmark, som - med viss anknytning till Västerbottens södra kontrakts domsaga - till år 1728 hade en särskild domare, en justitiarie, vilkens jurisdiktionsområde 1680-1720 omfattade alla Västerbottens lappmarker och 1720-1728 - i samband med Västerbottens lappmarkers uppdelning i två jurisdiktionsområden - Södra lappmarken (Lule lappmark överflyttades 1720 till Norra lappmarken, men redan följande år återtog lappmarken sin hävdvunna indelning, den Södra bestående av Ume, Pite och Lule lappmarker, den Norra av Torne och Kemi).

Jokkmokk tillhörde därefter t.o.m. 1820 Västerbottens södra kontrakts domsaga, 1821-1838 Västerbottens norra kontrakts domsaga (Norrbottens momsaga), 1839-1876 Norrbottens södra domsaga. fr.o.m. 1877 tillhör Jokkmokk Luleå domsaga. Jokkmokks socken eller som den länge kallades, Lule lappmarkshäradsrätt sammanträdde första gången år 1606 under Daniel Hjorts ledning, då denne på Karl IV:s uppdrag uträdde platsen för den nya socknens ting, marknad och kyrka (se Filip Hultblads arbete. Övergång från nomadismtill agrar bosättning i Jokkmokks socken. (Lund 1968) s 41). Hjorts berättelse daterad 1606-04-18 är tryckt i Handf, rös, Skandinaviens historia del 39,s 189 ff.
NADSE/HLA/1040006
Volymer från Jokkmokks tingslags häradsrätt
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
10 0000 v153365.b10  
20 0000 v153365.b20  
30 0000 v153365.b30  
40 0000 v153365.b40  
50 0000 v153365.b50  
60 0000 v153365.b60  
70 0000 v153365.b70  
80 0000 v153365.b80  
90 0000 v153365.b90  
100 0000 v153365.b100  
110 0001 v153365.b110.s1  
120 0002 v153365.b120.s2  
130 0000 v153365.b130  
140 0003 v153365.b140.s3  
150 0000 v153365.b150  
160 0000 v153365.b160  
170 0000 v153365.b170  
180 0000 v153365.b180  
190 0000 v153365.b190  
200 0000 v153365.b200  
210 0000 v153365.b210  
220 0000 v153365.b220  
230 0004 v153365.b230.s4  
240 0005 v153365.b240.s5  
250 0006 v153365.b250.s6  
260 0007 v153365.b260.s7  
270 0000 v153365.b270  
280 0008 v153365.b280.s8  
290 0000 v153365.b290  
300 0000 v153365.b300  
310 0000 v153365.b310  
320 0000 v153365.b320  
330 0000 v153365.b330  
340 0000 v153365.b340  
350 0000 v153365.b350  
360 0000 v153365.b360  
370 0000 v153365.b370  
380 0000 v153365.b380  
390 0000 v153365.b390  
400 0000 v153365.b400  
410 0000 v153365.b410  
420 0009 v153365.b420.s9  
430 0010 v153365.b430.s10  
440 0000 v153365.b440  
450 0000 v153365.b450  
460 0011 v153365.b460.s11  
470 0000 v153365.b470  
480 0000 v153365.b480  
490 0012 v153365.b490.s12  
500 0000 v153365.b500  
510 0000 v153365.b510  
520 0013 v153365.b520.s13  
530 0000 v153365.b530  
540 0014 v153365.b540.s14  
550 0000 v153365.b550  
560 0015 v153365.b560.s15  
570 0000 v153365.b570  
580 0000 v153365.b580  
590 0000 v153365.b590  
600 0016 v153365.b600.s16  
610 0000 v153365.b610  
620 0000 v153365.b620  
630 0017 v153365.b630.s17  
640 0000 v153365.b640  
650 0000 v153365.b650  
660 0000 v153365.b660  
670 0018 v153365.b670.s18  
680 0019 v153365.b680.s19  
690 0020 v153365.b690.s20  
700 0021 v153365.b700.s21  
710 0022 v153365.b710.s22  
720 0023 v153365.b720.s23  
730 0024 v153365.b730.s24  
740 0000 v153365.b740  
750 0025 v153365.b750.s25  
760 0026 v153365.b760.s26  
770 0027 v153365.b770.s27  
780 0000 v153365.b780  
790 0000 v153365.b790  
800 0000 v153365.b800  
810 0000 v153365.b810  
820 0000 v153365.b820  
830 0000 v153365.b830  
840 0028 v153365.b840.s28  
850 0000 v153365.b850  
860 0029 v153365.b860.s29  
870 0000 v153365.b870  
880 0000 v153365.b880  
890 0000 v153365.b890  
900 0030 v153365.b900.s30  
910 0031 v153365.b910.s31  
920 0000 v153365.b920  
930 0032 v153365.b930.s32  
940 0000 v153365.b940  
950 0033 v153365.b950.s33  
960 0000 v153365.b960  
970 0000 v153365.b970  
980 0000 v153365.b980  
990 0000 v153365.b990  
1000 0000 v153365.b1000  
1010 0000 v153365.b1010  
1020 0000 v153365.b1020  
1030 0000 v153365.b1030  
1040 0000 v153365.b1040  
1050 0034 v153365.b1050.s34  
1060 0035 v153365.b1060.s35  
1070 0036 v153365.b1070.s36  
1080 0000 v153365.b1080  
1090 0037 v153365.b1090.s37  
1100 0000 v153365.b1100  
1110 0038 v153365.b1110.s38  
1120 0000 v153365.b1120  
1130 0000 v153365.b1130  
1140 0000 v153365.b1140  
1150 0039 v153365.b1150.s39  
1160 0040 v153365.b1160.s40  
1170 0000 v153365.b1170  
1180 0000 v153365.b1180  
1190 0000 v153365.b1190  
1200 0041 v153365.b1200.s41  
1210 0000 v153365.b1210  
1220 0042 v153365.b1220.s42  
1230 0000 v153365.b1230  
1240 0000 v153365.b1240  
1250 0000 v153365.b1250  
1260 0000 v153365.b1260  
1270 0000 v153365.b1270  
1280 0000 v153365.b1280  
1290 0000 v153365.b1290  
1300 0000 v153365.b1300  
1310 0000 v153365.b1310  
1320 0000 v153365.b1320  
1330 0043 v153365.b1330.s43  
1340 0044 v153365.b1340.s44  
1350 0000 v153365.b1350  
1360 0045 v153365.b1360.s45  
1370 0000 v153365.b1370  
1380 0046 v153365.b1380.s46  
1390 0047 v153365.b1390.s47  
1400 0000 v153365.b1400  
1410 0048 v153365.b1410.s48  
1420 0000 v153365.b1420  
1430 0000 v153365.b1430  
1440 0000 v153365.b1440  
1450 0000 v153365.b1450  
1460 0000 v153365.b1460  
1470 0000 v153365.b1470  
1480 0049 v153365.b1480.s49  
1490 0000 v153365.b1490  
1500 0000 v153365.b1500  
1510 0050 v153365.b1510.s50  
1520 0000 v153365.b1520  
1530 0000 v153365.b1530  
1540 0051 v153365.b1540.s51  
1550 0000 v153365.b1550  
1560 0052 v153365.b1560.s52  
1570 0053 v153365.b1570.s53  
1580 0054 v153365.b1580.s54  
1590 0000 v153365.b1590  
1600 0000 v153365.b1600  
1610 0000 v153365.b1610  
1620 0000 v153365.b1620  
1630 0000 v153365.b1630  
1640 0055 v153365.b1640.s55  
1650 0000 v153365.b1650  
1660 0056 v153365.b1660.s56  
1670 0000 v153365.b1670  
1680 0000 v153365.b1680  
1690 0057 v153365.b1690.s57  
1700 0000 v153365.b1700  
1710 0058 v153365.b1710.s58  
1720 0000 v153365.b1720  
1730 0059 v153365.b1730.s59  
1740 0000 v153365.b1740  
1750 0060 v153365.b1750.s60  
1760 0000 v153365.b1760  
1770 0000 v153365.b1770  
1780 0000 v153365.b1780  
1790 0000 v153365.b1790  
1800 0000 v153365.b1800  
1810 0000 v153365.b1810  
1820 0061 v153365.b1820.s61  
1830 0000 v153365.b1830  
1840 0062 v153365.b1840.s62  
1850 0063 v153365.b1850.s63  
1860 0000 v153365.b1860  
1870 0064 v153365.b1870.s64  
1880 0000 v153365.b1880  
1890 0000 v153365.b1890  
1900 0000 v153365.b1900  
1910 0065 v153365.b1910.s65  
1920 0066 v153365.b1920.s66  
1930 0000 v153365.b1930  
1940 0067 v153365.b1940.s67  
1950 0000 v153365.b1950  
1960 0000 v153365.b1960  
1970 0068 v153365.b1970.s68  
1980 0000 v153365.b1980  
1990 0069a v153365.b1990.s69a  
2000 0000 v153365.b2000  
2010 0069b v153365.b2010.s69b  
2020 0070 v153365.b2020.s70  
2030 0000 v153365.b2030  
2040 0000 v153365.b2040  
2050 0000 v153365.b2050  
2060 0000 v153365.b2060  
2070 0000 v153365.b2070  
2080 0000 v153365.b2080  
2090 0071 v153365.b2090.s71  
2100 0000 v153365.b2100  
2110 0000 v153365.b2110  
2120 0072 v153365.b2120.s72  
2130 0000 v153365.b2130  
2140 0073 v153365.b2140.s73  
2150 0074 v153365.b2150.s74  
2160 0000 v153365.b2160  
2170 0000 v153365.b2170  
2180 0000 v153365.b2180  
2190 0075 v153365.b2190.s75  
2200 0000 v153365.b2200  
2210 0076 v153365.b2210.s76  
2220 0000 v153365.b2220  
2230 0077 v153365.b2230.s77  
2240 0000 v153365.b2240  
2250 0078 v153365.b2250.s78  
2260 0079 v153365.b2260.s79  
2270 0080 v153365.b2270.s80  
2280 0000 v153365.b2280  
2290 0000 v153365.b2290  
2300 0000 v153365.b2300  
2310 0000 v153365.b2310  
2320 0000 v153365.b2320  
2330 0000 v153365.b2330  
2340 0000 v153365.b2340  
2350 0000 v153365.b2350  
2360 0000 v153365.b2360  
2370 0000 v153365.b2370  
2380 0000 v153365.b2380  
2390 0000 v153365.b2390  
2400 0081 v153365.b2400.s81  
2410 0000 v153365.b2410  
2420 0000 v153365.b2420  
2430 0000 v153365.b2430  
2440 0082 v153365.b2440.s82  
2450 0000 v153365.b2450  
2460 0083 v153365.b2460.s83  
2470 0000 v153365.b2470  
2480 0084 v153365.b2480.s84  
2490 0085 v153365.b2490.s85  
2500 0086 v153365.b2500.s86  
2510 0000 v153365.b2510  
2520 0087 v153365.b2520.s87  
2530 0088 v153365.b2530.s88  
2540 0089 v153365.b2540.s89  
2550 0090 v153365.b2550.s90  
2560 0091 v153365.b2560.s91  
2570 0092 v153365.b2570.s92  
2580 0000 v153365.b2580  
2590 0000 v153365.b2590  
2600 0000 v153365.b2600  
2610 0000 v153365.b2610  
2620 0000 v153365.b2620  

ANTAL FÄRGBILDER

87 194 832

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet