Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Jokkmokks tingslags häradsrätt AII:9 (1885-1887) (AID: v153372 Öppna, NAD: SE/HLA/1040006)

Beskrivning av AID

Jokkmokks tingslags häradsrätt AII:9 
AIDv153372 
VolymtypSmåprotokoll
Årtal1885-1887
InformationInnehåller även bouppteckn. 1884-1887.
Jokkmokks tingslags häradsrätt
LänNorrbottens län
LandskapLappland
ArkivtypHäradsrätt
InformationJokkmokks tingslag omfattar Jokkmokks socken. Jokkmokk ingick 1680-1742 i Lule lappmark, som - med viss anknytning till Västerbottens södra kontrakts domsaga - till år 1728 hade en särskild domare, en justitiarie, vilkens jurisdiktionsområde 1680-1720 omfattade alla Västerbottens lappmarker och 1720-1728 - i samband med Västerbottens lappmarkers uppdelning i två jurisdiktionsområden - Södra lappmarken (Lule lappmark överflyttades 1720 till Norra lappmarken, men redan följande år återtog lappmarken sin hävdvunna indelning, den Södra bestående av Ume, Pite och Lule lappmarker, den Norra av Torne och Kemi).

Jokkmokk tillhörde därefter t.o.m. 1820 Västerbottens södra kontrakts domsaga, 1821-1838 Västerbottens norra kontrakts domsaga (Norrbottens momsaga), 1839-1876 Norrbottens södra domsaga. fr.o.m. 1877 tillhör Jokkmokk Luleå domsaga. Jokkmokks socken eller som den länge kallades, Lule lappmarkshäradsrätt sammanträdde första gången år 1606 under Daniel Hjorts ledning, då denne på Karl IV:s uppdrag uträdde platsen för den nya socknens ting, marknad och kyrka (se Filip Hultblads arbete. Övergång från nomadismtill agrar bosättning i Jokkmokks socken. (Lund 1968) s 41). Hjorts berättelse daterad 1606-04-18 är tryckt i Handf, rös, Skandinaviens historia del 39,s 189 ff.
NADSE/HLA/1040006
Volymer från Jokkmokks tingslags häradsrätt
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
10 0000 v153372.b10  
20 0001 v153372.b20.s1  
30 0000 v153372.b30  
40 0000 v153372.b40  
50 0000 v153372.b50  
60 0000 v153372.b60  
70 0000 v153372.b70  
80 0000 v153372.b80  
90 0000 v153372.b90  
100 0000 v153372.b100  
110 0000 v153372.b110  
120 0000 v153372.b120  
130 0000 v153372.b130  
140 0000 v153372.b140  
150 0000 v153372.b150  
160 0000 v153372.b160  
170 0000 v153372.b170  
180 0000 v153372.b180  
190 0000 v153372.b190  
200 0000 v153372.b200  
210 0000 v153372.b210  
220 0000 v153372.b220  
230 0000 v153372.b230  
240 0000 v153372.b240  
250 0000 v153372.b250  
260 0000 v153372.b260  
270 0000 v153372.b270  
280 0000 v153372.b280  
290 0000 v153372.b290  
300 0000 v153372.b300  
310 0000 v153372.b310  
320 0000 v153372.b320  
330 0000 v153372.b330  
340 0000 v153372.b340  
350 0000 v153372.b350  
360 0000 v153372.b360  
370 0000 v153372.b370  
380 0000 v153372.b380  
390 0000 v153372.b390  
400 0000 v153372.b400  
410 0000 v153372.b410  
420 0001 v153372.b420.s1  
430 0002 v153372.b430.s2  
440 0000 v153372.b440  
450 0000 v153372.b450  
460 0003 v153372.b460.s3  
470 0004 v153372.b470.s4  
480 0000 v153372.b480  
490 0000 v153372.b490  
500 0005 v153372.b500.s5  
510 0006 v153372.b510.s6  
520 0000 v153372.b520  
530 0007 v153372.b530.s7  
540 0000 v153372.b540  
550 0008 v153372.b550.s8  
560 0009 v153372.b560.s9  
570 0000 v153372.b570  
580 0010 v153372.b580.s10  
590 0011 v153372.b590.s11  
600 0000 v153372.b600  
610 0000 v153372.b610  
620 0000 v153372.b620  
630 0000 v153372.b630  
640 0000 v153372.b640  
650 0000 v153372.b650  
660 0000 v153372.b660  
670 0000 v153372.b670  
680 0000 v153372.b680  
690 0000 v153372.b690  
700 0000 v153372.b700  
710 0000 v153372.b710  
720 0000 v153372.b720  
730 0000 v153372.b730  
740 0000 v153372.b740  
750 0000 v153372.b750  
760 0000 v153372.b760  
770 0000 v153372.b770  
780 0000 v153372.b780  
790 0000 v153372.b790  
800 0000 v153372.b800  
810 0000 v153372.b810  
820 0000 v153372.b820  
830 0012 v153372.b830.s12  
840 0000 v153372.b840  
850 0013 v153372.b850.s13  
860 0000 v153372.b860  
870 0000 v153372.b870  
880 0000 v153372.b880  
890 0014 v153372.b890.s14  
900 0000 v153372.b900  
910 0000 v153372.b910  
920 0000 v153372.b920  
930 0000 v153372.b930  
940 0015 v153372.b940.s15  
950 0000 v153372.b950  
960 0000 v153372.b960  
970 0000 v153372.b970  
980 0000 v153372.b980  
990 0016 v153372.b990.s16  
1000 0000 v153372.b1000  
1010 0017 v153372.b1010.s17  
1020 0000 v153372.b1020  
1030 0018 v153372.b1030.s18  
1040 0019 v153372.b1040.s19  
1050 0000 v153372.b1050  
1060 0020 v153372.b1060.s20  
1070 0000 v153372.b1070  
1080 0021 v153372.b1080.s21  
1090 0000 v153372.b1090  
1100 0000 v153372.b1100  
1110 0000 v153372.b1110  
1120 0000 v153372.b1120  
1130 0000 v153372.b1130  
1140 0000 v153372.b1140  
1150 0000 v153372.b1150  
1160 0000 v153372.b1160  
1170 0000 v153372.b1170  
1180 0000 v153372.b1180  
1190 0000 v153372.b1190  
1200 0000 v153372.b1200  
1210 0022 v153372.b1210.s22  
1220 0000 v153372.b1220  
1230 0000 v153372.b1230  
1240 0023 v153372.b1240.s23  
1250 0024 v153372.b1250.s24  
1260 0025 v153372.b1260.s25  
1270 0000 v153372.b1270  
1280 0000 v153372.b1280  
1290 0026 v153372.b1290.s26  
1300 0000 v153372.b1300  
1310 0000 v153372.b1310  
1320 0027 v153372.b1320.s27  
1330 0028 v153372.b1330.s28  
1340 0000 v153372.b1340  
1350 0029 v153372.b1350.s29  
1360 0000 v153372.b1360  
1370 0000 v153372.b1370  
1380 0000 v153372.b1380  
1390 0000 v153372.b1390  
1400 0000 v153372.b1400  
1410 0030 v153372.b1410.s30  
1420 0000 v153372.b1420  
1430 0031 v153372.b1430.s31  
1440 0000 v153372.b1440  
1450 0000 v153372.b1450  
1460 0000 v153372.b1460  
1470 0000 v153372.b1470  
1480 0000 v153372.b1480  

ANTAL FÄRGBILDER

87 194 832

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet