Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

9:e Bergmästaredistriktet AIca:14 (1807-1835) (AID: v328375 Öppna, NAD: SE/VALA/01498)

Beskrivning av AID

9:e Bergmästaredistriktet AIca:14 
AIDv328375 
VolymtypDomböcker och protokoll vid ordinarie bergsting med Andrarums alunverks distrikt
Årtal1807-1835
InformationOmfattar åren 1807 och 1835. Innehåller även: inneliggande handlingar till den ordinarie berstingen vid Andrarum 1807-1824, ej alla år, däribland memorialprotokoll 1820 och 1821, spridda delar, enstaka protokollsutdrag ur Andrarums bergsting, saköreslängder m fl handlingar. Bergstingen vid Andrarum upphörde med anledning av Kungl brev 5/12 1835. Ärendena hänvisades därefter till handläggning vid Kronobergs m fl län bergsting i Växjö.
9:e Bergmästaredistriktet
LänJönköpings län (Har också tillhört: Kristianstads län, Malmöhus län, Hallands län, Blekinge län, Kronobergs län)
ArkivtypBergmästare
Information9:e Bergmästaredistriktets arkiv (Kronobergs, Blekinge, Hallands, Malmöhus och Kristianstads län samt Östra härad och del av Västra i Jönköpings län. Fr o m 1855 ingår hela Jönköpings län). Bergmästaredistriktet tillkom 1694, då genom kungl brevet 13 april s å Kronobergs län avskiljdes från 8. bergmästaredistriktet för att förenas med de tidigare danska landskapen Skåne, Blekinge och Halland till 9. bergmästaredistriktet. Joh. Ax. Almquist uppger i Bergskollegium och bergslagsstaterna 1637-1857 (Meddelanden från svenska riksarkivet, ny följd, II:3), Sthlm 1909, s. 71, att en inspektor förordnats över de skånska bergverken den första tiden efter Skånes erövring, en befattning som bibehölls till 1694. Andrarums alunverk lydde en kort tid på 1680-talet under skånska generalguvenörsämbetet. Ädelfors guldverks distrikt, enligt bergskollegii protokoll 1742 26/11 bestående av socknarna Alseda, Skede, Ökna, Vetlanda, Skirö och Lemnhult, alla i Östra härad, Jönköpings län, skulle tillhöra 9. bergmästaredistriktet (utdrag av protokollet i F II:48). Senare kom flera socknar i Östra härad att tillhöra samma distrikt eftersom de till skogsbetjäningen var underlagda Ädelfors guldverk (bergmästaren Palms i 8. distriktet brev till bergskollegium, som refereras i detta brev 1829 11/8 till bergmästaren Jacobsson i 9. distriktet). Inglamåla järngruva i Fröderyds socken i Västra härad, Jönköpings län, skulle enligt bergskollegii brev 1744 13/6 lyda under 9. bergmästaredistriktet "till bekvämligheten och närmare belägenheten". Samma skäl torde ha varit anledningen till att bergskollegium i brev 1752 23/4 lade Holmeshults masugn i samma socken till 9. distriktet. Gränsdragningen beträffande vilka socknar i Östra och (södra delen av) Västra härader som tillhörde 8. resp. 9. bergmästaredistriktet synes ha varit svävande att döma av skriftväxling mellan de båda bergmästarna och bergskollegium 1826-1830. Om 9. bergmästaredistriktet i stort, se Joh. Ax. Almquists ovannämnda bok, s. 71 ff och om dess tjänstemän s. 154 f. Benämningen 9. bergmästaredistriktet är av sent datum. I äldre handlingar kallas det Skånes, eller Skånes och Kronobergs bergmästaredistrikt.
NADSE/VALA/01498
Volymer från 9:e Bergmästaredistriktet
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
10 0000 v328375.b10  
20 0000 v328375.b20  
30 0000 v328375.b30  
40 0000 v328375.b40  
50 0000 v328375.b50  
60 0000 v328375.b60  
70 0000 v328375.b70  
80 0000 v328375.b80  
90 0000 v328375.b90  
100 0000 v328375.b100  
110 0000 v328375.b110  
120 0000 v328375.b120  
130 0000 v328375.b130  
140 0000 v328375.b140  
150 0000 v328375.b150  
160 0000 v328375.b160  
170 0000 v328375.b170  
180 0000 v328375.b180  
190 0000 v328375.b190  
200 0000 v328375.b200  
210 0000 v328375.b210  
220 0000 v328375.b220  
230 0000 v328375.b230  
240 0000 v328375.b240  
250 0000 v328375.b250  
260 0000 v328375.b260  
270 0000 v328375.b270  
280 0000 v328375.b280  
290 0000 v328375.b290  
300 0000 v328375.b300  
310 0000 v328375.b310  
320 0000 v328375.b320  
330 0000 v328375.b330  
340 0000 v328375.b340  
350 0000 v328375.b350  
360 0000 v328375.b360  
370 0000 v328375.b370  
380 0000 v328375.b380  
390 0000 v328375.b390  
400 0000 v328375.b400  
410 0000 v328375.b410  
420 0000 v328375.b420  
430 0000 v328375.b430  
440 0000 v328375.b440  
450 0000 v328375.b450  
460 0000 v328375.b460  
470 0000 v328375.b470  
480 0000 v328375.b480  
490 0000 v328375.b490  
500 0000 v328375.b500  
510 0000 v328375.b510  
520 0000 v328375.b520  
530 0000 v328375.b530  
540 0000 v328375.b540  
550 0000 v328375.b550  
560 0000 v328375.b560  
570 0000 v328375.b570  
580 0000 v328375.b580  
590 0000 v328375.b590  
600 0000 v328375.b600  
610 0000 v328375.b610  
620 0000 v328375.b620  
630 0000 v328375.b630  
640 0000 v328375.b640  
650 0000 v328375.b650  
660 0000 v328375.b660  
670 0000 v328375.b670  
680 0000 v328375.b680  
690 0000 v328375.b690  
700 0000 v328375.b700  
710 0000 v328375.b710  
720 0000 v328375.b720  
730 0000 v328375.b730  
740 0000 v328375.b740  
750 0000 v328375.b750  
760 0000 v328375.b760  
770 0000 v328375.b770  
780 0000 v328375.b780  
790 0000 v328375.b790  
800 0000 v328375.b800  
810 0000 v328375.b810  
820 0000 v328375.b820  
830 0000 v328375.b830  
840 0000 v328375.b840  
850 0000 v328375.b850  
860 0000 v328375.b860  
870 0000 v328375.b870  
880 0000 v328375.b880  
890 0000 v328375.b890  
900 0000 v328375.b900  
910 0000 v328375.b910  
920 0000 v328375.b920  
930 0000 v328375.b930  
940 0000 v328375.b940  
950 0000 v328375.b950  
960 0000 v328375.b960  
970 0000 v328375.b970  
980 0000 v328375.b980  
990 0000 v328375.b990  
1000 0000 v328375.b1000  
1010 0000 v328375.b1010  
1020 0000 v328375.b1020  
1030 0000 v328375.b1030  
1040 0000 v328375.b1040  
1050 0000 v328375.b1050  
1060 0000 v328375.b1060  
1070 0000 v328375.b1070  
1080 0000 v328375.b1080  
1090 0000 v328375.b1090  
1100 0000 v328375.b1100  
1110 0000 v328375.b1110  
1120 0000 v328375.b1120  
1130 0000 v328375.b1130  
1140 0000 v328375.b1140  
1150 0000 v328375.b1150  
1160 0000 v328375.b1160  
1170 0000 v328375.b1170  
1180 0000 v328375.b1180  
1190 0000 v328375.b1190  
1200 0000 v328375.b1200  
1210 0000 v328375.b1210  
1220 0000 v328375.b1220  
1230 0000 v328375.b1230  
1240 0000 v328375.b1240  
1250 0000 v328375.b1250  
1260 0000 v328375.b1260  
1270 0000 v328375.b1270  
1280 0000 v328375.b1280  
1290 0000 v328375.b1290  
1300 0000 v328375.b1300  
1310 0000 v328375.b1310  
1320 0000 v328375.b1320  
1330 0000 v328375.b1330  
1340 0000 v328375.b1340  
1350 0000 v328375.b1350  
1360 0000 v328375.b1360  
1370 0000 v328375.b1370  
1380 0000 v328375.b1380  
1390 0000 v328375.b1390  
1400 0000 v328375.b1400  
1410 0000 v328375.b1410  
1420 0000 v328375.b1420  
1430 0000 v328375.b1430  
1440 0000 v328375.b1440  
1450 0000 v328375.b1450  
1460 0000 v328375.b1460  
1470 0000 v328375.b1470  
1480 0000 v328375.b1480  
1490 0000 v328375.b1490  
1500 0000 v328375.b1500  
1510 0000 v328375.b1510  
1520 0000 v328375.b1520  
1530 0000 v328375.b1530  
1540 0000 v328375.b1540  
1550 0000 v328375.b1550  
1560 0000 v328375.b1560  
1570 0000 v328375.b1570  
1580 0000 v328375.b1580  
1590 0000 v328375.b1590  
1600 0000 v328375.b1600  
1610 0000 v328375.b1610  
1620 0000 v328375.b1620  
1630 0000 v328375.b1630  
1640 0000 v328375.b1640  
1650 0000 v328375.b1650  
1660 0000 v328375.b1660  
1670 0000 v328375.b1670  
1680 0000 v328375.b1680  
1690 0000 v328375.b1690  
1700 0000 v328375.b1700  
1710 0000 v328375.b1710  
1720 0000 v328375.b1720  
1730 0000 v328375.b1730  
1740 0000 v328375.b1740  
1750 0000 v328375.b1750  
1760 0000 v328375.b1760  
1770 0000 v328375.b1770  
1780 0000 v328375.b1780  
1790 0000 v328375.b1790  
1800 0000 v328375.b1800  
1810 0000 v328375.b1810  
1820 0000 v328375.b1820  
1830 0000 v328375.b1830  
1840 0000 v328375.b1840  
1850 0000 v328375.b1850  
1860 0000 v328375.b1860  
1870 0000 v328375.b1870  
1880 0000 v328375.b1880  
1890 0000 v328375.b1890  
1900 0000 v328375.b1900  
1910 0000 v328375.b1910  
1920 0000 v328375.b1920  
1930 0000 v328375.b1930  
1940 0000 v328375.b1940  
1950 0000 v328375.b1950  
1960 0000 v328375.b1960  
1970 0000 v328375.b1970  
1980 0000 v328375.b1980  
1990 0000 v328375.b1990  
2000 0000 v328375.b2000  
2010 0000 v328375.b2010  
2020 0000 v328375.b2020  

ANTAL FÄRGBILDER

87 492 939

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet