Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

9:e Bergmästaredistriktet AIca:13 (1801-1805) (AID: v328374 Öppna, NAD: SE/VALA/01498)

Beskrivning av AID

9:e Bergmästaredistriktet AIca:13 
AIDv328374 
VolymtypDomböcker och protokoll vid ordinarie bergsting med Andrarums alunverks distrikt
Årtal1801-1805
9:e Bergmästaredistriktet
LänJönköpings län (Har också tillhört: Kristianstads län, Malmöhus län, Hallands län, Blekinge län, Kronobergs län)
ArkivtypBergmästare
Information9:e Bergmästaredistriktets arkiv (Kronobergs, Blekinge, Hallands, Malmöhus och Kristianstads län samt Östra härad och del av Västra i Jönköpings län. Fr o m 1855 ingår hela Jönköpings län). Bergmästaredistriktet tillkom 1694, då genom kungl brevet 13 april s å Kronobergs län avskiljdes från 8. bergmästaredistriktet för att förenas med de tidigare danska landskapen Skåne, Blekinge och Halland till 9. bergmästaredistriktet. Joh. Ax. Almquist uppger i Bergskollegium och bergslagsstaterna 1637-1857 (Meddelanden från svenska riksarkivet, ny följd, II:3), Sthlm 1909, s. 71, att en inspektor förordnats över de skånska bergverken den första tiden efter Skånes erövring, en befattning som bibehölls till 1694. Andrarums alunverk lydde en kort tid på 1680-talet under skånska generalguvenörsämbetet. Ädelfors guldverks distrikt, enligt bergskollegii protokoll 1742 26/11 bestående av socknarna Alseda, Skede, Ökna, Vetlanda, Skirö och Lemnhult, alla i Östra härad, Jönköpings län, skulle tillhöra 9. bergmästaredistriktet (utdrag av protokollet i F II:48). Senare kom flera socknar i Östra härad att tillhöra samma distrikt eftersom de till skogsbetjäningen var underlagda Ädelfors guldverk (bergmästaren Palms i 8. distriktet brev till bergskollegium, som refereras i detta brev 1829 11/8 till bergmästaren Jacobsson i 9. distriktet). Inglamåla järngruva i Fröderyds socken i Västra härad, Jönköpings län, skulle enligt bergskollegii brev 1744 13/6 lyda under 9. bergmästaredistriktet "till bekvämligheten och närmare belägenheten". Samma skäl torde ha varit anledningen till att bergskollegium i brev 1752 23/4 lade Holmeshults masugn i samma socken till 9. distriktet. Gränsdragningen beträffande vilka socknar i Östra och (södra delen av) Västra härader som tillhörde 8. resp. 9. bergmästaredistriktet synes ha varit svävande att döma av skriftväxling mellan de båda bergmästarna och bergskollegium 1826-1830. Om 9. bergmästaredistriktet i stort, se Joh. Ax. Almquists ovannämnda bok, s. 71 ff och om dess tjänstemän s. 154 f. Benämningen 9. bergmästaredistriktet är av sent datum. I äldre handlingar kallas det Skånes, eller Skånes och Kronobergs bergmästaredistrikt.
NADSE/VALA/01498
Volymer från 9:e Bergmästaredistriktet
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
10 0000 v328374.b10  
20 0000 v328374.b20  
30 0001 v328374.b30.s1  
40 0003 v328374.b40.s3  
50 0005 v328374.b50.s5  
60 0007 v328374.b60.s7  
70 0009 v328374.b70.s9  
80 0011 v328374.b80.s11  
90 0013 v328374.b90.s13  
100 0015 v328374.b100.s15  
110 0017 v328374.b110.s17  
120 0019 v328374.b120.s19  
130 0021 v328374.b130.s21  
140 0023 v328374.b140.s23  
150 0025 v328374.b150.s25  
160 0027 v328374.b160.s27  
170 0029 v328374.b170.s29  
180 0031 v328374.b180.s31  
190 0033 v328374.b190.s33  
200 0035 v328374.b200.s35  
210 0037 v328374.b210.s37  
220 0039 v328374.b220.s39  
230 0041 v328374.b230.s41  
240 0043 v328374.b240.s43  
250 0045 v328374.b250.s45  
260 0047 v328374.b260.s47  
270 0049 v328374.b270.s49  
280 0051 v328374.b280.s51  
290 0053 v328374.b290.s53  
300 0055 v328374.b300.s55  
310 0057 v328374.b310.s57  
320 0059 v328374.b320.s59  
330 0061 v328374.b330.s61  
340 0063 v328374.b340.s63  
350 0065 v328374.b350.s65  
360 0067 v328374.b360.s67  
370 0069 v328374.b370.s69  
380 0071 v328374.b380.s71  
390 0073 v328374.b390.s73  
400 0075 v328374.b400.s75  
410 0077 v328374.b410.s77  
420 0079 v328374.b420.s79  
430 0081 v328374.b430.s81  
440 0083 v328374.b440.s83  
450 0085 v328374.b450.s85  
460 0087 v328374.b460.s87  
470 0089 v328374.b470.s89  
480 0091 v328374.b480.s91  
490 0093 v328374.b490.s93  
500 0095 v328374.b500.s95  
510 0097 v328374.b510.s97  
520 0099 v328374.b520.s99  
530 0101 v328374.b530.s101  
540 0103 v328374.b540.s103  
550 0105 v328374.b550.s105  
560 0107 v328374.b560.s107  
570 0109 v328374.b570.s109  
580 0111 v328374.b580.s111  
590 0113 v328374.b590.s113  
600 0115 v328374.b600.s115  
610 0117 v328374.b610.s117  
620 0119 v328374.b620.s119  
630 0121 v328374.b630.s121  
640 0123 v328374.b640.s123  
650 0125 v328374.b650.s125  
660 0127 v328374.b660.s127  
670 0129 v328374.b670.s129  
680 0131 v328374.b680.s131  
690 0133 v328374.b690.s133  
700 0135 v328374.b700.s135  
710 0137 v328374.b710.s137  
720 0139 v328374.b720.s139  
730 0141 v328374.b730.s141  
740 0143 v328374.b740.s143  
750 0145 v328374.b750.s145  
760 0147 v328374.b760.s147  
770 0149 v328374.b770.s149  
780 0151 v328374.b780.s151  
790 0153 v328374.b790.s153  
800 0155 v328374.b800.s155  
810 0157 v328374.b810.s157  
820 0159 v328374.b820.s159  
830 0161 v328374.b830.s161  
840 0163 v328374.b840.s163  
850 0165 v328374.b850.s165  
860 0167 v328374.b860.s167  
870 0169 v328374.b870.s169  
880 0171 v328374.b880.s171  
890 0173 v328374.b890.s173  
900 0175 v328374.b900.s175  
910 0177 v328374.b910.s177  
920 0179 v328374.b920.s179  
930 0181 v328374.b930.s181  
940 0183 v328374.b940.s183  
950 0185 v328374.b950.s185  
960 0187 v328374.b960.s187  
970 0189 v328374.b970.s189  
980 0191 v328374.b980.s191  
990 0193 v328374.b990.s193  
1000 0195 v328374.b1000.s195  
1010 0197 v328374.b1010.s197  
1020 0199 v328374.b1020.s199  
1030 0201 v328374.b1030.s201  
1040 0203 v328374.b1040.s203  
1050 0205 v328374.b1050.s205  
1060 0207 v328374.b1060.s207  
1070 0209 v328374.b1070.s209  
1080 0211 v328374.b1080.s211  
1090 0213 v328374.b1090.s213  
1100 0215 v328374.b1100.s215  
1110 0217 v328374.b1110.s217  
1120 0219 v328374.b1120.s219  
1130 0221 v328374.b1130.s221  
1140 0223 v328374.b1140.s223  
1150 0225 v328374.b1150.s225  
1160 0227 v328374.b1160.s227  
1170 0229 v328374.b1170.s229  
1180 0231 v328374.b1180.s231  
1190 0233 v328374.b1190.s233  
1200 0235 v328374.b1200.s235  
1210 0237 v328374.b1210.s237  
1220 0239 v328374.b1220.s239  
1230 0241 v328374.b1230.s241  
1240 0243 v328374.b1240.s243  
1250 0245 v328374.b1250.s245  
1260 0247 v328374.b1260.s247  
1270 0249 v328374.b1270.s249  
1280 0251 v328374.b1280.s251  
1290 0253 v328374.b1290.s253  
1300 0255 v328374.b1300.s255  
1310 0257 v328374.b1310.s257  
1320 0259 v328374.b1320.s259  
1330 0261 v328374.b1330.s261  
1340 0263 v328374.b1340.s263  
1350 0265 v328374.b1350.s265  
1360 0267 v328374.b1360.s267  
1370 0269 v328374.b1370.s269  
1380 0271 v328374.b1380.s271  
1390 0273 v328374.b1390.s273  
1400 0275 v328374.b1400.s275  
1410 0277 v328374.b1410.s277  
1420 0279 v328374.b1420.s279  
1430 0281 v328374.b1430.s281  
1440 0283 v328374.b1440.s283  
1450 0285 v328374.b1450.s285  
1460 0287 v328374.b1460.s287  
1470 0289 v328374.b1470.s289  
1480 0291 v328374.b1480.s291  
1490 0293 v328374.b1490.s293  
1500 0295 v328374.b1500.s295  
1510 0297 v328374.b1510.s297  
1520 0299 v328374.b1520.s299  
1530 0301 v328374.b1530.s301  
1540 0303 v328374.b1540.s303  
1550 0305 v328374.b1550.s305  
1560 0307 v328374.b1560.s307  
1570 0309 v328374.b1570.s309  
1580 0311 v328374.b1580.s311  
1590 0313 v328374.b1590.s313  
1600 0315 v328374.b1600.s315  
1610 0317 v328374.b1610.s317  
1620 0319 v328374.b1620.s319  
1630 0321 v328374.b1630.s321  
1640 0323 v328374.b1640.s323  
1650 0325 v328374.b1650.s325  
1660 0327 v328374.b1660.s327  
1670 0329 v328374.b1670.s329  
1680 0331 v328374.b1680.s331  
1690 0333 v328374.b1690.s333  
1700 0335 v328374.b1700.s335  
1710 0337 v328374.b1710.s337  
1720 0339 v328374.b1720.s339  
1730 0341 v328374.b1730.s341  
1740 0343 v328374.b1740.s343  
1750 0345 v328374.b1750.s345  
1760 0347 v328374.b1760.s347  
1770 0349 v328374.b1770.s349  
1780 0351 v328374.b1780.s351  
1790 0353 v328374.b1790.s353  
1800 0355 v328374.b1800.s355  
1810 0357 v328374.b1810.s357  
1820 0359 v328374.b1820.s359  
1830 0361 v328374.b1830.s361  
1840 0363 v328374.b1840.s363  
1850 0365 v328374.b1850.s365  
1860 0367 v328374.b1860.s367  
1870 0369 v328374.b1870.s369  
1880 0371 v328374.b1880.s371  
1890 0373 v328374.b1890.s373  
1900 0375 v328374.b1900.s375  
1910 0377 v328374.b1910.s377  
1920 0379 v328374.b1920.s379  
1930 0381 v328374.b1930.s381  
1940 0383 v328374.b1940.s383  
1950 0385 v328374.b1950.s385  
1960 0387 v328374.b1960.s387  
1970 0389 v328374.b1970.s389  
1980 0391 v328374.b1980.s391  
1990 0393 v328374.b1990.s393  
2000 0395 v328374.b2000.s395  
2010 0397 v328374.b2010.s397  
2020 0399 v328374.b2020.s399  
2030 0401 v328374.b2030.s401  
2040 0403 v328374.b2040.s403  
2050 0405 v328374.b2050.s405  
2060 0407 v328374.b2060.s407  
2070 0409 v328374.b2070.s409  
2080 0411 v328374.b2080.s411  
2090 0413 v328374.b2090.s413  
2100 0415 v328374.b2100.s415  
2110 0417 v328374.b2110.s417  
2120 0419 v328374.b2120.s419  
2130 0421 v328374.b2130.s421  
2140 0423 v328374.b2140.s423  
2150 0425 v328374.b2150.s425  
2160 0427 v328374.b2160.s427  
2170 0429 v328374.b2170.s429  
2180 0431 v328374.b2180.s431  
2190 0433 v328374.b2190.s433  
2200 0435 v328374.b2200.s435  
2210 0437 v328374.b2210.s437  
2220 0439 v328374.b2220.s439  
2230 0441 v328374.b2230.s441  
2240 0443 v328374.b2240.s443  
2250 0445 v328374.b2250.s445  
2260 0447 v328374.b2260.s447  
2270 0449 v328374.b2270.s449  
2280 0451 v328374.b2280.s451  
2290 0453 v328374.b2290.s453  
2300 0455 v328374.b2300.s455  
2310 0457 v328374.b2310.s457  
2320 0459 v328374.b2320.s459  
2330 0461 v328374.b2330.s461  
2340 0463 v328374.b2340.s463  
2350 0465 v328374.b2350.s465  
2360 0467 v328374.b2360.s467  
2370 0469 v328374.b2370.s469  
2380 0471 v328374.b2380.s471  
2390 0473 v328374.b2390.s473  
2400 0475 v328374.b2400.s475  
2410 0477 v328374.b2410.s477  
2420 0479 v328374.b2420.s479  
2430 0481 v328374.b2430.s481  
2440 0483 v328374.b2440.s483  
2450 0485 v328374.b2450.s485  
2460 0487 v328374.b2460.s487  
2470 0489 v328374.b2470.s489  
2480 0491 v328374.b2480.s491  
2490 0493 v328374.b2490.s493  
2500 0495 v328374.b2500.s495  
2510 0497 v328374.b2510.s497  
2520 0499 v328374.b2520.s499  
2530 0501 v328374.b2530.s501  
2540 0503 v328374.b2540.s503  
2550 0505 v328374.b2550.s505  
2560 0507 v328374.b2560.s507  
2570 0509 v328374.b2570.s509  
2580 0511 v328374.b2580.s511  
2590 0513 v328374.b2590.s513  
2600 0515 v328374.b2600.s515  
2610 0517 v328374.b2610.s517  
2620 0519 v328374.b2620.s519  
2630 0521 v328374.b2630.s521  
2640 0523 v328374.b2640.s523  
2650 0525 v328374.b2650.s525  
2660 0527 v328374.b2660.s527  
2670 0529 v328374.b2670.s529  
2680 0531 v328374.b2680.s531  
2690 0533 v328374.b2690.s533  
2700 0535 v328374.b2700.s535  
2710 0537 v328374.b2710.s537  
2720 0539 v328374.b2720.s539  
2730 0541 v328374.b2730.s541  
2740 0543 v328374.b2740.s543  
2750 0545 v328374.b2750.s545  
2760 0547 v328374.b2760.s547  
2770 0549 v328374.b2770.s549  
2780 0545a v328374.b2780.s545a  
2790 0547a v328374.b2790.s547a  
2800 0549a v328374.b2800.s549a  
2810 0551 v328374.b2810.s551  
2820 0553 v328374.b2820.s553  
2830 0555 v328374.b2830.s555  
2840 0557 v328374.b2840.s557  
2850 0559 v328374.b2850.s559  
2860 0561 v328374.b2860.s561  
2870 0563 v328374.b2870.s563  
2880 0565 v328374.b2880.s565  
2890 0567 v328374.b2890.s567  
2900 0569 v328374.b2900.s569  
2910 0571 v328374.b2910.s571  
2920 0573 v328374.b2920.s573  
2930 0575 v328374.b2930.s575  
2940 0577 v328374.b2940.s577  
2950 0579 v328374.b2950.s579  
2960 0581 v328374.b2960.s581  
2970 0583 v328374.b2970.s583  
2980 0585 v328374.b2980.s585  
2990 0587 v328374.b2990.s587  
3000 0589 v328374.b3000.s589  
3010 0591 v328374.b3010.s591  
3020 0593 v328374.b3020.s593  
3030 0595 v328374.b3030.s595  
3040 0597 v328374.b3040.s597  
3050 0599 v328374.b3050.s599  
3060 0601 v328374.b3060.s601  
3070 0603 v328374.b3070.s603  
3080 0605 v328374.b3080.s605  
3090 0607 v328374.b3090.s607  
3100 0609 v328374.b3100.s609  
3110 0611 v328374.b3110.s611  
3120 0613 v328374.b3120.s613  
3130 0615 v328374.b3130.s615  
3140 0617 v328374.b3140.s617  
3150 0619 v328374.b3150.s619  
3160 0621 v328374.b3160.s621  
3170 0623 v328374.b3170.s623  
3180 0625 v328374.b3180.s625  
3190 0627 v328374.b3190.s627  
3200 0629 v328374.b3200.s629  
3210 0631 v328374.b3210.s631  
3220 0633 v328374.b3220.s633  
3230 0635 v328374.b3230.s635  
3240 0637 v328374.b3240.s637  
3250 0639 v328374.b3250.s639  
3260 0641 v328374.b3260.s641  
3270 0643 v328374.b3270.s643  
3280 0645 v328374.b3280.s645  
3290 0647 v328374.b3290.s647  
3300 0649 v328374.b3300.s649  
3310 0651 v328374.b3310.s651  
3320 0653 v328374.b3320.s653  
3330 0655 v328374.b3330.s655  
3340 0657 v328374.b3340.s657  
3350 0659 v328374.b3350.s659  
3360 0661 v328374.b3360.s661  
3370 0663 v328374.b3370.s663  
3380 0665 v328374.b3380.s665  
3390 0667 v328374.b3390.s667  
3400 0669 v328374.b3400.s669  
3410 0671 v328374.b3410.s671  
3420 0673 v328374.b3420.s673  
3430 0675 v328374.b3430.s675  
3440 0677 v328374.b3440.s677  
3450 0679 v328374.b3450.s679  
3460 0681 v328374.b3460.s681  
3470 0683 v328374.b3470.s683  
3480 0685 v328374.b3480.s685  
3490 0687 v328374.b3490.s687  
3500 0689 v328374.b3500.s689  
3510 0691 v328374.b3510.s691  
3520 0693 v328374.b3520.s693  
3530 0695 v328374.b3530.s695  
3540 0697 v328374.b3540.s697  
3550 0699 v328374.b3550.s699  
3560 0701 v328374.b3560.s701  
3570 0703 v328374.b3570.s703  
3580 0705 v328374.b3580.s705  
3590 0707 v328374.b3590.s707  
3600 0709 v328374.b3600.s709  
3610 0711 v328374.b3610.s711  
3620 0713 v328374.b3620.s713  
3630 0715 v328374.b3630.s715  
3640 0717 v328374.b3640.s717  
3650 0719 v328374.b3650.s719  
3660 0721 v328374.b3660.s721  
3670 0723 v328374.b3670.s723  
3680 0725 v328374.b3680.s725  
3690 0727 v328374.b3690.s727  
3700 0729 v328374.b3700.s729  
3710 0731 v328374.b3710.s731  
3720 0733 v328374.b3720.s733  
3730 0735 v328374.b3730.s735  
3740 0737 v328374.b3740.s737  
3750 0739 v328374.b3750.s739  
3760 0741 v328374.b3760.s741  
3770 0743 v328374.b3770.s743  
3780 0745 v328374.b3780.s745  
3790 0747 v328374.b3790.s747  
3800 0749 v328374.b3800.s749  
3810 0751 v328374.b3810.s751  
3820 0753 v328374.b3820.s753  
3830 0755 v328374.b3830.s755  
3840 0757 v328374.b3840.s757  
3850 0000 v328374.b3850  
3860 0000 v328374.b3860  

ANTAL FÄRGBILDER

87 546 868

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet