Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Jokkmokks tingslags häradsrätt AII:14 (1900-1902) (AID: v153378 Öppna, NAD: SE/HLA/1040006)

Beskrivning av AID

Jokkmokks tingslags häradsrätt AII:14 
AIDv153378 
VolymtypSmåprotokoll
Årtal1900-1902
Jokkmokks tingslags häradsrätt
LänNorrbottens län
LandskapLappland
ArkivtypHäradsrätt
InformationJokkmokks tingslag omfattar Jokkmokks socken. Jokkmokk ingick 1680-1742 i Lule lappmark, som - med viss anknytning till Västerbottens södra kontrakts domsaga - till år 1728 hade en särskild domare, en justitiarie, vilkens jurisdiktionsområde 1680-1720 omfattade alla Västerbottens lappmarker och 1720-1728 - i samband med Västerbottens lappmarkers uppdelning i två jurisdiktionsområden - Södra lappmarken (Lule lappmark överflyttades 1720 till Norra lappmarken, men redan följande år återtog lappmarken sin hävdvunna indelning, den Södra bestående av Ume, Pite och Lule lappmarker, den Norra av Torne och Kemi).

Jokkmokk tillhörde därefter t.o.m. 1820 Västerbottens södra kontrakts domsaga, 1821-1838 Västerbottens norra kontrakts domsaga (Norrbottens momsaga), 1839-1876 Norrbottens södra domsaga. fr.o.m. 1877 tillhör Jokkmokk Luleå domsaga. Jokkmokks socken eller som den länge kallades, Lule lappmarkshäradsrätt sammanträdde första gången år 1606 under Daniel Hjorts ledning, då denne på Karl IV:s uppdrag uträdde platsen för den nya socknens ting, marknad och kyrka (se Filip Hultblads arbete. Övergång från nomadismtill agrar bosättning i Jokkmokks socken. (Lund 1968) s 41). Hjorts berättelse daterad 1606-04-18 är tryckt i Handf, rös, Skandinaviens historia del 39,s 189 ff.
NADSE/HLA/1040006
Volymer från Jokkmokks tingslags häradsrätt
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
10 0000 v153378.b10  
20 0000 v153378.b20  
30 0000 v153378.b30  
40 0000 v153378.b40  
50 0000 v153378.b50  
60 0000 v153378.b60  
70 0000 v153378.b70  
80 0000 v153378.b80  
90 0000 v153378.b90  
100 0000 v153378.b100  
110 0000 v153378.b110  
120 0000 v153378.b120  
130 0000 v153378.b130  
140 0000 v153378.b140  
150 0000 v153378.b150  
160 0000 v153378.b160  
170 0000 v153378.b170  
180 0000 v153378.b180  
190 0000 v153378.b190  
200 0000 v153378.b200  
210 0000 v153378.b210  
220 0000 v153378.b220  
230 0000 v153378.b230  
240 0000 v153378.b240  
250 0000 v153378.b250  
260 0000 v153378.b260  
270 0000 v153378.b270  
280 0000 v153378.b280  
290 0000 v153378.b290  
300 0000 v153378.b300  
310 0000 v153378.b310  
320 0000 v153378.b320  
330 0000 v153378.b330  
340 0000 v153378.b340  
350 0000 v153378.b350  
360 0000 v153378.b360  
370 0000 v153378.b370  
380 0000 v153378.b380  
390 0000 v153378.b390  
400 0000 v153378.b400  
410 0000 v153378.b410  
420 0000 v153378.b420  
430 0000 v153378.b430  
440 0000 v153378.b440  
450 0000 v153378.b450  
460 0000 v153378.b460  
470 0000 v153378.b470  
480 0000 v153378.b480  
490 0000 v153378.b490  
500 0000 v153378.b500  
510 0000 v153378.b510  
520 0000 v153378.b520  
530 0000 v153378.b530  
540 0000 v153378.b540  
550 0000 v153378.b550  
560 0000 v153378.b560  
570 0000 v153378.b570  
580 0000 v153378.b580  
590 0000 v153378.b590  
600 0000 v153378.b600  
610 0000 v153378.b610  
620 0000 v153378.b620  
630 0000 v153378.b630  
640 0000 v153378.b640  
650 0000 v153378.b650  
660 0000 v153378.b660  
670 0000 v153378.b670  
680 0000 v153378.b680  
690 0000 v153378.b690  
700 0000 v153378.b700  
710 0000 v153378.b710  
720 0000 v153378.b720  
730 0000 v153378.b730  
740 0000 v153378.b740  
750 0000 v153378.b750  
760 0000 v153378.b760  
770 0000 v153378.b770  
780 0000 v153378.b780  
790 0000 v153378.b790  
800 0000 v153378.b800  
810 0000 v153378.b810  
820 0000 v153378.b820  
830 0000 v153378.b830  
840 0000 v153378.b840  
850 0000 v153378.b850  
860 0000 v153378.b860  
870 0000 v153378.b870  
880 0000 v153378.b880  
890 0000 v153378.b890  
900 0000 v153378.b900  
910 0000 v153378.b910  
920 0000 v153378.b920  
930 0000 v153378.b930  
940 0000 v153378.b940  
950 0000 v153378.b950  
960 0000 v153378.b960  
970 0000 v153378.b970  
980 0000 v153378.b980  
990 0000 v153378.b990  
1000 0000 v153378.b1000  
1010 0000 v153378.b1010  
1020 0000 v153378.b1020  
1030 0000 v153378.b1030  
1040 0000 v153378.b1040  
1050 0000 v153378.b1050  
1060 0000 v153378.b1060  
1070 0000 v153378.b1070  
1080 0000 v153378.b1080  
1090 0000 v153378.b1090  
1100 0000 v153378.b1100  
1110 0000 v153378.b1110  
1120 0000 v153378.b1120  
1130 0000 v153378.b1130  
1140 0000 v153378.b1140  
1150 0000 v153378.b1150  
1160 0000 v153378.b1160  
1170 0000 v153378.b1170  
1180 0000 v153378.b1180  
1190 0000 v153378.b1190  
1200 0000 v153378.b1200  
1210 0000 v153378.b1210  
1220 0000 v153378.b1220  
1230 0000 v153378.b1230  
1240 0000 v153378.b1240  
1250 0000 v153378.b1250  
1260 0000 v153378.b1260  
1270 0000 v153378.b1270  
1280 0000 v153378.b1280  
1290 0000 v153378.b1290  
1300 0000 v153378.b1300  
1310 0000 v153378.b1310  
1320 0000 v153378.b1320  
1330 0000 v153378.b1330  
1340 0000 v153378.b1340  
1350 0000 v153378.b1350  
1360 0000 v153378.b1360  
1370 0000 v153378.b1370  
1380 0000 v153378.b1380  
1390 0000 v153378.b1390  
1400 0000 v153378.b1400  
1410 0000 v153378.b1410  
1420 0000 v153378.b1420  
1430 0000 v153378.b1430  
1440 0000 v153378.b1440  
1450 0000 v153378.b1450  
1460 0000 v153378.b1460  
1470 0000 v153378.b1470  
1480 0000 v153378.b1480  
1490 0000 v153378.b1490  
1500 0000 v153378.b1500  
1510 0000 v153378.b1510  
1520 0000 v153378.b1520  
1530 0000 v153378.b1530  
1540 0000 v153378.b1540  
1550 0000 v153378.b1550  
1560 0000 v153378.b1560  
1570 0000 v153378.b1570  
1580 0000 v153378.b1580  
1590 0000 v153378.b1590  
1600 0000 v153378.b1600  
1610 0000 v153378.b1610  
1620 0000 v153378.b1620  
1630 0000 v153378.b1630  
1640 0000 v153378.b1640  
1650 0000 v153378.b1650  
1660 0000 v153378.b1660  
1670 0000 v153378.b1670  
1680 0000 v153378.b1680  
1690 0000 v153378.b1690  
1700 0000 v153378.b1700  
1710 0000 v153378.b1710  

ANTAL FÄRGBILDER

87 278 031

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet