Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Jokkmokks tingslags häradsrätt AII:8 (1880-1884) (AID: v153371 Öppna, NAD: SE/HLA/1040006)

Beskrivning av AID

Jokkmokks tingslags häradsrätt AII:8 
AIDv153371 
VolymtypSmåprotokoll
Årtal1880-1884
Informationinnehåller även bouppteckn. 1878-1884.
Jokkmokks tingslags häradsrätt
LänNorrbottens län
LandskapLappland
ArkivtypHäradsrätt
InformationJokkmokks tingslag omfattar Jokkmokks socken. Jokkmokk ingick 1680-1742 i Lule lappmark, som - med viss anknytning till Västerbottens södra kontrakts domsaga - till år 1728 hade en särskild domare, en justitiarie, vilkens jurisdiktionsområde 1680-1720 omfattade alla Västerbottens lappmarker och 1720-1728 - i samband med Västerbottens lappmarkers uppdelning i två jurisdiktionsområden - Södra lappmarken (Lule lappmark överflyttades 1720 till Norra lappmarken, men redan följande år återtog lappmarken sin hävdvunna indelning, den Södra bestående av Ume, Pite och Lule lappmarker, den Norra av Torne och Kemi).

Jokkmokk tillhörde därefter t.o.m. 1820 Västerbottens södra kontrakts domsaga, 1821-1838 Västerbottens norra kontrakts domsaga (Norrbottens momsaga), 1839-1876 Norrbottens södra domsaga. fr.o.m. 1877 tillhör Jokkmokk Luleå domsaga. Jokkmokks socken eller som den länge kallades, Lule lappmarkshäradsrätt sammanträdde första gången år 1606 under Daniel Hjorts ledning, då denne på Karl IV:s uppdrag uträdde platsen för den nya socknens ting, marknad och kyrka (se Filip Hultblads arbete. Övergång från nomadismtill agrar bosättning i Jokkmokks socken. (Lund 1968) s 41). Hjorts berättelse daterad 1606-04-18 är tryckt i Handf, rös, Skandinaviens historia del 39,s 189 ff.
NADSE/HLA/1040006
Volymer från Jokkmokks tingslags häradsrätt
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
10 0000 v153371.b10  
20 0000 v153371.b20  
30 0000 v153371.b30  
40 0000 v153371.b40  
50 0000 v153371.b50  
60 0000 v153371.b60  
70 0000 v153371.b70  
80 0000 v153371.b80  
90 0000 v153371.b90  
100 0000 v153371.b100  
110 0000 v153371.b110  
120 0000 v153371.b120  
130 0000 v153371.b130  
140 0000 v153371.b140  
150 0000 v153371.b150  
160 0000 v153371.b160  
170 0000 v153371.b170  
180 0000 v153371.b180  
190 0000 v153371.b190  
200 0000 v153371.b200  
210 0000 v153371.b210  
220 0000 v153371.b220  
230 0000 v153371.b230  
240 0000 v153371.b240  
250 0000 v153371.b250  
260 0000 v153371.b260  
270 0000 v153371.b270  
280 0000 v153371.b280  
290 0000 v153371.b290  
300 0000 v153371.b300  
310 0000 v153371.b310  
320 0000 v153371.b320  
330 0000 v153371.b330  
340 0000 v153371.b340  
350 0000 v153371.b350  
360 0000 v153371.b360  
370 0000 v153371.b370  
380 0000 v153371.b380  
390 0000 v153371.b390  
400 0000 v153371.b400  
410 0000 v153371.b410  
420 0000 v153371.b420  
430 0000 v153371.b430  
440 0000 v153371.b440  
450 0000 v153371.b450  
460 0000 v153371.b460  
470 0000 v153371.b470  
480 0000 v153371.b480  
490 0000 v153371.b490  
500 0000 v153371.b500  
510 0001 v153371.b510.s1  
520 0002 v153371.b520.s2  
530 0003 v153371.b530.s3  
540 0000 v153371.b540  
550 0004 v153371.b550.s4  
560 0005 v153371.b560.s5  
570 0000 v153371.b570  
580 0006 v153371.b580.s6  
590 0000 v153371.b590  
600 0000 v153371.b600  
610 0000 v153371.b610  
620 0000 v153371.b620  
630 0000 v153371.b630  
640 0000 v153371.b640  
650 0000 v153371.b650  
660 0000 v153371.b660  
670 0000 v153371.b670  
680 0000 v153371.b680  
690 0000 v153371.b690  
700 0000 v153371.b700  
710 0000 v153371.b710  
720 0000 v153371.b720  
730 0000 v153371.b730  
740 0000 v153371.b740  
750 0000 v153371.b750  
760 0000 v153371.b760  
770 0007 v153371.b770.s7  
780 0000 v153371.b780  
790 0000 v153371.b790  
800 0000 v153371.b800  
810 0000 v153371.b810  
820 0000 v153371.b820  
830 0008 v153371.b830.s8  
840 0009 v153371.b840.s9  
850 0000 v153371.b850  
860 0010 v153371.b860.s10  
870 0000 v153371.b870  
880 0011 v153371.b880.s11  
890 0000 v153371.b890  
900 0012 v153371.b900.s12  
910 0000 v153371.b910  
920 0000 v153371.b920  
930 0000 v153371.b930  
940 0000 v153371.b940  
950 0000 v153371.b950  
960 0000 v153371.b960  
970 0000 v153371.b970  
980 0000 v153371.b980  
990 0000 v153371.b990  
1000 0000 v153371.b1000  
1010 0000 v153371.b1010  
1020 0000 v153371.b1020  
1030 0000 v153371.b1030  
1040 0013 v153371.b1040.s13  
1050 0000 v153371.b1050  
1060 0000 v153371.b1060  
1070 0014 v153371.b1070.s14  
1080 0000 v153371.b1080  
1090 0015 v153371.b1090.s15  
1100 0000 v153371.b1100  
1110 0000 v153371.b1110  
1120 0016 v153371.b1120.s16  
1130 0000 v153371.b1130  
1140 0017 v153371.b1140.s17  
1150 0000 v153371.b1150  
1160 0000 v153371.b1160  
1170 0000 v153371.b1170  
1180 0000 v153371.b1180  
1190 0000 v153371.b1190  
1200 0000 v153371.b1200  
1210 0000 v153371.b1210  
1220 0000 v153371.b1220  
1230 0000 v153371.b1230  
1240 0000 v153371.b1240  
1250 0000 v153371.b1250  
1260 0000 v153371.b1260  
1270 0000 v153371.b1270  
1280 0000 v153371.b1280  
1290 0000 v153371.b1290  
1300 0000 v153371.b1300  
1310 0000 v153371.b1310  
1320 0000 v153371.b1320  
1330 0000 v153371.b1330  
1340 0000 v153371.b1340  
1350 0000 v153371.b1350  
1360 0000 v153371.b1360  
1370 0018 v153371.b1370.s18  
1380 0000 v153371.b1380  
1390 0000 v153371.b1390  
1400 0000 v153371.b1400  
1410 0000 v153371.b1410  
1420 0000 v153371.b1420  
1430 0019 v153371.b1430.s19  
1440 0020 v153371.b1440.s20  
1450 0021 v153371.b1450.s21  
1460 0022 v153371.b1460.s22  
1470 0000 v153371.b1470  
1480 0023 v153371.b1480.s23  
1490 0024 v153371.b1490.s24  
1500 0025 v153371.b1500.s25  
1510 0000 v153371.b1510  
1520 0000 v153371.b1520  
1530 0026 v153371.b1530.s26  
1540 0027 v153371.b1540.s27  
1550 0028 v153371.b1550.s28  
1560 0000 v153371.b1560  
1570 0029 v153371.b1570.s29  
1580 0000 v153371.b1580  
1590 0000 v153371.b1590  
1600 0000 v153371.b1600  
1610 0000 v153371.b1610  
1620 0000 v153371.b1620  
1630 0000 v153371.b1630  
1640 0000 v153371.b1640  
1650 0000 v153371.b1650  
1660 0000 v153371.b1660  
1670 0000 v153371.b1670  
1680 0000 v153371.b1680  
1690 0000 v153371.b1690  
1700 0000 v153371.b1700  
1710 0000 v153371.b1710  
1720 0000 v153371.b1720  
1730 0000 v153371.b1730  
1740 0000 v153371.b1740  
1750 0000 v153371.b1750  
1760 0000 v153371.b1760  
1770 0000 v153371.b1770  
1780 0000 v153371.b1780  
1790 0030 v153371.b1790.s30  
1800 0000 v153371.b1800  
1810 0031 v153371.b1810.s31  
1820 0032 v153371.b1820.s32  
1830 0033 v153371.b1830.s33  
1840 0034 v153371.b1840.s34  
1850 0035 v153371.b1850.s35  
1860 0036 v153371.b1860.s36  
1870 0037 v153371.b1870.s37  
1880 0000 v153371.b1880  
1890 0000 v153371.b1890  
1900 0000 v153371.b1900  
1910 0038 v153371.b1910.s38  
1920 0039 v153371.b1920.s39  
1930 0000 v153371.b1930  
1940 0000 v153371.b1940  
1950 0000 v153371.b1950  

ANTAL FÄRGBILDER

87 194 832

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet