Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Jokkmokks tingslags häradsrätt AII:3 (1840-1849) (AID: v153366 Öppna, NAD: SE/HLA/1040006)

Beskrivning av AID

Jokkmokks tingslags häradsrätt AII:3 
AIDv153366 
VolymtypSmåprotokoll
Årtal1840-1849
InformationInnehåller även bouppteckn. 1836-1848.
Jokkmokks tingslags häradsrätt
LänNorrbottens län
LandskapLappland
ArkivtypHäradsrätt
InformationJokkmokks tingslag omfattar Jokkmokks socken. Jokkmokk ingick 1680-1742 i Lule lappmark, som - med viss anknytning till Västerbottens södra kontrakts domsaga - till år 1728 hade en särskild domare, en justitiarie, vilkens jurisdiktionsområde 1680-1720 omfattade alla Västerbottens lappmarker och 1720-1728 - i samband med Västerbottens lappmarkers uppdelning i två jurisdiktionsområden - Södra lappmarken (Lule lappmark överflyttades 1720 till Norra lappmarken, men redan följande år återtog lappmarken sin hävdvunna indelning, den Södra bestående av Ume, Pite och Lule lappmarker, den Norra av Torne och Kemi).

Jokkmokk tillhörde därefter t.o.m. 1820 Västerbottens södra kontrakts domsaga, 1821-1838 Västerbottens norra kontrakts domsaga (Norrbottens momsaga), 1839-1876 Norrbottens södra domsaga. fr.o.m. 1877 tillhör Jokkmokk Luleå domsaga. Jokkmokks socken eller som den länge kallades, Lule lappmarkshäradsrätt sammanträdde första gången år 1606 under Daniel Hjorts ledning, då denne på Karl IV:s uppdrag uträdde platsen för den nya socknens ting, marknad och kyrka (se Filip Hultblads arbete. Övergång från nomadismtill agrar bosättning i Jokkmokks socken. (Lund 1968) s 41). Hjorts berättelse daterad 1606-04-18 är tryckt i Handf, rös, Skandinaviens historia del 39,s 189 ff.
NADSE/HLA/1040006
Volymer från Jokkmokks tingslags häradsrätt
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
10 0000 v153366.b10  
20 0000 v153366.b20  
30 0000 v153366.b30  
40 0000 v153366.b40  
50 0000 v153366.b50  
60 0000 v153366.b60  
70 0001 v153366.b70.s1  
80 0002 v153366.b80.s2  
90 0000 v153366.b90  
100 0003 v153366.b100.s3  
110 0000 v153366.b110  
120 0004 v153366.b120.s4  
130 0005 v153366.b130.s5  
140 0000 v153366.b140  
150 0000 v153366.b150  
160 0006 v153366.b160.s6  
170 0007 v153366.b170.s7  
180 0000 v153366.b180  
190 0008 v153366.b190.s8  
200 0009 v153366.b200.s9  
210 0010 v153366.b210.s10  
220 0000 v153366.b220  
230 0000 v153366.b230  
240 0000 v153366.b240  
250 0000 v153366.b250  
260 0000 v153366.b260  
270 0000 v153366.b270  
280 0000 v153366.b280  
290 0000 v153366.b290  
300 0000 v153366.b300  
310 0000 v153366.b310  
320 0000 v153366.b320  
330 0011 v153366.b330.s11  
340 0012 v153366.b340.s12  
350 0000 v153366.b350  
360 0013 v153366.b360.s13  
370 0014 v153366.b370.s14  
380 0015 v153366.b380.s15  
390 0000 v153366.b390  
400 0016 v153366.b400.s16  
410 0000 v153366.b410  
420 0017 v153366.b420.s17  
430 0018 v153366.b430.s18  
440 0000 v153366.b440  
450 0019 v153366.b450.s19  
460 0000 v153366.b460  
470 0020 v153366.b470.s20  
480 0000 v153366.b480  
490 0021 v153366.b490.s21  
500 0000 v153366.b500  
510 0000 v153366.b510  
520 0000 v153366.b520  
530 0000 v153366.b530  
540 0000 v153366.b540  
550 0000 v153366.b550  
560 0000 v153366.b560  
570 0000 v153366.b570  
580 0000 v153366.b580  
590 0000 v153366.b590  
600 0000 v153366.b600  
610 0000 v153366.b610  
620 0022 v153366.b620.s22  
630 0000 v153366.b630  
640 0000 v153366.b640  
650 0000 v153366.b650  
660 0023 v153366.b660.s23  
670 0024 v153366.b670.s24  
680 0000 v153366.b680  
690 0025 v153366.b690.s25  
700 0026 v153366.b700.s26  
710 0000 v153366.b710  
720 0027 v153366.b720.s27  
730 0000 v153366.b730  
740 0028 v153366.b740.s28  
750 0000 v153366.b750  
760 0000 v153366.b760  
770 0000 v153366.b770  
780 0000 v153366.b780  
790 0029 v153366.b790.s29  
800 0000 v153366.b800  
810 0030 v153366.b810.s30  
820 0000 v153366.b820  
830 0031 v153366.b830.s31  
840 0032 v153366.b840.s32  
850 0000 v153366.b850  
860 0033 v153366.b860.s33  
870 0034 v153366.b870.s34  
880 0000 v153366.b880  
890 0035 v153366.b890.s35  
900 0000 v153366.b900  
910 0000 v153366.b910  
920 0000 v153366.b920  
930 0036 v153366.b930.s36  
940 0000 v153366.b940  
950 0000 v153366.b950  
960 0000 v153366.b960  
970 0037 v153366.b970.s37  
980 0038 v153366.b980.s38  
990 0000 v153366.b990  
1000 0039 v153366.b1000.s39  
1010 0000 v153366.b1010  
1020 0040 v153366.b1020.s40  
1030 0041 v153366.b1030.s41  
1040 0000 v153366.b1040  
1050 0000 v153366.b1050  
1060 0042 v153366.b1060.s42  
1070 0043 v153366.b1070.s43  
1080 0000 v153366.b1080  
1090 0044 v153366.b1090.s44  
1100 0000 v153366.b1100  
1110 0045 v153366.b1110.s45  
1120 0000 v153366.b1120  
1130 0000 v153366.b1130  
1140 0000 v153366.b1140  
1150 0000 v153366.b1150  
1160 0000 v153366.b1160  
1170 0000 v153366.b1170  
1180 0000 v153366.b1180  
1190 0000 v153366.b1190  
1200 0046 v153366.b1200.s46  
1210 0047 v153366.b1210.s47  
1220 0000 v153366.b1220  
1230 0048 v153366.b1230.s48  
1240 0000 v153366.b1240  
1250 0049 v153366.b1250.s49  
1260 0000 v153366.b1260  
1270 0050 v153366.b1270.s50  
1280 0000 v153366.b1280  
1290 0000 v153366.b1290  
1300 0000 v153366.b1300  
1310 0051 v153366.b1310.s51  
1320 0000 v153366.b1320  
1330 0052 v153366.b1330.s52  
1340 0053 v153366.b1340.s53  
1350 0000 v153366.b1350  
1360 0000 v153366.b1360  
1370 0000 v153366.b1370  
1380 0000 v153366.b1380  
1390 0000 v153366.b1390  
1400 0000 v153366.b1400  
1410 0000 v153366.b1410  
1420 0000 v153366.b1420  
1430 0000 v153366.b1430  
1440 0000 v153366.b1440  
1450 0000 v153366.b1450  
1460 0054 v153366.b1460.s54  
1470 0055 v153366.b1470.s55  
1480 0000 v153366.b1480  
1490 0056 v153366.b1490.s56  
1500 0000 v153366.b1500  
1510 0057 v153366.b1510.s57  
1520 0000 v153366.b1520  
1530 0000 v153366.b1530  
1540 0058 v153366.b1540.s58  
1550 0000 v153366.b1550  
1560 0000 v153366.b1560  
1570 0000 v153366.b1570  
1580 0000 v153366.b1580  
1590 0000 v153366.b1590  
1600 0059 v153366.b1600.s59  
1610 0000 v153366.b1610  
1620 0060 v153366.b1620.s60  
1630 0000 v153366.b1630  
1640 0061 v153366.b1640.s61  
1650 0062 v153366.b1650.s62  
1660 0000 v153366.b1660  
1670 0000 v153366.b1670  
1680 0000 v153366.b1680  
1690 0063 v153366.b1690.s63  
1700 0000 v153366.b1700  
1710 0000 v153366.b1710  
1720 0000 v153366.b1720  
1730 0000 v153366.b1730  
1740 0000 v153366.b1740  
1750 0000 v153366.b1750  
1760 0000 v153366.b1760  
1770 0000 v153366.b1770  
1780 0000 v153366.b1780  
1790 0000 v153366.b1790  
1800 0000 v153366.b1800  
1810 0000 v153366.b1810  
1820 0000 v153366.b1820  
1830 0000 v153366.b1830  
1840 0000 v153366.b1840  
1850 0000 v153366.b1850  
1860 0000 v153366.b1860  
1870 0064 v153366.b1870.s64  
1880 0065 v153366.b1880.s65  
1890 0000 v153366.b1890  
1900 0000 v153366.b1900  
1910 0000 v153366.b1910  
1920 0000 v153366.b1920  
1930 0000 v153366.b1930  
1940 0000 v153366.b1940  
1950 0000 v153366.b1950  
1960 0000 v153366.b1960  
1970 0000 v153366.b1970  
1980 0000 v153366.b1980  
1990 0000 v153366.b1990  
2000 0000 v153366.b2000  
2010 0000 v153366.b2010  
2020 0000 v153366.b2020  
2030 0000 v153366.b2030  
2040 0000 v153366.b2040  
2050 0000 v153366.b2050  
2060 0066 v153366.b2060.s66  
2070 0067 v153366.b2070.s67  
2080 0000 v153366.b2080  
2090 0068 v153366.b2090.s68  
2100 0000 v153366.b2100  
2110 0000 v153366.b2110  
2120 0000 v153366.b2120  
2130 0000 v153366.b2130  

ANTAL FÄRGBILDER

87 194 832

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet