Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Häradsskrivaren i Södersysslet fögderi FIa:231 (1941-1941) (AID: v321706 Öppna, NAD: SE/VA/11358)

Beskrivning av AID

Häradsskrivaren i Södersysslet fögderi FIa:231 
AIDv321706 
VolymtypMantalslängd
Årtal1941-1941
InformationSäffle köping. Endast året 1941 fotograferat.
Häradsskrivaren i Södersysslet fögderi
LänVärmlands län
LandskapVärmland
ArkivtypHäradsskrivare
InformationSödersysslets fögderi bildades 1796 av Gillberga, Nordmarks och Näs härader och omfattade tiden 1796-1867 följande kommuner:

Blomskog, Botilsäter, Bro, By, Eskilsäter, Gillberga, Glava, Holmedal. Huggenäs, Högerud, Järnskog, Karlanda, Kila, Långserud, Millesvik, Silbodal, Sillerud, Skillingmark, Stavnäs, Svanskog, Södra Ny, Trankil, Tveta, Töcksmark, Värmskog, V, Fågelvik, Ölserud och Östervallskog.

År 1868 1/1 delades fögderiet på Nordmarks fögderi och Södersysslets fögderi; kommunerna Blomskog, Holmedal, Järnskog, Karlanda, Silbodal, Sillerud, Skillingmark, Trankil, Töcksmark, Västra Fågelvik och Östervallskog bildade Nordmarks fögderi.

Södersysslets fögderi bestod under perioden 1868-1917 av följande kommuner:

Botilsäter, Bro, By, Eskilsäter, Gillberga, Glava, Huggenäs, Högerud, Kila, Långserud, Millesvik, Stavnäs, Svanskog, Södra Ny, Tveta, Värmskog och Ölserud samt från 1882 Säffle köping som utbrutits ur By kommun.

Efter omorganisationen 1917 återfördes en del av de kommuner som tidigare tillhört Nordmarks fögderi till Södersysslets fögderi, som under perioden 1918-1945 kom att bestå av följande kommuner:

Blomskog, Botilsäter, Bro, By, Eskilsäter, Gillberga, Glava, Holmedal, Huggenäs, Högerud, Kila, Långserud, Millesvik, Silbodal, Sillerud, Stavnäs, Svanskog, Säffle köping, Södra Ny, Trankil, Tveta, Värmskog, Västra Fågelvik samt Ölserud.

Efter omorganisationen fördes följande kommuner 1946 till ett nybildat Nordmarks fögderi, nämligen:

Blomskog, Holmedal, Silbodal, Sillerud, Svanskog, Trankil, Töcksmark och Västra Fågelvik,. Till Södersysslets fögderi överfördes i stället Eds kommun från Mellansysslets fögderi.

Från och med 1946 omfattade Södersysslets fögderi följande kommuner:

Botilsäter, Bro, Ed, Eskilsäter, Gillberga, Glava, Huggenäs, Kila, Långserud, Millesvik, Stavnäs, Säffle köping, Södra Ny, Tveta, Värmskog, och Ölserud.

Från och med kommunsammanslagningen 1952 till och med 1966 bestod Södersysslets fögderi av följande kommuner:

ED (f.d. Ed och Borgvik), VÄRMLANDSNÄS (f.d. Bro, Södra Ny, Huggenäs, Botilsäter, Ölserud, Millesvik och Eskilsäter), GILLBERGA (f.d. Gillberga och Kila), STAVNÄS (f.d. Stavnäs, Värmskog och Högerud), GLAVA samt SÄFFLE STAD (f.d. Säffle, köping och Tveta
NADSE/VA/11358
Volymer från Häradsskrivaren i Södersysslet fögderi
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
10 0000 v321706.b10  
20 0000 v321706.b20  
30 0000 v321706.b30  
40 0000 v321706.b40  
50 0000 v321706.b50  
60 0000 v321706.b60  
70 0000 v321706.b70  
80 0000 v321706.b80  
90 0000 v321706.b90  
100 0000 v321706.b100  
110 0000 v321706.b110  
120 0000 v321706.b120  
130 0000 v321706.b130  
140 0000 v321706.b140  
150 0000 v321706.b150  
160 0000 v321706.b160  
170 0000 v321706.b170  
180 0000 v321706.b180  
190 0000 v321706.b190  
200 0000 v321706.b200  
210 0000 v321706.b210  
220 0000 v321706.b220  
230 0000 v321706.b230  
240 0000 v321706.b240  
250 0000 v321706.b250  
260 0000 v321706.b260  
270 0000 v321706.b270  
280 0000 v321706.b280  
290 0000 v321706.b290  
300 0000 v321706.b300  
310 0000 v321706.b310  
320 0000 v321706.b320  
330 0000 v321706.b330  
340 0000 v321706.b340  
350 0000 v321706.b350  
360 0000 v321706.b360  
370 0000 v321706.b370  
380 0000 v321706.b380  
390 0000 v321706.b390  
400 0000 v321706.b400  
410 0000 v321706.b410  
420 0000 v321706.b420  
430 0000 v321706.b430  
440 0000 v321706.b440  
450 0000 v321706.b450  
460 0000 v321706.b460  
470 0000 v321706.b470  
480 0000 v321706.b480  
490 0000 v321706.b490  
500 0000 v321706.b500  
510 0000 v321706.b510  
520 0000 v321706.b520  
530 0000 v321706.b530  
540 0000 v321706.b540  
550 0000 v321706.b550  
560 0000 v321706.b560  
570 0000 v321706.b570  
580 0000 v321706.b580  
590 0000 v321706.b590  
600 0000 v321706.b600  
610 0000 v321706.b610  
620 0000 v321706.b620  
630 0000 v321706.b630  
640 0000 v321706.b640  
650 0000 v321706.b650  
660 0000 v321706.b660  
670 0000 v321706.b670  
680 0000 v321706.b680  
690 0000 v321706.b690  
700 0000 v321706.b700  
710 0000 v321706.b710  
720 0000 v321706.b720  
730 0000 v321706.b730  
740 0000 v321706.b740  
750 0000 v321706.b750  
760 0000 v321706.b760  
770 0000 v321706.b770  
780 0000 v321706.b780  
790 0000 v321706.b790  
800 0000 v321706.b800  
810 0000 v321706.b810  
820 0000 v321706.b820  
830 0000 v321706.b830  
840 0000 v321706.b840  
850 0000 v321706.b850  
860 0000 v321706.b860  
870 0000 v321706.b870  
880 0000 v321706.b880  
890 0000 v321706.b890  
900 0000 v321706.b900  
910 0000 v321706.b910  
920 0000 v321706.b920  
930 0000 v321706.b930  
940 0000 v321706.b940  
950 0000 v321706.b950  
960 0000 v321706.b960  
970 0000 v321706.b970  
980 0000 v321706.b980  
990 0000 v321706.b990  
1000 0000 v321706.b1000  
1010 0000 v321706.b1010  
1020 0000 v321706.b1020  
1030 0000 v321706.b1030  
1040 0000 v321706.b1040  
1050 0000 v321706.b1050  
1060 0000 v321706.b1060  
1070 0000 v321706.b1070  
1080 0000 v321706.b1080  
1090 0000 v321706.b1090  
1100 0000 v321706.b1100  
1110 0000 v321706.b1110  
1120 0000 v321706.b1120  
1130 0000 v321706.b1130  
1140 0000 v321706.b1140  
1150 0000 v321706.b1150  
1160 0000 v321706.b1160  
1170 0000 v321706.b1170  
1180 0000 v321706.b1180  
1190 0000 v321706.b1190  
1200 0000 v321706.b1200  
1210 0000 v321706.b1210  
1220 0000 v321706.b1220  
1230 0000 v321706.b1230  
1240 0000 v321706.b1240  
1250 0000 v321706.b1250  
1260 0000 v321706.b1260  
1270 0000 v321706.b1270  
1280 0000 v321706.b1280  
1290 0000 v321706.b1290  
1300 0000 v321706.b1300  
1310 0000 v321706.b1310  
1320 0000 v321706.b1320  
1330 0000 v321706.b1330  
1340 0000 v321706.b1340  
1350 0000 v321706.b1350  
1360 0000 v321706.b1360  
1370 0000 v321706.b1370  
1380 0000 v321706.b1380  
1390 0000 v321706.b1390  
1400 0000 v321706.b1400  
1410 0000 v321706.b1410  
1420 0000 v321706.b1420  
1430 0000 v321706.b1430  
1440 0000 v321706.b1440  
1450 0000 v321706.b1450  
1460 0000 v321706.b1460  
1470 0000 v321706.b1470  
1480 0000 v321706.b1480  
1490 0000 v321706.b1490  
1500 0000 v321706.b1500  
1510 0000 v321706.b1510  
1520 0000 v321706.b1520  
1530 0000 v321706.b1530  
1540 0000 v321706.b1540  
1550 0000 v321706.b1550  
1560 0000 v321706.b1560  
1570 0000 v321706.b1570  
1580 0000 v321706.b1580  
1590 0000 v321706.b1590  
1600 0000 v321706.b1600  
1610 0000 v321706.b1610  
1620 0000 v321706.b1620  
1630 0000 v321706.b1630  
1640 0000 v321706.b1640  
1650 0000 v321706.b1650  
1660 0000 v321706.b1660  
1670 0000 v321706.b1670  
1680 0000 v321706.b1680  
1690 0000 v321706.b1690  
1700 0000 v321706.b1700  
1710 0000 v321706.b1710  
1720 0000 v321706.b1720  
1730 0000 v321706.b1730  
1740 0000 v321706.b1740  
1750 0000 v321706.b1750  
1760 0000 v321706.b1760  
1770 0000 v321706.b1770  
1780 0000 v321706.b1780  
1790 0000 v321706.b1790  
1800 0000 v321706.b1800  
1810 0000 v321706.b1810  
1820 0000 v321706.b1820  
1830 0000 v321706.b1830  
1840 0000 v321706.b1840  
1850 0000 v321706.b1850  
1860 0000 v321706.b1860  
1870 0000 v321706.b1870  
1880 0000 v321706.b1880  
1890 0000 v321706.b1890  
1900 0000 v321706.b1900  
1910 0000 v321706.b1910  
1920 0000 v321706.b1920  
1930 0000 v321706.b1930  
1940 0000 v321706.b1940  
1950 0000 v321706.b1950  
1960 0000 v321706.b1960  
1970 0000 v321706.b1970  
1980 0000 v321706.b1980  
1990 0000 v321706.b1990  
2000 0000 v321706.b2000  
2010 0000 v321706.b2010  
2020 0000 v321706.b2020  
2030 0000 v321706.b2030  
2040 0000 v321706.b2040  
2050 0000 v321706.b2050  
2060 0000 v321706.b2060  
2070 0000 v321706.b2070  
2080 0000 v321706.b2080  
2090 0000 v321706.b2090  
2100 0000 v321706.b2100  
2110 0000 v321706.b2110  
2120 0000 v321706.b2120  
2130 0000 v321706.b2130  
2140 0000 v321706.b2140  
2150 0000 v321706.b2150  
2160 0000 v321706.b2160  
2170 0000 v321706.b2170  
2180 0000 v321706.b2180  
2190 0000 v321706.b2190  
2200 0000 v321706.b2200  
2210 0000 v321706.b2210  
2220 0000 v321706.b2220  
2230 0000 v321706.b2230  
2240 0000 v321706.b2240  
2250 0000 v321706.b2250  
2260 0000 v321706.b2260  
2270 0000 v321706.b2270  
2280 0000 v321706.b2280  
2290 0000 v321706.b2290  
2300 0000 v321706.b2300  
2310 0000 v321706.b2310  
2320 0000 v321706.b2320  
2330 0000 v321706.b2330  
2340 0000 v321706.b2340  
2350 0000 v321706.b2350  
2360 0000 v321706.b2360  
2370 0000 v321706.b2370  
2380 0000 v321706.b2380  
2390 0000 v321706.b2390  
2400 0000 v321706.b2400  
2410 0000 v321706.b2410  
2420 0000 v321706.b2420  
2430 0000 v321706.b2430  
2440 0000 v321706.b2440  
2450 0000 v321706.b2450  
2460 0000 v321706.b2460  
2470 0000 v321706.b2470  
2480 0000 v321706.b2480  
2490 0000 v321706.b2490  
2500 0000 v321706.b2500  
2510 0000 v321706.b2510  
2520 0000 v321706.b2520  
2530 0000 v321706.b2530  
2540 0000 v321706.b2540  
2550 0000 v321706.b2550  
2560 0000 v321706.b2560  
2570 0000 v321706.b2570  
2580 0000 v321706.b2580  
2590 0000 v321706.b2590  
2600 0000 v321706.b2600  
2610 0000 v321706.b2610  
2620 0000 v321706.b2620  
2630 0000 v321706.b2630  
2640 0000 v321706.b2640  
2650 0000 v321706.b2650  
2660 0000 v321706.b2660  
2670 0000 v321706.b2670  
2680 0000 v321706.b2680  
2690 0000 v321706.b2690  
2700 0000 v321706.b2700  
2710 0000 v321706.b2710  
2720 0000 v321706.b2720  
2730 0000 v321706.b2730  
2740 0000 v321706.b2740  
2750 0000 v321706.b2750  
2760 0000 v321706.b2760  
2770 0000 v321706.b2770  
2780 0000 v321706.b2780  
2790 0000 v321706.b2790  
2800 0000 v321706.b2800  
2810 0000 v321706.b2810  
2820 0000 v321706.b2820  
2830 0000 v321706.b2830  
2840 0000 v321706.b2840  
2850 0000 v321706.b2850  
2860 0000 v321706.b2860  
2870 0000 v321706.b2870  
2880 0000 v321706.b2880  
2890 0000 v321706.b2890  
2900 0000 v321706.b2900  
2910 0000 v321706.b2910  
2920 0000 v321706.b2920  
2930 0000 v321706.b2930  
2940 0000 v321706.b2940  
2950 0000 v321706.b2950  
2960 0000 v321706.b2960  
2970 0000 v321706.b2970  
2980 0000 v321706.b2980  
2990 0000 v321706.b2990  
3000 0000 v321706.b3000  
3010 0000 v321706.b3010  
3020 0000 v321706.b3020  
3030 0000 v321706.b3030  
3040 0000 v321706.b3040  
3050 0000 v321706.b3050  
3060 0000 v321706.b3060  
3070 0000 v321706.b3070  
3080 0000 v321706.b3080  
3090 0000 v321706.b3090  
3100 0000 v321706.b3100  
3110 0000 v321706.b3110  
3120 0000 v321706.b3120  
3130 0000 v321706.b3130  
3140 0000 v321706.b3140  
3150 0000 v321706.b3150  
3160 0000 v321706.b3160  
3170 0000 v321706.b3170  
3180 0000 v321706.b3180  
3190 0000 v321706.b3190  
3200 0000 v321706.b3200  
3210 0000 v321706.b3210  
3220 0000 v321706.b3220  
3230 0000 v321706.b3230  
3240 0000 v321706.b3240  
3250 0000 v321706.b3250  
3260 0000 v321706.b3260  
3270 0000 v321706.b3270  
3280 0000 v321706.b3280  
3290 0000 v321706.b3290  
3300 0000 v321706.b3300  
3310 0000 v321706.b3310  
3320 0000 v321706.b3320  
3330 0000 v321706.b3330  
3340 0000 v321706.b3340  
3350 0000 v321706.b3350  
3360 0000 v321706.b3360  
3370 0000 v321706.b3370  
3380 0000 v321706.b3380  
3390 0000 v321706.b3390  
3400 0000 v321706.b3400  
3410 0000 v321706.b3410  
3420 0000 v321706.b3420  
3430 0000 v321706.b3430  
3440 0000 v321706.b3440  
3450 0000 v321706.b3450  
3460 0000 v321706.b3460  
3470 0000 v321706.b3470  
3480 0000 v321706.b3480  
3490 0000 v321706.b3490  
3500 0000 v321706.b3500  
3510 0000 v321706.b3510  
3520 0000 v321706.b3520  
3530 0000 v321706.b3530  
3540 0000 v321706.b3540  
3550 0000 v321706.b3550  
3560 0000 v321706.b3560  
3570 0000 v321706.b3570  
3580 0000 v321706.b3580  
3590 0000 v321706.b3590  
3600 0000 v321706.b3600  
3610 0000 v321706.b3610  
3620 0000 v321706.b3620  
3630 0000 v321706.b3630  
3640 0000 v321706.b3640  
3650 0000 v321706.b3650  
3660 0000 v321706.b3660  
3670 0000 v321706.b3670  
3680 0000 v321706.b3680  
3690 0000 v321706.b3690  
3700 0000 v321706.b3700  
3710 0000 v321706.b3710  
3720 0000 v321706.b3720  
3730 0000 v321706.b3730  
3740 0000 v321706.b3740  
3750 0000 v321706.b3750  
3760 0000 v321706.b3760  
3770 0000 v321706.b3770  
3780 0000 v321706.b3780  
3790 0000 v321706.b3790  
3800 0000 v321706.b3800  
3810 0000 v321706.b3810  
3820 0000 v321706.b3820  
3830 0000 v321706.b3830  
3840 0000 v321706.b3840  
3850 0000 v321706.b3850  
3860 0000 v321706.b3860  
3870 0000 v321706.b3870  
3880 0000 v321706.b3880  
3890 0000 v321706.b3890  
3900 0000 v321706.b3900  
3910 0000 v321706.b3910  
3920 0000 v321706.b3920  
3930 0000 v321706.b3930  
3940 0000 v321706.b3940  
3950 0000 v321706.b3950  
3960 0000 v321706.b3960  
3970 0000 v321706.b3970  
3980 0000 v321706.b3980  
3990 0000 v321706.b3990  
4000 0000 v321706.b4000  
4010 0000 v321706.b4010  
4020 0000 v321706.b4020  
4030 0000 v321706.b4030  
4040 0000 v321706.b4040  
4050 0000 v321706.b4050  

ANTAL FÄRGBILDER

86 888 301

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet