Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Jokkmokks tingslags häradsrätt AII:7 (1876-1879) (AID: v153370 Öppna, NAD: SE/HLA/1040006)

Beskrivning av AID

Jokkmokks tingslags häradsrätt AII:7 
AIDv153370 
VolymtypSmåprotokoll
Årtal1876-1879
InformationInnehåller även bouppteckn. 1875-1879.
Jokkmokks tingslags häradsrätt
LänNorrbottens län
LandskapLappland
ArkivtypHäradsrätt
InformationJokkmokks tingslag omfattar Jokkmokks socken. Jokkmokk ingick 1680-1742 i Lule lappmark, som - med viss anknytning till Västerbottens södra kontrakts domsaga - till år 1728 hade en särskild domare, en justitiarie, vilkens jurisdiktionsområde 1680-1720 omfattade alla Västerbottens lappmarker och 1720-1728 - i samband med Västerbottens lappmarkers uppdelning i två jurisdiktionsområden - Södra lappmarken (Lule lappmark överflyttades 1720 till Norra lappmarken, men redan följande år återtog lappmarken sin hävdvunna indelning, den Södra bestående av Ume, Pite och Lule lappmarker, den Norra av Torne och Kemi).

Jokkmokk tillhörde därefter t.o.m. 1820 Västerbottens södra kontrakts domsaga, 1821-1838 Västerbottens norra kontrakts domsaga (Norrbottens momsaga), 1839-1876 Norrbottens södra domsaga. fr.o.m. 1877 tillhör Jokkmokk Luleå domsaga. Jokkmokks socken eller som den länge kallades, Lule lappmarkshäradsrätt sammanträdde första gången år 1606 under Daniel Hjorts ledning, då denne på Karl IV:s uppdrag uträdde platsen för den nya socknens ting, marknad och kyrka (se Filip Hultblads arbete. Övergång från nomadismtill agrar bosättning i Jokkmokks socken. (Lund 1968) s 41). Hjorts berättelse daterad 1606-04-18 är tryckt i Handf, rös, Skandinaviens historia del 39,s 189 ff.
NADSE/HLA/1040006
Volymer från Jokkmokks tingslags häradsrätt
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
10 0000 v153370.b10  
20 0000 v153370.b20  
30 0000 v153370.b30  
40 0000 v153370.b40  
50 0000 v153370.b50  
60 0000 v153370.b60  
70 0000 v153370.b70  
80 0000 v153370.b80  
90 0000 v153370.b90  
100 0000 v153370.b100  
110 0000 v153370.b110  
120 0000 v153370.b120  
130 0000 v153370.b130  
140 0000 v153370.b140  
150 0000 v153370.b150  
160 0000 v153370.b160  
170 0000 v153370.b170  
180 0000 v153370.b180  
190 0000 v153370.b190  
200 0000 v153370.b200  
210 0000 v153370.b210  
220 0000 v153370.b220  
230 0000 v153370.b230  
240 0000 v153370.b240  
250 0000 v153370.b250  
260 0000 v153370.b260  
270 0000 v153370.b270  
280 0001 v153370.b280.s1  
290 0000 v153370.b290  
300 0000 v153370.b300  
310 0002 v153370.b310.s2  
320 0003 v153370.b320.s3  
330 0000 v153370.b330  
340 0004 v153370.b340.s4  
350 0005 v153370.b350.s5  
360 0000 v153370.b360  
370 0006 v153370.b370.s6  
380 0000 v153370.b380  
390 0007 v153370.b390.s7  
400 0008 v153370.b400.s8  
410 0000 v153370.b410  
420 0000 v153370.b420  
430 0000 v153370.b430  
440 0000 v153370.b440  
450 0009 v153370.b450.s9  
460 0010 v153370.b460.s10  
470 0000 v153370.b470  
480 0000 v153370.b480  
490 0011 v153370.b490.s11  
500 0012 v153370.b500.s12  
510 0000 v153370.b510  
520 0000 v153370.b520  
530 0000 v153370.b530  
540 0000 v153370.b540  
550 0000 v153370.b550  
560 0000 v153370.b560  
570 0000 v153370.b570  
580 0000 v153370.b580  
590 0000 v153370.b590  
600 0000 v153370.b600  
610 0000 v153370.b610  
620 0000 v153370.b620  
630 0000 v153370.b630  
640 0000 v153370.b640  
650 0000 v153370.b650  
660 0000 v153370.b660  
670 0000 v153370.b670  
680 0000 v153370.b680  
690 0000 v153370.b690  
700 0013 v153370.b700.s13  
710 0000 v153370.b710  
720 0014 v153370.b720.s14  
730 0000 v153370.b730  
740 0000 v153370.b740  
750 0000 v153370.b750  
760 0015 v153370.b760.s15  
770 0016 v153370.b770.s16  
780 0017 v153370.b780.s17  
790 0018 v153370.b790.s18  
800 0019 v153370.b800.s19  
810 0020 v153370.b810.s20  
820 0000 v153370.b820  
830 0000 v153370.b830  
840 0000 v153370.b840  
850 0000 v153370.b850  
860 0000 v153370.b860  
870 0000 v153370.b870  
880 0000 v153370.b880  
890 0000 v153370.b890  
900 0000 v153370.b900  
910 0000 v153370.b910  
920 0000 v153370.b920  
930 0000 v153370.b930  
940 0000 v153370.b940  
950 0000 v153370.b950  
960 0021 v153370.b960.s21  
970 0000 v153370.b970  
980 0022 v153370.b980.s22  
990 0023 v153370.b990.s23  
1000 0000 v153370.b1000  
1010 0024 v153370.b1010.s24  
1020 0000 v153370.b1020  
1030 0000 v153370.b1030  
1040 0025 v153370.b1040.s25  
1050 0000 v153370.b1050  
1060 0026 v153370.b1060.s26  
1070 0000 v153370.b1070  
1080 0027 v153370.b1080.s27  
1090 0028 v153370.b1090.s28  
1100 0000 v153370.b1100  
1110 0000 v153370.b1110  
1120 0000 v153370.b1120  
1130 0000 v153370.b1130  
1140 0000 v153370.b1140  
1150 0000 v153370.b1150  
1160 0000 v153370.b1160  
1170 0000 v153370.b1170  
1180 0000 v153370.b1180  
1190 0000 v153370.b1190  
1200 0000 v153370.b1200  
1210 0000 v153370.b1210  
1220 0000 v153370.b1220  
1230 0000 v153370.b1230  
1240 0000 v153370.b1240  
1250 0000 v153370.b1250  
1260 0000 v153370.b1260  
1270 0000 v153370.b1270  
1280 0000 v153370.b1280  
1290 0029 v153370.b1290.s29  
1300 0000 v153370.b1300  
1310 0030 v153370.b1310.s30  
1320 0031 v153370.b1320.s31  
1330 0032 v153370.b1330.s32  
1340 0033 v153370.b1340.s33  
1350 0000 v153370.b1350  
1360 0034 v153370.b1360.s34  
1370 0035 v153370.b1370.s35  
1380 0036 v153370.b1380.s36  
1390 0037 v153370.b1390.s37  
1400 0000 v153370.b1400  
1410 0038 v153370.b1410.s38  
1420 0000 v153370.b1420  
1430 0039 v153370.b1430.s39  
1440 0000 v153370.b1440  
1450 0000 v153370.b1450  
1460 0000 v153370.b1460  
1470 0000 v153370.b1470  
1480 0000 v153370.b1480  
1490 0000 v153370.b1490  
1500 0000 v153370.b1500  

ANTAL FÄRGBILDER

87 194 832

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet