Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

9:e Bergmästaredistriktet AIca:11 (1791-1795) (AID: v328372 Öppna, NAD: SE/VALA/01498)

Beskrivning av AID

9:e Bergmästaredistriktet AIca:11 
AIDv328372 
VolymtypDomböcker och protokoll vid ordinarie bergsting med Andrarums alunverks distrikt
Årtal1791-1795
9:e Bergmästaredistriktet
LänJönköpings län (Har också tillhört: Kristianstads län, Malmöhus län, Hallands län, Blekinge län, Kronobergs län)
ArkivtypBergmästare
Information9:e Bergmästaredistriktets arkiv (Kronobergs, Blekinge, Hallands, Malmöhus och Kristianstads län samt Östra härad och del av Västra i Jönköpings län. Fr o m 1855 ingår hela Jönköpings län). Bergmästaredistriktet tillkom 1694, då genom kungl brevet 13 april s å Kronobergs län avskiljdes från 8. bergmästaredistriktet för att förenas med de tidigare danska landskapen Skåne, Blekinge och Halland till 9. bergmästaredistriktet. Joh. Ax. Almquist uppger i Bergskollegium och bergslagsstaterna 1637-1857 (Meddelanden från svenska riksarkivet, ny följd, II:3), Sthlm 1909, s. 71, att en inspektor förordnats över de skånska bergverken den första tiden efter Skånes erövring, en befattning som bibehölls till 1694. Andrarums alunverk lydde en kort tid på 1680-talet under skånska generalguvenörsämbetet. Ädelfors guldverks distrikt, enligt bergskollegii protokoll 1742 26/11 bestående av socknarna Alseda, Skede, Ökna, Vetlanda, Skirö och Lemnhult, alla i Östra härad, Jönköpings län, skulle tillhöra 9. bergmästaredistriktet (utdrag av protokollet i F II:48). Senare kom flera socknar i Östra härad att tillhöra samma distrikt eftersom de till skogsbetjäningen var underlagda Ädelfors guldverk (bergmästaren Palms i 8. distriktet brev till bergskollegium, som refereras i detta brev 1829 11/8 till bergmästaren Jacobsson i 9. distriktet). Inglamåla järngruva i Fröderyds socken i Västra härad, Jönköpings län, skulle enligt bergskollegii brev 1744 13/6 lyda under 9. bergmästaredistriktet "till bekvämligheten och närmare belägenheten". Samma skäl torde ha varit anledningen till att bergskollegium i brev 1752 23/4 lade Holmeshults masugn i samma socken till 9. distriktet. Gränsdragningen beträffande vilka socknar i Östra och (södra delen av) Västra härader som tillhörde 8. resp. 9. bergmästaredistriktet synes ha varit svävande att döma av skriftväxling mellan de båda bergmästarna och bergskollegium 1826-1830. Om 9. bergmästaredistriktet i stort, se Joh. Ax. Almquists ovannämnda bok, s. 71 ff och om dess tjänstemän s. 154 f. Benämningen 9. bergmästaredistriktet är av sent datum. I äldre handlingar kallas det Skånes, eller Skånes och Kronobergs bergmästaredistrikt.
NADSE/VALA/01498
Volymer från 9:e Bergmästaredistriktet
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
10 0000 v328372.b10  
20 0000 v328372.b20  
30 0001 v328372.b30.s1  
40 0003 v328372.b40.s3  
50 0005 v328372.b50.s5  
60 0007 v328372.b60.s7  
70 0009 v328372.b70.s9  
80 0011 v328372.b80.s11  
90 0013 v328372.b90.s13  
100 0015 v328372.b100.s15  
110 0017 v328372.b110.s17  
120 0019 v328372.b120.s19  
130 0021 v328372.b130.s21  
140 0023 v328372.b140.s23  
150 0025 v328372.b150.s25  
160 0027 v328372.b160.s27  
170 0029 v328372.b170.s29  
180 0031 v328372.b180.s31  
190 0033 v328372.b190.s33  
200 0035 v328372.b200.s35  
210 0037 v328372.b210.s37  
220 0039 v328372.b220.s39  
230 0041 v328372.b230.s41  
240 0043 v328372.b240.s43  
250 0045 v328372.b250.s45  
260 0047 v328372.b260.s47  
270 0049 v328372.b270.s49  
280 0051 v328372.b280.s51  
290 0053 v328372.b290.s53  
300 0055 v328372.b300.s55  
310 0057 v328372.b310.s57  
320 0059 v328372.b320.s59  
330 0061 v328372.b330.s61  
340 0063 v328372.b340.s63  
350 0065 v328372.b350.s65  
360 0067 v328372.b360.s67  
370 0069 v328372.b370.s69  
380 0071 v328372.b380.s71  
390 0073 v328372.b390.s73  
400 0075 v328372.b400.s75  
410 0077 v328372.b410.s77  
420 0079 v328372.b420.s79  
430 0081 v328372.b430.s81  
440 0083 v328372.b440.s83  
450 0085 v328372.b450.s85  
460 0087 v328372.b460.s87  
470 0089 v328372.b470.s89  
480 0091 v328372.b480.s91  
490 0093 v328372.b490.s93  
500 0095 v328372.b500.s95  
510 0097 v328372.b510.s97  
520 0099 v328372.b520.s99  
530 0101 v328372.b530.s101  
540 0103 v328372.b540.s103  
550 0105 v328372.b550.s105  
560 0107 v328372.b560.s107  
570 0109 v328372.b570.s109  
580 0111 v328372.b580.s111  
590 0113 v328372.b590.s113  
600 0115 v328372.b600.s115  
610 0117 v328372.b610.s117  
620 0119 v328372.b620.s119  
630 0121 v328372.b630.s121  
640 0123 v328372.b640.s123  
650 0125 v328372.b650.s125  
660 0127 v328372.b660.s127  
670 0129 v328372.b670.s129  
680 0131 v328372.b680.s131  
690 0133 v328372.b690.s133  
700 0135 v328372.b700.s135  
710 0137 v328372.b710.s137  
720 0139 v328372.b720.s139  
730 0141 v328372.b730.s141  
740 0143 v328372.b740.s143  
750 0145 v328372.b750.s145  
760 0147 v328372.b760.s147  
770 0149 v328372.b770.s149  
780 0151 v328372.b780.s151  
790 0153 v328372.b790.s153  
800 0155 v328372.b800.s155  
810 0157 v328372.b810.s157  
820 0159 v328372.b820.s159  
830 0161 v328372.b830.s161  
840 0163 v328372.b840.s163  
850 0165 v328372.b850.s165  
860 0167 v328372.b860.s167  
870 0169 v328372.b870.s169  
880 0171 v328372.b880.s171  
890 0173 v328372.b890.s173  
900 0175 v328372.b900.s175  
910 0177 v328372.b910.s177  
920 0179 v328372.b920.s179  
930 0181 v328372.b930.s181  
940 0183 v328372.b940.s183  
950 0185 v328372.b950.s185  
960 0187 v328372.b960.s187  
970 0189 v328372.b970.s189  
980 0191 v328372.b980.s191  
990 0193 v328372.b990.s193  
1000 0195 v328372.b1000.s195  
1010 0197 v328372.b1010.s197  
1020 0199 v328372.b1020.s199  
1030 0201 v328372.b1030.s201  
1040 0203 v328372.b1040.s203  
1050 0205 v328372.b1050.s205  
1060 0207 v328372.b1060.s207  
1070 0209 v328372.b1070.s209  
1080 0211 v328372.b1080.s211  
1090 0213 v328372.b1090.s213  
1100 0215 v328372.b1100.s215  
1110 0217 v328372.b1110.s217  
1120 0219 v328372.b1120.s219  
1130 0221 v328372.b1130.s221  
1140 0223 v328372.b1140.s223  
1150 0225 v328372.b1150.s225  
1160 0227 v328372.b1160.s227  
1170 0229 v328372.b1170.s229  
1180 0231 v328372.b1180.s231  
1190 0233 v328372.b1190.s233  
1200 0235 v328372.b1200.s235  
1210 0237 v328372.b1210.s237  
1220 0239 v328372.b1220.s239  
1230 0241 v328372.b1230.s241  
1240 0243 v328372.b1240.s243  
1250 0245 v328372.b1250.s245  
1260 0247 v328372.b1260.s247  
1270 0249 v328372.b1270.s249  
1280 0251 v328372.b1280.s251  
1290 0253 v328372.b1290.s253  
1300 0255 v328372.b1300.s255  
1310 0257 v328372.b1310.s257  
1320 0259 v328372.b1320.s259  
1330 0261 v328372.b1330.s261  
1340 0263 v328372.b1340.s263  
1350 0265 v328372.b1350.s265  
1360 0267 v328372.b1360.s267  
1370 0269 v328372.b1370.s269  
1380 0271 v328372.b1380.s271  
1390 0273 v328372.b1390.s273  
1400 0275 v328372.b1400.s275  
1410 0277 v328372.b1410.s277  
1420 0279 v328372.b1420.s279  
1430 0281 v328372.b1430.s281  
1440 0283 v328372.b1440.s283  
1450 0285 v328372.b1450.s285  
1460 0287 v328372.b1460.s287  
1470 0289 v328372.b1470.s289  
1480 0291 v328372.b1480.s291  
1490 0293 v328372.b1490.s293  
1500 0295 v328372.b1500.s295  
1510 0297 v328372.b1510.s297  
1520 0299 v328372.b1520.s299  
1530 0301 v328372.b1530.s301  
1540 0303 v328372.b1540.s303  
1550 0305 v328372.b1550.s305  
1560 0307 v328372.b1560.s307  
1570 0309 v328372.b1570.s309  
1580 0311 v328372.b1580.s311  
1590 0313 v328372.b1590.s313  
1600 0315 v328372.b1600.s315  
1610 0317 v328372.b1610.s317  
1620 0319 v328372.b1620.s319  
1630 0321 v328372.b1630.s321  
1640 0323 v328372.b1640.s323  
1650 0325 v328372.b1650.s325  
1660 0327 v328372.b1660.s327  
1670 0329 v328372.b1670.s329  
1680 0331 v328372.b1680.s331  
1690 0333 v328372.b1690.s333  
1700 0335 v328372.b1700.s335  
1710 0337 v328372.b1710.s337  
1720 0339 v328372.b1720.s339  
1730 0341 v328372.b1730.s341  
1740 0343 v328372.b1740.s343  
1750 0345 v328372.b1750.s345  
1760 0347 v328372.b1760.s347  
1770 0349 v328372.b1770.s349  
1780 0351 v328372.b1780.s351  
1790 0353 v328372.b1790.s353  
1800 0355 v328372.b1800.s355  
1810 0357 v328372.b1810.s357  
1820 0359 v328372.b1820.s359  
1830 0361 v328372.b1830.s361  
1840 0363 v328372.b1840.s363  
1850 0365 v328372.b1850.s365  
1860 0367 v328372.b1860.s367  
1870 0369 v328372.b1870.s369  
1880 0371 v328372.b1880.s371  
1890 0373 v328372.b1890.s373  
1900 0375 v328372.b1900.s375  
1910 0377 v328372.b1910.s377  
1920 0379 v328372.b1920.s379  
1930 0381 v328372.b1930.s381  
1940 0383 v328372.b1940.s383  
1950 0385 v328372.b1950.s385  
1960 0387 v328372.b1960.s387  
1970 0389 v328372.b1970.s389  
1980 0391 v328372.b1980.s391  
1990 0393 v328372.b1990.s393  
2000 0395 v328372.b2000.s395  
2010 0397 v328372.b2010.s397  
2020 0399 v328372.b2020.s399  
2030 0401 v328372.b2030.s401  
2040 0403 v328372.b2040.s403  
2050 0405 v328372.b2050.s405  
2060 0407 v328372.b2060.s407  
2070 0409 v328372.b2070.s409  
2080 0411 v328372.b2080.s411  
2090 0413 v328372.b2090.s413  
2100 0415 v328372.b2100.s415  
2110 0417 v328372.b2110.s417  
2120 0419 v328372.b2120.s419  
2130 0421 v328372.b2130.s421  
2140 0423 v328372.b2140.s423  
2150 0425 v328372.b2150.s425  
2160 0427 v328372.b2160.s427  
2170 0429 v328372.b2170.s429  
2180 0431 v328372.b2180.s431  
2190 0433 v328372.b2190.s433  
2200 0435 v328372.b2200.s435  
2210 0437 v328372.b2210.s437  
2220 0439 v328372.b2220.s439  
2230 0441 v328372.b2230.s441  
2240 0443 v328372.b2240.s443  
2250 0445 v328372.b2250.s445  
2260 0447 v328372.b2260.s447  
2270 0449 v328372.b2270.s449  
2280 0451 v328372.b2280.s451  
2290 0453 v328372.b2290.s453  
2300 0455 v328372.b2300.s455  
2310 0457 v328372.b2310.s457  
2320 0459 v328372.b2320.s459  
2330 0461 v328372.b2330.s461  
2340 0463 v328372.b2340.s463  
2350 0465 v328372.b2350.s465  
2360 0467 v328372.b2360.s467  
2370 0469 v328372.b2370.s469  
2380 0471 v328372.b2380.s471  
2390 0473 v328372.b2390.s473  
2400 0475 v328372.b2400.s475  
2410 0477 v328372.b2410.s477  
2420 0479 v328372.b2420.s479  
2430 0481 v328372.b2430.s481  
2440 0483 v328372.b2440.s483  
2450 0485 v328372.b2450.s485  
2460 0487 v328372.b2460.s487  
2470 0489 v328372.b2470.s489  
2480 0491 v328372.b2480.s491  
2490 0493 v328372.b2490.s493  
2500 0495 v328372.b2500.s495  
2510 0497 v328372.b2510.s497  
2520 0499 v328372.b2520.s499  
2530 0501 v328372.b2530.s501  
2540 0503 v328372.b2540.s503  
2550 0505 v328372.b2550.s505  
2560 0507 v328372.b2560.s507  
2570 0509 v328372.b2570.s509  
2580 0511 v328372.b2580.s511  
2590 0513 v328372.b2590.s513  
2600 0515 v328372.b2600.s515  
2610 0517 v328372.b2610.s517  
2620 0519 v328372.b2620.s519  
2630 0521 v328372.b2630.s521  
2640 0523 v328372.b2640.s523  
2650 0525 v328372.b2650.s525  
2660 0527 v328372.b2660.s527  
2670 0529 v328372.b2670.s529  
2680 0531 v328372.b2680.s531  
2690 0533 v328372.b2690.s533  
2700 0535 v328372.b2700.s535  
2710 0537 v328372.b2710.s537  
2720 0539 v328372.b2720.s539  
2730 0541 v328372.b2730.s541  
2740 0543 v328372.b2740.s543  
2750 0545 v328372.b2750.s545  
2760 0547 v328372.b2760.s547  
2770 0549 v328372.b2770.s549  
2780 0550 v328372.b2780.s550  
2790 0000 v328372.b2790  

ANTAL FÄRGBILDER

87 281 792

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet