Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

9:e Bergmästaredistriktet AIca:12 (1796-1800) (AID: v328373 Öppna, NAD: SE/VALA/01498)

Beskrivning av AID

9:e Bergmästaredistriktet AIca:12 
AIDv328373 
VolymtypDomböcker och protokoll vid ordinarie bergsting med Andrarums alunverks distrikt
Årtal1796-1800
9:e Bergmästaredistriktet
LänJönköpings län (Har också tillhört: Kristianstads län, Malmöhus län, Hallands län, Blekinge län, Kronobergs län)
ArkivtypBergmästare
Information9:e Bergmästaredistriktets arkiv (Kronobergs, Blekinge, Hallands, Malmöhus och Kristianstads län samt Östra härad och del av Västra i Jönköpings län. Fr o m 1855 ingår hela Jönköpings län). Bergmästaredistriktet tillkom 1694, då genom kungl brevet 13 april s å Kronobergs län avskiljdes från 8. bergmästaredistriktet för att förenas med de tidigare danska landskapen Skåne, Blekinge och Halland till 9. bergmästaredistriktet. Joh. Ax. Almquist uppger i Bergskollegium och bergslagsstaterna 1637-1857 (Meddelanden från svenska riksarkivet, ny följd, II:3), Sthlm 1909, s. 71, att en inspektor förordnats över de skånska bergverken den första tiden efter Skånes erövring, en befattning som bibehölls till 1694. Andrarums alunverk lydde en kort tid på 1680-talet under skånska generalguvenörsämbetet. Ädelfors guldverks distrikt, enligt bergskollegii protokoll 1742 26/11 bestående av socknarna Alseda, Skede, Ökna, Vetlanda, Skirö och Lemnhult, alla i Östra härad, Jönköpings län, skulle tillhöra 9. bergmästaredistriktet (utdrag av protokollet i F II:48). Senare kom flera socknar i Östra härad att tillhöra samma distrikt eftersom de till skogsbetjäningen var underlagda Ädelfors guldverk (bergmästaren Palms i 8. distriktet brev till bergskollegium, som refereras i detta brev 1829 11/8 till bergmästaren Jacobsson i 9. distriktet). Inglamåla järngruva i Fröderyds socken i Västra härad, Jönköpings län, skulle enligt bergskollegii brev 1744 13/6 lyda under 9. bergmästaredistriktet "till bekvämligheten och närmare belägenheten". Samma skäl torde ha varit anledningen till att bergskollegium i brev 1752 23/4 lade Holmeshults masugn i samma socken till 9. distriktet. Gränsdragningen beträffande vilka socknar i Östra och (södra delen av) Västra härader som tillhörde 8. resp. 9. bergmästaredistriktet synes ha varit svävande att döma av skriftväxling mellan de båda bergmästarna och bergskollegium 1826-1830. Om 9. bergmästaredistriktet i stort, se Joh. Ax. Almquists ovannämnda bok, s. 71 ff och om dess tjänstemän s. 154 f. Benämningen 9. bergmästaredistriktet är av sent datum. I äldre handlingar kallas det Skånes, eller Skånes och Kronobergs bergmästaredistrikt.
NADSE/VALA/01498
Volymer från 9:e Bergmästaredistriktet
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
10 0000 v328373.b10  
20 0000 v328373.b20  
30 0001 v328373.b30.s1  
40 0003 v328373.b40.s3  
50 0005 v328373.b50.s5  
60 0007 v328373.b60.s7  
70 0009 v328373.b70.s9  
80 0011 v328373.b80.s11  
90 0013 v328373.b90.s13  
100 0015 v328373.b100.s15  
110 0017 v328373.b110.s17  
120 0019 v328373.b120.s19  
130 0021 v328373.b130.s21  
140 0023 v328373.b140.s23  
150 0025 v328373.b150.s25  
160 0027 v328373.b160.s27  
170 0029 v328373.b170.s29  
180 0031 v328373.b180.s31  
190 0033 v328373.b190.s33  
200 0035 v328373.b200.s35  
210 0037 v328373.b210.s37  
220 0039 v328373.b220.s39  
230 0041 v328373.b230.s41  
240 0043 v328373.b240.s43  
250 0045 v328373.b250.s45  
260 0047 v328373.b260.s47  
270 0049 v328373.b270.s49  
280 0051 v328373.b280.s51  
290 0053 v328373.b290.s53  
300 0055 v328373.b300.s55  
310 0057 v328373.b310.s57  
320 0059 v328373.b320.s59  
330 0061 v328373.b330.s61  
340 0063 v328373.b340.s63  
350 0065 v328373.b350.s65  
360 0067 v328373.b360.s67  
370 0069 v328373.b370.s69  
380 0071 v328373.b380.s71  
390 0073 v328373.b390.s73  
400 0075 v328373.b400.s75  
410 0077 v328373.b410.s77  
420 0079 v328373.b420.s79  
430 0081 v328373.b430.s81  
440 0083 v328373.b440.s83  
450 0085 v328373.b450.s85  
460 0087 v328373.b460.s87  
470 0089 v328373.b470.s89  
480 0091 v328373.b480.s91  
490 0093 v328373.b490.s93  
500 0095 v328373.b500.s95  
510 0097 v328373.b510.s97  
520 0099 v328373.b520.s99  
530 0101 v328373.b530.s101  
540 0103 v328373.b540.s103  
550 0105 v328373.b550.s105  
560 0107 v328373.b560.s107  
570 0109 v328373.b570.s109  
580 0111 v328373.b580.s111  
590 0113 v328373.b590.s113  
600 0115 v328373.b600.s115  
610 0117 v328373.b610.s117  
620 0119 v328373.b620.s119  
630 0121 v328373.b630.s121  
640 0123 v328373.b640.s123  
650 0125 v328373.b650.s125  
660 0127 v328373.b660.s127  
670 0129 v328373.b670.s129  
680 0131 v328373.b680.s131  
690 0133 v328373.b690.s133  
700 0135 v328373.b700.s135  
710 0137 v328373.b710.s137  
720 0139 v328373.b720.s139  
730 0141 v328373.b730.s141  
740 0143 v328373.b740.s143  
750 0145 v328373.b750.s145  
760 0147 v328373.b760.s147  
770 0149 v328373.b770.s149  
780 0151 v328373.b780.s151  
790 0153 v328373.b790.s153  
800 0155 v328373.b800.s155  
810 0157 v328373.b810.s157  
820 0159 v328373.b820.s159  
830 0161 v328373.b830.s161  
840 0163 v328373.b840.s163  
850 0165 v328373.b850.s165  
860 0167 v328373.b860.s167  
870 0169 v328373.b870.s169  
880 0171 v328373.b880.s171  
890 0173 v328373.b890.s173  
900 0175 v328373.b900.s175  
910 0177 v328373.b910.s177  
920 0179 v328373.b920.s179  
930 0181 v328373.b930.s181  
940 0183 v328373.b940.s183  
950 0185 v328373.b950.s185  
960 0187 v328373.b960.s187  
970 0189 v328373.b970.s189  
980 0191 v328373.b980.s191  
990 0193 v328373.b990.s193  
1000 0195 v328373.b1000.s195  
1010 0197 v328373.b1010.s197  
1020 0199 v328373.b1020.s199  
1030 0201 v328373.b1030.s201  
1040 0203 v328373.b1040.s203  
1050 0205 v328373.b1050.s205  
1060 0207 v328373.b1060.s207  
1070 0209 v328373.b1070.s209  
1080 0211 v328373.b1080.s211  
1090 0213 v328373.b1090.s213  
1100 0215 v328373.b1100.s215  
1110 0217 v328373.b1110.s217  
1120 0219 v328373.b1120.s219  
1130 0221 v328373.b1130.s221  
1140 0223 v328373.b1140.s223  
1150 0225 v328373.b1150.s225  
1160 0227 v328373.b1160.s227  
1170 0229 v328373.b1170.s229  
1180 0231 v328373.b1180.s231  
1190 0233 v328373.b1190.s233  
1200 0235 v328373.b1200.s235  
1210 0237 v328373.b1210.s237  
1220 0239 v328373.b1220.s239  
1230 0241 v328373.b1230.s241  
1240 0243 v328373.b1240.s243  
1250 0245 v328373.b1250.s245  
1260 0247 v328373.b1260.s247  
1270 0249 v328373.b1270.s249  
1280 0251 v328373.b1280.s251  
1290 0253 v328373.b1290.s253  
1300 0255 v328373.b1300.s255  
1310 0257 v328373.b1310.s257  
1320 0259 v328373.b1320.s259  
1330 0261 v328373.b1330.s261  
1340 0263 v328373.b1340.s263  
1350 0265 v328373.b1350.s265  
1360 0267 v328373.b1360.s267  
1370 0269 v328373.b1370.s269  
1380 0271 v328373.b1380.s271  
1390 0273 v328373.b1390.s273  
1400 0275 v328373.b1400.s275  
1410 0277 v328373.b1410.s277  
1420 0279 v328373.b1420.s279  
1430 0281 v328373.b1430.s281  
1440 0283 v328373.b1440.s283  
1450 0285 v328373.b1450.s285  
1460 0287 v328373.b1460.s287  
1470 0289 v328373.b1470.s289  
1480 0291 v328373.b1480.s291  
1490 0293 v328373.b1490.s293  
1500 0295 v328373.b1500.s295  
1510 0297 v328373.b1510.s297  
1520 0299 v328373.b1520.s299  
1530 0301 v328373.b1530.s301  
1540 0303 v328373.b1540.s303  
1550 0305 v328373.b1550.s305  
1560 0307 v328373.b1560.s307  
1570 0309 v328373.b1570.s309  
1580 0311 v328373.b1580.s311  
1590 0313 v328373.b1590.s313  
1600 0315 v328373.b1600.s315  
1610 0317 v328373.b1610.s317  
1620 0319 v328373.b1620.s319  
1630 0321 v328373.b1630.s321  
1640 0323 v328373.b1640.s323  
1650 0325 v328373.b1650.s325  
1660 0327 v328373.b1660.s327  
1670 0329 v328373.b1670.s329  
1680 0331 v328373.b1680.s331  
1690 0333 v328373.b1690.s333  
1700 0335 v328373.b1700.s335  
1710 0337 v328373.b1710.s337  
1720 0339 v328373.b1720.s339  
1730 0341 v328373.b1730.s341  
1740 0343 v328373.b1740.s343  
1750 0345 v328373.b1750.s345  
1760 0347 v328373.b1760.s347  
1770 0349 v328373.b1770.s349  
1780 0351 v328373.b1780.s351  
1790 0353 v328373.b1790.s353  
1800 0355 v328373.b1800.s355  
1810 0357 v328373.b1810.s357  
1820 0359 v328373.b1820.s359  
1830 0361 v328373.b1830.s361  
1840 0363 v328373.b1840.s363  
1850 0365 v328373.b1850.s365  
1860 0367 v328373.b1860.s367  
1870 0369 v328373.b1870.s369  
1880 0371 v328373.b1880.s371  
1890 0373 v328373.b1890.s373  
1900 0375 v328373.b1900.s375  
1910 0377 v328373.b1910.s377  
1920 0379 v328373.b1920.s379  
1930 0381 v328373.b1930.s381  
1940 0383 v328373.b1940.s383  
1950 0385 v328373.b1950.s385  
1960 0387 v328373.b1960.s387  
1970 0389 v328373.b1970.s389  
1980 0391 v328373.b1980.s391  
1990 0393 v328373.b1990.s393  
2000 0395 v328373.b2000.s395  
2010 0397 v328373.b2010.s397  
2020 0399 v328373.b2020.s399  
2030 0401 v328373.b2030.s401  
2040 0403 v328373.b2040.s403  
2050 0405 v328373.b2050.s405  
2060 0407 v328373.b2060.s407  
2070 0409 v328373.b2070.s409  
2080 0411 v328373.b2080.s411  
2090 0413 v328373.b2090.s413  
2100 0415 v328373.b2100.s415  
2110 0417 v328373.b2110.s417  
2120 0419 v328373.b2120.s419  
2130 0421 v328373.b2130.s421  
2140 0423 v328373.b2140.s423  
2150 0425 v328373.b2150.s425  
2160 0427 v328373.b2160.s427  
2170 0429 v328373.b2170.s429  
2180 0431 v328373.b2180.s431  
2190 0433 v328373.b2190.s433  
2200 0435 v328373.b2200.s435  
2210 0437 v328373.b2210.s437  
2220 0439 v328373.b2220.s439  
2230 0441 v328373.b2230.s441  
2240 0443 v328373.b2240.s443  
2250 0445 v328373.b2250.s445  
2260 0447 v328373.b2260.s447  
2270 0449 v328373.b2270.s449  
2280 0451 v328373.b2280.s451  
2290 0453 v328373.b2290.s453  
2300 0455 v328373.b2300.s455  
2310 0457 v328373.b2310.s457  
2320 0459 v328373.b2320.s459  
2330 0461 v328373.b2330.s461  
2340 0463 v328373.b2340.s463  
2350 0465 v328373.b2350.s465  
2360 0467 v328373.b2360.s467  
2370 0469 v328373.b2370.s469  
2380 0471 v328373.b2380.s471  
2390 0473 v328373.b2390.s473  
2400 0475 v328373.b2400.s475  
2410 0477 v328373.b2410.s477  
2420 0479 v328373.b2420.s479  
2430 0481 v328373.b2430.s481  
2440 0483 v328373.b2440.s483  
2450 0485 v328373.b2450.s485  
2460 0487 v328373.b2460.s487  
2470 0489 v328373.b2470.s489  
2480 0491 v328373.b2480.s491  
2490 0493 v328373.b2490.s493  
2500 0495 v328373.b2500.s495  
2510 0497 v328373.b2510.s497  
2520 0499 v328373.b2520.s499  
2530 0501 v328373.b2530.s501  
2540 0503 v328373.b2540.s503  
2550 0505 v328373.b2550.s505  
2560 0507 v328373.b2560.s507  
2570 0509 v328373.b2570.s509  
2580 0511 v328373.b2580.s511  
2590 0513 v328373.b2590.s513  
2600 0515 v328373.b2600.s515  
2610 0517 v328373.b2610.s517  
2620 0519 v328373.b2620.s519  
2630 0521 v328373.b2630.s521  
2640 0523 v328373.b2640.s523  
2650 0525 v328373.b2650.s525  
2660 0527 v328373.b2660.s527  
2670 0529 v328373.b2670.s529  
2680 0531 v328373.b2680.s531  
2690 0533 v328373.b2690.s533  
2700 0535 v328373.b2700.s535  
2710 0537 v328373.b2710.s537  
2720 0539 v328373.b2720.s539  
2730 0541 v328373.b2730.s541  
2740 0543 v328373.b2740.s543  
2750 0545 v328373.b2750.s545  
2760 0547 v328373.b2760.s547  
2770 0549 v328373.b2770.s549  
2780 0551 v328373.b2780.s551  
2790 0553 v328373.b2790.s553  
2800 0555 v328373.b2800.s555  
2810 0557 v328373.b2810.s557  
2820 0559 v328373.b2820.s559  
2830 0561 v328373.b2830.s561  
2840 0563 v328373.b2840.s563  
2850 0565 v328373.b2850.s565  
2860 0567 v328373.b2860.s567  
2870 0569 v328373.b2870.s569  
2880 0571 v328373.b2880.s571  
2890 0573 v328373.b2890.s573  
2900 0575 v328373.b2900.s575  
2910 0577 v328373.b2910.s577  
2920 0579 v328373.b2920.s579  
2930 0581 v328373.b2930.s581  
2940 0583 v328373.b2940.s583  
2950 0585 v328373.b2950.s585  
2960 0587 v328373.b2960.s587  
2970 0589 v328373.b2970.s589  
2980 0591 v328373.b2980.s591  
2990 0593 v328373.b2990.s593  
3000 0595 v328373.b3000.s595  
3010 0597 v328373.b3010.s597  
3020 0599 v328373.b3020.s599  
3030 0601 v328373.b3030.s601  
3040 0603 v328373.b3040.s603  
3050 0605 v328373.b3050.s605  
3060 0607 v328373.b3060.s607  
3070 0609 v328373.b3070.s609  
3080 0611 v328373.b3080.s611  
3090 0613 v328373.b3090.s613  
3100 0615 v328373.b3100.s615  
3110 0617 v328373.b3110.s617  
3120 0619 v328373.b3120.s619  
3130 0621 v328373.b3130.s621  
3140 0623 v328373.b3140.s623  
3150 0625 v328373.b3150.s625  
3160 0627 v328373.b3160.s627  
3170 0629 v328373.b3170.s629  
3180 0631 v328373.b3180.s631  
3190 0633 v328373.b3190.s633  
3200 0635 v328373.b3200.s635  
3210 0637 v328373.b3210.s637  
3220 0639 v328373.b3220.s639  
3230 0641 v328373.b3230.s641  
3240 0643 v328373.b3240.s643  
3250 0645 v328373.b3250.s645  
3260 0647 v328373.b3260.s647  
3270 0649 v328373.b3270.s649  
3280 0651 v328373.b3280.s651  
3290 0653 v328373.b3290.s653  
3300 0655 v328373.b3300.s655  
3310 0657 v328373.b3310.s657  
3320 0659 v328373.b3320.s659  
3330 0661 v328373.b3330.s661  
3340 0663 v328373.b3340.s663  
3350 0665 v328373.b3350.s665  
3360 0667 v328373.b3360.s667  
3370 0669 v328373.b3370.s669  
3380 0671 v328373.b3380.s671  
3390 0673 v328373.b3390.s673  
3400 0675 v328373.b3400.s675  
3410 0677 v328373.b3410.s677  
3420 0679 v328373.b3420.s679  
3430 0681 v328373.b3430.s681  
3440 0683 v328373.b3440.s683  
3450 0685 v328373.b3450.s685  
3460 0687 v328373.b3460.s687  
3470 0689 v328373.b3470.s689  
3480 0691 v328373.b3480.s691  
3490 0693 v328373.b3490.s693  
3500 0695 v328373.b3500.s695  
3510 0697 v328373.b3510.s697  
3520 0699 v328373.b3520.s699  
3530 0701 v328373.b3530.s701  
3540 0703 v328373.b3540.s703  
3550 0705 v328373.b3550.s705  
3560 0707 v328373.b3560.s707  
3570 0709 v328373.b3570.s709  
3580 0711 v328373.b3580.s711  
3590 0713 v328373.b3590.s713  
3600 0715 v328373.b3600.s715  
3610 0717 v328373.b3610.s717  
3620 0719 v328373.b3620.s719  
3630 0721 v328373.b3630.s721  
3640 0723 v328373.b3640.s723  
3650 0725 v328373.b3650.s725  
3660 0727 v328373.b3660.s727  
3670 0729 v328373.b3670.s729  
3680 0731 v328373.b3680.s731  
3690 0733 v328373.b3690.s733  
3700 0735 v328373.b3700.s735  
3710 0737 v328373.b3710.s737  
3720 0739 v328373.b3720.s739  
3730 0741 v328373.b3730.s741  
3740 0743 v328373.b3740.s743  
3750 0745 v328373.b3750.s745  
3760 0747 v328373.b3760.s747  
3770 0749 v328373.b3770.s749  
3780 0751 v328373.b3780.s751  
3790 0753 v328373.b3790.s753  
3800 0755 v328373.b3800.s755  
3810 0757 v328373.b3810.s757  
3820 0759 v328373.b3820.s759  
3830 0761 v328373.b3830.s761  
3840 0763 v328373.b3840.s763  
3850 0765 v328373.b3850.s765  
3860 0767 v328373.b3860.s767  
3870 0769 v328373.b3870.s769  
3880 0771 v328373.b3880.s771  
3890 0773 v328373.b3890.s773  
3900 0775 v328373.b3900.s775  
3910 0777 v328373.b3910.s777  
3920 0779 v328373.b3920.s779  
3930 0781 v328373.b3930.s781  
3940 0783 v328373.b3940.s783  
3950 0785 v328373.b3950.s785  
3960 0787 v328373.b3960.s787  
3970 0789 v328373.b3970.s789  
3980 0791 v328373.b3980.s791  
3990 0793 v328373.b3990.s793  
4000 0795 v328373.b4000.s795  
4010 0797 v328373.b4010.s797  
4020 0799 v328373.b4020.s799  
4030 0801 v328373.b4030.s801  
4040 0803 v328373.b4040.s803  
4050 0805 v328373.b4050.s805  
4060 0807 v328373.b4060.s807  
4070 0809 v328373.b4070.s809  
4080 0811 v328373.b4080.s811  
4090 0813 v328373.b4090.s813  
4100 0815 v328373.b4100.s815  
4110 0817 v328373.b4110.s817  
4120 0819 v328373.b4120.s819  
4130 0821 v328373.b4130.s821  
4140 0823 v328373.b4140.s823  
4150 0825 v328373.b4150.s825  
4160 0827 v328373.b4160.s827  
4170 0828 v328373.b4170.s828  
4180 0000 v328373.b4180  

ANTAL FÄRGBILDER

87 286 737

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet