Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Jokkmokks tingslags häradsrätt AII:12 (1894-1895) (AID: v153376 Öppna, NAD: SE/HLA/1040006)

Beskrivning av AID

Jokkmokks tingslags häradsrätt AII:12 
AIDv153376 
VolymtypSmåprotokoll
Årtal1894-1895
InformationInnehåller även bouppteckn. 1893-1895.
Jokkmokks tingslags häradsrätt
LänNorrbottens län
LandskapLappland
ArkivtypHäradsrätt
InformationJokkmokks tingslag omfattar Jokkmokks socken. Jokkmokk ingick 1680-1742 i Lule lappmark, som - med viss anknytning till Västerbottens södra kontrakts domsaga - till år 1728 hade en särskild domare, en justitiarie, vilkens jurisdiktionsområde 1680-1720 omfattade alla Västerbottens lappmarker och 1720-1728 - i samband med Västerbottens lappmarkers uppdelning i två jurisdiktionsområden - Södra lappmarken (Lule lappmark överflyttades 1720 till Norra lappmarken, men redan följande år återtog lappmarken sin hävdvunna indelning, den Södra bestående av Ume, Pite och Lule lappmarker, den Norra av Torne och Kemi).

Jokkmokk tillhörde därefter t.o.m. 1820 Västerbottens södra kontrakts domsaga, 1821-1838 Västerbottens norra kontrakts domsaga (Norrbottens momsaga), 1839-1876 Norrbottens södra domsaga. fr.o.m. 1877 tillhör Jokkmokk Luleå domsaga. Jokkmokks socken eller som den länge kallades, Lule lappmarkshäradsrätt sammanträdde första gången år 1606 under Daniel Hjorts ledning, då denne på Karl IV:s uppdrag uträdde platsen för den nya socknens ting, marknad och kyrka (se Filip Hultblads arbete. Övergång från nomadismtill agrar bosättning i Jokkmokks socken. (Lund 1968) s 41). Hjorts berättelse daterad 1606-04-18 är tryckt i Handf, rös, Skandinaviens historia del 39,s 189 ff.
NADSE/HLA/1040006
Volymer från Jokkmokks tingslags häradsrätt
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
10 0000 v153376.b10  
20 0000 v153376.b20  
30 0000 v153376.b30  
40 0000 v153376.b40  
50 0000 v153376.b50  
60 0000 v153376.b60  
70 0000 v153376.b70  
80 0000 v153376.b80  
90 0000 v153376.b90  
100 0000 v153376.b100  
110 0000 v153376.b110  
120 0000 v153376.b120  
130 0000 v153376.b130  
140 0000 v153376.b140  
150 0000 v153376.b150  
160 0000 v153376.b160  
170 0000 v153376.b170  
180 0000 v153376.b180  
190 0000 v153376.b190  
200 0000 v153376.b200  
210 0000 v153376.b210  
220 0000 v153376.b220  
230 0000 v153376.b230  
240 0000 v153376.b240  
250 0000 v153376.b250  
260 0000 v153376.b260  
270 0000 v153376.b270  
280 0000 v153376.b280  
290 0000 v153376.b290  
300 0000 v153376.b300  
310 0000 v153376.b310  
320 0000 v153376.b320  
330 0000 v153376.b330  
340 0000 v153376.b340  
350 0000 v153376.b350  
360 0000 v153376.b360  
370 0000 v153376.b370  
380 0000 v153376.b380  
390 0000 v153376.b390  
400 0000 v153376.b400  
410 0000 v153376.b410  
420 0000 v153376.b420  
430 0000 v153376.b430  
440 0000 v153376.b440  
450 0000 v153376.b450  
460 0000 v153376.b460  
470 0000 v153376.b470  
480 0000 v153376.b480  
490 0001 v153376.b490.s1  
500 0000 v153376.b500  
510 0002 v153376.b510.s2  
520 0000 v153376.b520  
530 0003 v153376.b530.s3  
540 0000 v153376.b540  
550 0004 v153376.b550.s4  
560 0000 v153376.b560  
570 0005 v153376.b570.s5  
580 0000 v153376.b580  
590 0006 v153376.b590.s6  
600 0000 v153376.b600  
610 0007 v153376.b610.s7  
620 0000 v153376.b620  
630 0000 v153376.b630  
640 0008 v153376.b640.s8  
650 0000 v153376.b650  
660 0009 v153376.b660.s9  
670 0000 v153376.b670  
680 0010 v153376.b680.s10  
690 0011 v153376.b690.s11  
700 0000 v153376.b700  
710 0000 v153376.b710  
720 0000 v153376.b720  
730 0000 v153376.b730  
740 0012 v153376.b740.s12  
750 0013 v153376.b750.s13  
760 0000 v153376.b760  
770 0014 v153376.b770.s14  
780 0000 v153376.b780  
790 0000 v153376.b790  
800 0000 v153376.b800  
810 0015 v153376.b810.s15  
820 0000 v153376.b820  
830 0000 v153376.b830  
840 0000 v153376.b840  
850 0000 v153376.b850  
860 0000 v153376.b860  
870 0000 v153376.b870  
880 0000 v153376.b880  
890 0000 v153376.b890  
900 0000 v153376.b900  
910 0000 v153376.b910  
920 0000 v153376.b920  
930 0000 v153376.b930  
940 0000 v153376.b940  
950 0000 v153376.b950  
960 0000 v153376.b960  
970 0000 v153376.b970  
980 0000 v153376.b980  
990 0000 v153376.b990  
1000 0000 v153376.b1000  
1010 0000 v153376.b1010  
1020 0000 v153376.b1020  
1030 0000 v153376.b1030  
1040 0000 v153376.b1040  
1050 0000 v153376.b1050  
1060 0000 v153376.b1060  
1070 0000 v153376.b1070  
1080 0000 v153376.b1080  
1090 0000 v153376.b1090  
1100 0000 v153376.b1100  
1110 0000 v153376.b1110  
1120 0000 v153376.b1120  
1130 0000 v153376.b1130  
1140 0000 v153376.b1140  
1150 0000 v153376.b1150  
1160 0000 v153376.b1160  
1170 0000 v153376.b1170  
1180 0000 v153376.b1180  
1190 0000 v153376.b1190  
1200 0000 v153376.b1200  
1210 0000 v153376.b1210  
1220 0000 v153376.b1220  
1230 0000 v153376.b1230  
1240 0000 v153376.b1240  
1250 0000 v153376.b1250  
1260 0000 v153376.b1260  
1270 0000 v153376.b1270  
1280 0000 v153376.b1280  
1290 0000 v153376.b1290  
1300 0000 v153376.b1300  
1310 0000 v153376.b1310  
1320 0000 v153376.b1320  
1330 0000 v153376.b1330  
1340 0000 v153376.b1340  
1350 0000 v153376.b1350  
1360 0000 v153376.b1360  
1370 0000 v153376.b1370  
1380 0000 v153376.b1380  
1390 0000 v153376.b1390  
1400 0000 v153376.b1400  
1410 0000 v153376.b1410  
1420 0000 v153376.b1420  
1430 0000 v153376.b1430  
1440 0000 v153376.b1440  
1450 0000 v153376.b1450  
1460 0000 v153376.b1460  
1470 0000 v153376.b1470  
1480 0000 v153376.b1480  
1490 0000 v153376.b1490  
1500 0000 v153376.b1500  
1510 0000 v153376.b1510  
1520 0000 v153376.b1520  
1530 0000 v153376.b1530  
1540 0000 v153376.b1540  
1550 0000 v153376.b1550  
1560 0000 v153376.b1560  
1570 0000 v153376.b1570  
1580 0000 v153376.b1580  
1590 0000 v153376.b1590  
1600 0000 v153376.b1600  
1610 0000 v153376.b1610  
1620 0000 v153376.b1620  
1630 0000 v153376.b1630  
1640 0000 v153376.b1640  
1650 0016 v153376.b1650.s16  
1660 0000 v153376.b1660  
1670 0017 v153376.b1670.s17  
1680 0000 v153376.b1680  
1690 0000 v153376.b1690  
1700 0000 v153376.b1700  
1710 0018 v153376.b1710.s18  
1720 0000 v153376.b1720  
1730 0019 v153376.b1730.s19  
1740 0000 v153376.b1740  
1750 0020 v153376.b1750.s20  
1760 0000 v153376.b1760  
1770 0021 v153376.b1770.s21  
1780 0022 v153376.b1780.s22  
1790 0023 v153376.b1790.s23  
1800 0000 v153376.b1800  
1810 0024 v153376.b1810.s24  
1820 0000 v153376.b1820  
1830 0025 v153376.b1830.s25  
1840 0026 v153376.b1840.s26  
1850 0027 v153376.b1850.s27  
1860 0000 v153376.b1860  
1870 0028 v153376.b1870.s28  
1880 0000 v153376.b1880  
1890 0029 v153376.b1890.s29  
1900 0030 v153376.b1900.s30  
1910 0000 v153376.b1910  
1920 0031 v153376.b1920.s31  
1930 0032 v153376.b1930.s32  
1940 0000 v153376.b1940  
1950 0033 v153376.b1950.s33  
1960 0034 v153376.b1960.s34  
1970 0035 v153376.b1970.s35  
1980 0000 v153376.b1980  
1990 0036 v153376.b1990.s36  
2000 0037 v153376.b2000.s37  
2010 0000 v153376.b2010  
2020 0038 v153376.b2020.s38  
2030 0000 v153376.b2030  
2040 0039 v153376.b2040.s39  
2050 0000 v153376.b2050  
2060 0000 v153376.b2060  
2070 0000 v153376.b2070  
2080 0000 v153376.b2080  
2090 0000 v153376.b2090  
2100 0000 v153376.b2100  
2110 0000 v153376.b2110  
2120 0000 v153376.b2120  
2130 0000 v153376.b2130  

ANTAL FÄRGBILDER

87 194 832

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet