Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

9:e Bergmästaredistriktet AIca:10 (1786-1790) (AID: v328371 Öppna, NAD: SE/VALA/01498)

Beskrivning av AID

9:e Bergmästaredistriktet AIca:10 
AIDv328371 
VolymtypDomböcker och protokoll vid ordinarie bergsting med Andrarums alunverks distrikt
Årtal1786-1790
9:e Bergmästaredistriktet
LänJönköpings län (Har också tillhört: Kristianstads län, Malmöhus län, Hallands län, Blekinge län, Kronobergs län)
ArkivtypBergmästare
Information9:e Bergmästaredistriktets arkiv (Kronobergs, Blekinge, Hallands, Malmöhus och Kristianstads län samt Östra härad och del av Västra i Jönköpings län. Fr o m 1855 ingår hela Jönköpings län). Bergmästaredistriktet tillkom 1694, då genom kungl brevet 13 april s å Kronobergs län avskiljdes från 8. bergmästaredistriktet för att förenas med de tidigare danska landskapen Skåne, Blekinge och Halland till 9. bergmästaredistriktet. Joh. Ax. Almquist uppger i Bergskollegium och bergslagsstaterna 1637-1857 (Meddelanden från svenska riksarkivet, ny följd, II:3), Sthlm 1909, s. 71, att en inspektor förordnats över de skånska bergverken den första tiden efter Skånes erövring, en befattning som bibehölls till 1694. Andrarums alunverk lydde en kort tid på 1680-talet under skånska generalguvenörsämbetet. Ädelfors guldverks distrikt, enligt bergskollegii protokoll 1742 26/11 bestående av socknarna Alseda, Skede, Ökna, Vetlanda, Skirö och Lemnhult, alla i Östra härad, Jönköpings län, skulle tillhöra 9. bergmästaredistriktet (utdrag av protokollet i F II:48). Senare kom flera socknar i Östra härad att tillhöra samma distrikt eftersom de till skogsbetjäningen var underlagda Ädelfors guldverk (bergmästaren Palms i 8. distriktet brev till bergskollegium, som refereras i detta brev 1829 11/8 till bergmästaren Jacobsson i 9. distriktet). Inglamåla järngruva i Fröderyds socken i Västra härad, Jönköpings län, skulle enligt bergskollegii brev 1744 13/6 lyda under 9. bergmästaredistriktet "till bekvämligheten och närmare belägenheten". Samma skäl torde ha varit anledningen till att bergskollegium i brev 1752 23/4 lade Holmeshults masugn i samma socken till 9. distriktet. Gränsdragningen beträffande vilka socknar i Östra och (södra delen av) Västra härader som tillhörde 8. resp. 9. bergmästaredistriktet synes ha varit svävande att döma av skriftväxling mellan de båda bergmästarna och bergskollegium 1826-1830. Om 9. bergmästaredistriktet i stort, se Joh. Ax. Almquists ovannämnda bok, s. 71 ff och om dess tjänstemän s. 154 f. Benämningen 9. bergmästaredistriktet är av sent datum. I äldre handlingar kallas det Skånes, eller Skånes och Kronobergs bergmästaredistrikt.
NADSE/VALA/01498
Volymer från 9:e Bergmästaredistriktet
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
10 0000 v328371.b10  
20 0000 v328371.b20  
30 0001 v328371.b30.s1  
40 0003 v328371.b40.s3  
50 0005 v328371.b50.s5  
60 0007 v328371.b60.s7  
70 0009 v328371.b70.s9  
80 0011 v328371.b80.s11  
90 0013 v328371.b90.s13  
100 0015 v328371.b100.s15  
110 0017 v328371.b110.s17  
120 0019 v328371.b120.s19  
130 0021 v328371.b130.s21  
140 0023 v328371.b140.s23  
150 0025 v328371.b150.s25  
160 0027 v328371.b160.s27  
170 0029 v328371.b170.s29  
180 0031 v328371.b180.s31  
190 0033 v328371.b190.s33  
200 0035 v328371.b200.s35  
210 0037 v328371.b210.s37  
220 0039 v328371.b220.s39  
230 0041 v328371.b230.s41  
240 0043 v328371.b240.s43  
250 0045 v328371.b250.s45  
260 0047 v328371.b260.s47  
270 0049 v328371.b270.s49  
280 0051 v328371.b280.s51  
290 0053 v328371.b290.s53  
300 0055 v328371.b300.s55  
310 0057 v328371.b310.s57  
320 0059 v328371.b320.s59  
330 0061 v328371.b330.s61  
340 0063 v328371.b340.s63  
350 0065 v328371.b350.s65  
360 0067 v328371.b360.s67  
370 0069 v328371.b370.s69  
380 0071 v328371.b380.s71  
390 0073 v328371.b390.s73  
400 0075 v328371.b400.s75  
410 0077 v328371.b410.s77  
420 0079 v328371.b420.s79  
430 0081 v328371.b430.s81  
440 0083 v328371.b440.s83  
450 0085 v328371.b450.s85  
460 0087 v328371.b460.s87  
470 0089 v328371.b470.s89  
480 0091 v328371.b480.s91  
490 0093 v328371.b490.s93  
500 0095 v328371.b500.s95  
510 0097 v328371.b510.s97  
520 0099 v328371.b520.s99  
530 0101 v328371.b530.s101  
540 0103 v328371.b540.s103  
550 0105 v328371.b550.s105  
560 0106 v328371.b560.s106  
570 0107 v328371.b570.s107  
580 0109 v328371.b580.s109  
590 0111 v328371.b590.s111  
600 0113 v328371.b600.s113  
610 0115 v328371.b610.s115  
620 0117 v328371.b620.s117  
630 0119 v328371.b630.s119  
640 0121 v328371.b640.s121  
650 0123 v328371.b650.s123  
660 0125 v328371.b660.s125  
670 0127 v328371.b670.s127  
680 0129 v328371.b680.s129  
690 0131 v328371.b690.s131  
700 0133 v328371.b700.s133  
710 0135 v328371.b710.s135  
720 0137 v328371.b720.s137  
730 0139 v328371.b730.s139  
740 0141 v328371.b740.s141  
750 0143 v328371.b750.s143  
760 0145 v328371.b760.s145  
770 0147 v328371.b770.s147  
780 0149 v328371.b780.s149  
790 0151 v328371.b790.s151  
800 0153 v328371.b800.s153  
810 0155 v328371.b810.s155  
820 0157 v328371.b820.s157  
830 0159 v328371.b830.s159  
840 0161 v328371.b840.s161  
850 0163 v328371.b850.s163  
860 0165 v328371.b860.s165  
870 0167 v328371.b870.s167  
880 0169 v328371.b880.s169  
890 0171 v328371.b890.s171  
900 0173 v328371.b900.s173  
910 0175 v328371.b910.s175  
920 0177 v328371.b920.s177  
930 0179 v328371.b930.s179  
940 0181 v328371.b940.s181  
950 0183 v328371.b950.s183  
960 0185 v328371.b960.s185  
970 0187 v328371.b970.s187  
980 0189 v328371.b980.s189  
990 0191 v328371.b990.s191  
1000 0193 v328371.b1000.s193  
1010 0195 v328371.b1010.s195  
1020 0197 v328371.b1020.s197  
1030 0199 v328371.b1030.s199  
1040 0201 v328371.b1040.s201  
1050 0203 v328371.b1050.s203  
1060 0205 v328371.b1060.s205  
1070 0207 v328371.b1070.s207  
1080 0209 v328371.b1080.s209  
1090 0211 v328371.b1090.s211  
1100 0213 v328371.b1100.s213  
1110 0215 v328371.b1110.s215  
1120 0217 v328371.b1120.s217  
1130 0219 v328371.b1130.s219  
1140 0221 v328371.b1140.s221  
1150 0223 v328371.b1150.s223  
1160 0225 v328371.b1160.s225  
1170 0227 v328371.b1170.s227  
1180 0229 v328371.b1180.s229  
1190 0231 v328371.b1190.s231  
1200 0233 v328371.b1200.s233  
1210 0235 v328371.b1210.s235  
1220 0237 v328371.b1220.s237  
1230 0239 v328371.b1230.s239  
1240 0241 v328371.b1240.s241  
1250 0243 v328371.b1250.s243  
1260 0245 v328371.b1260.s245  
1270 0247 v328371.b1270.s247  
1280 0249 v328371.b1280.s249  
1290 0251 v328371.b1290.s251  
1300 0253 v328371.b1300.s253  
1310 0255 v328371.b1310.s255  
1320 0257 v328371.b1320.s257  
1330 0259 v328371.b1330.s259  
1340 0261 v328371.b1340.s261  
1350 0263 v328371.b1350.s263  
1360 0265 v328371.b1360.s265  
1370 0267 v328371.b1370.s267  
1380 0269 v328371.b1380.s269  
1390 0271 v328371.b1390.s271  
1400 0273 v328371.b1400.s273  
1410 0275 v328371.b1410.s275  
1420 0277 v328371.b1420.s277  
1430 0279 v328371.b1430.s279  
1440 0281 v328371.b1440.s281  
1450 0283 v328371.b1450.s283  
1460 0285 v328371.b1460.s285  
1470 0287 v328371.b1470.s287  
1480 0289 v328371.b1480.s289  
1490 0291 v328371.b1490.s291  
1500 0293 v328371.b1500.s293  
1510 0295 v328371.b1510.s295  
1520 0297 v328371.b1520.s297  
1530 0299 v328371.b1530.s299  
1540 0301 v328371.b1540.s301  
1550 0303 v328371.b1550.s303  
1560 0305 v328371.b1560.s305  
1570 0307 v328371.b1570.s307  
1580 0309 v328371.b1580.s309  
1590 0311 v328371.b1590.s311  
1600 0313 v328371.b1600.s313  
1610 0315 v328371.b1610.s315  
1620 0317 v328371.b1620.s317  
1630 0319 v328371.b1630.s319  
1640 0321 v328371.b1640.s321  
1650 0323 v328371.b1650.s323  
1660 0325 v328371.b1660.s325  
1670 0327 v328371.b1670.s327  
1680 0329 v328371.b1680.s329  
1690 0331 v328371.b1690.s331  
1700 0333 v328371.b1700.s333  
1710 0335 v328371.b1710.s335  
1720 0337 v328371.b1720.s337  
1730 0339 v328371.b1730.s339  
1740 0341 v328371.b1740.s341  
1750 0343 v328371.b1750.s343  
1760 0345 v328371.b1760.s345  
1770 0347 v328371.b1770.s347  
1780 0349 v328371.b1780.s349  
1790 0351 v328371.b1790.s351  
1800 0353 v328371.b1800.s353  
1810 0355 v328371.b1810.s355  
1820 0357 v328371.b1820.s357  
1830 0359 v328371.b1830.s359  
1840 0361 v328371.b1840.s361  
1850 0363 v328371.b1850.s363  
1860 0365 v328371.b1860.s365  
1870 0367 v328371.b1870.s367  
1880 0369 v328371.b1880.s369  
1890 0371 v328371.b1890.s371  
1900 0373 v328371.b1900.s373  
1910 0375 v328371.b1910.s375  
1920 0377 v328371.b1920.s377  
1930 0379 v328371.b1930.s379  
1940 0381 v328371.b1940.s381  
1950 0383 v328371.b1950.s383  
1960 0385 v328371.b1960.s385  
1970 0387 v328371.b1970.s387  
1980 0389 v328371.b1980.s389  
1990 0391 v328371.b1990.s391  
2000 0393 v328371.b2000.s393  
2010 0395 v328371.b2010.s395  
2020 0397 v328371.b2020.s397  
2030 0399 v328371.b2030.s399  
2040 0401 v328371.b2040.s401  
2050 0403 v328371.b2050.s403  
2060 0405 v328371.b2060.s405  
2070 0407 v328371.b2070.s407  
2080 0409 v328371.b2080.s409  
2090 0411 v328371.b2090.s411  
2100 0413 v328371.b2100.s413  
2110 0415 v328371.b2110.s415  
2120 0417 v328371.b2120.s417  
2130 0419 v328371.b2130.s419  
2140 0421 v328371.b2140.s421  
2150 0423 v328371.b2150.s423  
2160 0425 v328371.b2160.s425  
2170 0427 v328371.b2170.s427  
2180 0429 v328371.b2180.s429  
2190 0431 v328371.b2190.s431  
2200 0433 v328371.b2200.s433  
2210 0435 v328371.b2210.s435  
2220 0437 v328371.b2220.s437  
2230 0439 v328371.b2230.s439  
2240 0441 v328371.b2240.s441  
2250 0443 v328371.b2250.s443  
2260 0445 v328371.b2260.s445  
2270 0447 v328371.b2270.s447  
2280 0449 v328371.b2280.s449  
2290 0451 v328371.b2290.s451  
2300 0453 v328371.b2300.s453  
2310 0455 v328371.b2310.s455  
2320 0457 v328371.b2320.s457  
2330 0459 v328371.b2330.s459  
2340 0461 v328371.b2340.s461  
2350 0463 v328371.b2350.s463  
2360 0465 v328371.b2360.s465  
2370 0467 v328371.b2370.s467  
2380 0469 v328371.b2380.s469  
2390 0471 v328371.b2390.s471  
2400 0473 v328371.b2400.s473  
2410 0475 v328371.b2410.s475  
2420 0477 v328371.b2420.s477  
2430 0479 v328371.b2430.s479  
2440 0481 v328371.b2440.s481  
2450 0483 v328371.b2450.s483  
2460 0485 v328371.b2460.s485  
2470 0487 v328371.b2470.s487  
2480 0489 v328371.b2480.s489  
2490 0491 v328371.b2490.s491  
2500 0493 v328371.b2500.s493  
2510 0495 v328371.b2510.s495  
2520 0496 v328371.b2520.s496  
2530 0497 v328371.b2530.s497  
2540 0499 v328371.b2540.s499  
2550 0501 v328371.b2550.s501  
2560 0503 v328371.b2560.s503  
2570 0505 v328371.b2570.s505  
2580 0507 v328371.b2580.s507  
2590 0509 v328371.b2590.s509  
2600 0511 v328371.b2600.s511  
2610 0513 v328371.b2610.s513  
2620 0515 v328371.b2620.s515  
2630 0517 v328371.b2630.s517  
2640 0519 v328371.b2640.s519  
2650 0521 v328371.b2650.s521  
2660 0523 v328371.b2660.s523  
2670 0525 v328371.b2670.s525  
2680 0527 v328371.b2680.s527  
2690 0529 v328371.b2690.s529  
2700 0531 v328371.b2700.s531  
2710 0533 v328371.b2710.s533  
2720 0535 v328371.b2720.s535  
2730 0537 v328371.b2730.s537  
2740 0000 v328371.b2740  
2750 0539 v328371.b2750.s539  
2760 0541 v328371.b2760.s541  
2770 0543 v328371.b2770.s543  
2780 0545 v328371.b2780.s545  
2790 0547 v328371.b2790.s547  
2800 0549 v328371.b2800.s549  
2810 0551 v328371.b2810.s551  
2820 0553 v328371.b2820.s553  
2830 0555 v328371.b2830.s555  
2840 0557 v328371.b2840.s557  
2850 0559 v328371.b2850.s559  
2860 0561 v328371.b2860.s561  
2870 0563 v328371.b2870.s563  
2880 0565 v328371.b2880.s565  
2890 0567 v328371.b2890.s567  
2900 0569 v328371.b2900.s569  
2910 0571 v328371.b2910.s571  
2920 0573 v328371.b2920.s573  
2930 0575 v328371.b2930.s575  
2940 0577 v328371.b2940.s577  
2950 0579 v328371.b2950.s579  
2960 0581 v328371.b2960.s581  
2970 0583 v328371.b2970.s583  
2980 0585 v328371.b2980.s585  
2990 0587 v328371.b2990.s587  
3000 0589 v328371.b3000.s589  
3010 0000 v328371.b3010  

ANTAL FÄRGBILDER

87 281 792

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet