Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Jokkmokks tingslags häradsrätt AII:11 (1892-1893) (AID: v153375 Öppna, NAD: SE/HLA/1040006)

Beskrivning av AID

Jokkmokks tingslags häradsrätt AII:11 
AIDv153375 
VolymtypSmåprotokoll
Årtal1892-1893
InformationInnehåller även bouppteckn. 1889-1893.
Jokkmokks tingslags häradsrätt
LänNorrbottens län
LandskapLappland
ArkivtypHäradsrätt
InformationJokkmokks tingslag omfattar Jokkmokks socken. Jokkmokk ingick 1680-1742 i Lule lappmark, som - med viss anknytning till Västerbottens södra kontrakts domsaga - till år 1728 hade en särskild domare, en justitiarie, vilkens jurisdiktionsområde 1680-1720 omfattade alla Västerbottens lappmarker och 1720-1728 - i samband med Västerbottens lappmarkers uppdelning i två jurisdiktionsområden - Södra lappmarken (Lule lappmark överflyttades 1720 till Norra lappmarken, men redan följande år återtog lappmarken sin hävdvunna indelning, den Södra bestående av Ume, Pite och Lule lappmarker, den Norra av Torne och Kemi).

Jokkmokk tillhörde därefter t.o.m. 1820 Västerbottens södra kontrakts domsaga, 1821-1838 Västerbottens norra kontrakts domsaga (Norrbottens momsaga), 1839-1876 Norrbottens södra domsaga. fr.o.m. 1877 tillhör Jokkmokk Luleå domsaga. Jokkmokks socken eller som den länge kallades, Lule lappmarkshäradsrätt sammanträdde första gången år 1606 under Daniel Hjorts ledning, då denne på Karl IV:s uppdrag uträdde platsen för den nya socknens ting, marknad och kyrka (se Filip Hultblads arbete. Övergång från nomadismtill agrar bosättning i Jokkmokks socken. (Lund 1968) s 41). Hjorts berättelse daterad 1606-04-18 är tryckt i Handf, rös, Skandinaviens historia del 39,s 189 ff.
NADSE/HLA/1040006
Volymer från Jokkmokks tingslags häradsrätt
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
10 0000 v153375.b10  
20 0000 v153375.b20  
30 0000 v153375.b30  
40 0000 v153375.b40  
50 0000 v153375.b50  
60 0000 v153375.b60  
70 0000 v153375.b70  
80 0000 v153375.b80  
90 0000 v153375.b90  
100 0000 v153375.b100  
110 0000 v153375.b110  
120 0000 v153375.b120  
130 0000 v153375.b130  
140 0000 v153375.b140  
150 0000 v153375.b150  
160 0000 v153375.b160  
170 0000 v153375.b170  
180 0000 v153375.b180  
190 0000 v153375.b190  
200 0000 v153375.b200  
210 0000 v153375.b210  
220 0000 v153375.b220  
230 0000 v153375.b230  
240 0000 v153375.b240  
250 0000 v153375.b250  
260 0000 v153375.b260  
270 0000 v153375.b270  
280 0000 v153375.b280  
290 0000 v153375.b290  
300 0000 v153375.b300  
310 0000 v153375.b310  
320 0000 v153375.b320  
330 0000 v153375.b330  
340 0000 v153375.b340  
350 0000 v153375.b350  
360 0000 v153375.b360  
370 0000 v153375.b370  
380 0000 v153375.b380  
390 0000 v153375.b390  
400 0000 v153375.b400  
410 0000 v153375.b410  
420 0000 v153375.b420  
430 0000 v153375.b430  
440 0002 v153375.b440.s2  
450 0000 v153375.b450  
460 0000 v153375.b460  
470 0003 v153375.b470.s3  
480 0000 v153375.b480  
490 0004 v153375.b490.s4  
500 0000 v153375.b500  
510 0005 v153375.b510.s5  
520 0000 v153375.b520  
530 0006 v153375.b530.s6  
540 0007 v153375.b540.s7  
550 0000 v153375.b550  
560 0000 v153375.b560  
570 0008 v153375.b570.s8  
580 0000 v153375.b580  
590 0009 v153375.b590.s9  
600 0000 v153375.b600  
610 0010 v153375.b610.s10  
620 0000 v153375.b620  
630 0000 v153375.b630  
640 0011 v153375.b640.s11  
650 0000 v153375.b650  
660 0000 v153375.b660  
670 0000 v153375.b670  
680 0012 v153375.b680.s12  
690 0013 v153375.b690.s13  
700 0000 v153375.b700  
710 0000 v153375.b710  
720 0000 v153375.b720  
730 0000 v153375.b730  
740 0000 v153375.b740  
750 0000 v153375.b750  
760 0000 v153375.b760  
770 0000 v153375.b770  
780 0000 v153375.b780  
790 0000 v153375.b790  
800 0000 v153375.b800  
810 0000 v153375.b810  
820 0000 v153375.b820  
830 0000 v153375.b830  
840 0000 v153375.b840  
850 0014 v153375.b850.s14  
860 0000 v153375.b860  
870 0000 v153375.b870  
880 0000 v153375.b880  
890 0000 v153375.b890  
900 0000 v153375.b900  
910 0000 v153375.b910  
920 0000 v153375.b920  
930 0000 v153375.b930  
940 0000 v153375.b940  
950 0000 v153375.b950  
960 0000 v153375.b960  
970 0000 v153375.b970  
980 0000 v153375.b980  
990 0000 v153375.b990  
1000 0000 v153375.b1000  
1010 0000 v153375.b1010  
1020 0000 v153375.b1020  
1030 0000 v153375.b1030  
1040 0000 v153375.b1040  
1050 0000 v153375.b1050  
1060 0000 v153375.b1060  
1070 0000 v153375.b1070  
1080 0000 v153375.b1080  
1090 0000 v153375.b1090  
1100 0000 v153375.b1100  
1110 0000 v153375.b1110  
1120 0000 v153375.b1120  
1130 0000 v153375.b1130  
1140 0000 v153375.b1140  
1150 0000 v153375.b1150  
1160 0015 v153375.b1160.s15  
1170 0000 v153375.b1170  
1180 0016 v153375.b1180.s16  
1190 0000 v153375.b1190  
1200 0017 v153375.b1200.s17  
1210 0000 v153375.b1210  
1220 0000 v153375.b1220  
1230 0000 v153375.b1230  
1240 0000 v153375.b1240  
1250 0000 v153375.b1250  
1260 0000 v153375.b1260  

ANTAL FÄRGBILDER

87 194 832

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet