Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Jokkmokks tingslags häradsrätt BouReg:1 (1740-1895) (AID: v245674 Öppna, NAD: SE/HLA/1040006)

Beskrivning av AID

Jokkmokks tingslags häradsrätt BouReg:1 
AIDv245674 
VolymtypBouppteckningsregister
Årtal1740-1895
Jokkmokks tingslags häradsrätt
LänNorrbottens län
LandskapLappland
ArkivtypHäradsrätt
InformationJokkmokks tingslag omfattar Jokkmokks socken. Jokkmokk ingick 1680-1742 i Lule lappmark, som - med viss anknytning till Västerbottens södra kontrakts domsaga - till år 1728 hade en särskild domare, en justitiarie, vilkens jurisdiktionsområde 1680-1720 omfattade alla Västerbottens lappmarker och 1720-1728 - i samband med Västerbottens lappmarkers uppdelning i två jurisdiktionsområden - Södra lappmarken (Lule lappmark överflyttades 1720 till Norra lappmarken, men redan följande år återtog lappmarken sin hävdvunna indelning, den Södra bestående av Ume, Pite och Lule lappmarker, den Norra av Torne och Kemi).

Jokkmokk tillhörde därefter t.o.m. 1820 Västerbottens södra kontrakts domsaga, 1821-1838 Västerbottens norra kontrakts domsaga (Norrbottens momsaga), 1839-1876 Norrbottens södra domsaga. fr.o.m. 1877 tillhör Jokkmokk Luleå domsaga. Jokkmokks socken eller som den länge kallades, Lule lappmarkshäradsrätt sammanträdde första gången år 1606 under Daniel Hjorts ledning, då denne på Karl IV:s uppdrag uträdde platsen för den nya socknens ting, marknad och kyrka (se Filip Hultblads arbete. Övergång från nomadismtill agrar bosättning i Jokkmokks socken. (Lund 1968) s 41). Hjorts berättelse daterad 1606-04-18 är tryckt i Handf, rös, Skandinaviens historia del 39,s 189 ff.
NADSE/HLA/1040006
Volymer från Jokkmokks tingslags häradsrätt
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
10 0000 v245674.b10  
20 0000 v245674.b20  
30 0000 v245674.b30  
40 0000 v245674.b40  
50 0000 v245674.b50  
60 0001 v245674.b60.s1  
70 0003 v245674.b70.s3  
80 0005 v245674.b80.s5  
90 0007 v245674.b90.s7  
100 0009 v245674.b100.s9  
110 0011 v245674.b110.s11  
120 0013 v245674.b120.s13  
130 0015 v245674.b130.s15  
140 0017 v245674.b140.s17  
150 0019 v245674.b150.s19  
160 0021 v245674.b160.s21  
170 0023 v245674.b170.s23  
180 0025 v245674.b180.s25  
190 0027 v245674.b190.s27  
200 0029 v245674.b200.s29  
210 0031 v245674.b210.s31  
220 0033 v245674.b220.s33  
230 0035 v245674.b230.s35  
240 0037 v245674.b240.s37  
250 0039 v245674.b250.s39  
260 0041 v245674.b260.s41  
270 0043 v245674.b270.s43  
280 0045 v245674.b280.s45  
290 0047 v245674.b290.s47  
300 0049 v245674.b300.s49  
310 0051 v245674.b310.s51  
320 0052 v245674.b320.s52  
330 0000 v245674.b330  
340 0000 v245674.b340  

ANTAL FÄRGBILDER

87 278 031

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet