Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

9:e Bergmästaredistriktet AIca:5 (1761-1765) (AID: v328366 Öppna, NAD: SE/VALA/01498)

Beskrivning av AID

9:e Bergmästaredistriktet AIca:5 
AIDv328366 
VolymtypDomböcker och protokoll vid ordinarie bergsting med Andrarums alunverks distrikt
Årtal1761-1765
InformationLucka 1764.
9:e Bergmästaredistriktet
LänJönköpings län (Har också tillhört: Kristianstads län, Malmöhus län, Hallands län, Blekinge län, Kronobergs län)
ArkivtypBergmästare
Information9:e Bergmästaredistriktets arkiv (Kronobergs, Blekinge, Hallands, Malmöhus och Kristianstads län samt Östra härad och del av Västra i Jönköpings län. Fr o m 1855 ingår hela Jönköpings län). Bergmästaredistriktet tillkom 1694, då genom kungl brevet 13 april s å Kronobergs län avskiljdes från 8. bergmästaredistriktet för att förenas med de tidigare danska landskapen Skåne, Blekinge och Halland till 9. bergmästaredistriktet. Joh. Ax. Almquist uppger i Bergskollegium och bergslagsstaterna 1637-1857 (Meddelanden från svenska riksarkivet, ny följd, II:3), Sthlm 1909, s. 71, att en inspektor förordnats över de skånska bergverken den första tiden efter Skånes erövring, en befattning som bibehölls till 1694. Andrarums alunverk lydde en kort tid på 1680-talet under skånska generalguvenörsämbetet. Ädelfors guldverks distrikt, enligt bergskollegii protokoll 1742 26/11 bestående av socknarna Alseda, Skede, Ökna, Vetlanda, Skirö och Lemnhult, alla i Östra härad, Jönköpings län, skulle tillhöra 9. bergmästaredistriktet (utdrag av protokollet i F II:48). Senare kom flera socknar i Östra härad att tillhöra samma distrikt eftersom de till skogsbetjäningen var underlagda Ädelfors guldverk (bergmästaren Palms i 8. distriktet brev till bergskollegium, som refereras i detta brev 1829 11/8 till bergmästaren Jacobsson i 9. distriktet). Inglamåla järngruva i Fröderyds socken i Västra härad, Jönköpings län, skulle enligt bergskollegii brev 1744 13/6 lyda under 9. bergmästaredistriktet "till bekvämligheten och närmare belägenheten". Samma skäl torde ha varit anledningen till att bergskollegium i brev 1752 23/4 lade Holmeshults masugn i samma socken till 9. distriktet. Gränsdragningen beträffande vilka socknar i Östra och (södra delen av) Västra härader som tillhörde 8. resp. 9. bergmästaredistriktet synes ha varit svävande att döma av skriftväxling mellan de båda bergmästarna och bergskollegium 1826-1830. Om 9. bergmästaredistriktet i stort, se Joh. Ax. Almquists ovannämnda bok, s. 71 ff och om dess tjänstemän s. 154 f. Benämningen 9. bergmästaredistriktet är av sent datum. I äldre handlingar kallas det Skånes, eller Skånes och Kronobergs bergmästaredistrikt.
NADSE/VALA/01498
Volymer från 9:e Bergmästaredistriktet
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
10 0000 v328366.b10  
20 0000 v328366.b20  
30 0001 v328366.b30.s1  
40 0003 v328366.b40.s3  
50 0005 v328366.b50.s5  
60 0007 v328366.b60.s7  
70 0009 v328366.b70.s9  
80 0011 v328366.b80.s11  
90 0013 v328366.b90.s13  
100 0015 v328366.b100.s15  
110 0017 v328366.b110.s17  
120 0019 v328366.b120.s19  
130 0021 v328366.b130.s21  
140 0023 v328366.b140.s23  
150 0025 v328366.b150.s25  
160 0027 v328366.b160.s27  
170 0029 v328366.b170.s29  
180 0031 v328366.b180.s31  
190 0033 v328366.b190.s33  
200 0035 v328366.b200.s35  
210 0037 v328366.b210.s37  
220 0039 v328366.b220.s39  
230 0041 v328366.b230.s41  
240 0043 v328366.b240.s43  
250 0045 v328366.b250.s45  
260 0047 v328366.b260.s47  
270 0049 v328366.b270.s49  
280 0051 v328366.b280.s51  
290 0053 v328366.b290.s53  
300 0055 v328366.b300.s55  
310 0057 v328366.b310.s57  
320 0059 v328366.b320.s59  
330 0061 v328366.b330.s61  
340 0063 v328366.b340.s63  
350 0065 v328366.b350.s65  
360 0067 v328366.b360.s67  
370 0069 v328366.b370.s69  
380 0071 v328366.b380.s71  
390 0073 v328366.b390.s73  
400 0075 v328366.b400.s75  
410 0077 v328366.b410.s77  
420 0079 v328366.b420.s79  
430 0081 v328366.b430.s81  
440 0083 v328366.b440.s83  
450 0085 v328366.b450.s85  
460 0087 v328366.b460.s87  
470 0089 v328366.b470.s89  
480 0091 v328366.b480.s91  
490 0093 v328366.b490.s93  
500 0095 v328366.b500.s95  
510 0097 v328366.b510.s97  
520 0099 v328366.b520.s99  
530 0101 v328366.b530.s101  
540 0103 v328366.b540.s103  
550 0105 v328366.b550.s105  
560 0107 v328366.b560.s107  
570 0109 v328366.b570.s109  
580 0111 v328366.b580.s111  
590 0113 v328366.b590.s113  
600 0115 v328366.b600.s115  
610 0117 v328366.b610.s117  
620 0119 v328366.b620.s119  
630 0121 v328366.b630.s121  
640 0123 v328366.b640.s123  
650 0125 v328366.b650.s125  
660 0127 v328366.b660.s127  
670 0129 v328366.b670.s129  
680 0131 v328366.b680.s131  
690 0133 v328366.b690.s133  
700 0135 v328366.b700.s135  
710 0137 v328366.b710.s137  
720 0139 v328366.b720.s139  
730 0141 v328366.b730.s141  
740 0143 v328366.b740.s143  
750 0145 v328366.b750.s145  
760 0147 v328366.b760.s147  
770 0149 v328366.b770.s149  
780 0151 v328366.b780.s151  
790 0153 v328366.b790.s153  
800 0155 v328366.b800.s155  
810 0157 v328366.b810.s157  
820 0159 v328366.b820.s159  
830 0161 v328366.b830.s161  
840 0163 v328366.b840.s163  
850 0165 v328366.b850.s165  
860 0167 v328366.b860.s167  
870 0169 v328366.b870.s169  
880 0171 v328366.b880.s171  
890 0173 v328366.b890.s173  
900 0175 v328366.b900.s175  
910 0177 v328366.b910.s177  
920 0179 v328366.b920.s179  
930 0181 v328366.b930.s181  
940 0183 v328366.b940.s183  
950 0185 v328366.b950.s185  
960 0187 v328366.b960.s187  
970 0189 v328366.b970.s189  
980 0191 v328366.b980.s191  
990 0193 v328366.b990.s193  
1000 0195 v328366.b1000.s195  
1010 0197 v328366.b1010.s197  
1020 0199 v328366.b1020.s199  
1030 0201 v328366.b1030.s201  
1040 0203 v328366.b1040.s203  
1050 0205 v328366.b1050.s205  
1060 0207 v328366.b1060.s207  
1070 0209 v328366.b1070.s209  
1080 0211 v328366.b1080.s211  
1090 0213 v328366.b1090.s213  
1100 0215 v328366.b1100.s215  
1110 0217 v328366.b1110.s217  
1120 0219 v328366.b1120.s219  
1130 0221 v328366.b1130.s221  
1140 0223 v328366.b1140.s223  
1150 0225 v328366.b1150.s225  
1160 0227 v328366.b1160.s227  
1170 0229 v328366.b1170.s229  
1180 0231 v328366.b1180.s231  
1190 0233 v328366.b1190.s233  
1200 0235 v328366.b1200.s235  
1210 0237 v328366.b1210.s237  
1220 0239 v328366.b1220.s239  
1230 0241 v328366.b1230.s241  
1240 0243 v328366.b1240.s243  
1250 0245 v328366.b1250.s245  
1260 0247 v328366.b1260.s247  
1270 0249 v328366.b1270.s249  
1280 0251 v328366.b1280.s251  
1290 0253 v328366.b1290.s253  
1300 0255 v328366.b1300.s255  
1310 0257 v328366.b1310.s257  
1320 0259 v328366.b1320.s259  
1330 0261 v328366.b1330.s261  
1340 0263 v328366.b1340.s263  
1350 0265 v328366.b1350.s265  
1360 0267 v328366.b1360.s267  
1370 0269 v328366.b1370.s269  
1380 0271 v328366.b1380.s271  
1390 0273 v328366.b1390.s273  
1400 0275 v328366.b1400.s275  
1410 0277 v328366.b1410.s277  
1420 0279 v328366.b1420.s279  
1430 0281 v328366.b1430.s281  
1440 0283 v328366.b1440.s283  
1450 0285 v328366.b1450.s285  
1460 0287 v328366.b1460.s287  
1470 0289 v328366.b1470.s289  
1480 0291 v328366.b1480.s291  
1490 0293 v328366.b1490.s293  
1500 0295 v328366.b1500.s295  
1510 0295b v328366.b1510.s295b  
1520 0297 v328366.b1520.s297  
1530 0299 v328366.b1530.s299  
1540 0301 v328366.b1540.s301  
1550 0303 v328366.b1550.s303  
1560 0305 v328366.b1560.s305  
1570 0307 v328366.b1570.s307  
1580 0309 v328366.b1580.s309  
1590 0311 v328366.b1590.s311  
1600 0313 v328366.b1600.s313  
1610 0315 v328366.b1610.s315  
1620 0317 v328366.b1620.s317  
1630 0319 v328366.b1630.s319  
1640 0321 v328366.b1640.s321  
1650 0323 v328366.b1650.s323  
1660 0325 v328366.b1660.s325  
1670 0327 v328366.b1670.s327  
1680 0329 v328366.b1680.s329  
1690 0331 v328366.b1690.s331  
1700 0333 v328366.b1700.s333  
1710 0335 v328366.b1710.s335  
1720 0337 v328366.b1720.s337  
1730 0339 v328366.b1730.s339  
1740 0341 v328366.b1740.s341  
1750 0343 v328366.b1750.s343  
1760 0345 v328366.b1760.s345  
1770 0347 v328366.b1770.s347  
1780 0349 v328366.b1780.s349  
1790 0351 v328366.b1790.s351  
1800 0353 v328366.b1800.s353  
1810 0355 v328366.b1810.s355  
1820 0357 v328366.b1820.s357  
1830 0359 v328366.b1830.s359  
1840 0361 v328366.b1840.s361  
1850 0363 v328366.b1850.s363  
1860 0365 v328366.b1860.s365  
1870 0367 v328366.b1870.s367  
1880 0369 v328366.b1880.s369  
1890 0371 v328366.b1890.s371  
1900 0373 v328366.b1900.s373  
1910 0375 v328366.b1910.s375  
1920 0377 v328366.b1920.s377  
1930 0379 v328366.b1930.s379  
1940 0381 v328366.b1940.s381  
1950 0383 v328366.b1950.s383  
1960 0385 v328366.b1960.s385  
1970 0387 v328366.b1970.s387  
1980 0389 v328366.b1980.s389  
1990 0391 v328366.b1990.s391  
2000 0393 v328366.b2000.s393  
2010 0395 v328366.b2010.s395  
2020 0397 v328366.b2020.s397  
2030 0399 v328366.b2030.s399  
2040 0401 v328366.b2040.s401  
2050 0403 v328366.b2050.s403  
2060 0405 v328366.b2060.s405  
2070 0407 v328366.b2070.s407  
2080 0409 v328366.b2080.s409  
2090 0411 v328366.b2090.s411  
2100 0413 v328366.b2100.s413  
2110 0415 v328366.b2110.s415  
2120 0417 v328366.b2120.s417  
2130 0419 v328366.b2130.s419  
2140 0421 v328366.b2140.s421  
2150 0423 v328366.b2150.s423  
2160 0425 v328366.b2160.s425  
2170 0427 v328366.b2170.s427  
2180 0429 v328366.b2180.s429  
2190 0431 v328366.b2190.s431  
2200 0433 v328366.b2200.s433  
2210 0435 v328366.b2210.s435  
2220 0437 v328366.b2220.s437  
2230 0439 v328366.b2230.s439  
2240 0441 v328366.b2240.s441  
2250 0443 v328366.b2250.s443  
2260 0445 v328366.b2260.s445  
2270 0447 v328366.b2270.s447  
2280 0449 v328366.b2280.s449  
2290 0451 v328366.b2290.s451  
2300 0453 v328366.b2300.s453  
2310 0455 v328366.b2310.s455  
2320 0457 v328366.b2320.s457  
2330 0459 v328366.b2330.s459  
2340 0461 v328366.b2340.s461  
2350 0463 v328366.b2350.s463  
2360 0465 v328366.b2360.s465  
2370 0467 v328366.b2370.s467  
2380 0469 v328366.b2380.s469  
2390 0471 v328366.b2390.s471  
2400 0473 v328366.b2400.s473  
2410 0475 v328366.b2410.s475  
2420 0477 v328366.b2420.s477  
2430 0479 v328366.b2430.s479  
2440 0481 v328366.b2440.s481  
2450 0483 v328366.b2450.s483  
2460 0485 v328366.b2460.s485  
2470 0487 v328366.b2470.s487  
2480 0489 v328366.b2480.s489  
2490 0491 v328366.b2490.s491  
2500 0493 v328366.b2500.s493  
2510 0495 v328366.b2510.s495  
2520 0497 v328366.b2520.s497  
2530 0499 v328366.b2530.s499  
2540 0501 v328366.b2540.s501  
2550 0503 v328366.b2550.s503  
2560 0505 v328366.b2560.s505  
2570 0507 v328366.b2570.s507  
2580 0509 v328366.b2580.s509  
2590 0511 v328366.b2590.s511  
2600 0513 v328366.b2600.s513  
2610 0515 v328366.b2610.s515  
2620 0517 v328366.b2620.s517  
2630 0519 v328366.b2630.s519  
2640 0521 v328366.b2640.s521  
2650 0523 v328366.b2650.s523  
2660 0525 v328366.b2660.s525  
2670 0527 v328366.b2670.s527  
2680 0529 v328366.b2680.s529  
2690 0531 v328366.b2690.s531  
2700 0533 v328366.b2700.s533  
2710 0535 v328366.b2710.s535  
2720 0537 v328366.b2720.s537  
2730 0539 v328366.b2730.s539  
2740 0541 v328366.b2740.s541  
2750 0543 v328366.b2750.s543  
2760 0545 v328366.b2760.s545  
2770 0547 v328366.b2770.s547  
2780 0549 v328366.b2780.s549  
2790 0551 v328366.b2790.s551  
2800 0553 v328366.b2800.s553  
2810 0555 v328366.b2810.s555  
2820 0557 v328366.b2820.s557  
2830 0559 v328366.b2830.s559  
2840 0561 v328366.b2840.s561  
2850 0563 v328366.b2850.s563  
2860 0565 v328366.b2860.s565  
2870 0567 v328366.b2870.s567  
2880 0569 v328366.b2880.s569  
2890 0571 v328366.b2890.s571  
2900 0573 v328366.b2900.s573  
2910 0575 v328366.b2910.s575  
2920 0577 v328366.b2920.s577  
2930 0579 v328366.b2930.s579  
2940 0581 v328366.b2940.s581  
2950 0583 v328366.b2950.s583  
2960 0585 v328366.b2960.s585  
2970 0587 v328366.b2970.s587  
2980 0589 v328366.b2980.s589  
2990 0591 v328366.b2990.s591  
3000 0593 v328366.b3000.s593  
3010 0595 v328366.b3010.s595  
3020 0597 v328366.b3020.s597  
3030 0599 v328366.b3030.s599  
3040 0601 v328366.b3040.s601  
3050 0603 v328366.b3050.s603  
3060 0605 v328366.b3060.s605  
3070 0607 v328366.b3070.s607  
3080 0609 v328366.b3080.s609  
3090 0611 v328366.b3090.s611  
3100 0613 v328366.b3100.s613  
3110 0615 v328366.b3110.s615  
3120 0617 v328366.b3120.s617  
3130 0619 v328366.b3130.s619  
3140 0621 v328366.b3140.s621  
3150 0623 v328366.b3150.s623  
3160 0625 v328366.b3160.s625  
3170 0627 v328366.b3170.s627  
3180 0629 v328366.b3180.s629  
3190 0631 v328366.b3190.s631  
3200 0633 v328366.b3200.s633  
3210 0635 v328366.b3210.s635  
3220 0637 v328366.b3220.s637  
3230 0639 v328366.b3230.s639  
3240 0641 v328366.b3240.s641  
3250 0643 v328366.b3250.s643  
3260 0645 v328366.b3260.s645  
3270 0647 v328366.b3270.s647  
3280 0649 v328366.b3280.s649  
3290 0651 v328366.b3290.s651  
3300 0653 v328366.b3300.s653  
3310 0655 v328366.b3310.s655  
3320 0657 v328366.b3320.s657  
3330 0659 v328366.b3330.s659  
3340 0661 v328366.b3340.s661  
3350 0663 v328366.b3350.s663  
3360 0665 v328366.b3360.s665  
3370 0667 v328366.b3370.s667  
3380 0669 v328366.b3380.s669  
3390 0671 v328366.b3390.s671  
3400 0673 v328366.b3400.s673  
3410 0675 v328366.b3410.s675  
3420 0677 v328366.b3420.s677  
3430 0679 v328366.b3430.s679  
3440 0679b v328366.b3440.s679b  
3450 0681 v328366.b3450.s681  
3460 0683 v328366.b3460.s683  
3470 0685 v328366.b3470.s685  
3480 0687 v328366.b3480.s687  
3490 0689 v328366.b3490.s689  
3500 0691 v328366.b3500.s691  
3510 0693 v328366.b3510.s693  
3520 0695 v328366.b3520.s695  
3530 0697 v328366.b3530.s697  
3540 0699 v328366.b3540.s699  
3550 0701 v328366.b3550.s701  
3560 0703 v328366.b3560.s703  
3570 0705 v328366.b3570.s705  
3580 0707 v328366.b3580.s707  
3590 0709 v328366.b3590.s709  
3600 0711 v328366.b3600.s711  
3610 0713 v328366.b3610.s713  
3620 0715 v328366.b3620.s715  
3630 0717 v328366.b3630.s717  
3640 0719 v328366.b3640.s719  
3650 0721 v328366.b3650.s721  
3660 0723 v328366.b3660.s723  
3670 0725 v328366.b3670.s725  
3680 0727 v328366.b3680.s727  
3690 0729 v328366.b3690.s729  
3700 0731 v328366.b3700.s731  
3710 0733 v328366.b3710.s733  
3720 0735 v328366.b3720.s735  
3730 0737 v328366.b3730.s737  
3740 0739 v328366.b3740.s739  
3750 0741 v328366.b3750.s741  
3760 0743 v328366.b3760.s743  
3770 0745 v328366.b3770.s745  
3780 0747 v328366.b3780.s747  
3790 0749 v328366.b3790.s749  
3800 0751 v328366.b3800.s751  
3810 0753 v328366.b3810.s753  
3820 0755 v328366.b3820.s755  
3830 0757 v328366.b3830.s757  
3840 0759 v328366.b3840.s759  
3850 0761 v328366.b3850.s761  
3860 0763 v328366.b3860.s763  
3870 0765 v328366.b3870.s765  
3880 0767 v328366.b3880.s767  
3890 0769 v328366.b3890.s769  
3900 0771 v328366.b3900.s771  
3910 0773 v328366.b3910.s773  
3920 0775 v328366.b3920.s775  
3930 0777 v328366.b3930.s777  
3940 0779 v328366.b3940.s779  
3950 0781 v328366.b3950.s781  
3960 0783 v328366.b3960.s783  
3970 0785 v328366.b3970.s785  
3980 0787 v328366.b3980.s787  
3990 0789 v328366.b3990.s789  
4000 0791 v328366.b4000.s791  
4010 0793 v328366.b4010.s793  
4020 0795 v328366.b4020.s795  
4030 0797 v328366.b4030.s797  
4040 0799 v328366.b4040.s799  
4050 0801 v328366.b4050.s801  
4060 0803 v328366.b4060.s803  
4070 0805 v328366.b4070.s805  
4080 0807 v328366.b4080.s807  
4090 0809 v328366.b4090.s809  
4100 0811 v328366.b4100.s811  
4110 0813 v328366.b4110.s813  
4120 0815 v328366.b4120.s815  
4130 0817 v328366.b4130.s817  
4140 0819 v328366.b4140.s819  
4150 0821 v328366.b4150.s821  
4160 0823 v328366.b4160.s823  
4170 0825 v328366.b4170.s825  
4180 0827 v328366.b4180.s827  
4190 0829 v328366.b4190.s829  
4200 0831 v328366.b4200.s831  
4210 0833 v328366.b4210.s833  
4220 0835 v328366.b4220.s835  
4230 0837 v328366.b4230.s837  
4240 0839 v328366.b4240.s839  
4250 0841 v328366.b4250.s841  
4260 0843 v328366.b4260.s843  
4270 0845 v328366.b4270.s845  
4280 0847 v328366.b4280.s847  
4290 0849 v328366.b4290.s849  
4300 0851 v328366.b4300.s851  
4310 0853 v328366.b4310.s853  
4320 0855 v328366.b4320.s855  
4330 0856 v328366.b4330.s856  
4340 0000 v328366.b4340  
4350 0000 v328366.b4350  

ANTAL FÄRGBILDER

87 492 939

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet