Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

9:e Bergmästaredistriktet FIb:2 (1831-1855) (AID: v328377 Öppna, NAD: SE/VALA/01498)

Beskrivning av AID

9:e Bergmästaredistriktet FIb:2 
AIDv328377 
VolymtypFörteckningar över bruksarbetare och andra anställda
Årtal1831-1855
InformationBruken i Kronobergs län, ej alla bruk samtliga år; saknas helt 1841 och 1848.
9:e Bergmästaredistriktet
LänJönköpings län (Har också tillhört: Kristianstads län, Malmöhus län, Hallands län, Blekinge län, Kronobergs län)
ArkivtypBergmästare
Information9:e Bergmästaredistriktets arkiv (Kronobergs, Blekinge, Hallands, Malmöhus och Kristianstads län samt Östra härad och del av Västra i Jönköpings län. Fr o m 1855 ingår hela Jönköpings län). Bergmästaredistriktet tillkom 1694, då genom kungl brevet 13 april s å Kronobergs län avskiljdes från 8. bergmästaredistriktet för att förenas med de tidigare danska landskapen Skåne, Blekinge och Halland till 9. bergmästaredistriktet. Joh. Ax. Almquist uppger i Bergskollegium och bergslagsstaterna 1637-1857 (Meddelanden från svenska riksarkivet, ny följd, II:3), Sthlm 1909, s. 71, att en inspektor förordnats över de skånska bergverken den första tiden efter Skånes erövring, en befattning som bibehölls till 1694. Andrarums alunverk lydde en kort tid på 1680-talet under skånska generalguvenörsämbetet. Ädelfors guldverks distrikt, enligt bergskollegii protokoll 1742 26/11 bestående av socknarna Alseda, Skede, Ökna, Vetlanda, Skirö och Lemnhult, alla i Östra härad, Jönköpings län, skulle tillhöra 9. bergmästaredistriktet (utdrag av protokollet i F II:48). Senare kom flera socknar i Östra härad att tillhöra samma distrikt eftersom de till skogsbetjäningen var underlagda Ädelfors guldverk (bergmästaren Palms i 8. distriktet brev till bergskollegium, som refereras i detta brev 1829 11/8 till bergmästaren Jacobsson i 9. distriktet). Inglamåla järngruva i Fröderyds socken i Västra härad, Jönköpings län, skulle enligt bergskollegii brev 1744 13/6 lyda under 9. bergmästaredistriktet "till bekvämligheten och närmare belägenheten". Samma skäl torde ha varit anledningen till att bergskollegium i brev 1752 23/4 lade Holmeshults masugn i samma socken till 9. distriktet. Gränsdragningen beträffande vilka socknar i Östra och (södra delen av) Västra härader som tillhörde 8. resp. 9. bergmästaredistriktet synes ha varit svävande att döma av skriftväxling mellan de båda bergmästarna och bergskollegium 1826-1830. Om 9. bergmästaredistriktet i stort, se Joh. Ax. Almquists ovannämnda bok, s. 71 ff och om dess tjänstemän s. 154 f. Benämningen 9. bergmästaredistriktet är av sent datum. I äldre handlingar kallas det Skånes, eller Skånes och Kronobergs bergmästaredistrikt.
NADSE/VALA/01498
Volymer från 9:e Bergmästaredistriktet
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
10 0000 v328377.b10  
20 0000 v328377.b20  
30 0000 v328377.b30  
40 0000 v328377.b40  
50 0000 v328377.b50  
60 0000 v328377.b60  
70 0000 v328377.b70  
80 0000 v328377.b80  
90 0000 v328377.b90  
100 0000 v328377.b100  
110 0000 v328377.b110  
120 0000 v328377.b120  
130 0000 v328377.b130  
140 0000 v328377.b140  
150 0000 v328377.b150  
160 0000 v328377.b160  
170 0000 v328377.b170  
180 0000 v328377.b180  
190 0000 v328377.b190  
200 0000 v328377.b200  
210 0000 v328377.b210  
220 0000 v328377.b220  
230 0000 v328377.b230  
240 0000 v328377.b240  
250 0000 v328377.b250  
260 0000 v328377.b260  
270 0000 v328377.b270  
280 0000 v328377.b280  
290 0000 v328377.b290  
300 0000 v328377.b300  
310 0000 v328377.b310  
320 0000 v328377.b320  
330 0000 v328377.b330  
340 0000 v328377.b340  
350 0000 v328377.b350  
360 0000 v328377.b360  
370 0000 v328377.b370  
380 0000 v328377.b380  
390 0000 v328377.b390  
400 0000 v328377.b400  
410 0000 v328377.b410  
420 0000 v328377.b420  
430 0000 v328377.b430  
440 0000 v328377.b440  
450 0000 v328377.b450  
460 0000 v328377.b460  
470 0000 v328377.b470  
480 0000 v328377.b480  
490 0000 v328377.b490  
500 0000 v328377.b500  
510 0000 v328377.b510  
520 0000 v328377.b520  
530 0000 v328377.b530  
540 0000 v328377.b540  
550 0000 v328377.b550  
560 0000 v328377.b560  
570 0000 v328377.b570  
580 0000 v328377.b580  
590 0000 v328377.b590  
600 0000 v328377.b600  
610 0000 v328377.b610  
620 0000 v328377.b620  
630 0000 v328377.b630  
640 0000 v328377.b640  
650 0000 v328377.b650  
660 0000 v328377.b660  
670 0000 v328377.b670  
680 0000 v328377.b680  
690 0000 v328377.b690  
700 0000 v328377.b700  
710 0000 v328377.b710  
720 0000 v328377.b720  
730 0000 v328377.b730  
740 0000 v328377.b740  
750 0000 v328377.b750  
760 0000 v328377.b760  
770 0000 v328377.b770  
780 0000 v328377.b780  
790 0000 v328377.b790  
800 0000 v328377.b800  
810 0000 v328377.b810  
820 0000 v328377.b820  
830 0000 v328377.b830  
840 0000 v328377.b840  
850 0000 v328377.b850  
860 0000 v328377.b860  
870 0000 v328377.b870  
880 0000 v328377.b880  
890 0000 v328377.b890  
900 0000 v328377.b900  
910 0000 v328377.b910  
920 0000 v328377.b920  
930 0000 v328377.b930  
940 0000 v328377.b940  
950 0000 v328377.b950  
960 0000 v328377.b960  
970 0000 v328377.b970  
980 0000 v328377.b980  
990 0000 v328377.b990  
1000 0000 v328377.b1000  
1010 0000 v328377.b1010  
1020 0000 v328377.b1020  
1030 0000 v328377.b1030  
1040 0000 v328377.b1040  
1050 0000 v328377.b1050  
1060 0000 v328377.b1060  
1070 0000 v328377.b1070  
1080 0000 v328377.b1080  
1090 0000 v328377.b1090  
1100 0000 v328377.b1100  
1110 0000 v328377.b1110  
1120 0000 v328377.b1120  
1130 0000 v328377.b1130  
1140 0000 v328377.b1140  
1150 0000 v328377.b1150  
1160 0000 v328377.b1160  
1170 0000 v328377.b1170  
1180 0000 v328377.b1180  
1190 0000 v328377.b1190  
1200 0000 v328377.b1200  
1210 0000 v328377.b1210  
1220 0000 v328377.b1220  
1230 0000 v328377.b1230  
1240 0000 v328377.b1240  
1250 0000 v328377.b1250  
1260 0000 v328377.b1260  
1270 0000 v328377.b1270  
1280 0000 v328377.b1280  
1290 0000 v328377.b1290  
1300 0000 v328377.b1300  
1310 0000 v328377.b1310  
1320 0000 v328377.b1320  
1330 0000 v328377.b1330  
1340 0000 v328377.b1340  
1350 0000 v328377.b1350  
1360 0000 v328377.b1360  
1370 0000 v328377.b1370  
1380 0000 v328377.b1380  
1390 0000 v328377.b1390  
1400 0000 v328377.b1400  
1410 0000 v328377.b1410  
1420 0000 v328377.b1420  
1430 0000 v328377.b1430  
1440 0000 v328377.b1440  
1450 0000 v328377.b1450  
1460 0000 v328377.b1460  
1470 0000 v328377.b1470  
1480 0000 v328377.b1480  
1490 0000 v328377.b1490  
1500 0000 v328377.b1500  
1510 0000 v328377.b1510  
1520 0000 v328377.b1520  
1530 0000 v328377.b1530  
1540 0000 v328377.b1540  
1550 0000 v328377.b1550  
1560 0000 v328377.b1560  
1570 0000 v328377.b1570  
1580 0000 v328377.b1580  
1590 0000 v328377.b1590  
1600 0000 v328377.b1600  
1610 0000 v328377.b1610  
1620 0000 v328377.b1620  
1630 0000 v328377.b1630  
1640 0000 v328377.b1640  
1650 0000 v328377.b1650  
1660 0000 v328377.b1660  
1670 0000 v328377.b1670  
1680 0000 v328377.b1680  
1690 0000 v328377.b1690  
1700 0000 v328377.b1700  
1710 0000 v328377.b1710  
1720 0000 v328377.b1720  
1730 0000 v328377.b1730  
1740 0000 v328377.b1740  
1750 0000 v328377.b1750  
1760 0000 v328377.b1760  
1770 0000 v328377.b1770  
1780 0000 v328377.b1780  
1790 0000 v328377.b1790  
1800 0000 v328377.b1800  
1810 0000 v328377.b1810  
1820 0000 v328377.b1820  
1830 0000 v328377.b1830  
1840 0000 v328377.b1840  
1850 0000 v328377.b1850  
1860 0000 v328377.b1860  
1870 0000 v328377.b1870  
1880 0000 v328377.b1880  
1890 0000 v328377.b1890  
1900 0000 v328377.b1900  
1910 0000 v328377.b1910  
1920 0000 v328377.b1920  
1930 0000 v328377.b1930  
1940 0000 v328377.b1940  
1950 0000 v328377.b1950  
1960 0000 v328377.b1960  
1970 0000 v328377.b1970  
1980 0000 v328377.b1980  
1990 0000 v328377.b1990  
2000 0000 v328377.b2000  
2010 0000 v328377.b2010  
2020 0000 v328377.b2020  
2030 0000 v328377.b2030  
2040 0000 v328377.b2040  
2050 0000 v328377.b2050  
2060 0000 v328377.b2060  
2070 0000 v328377.b2070  
2080 0000 v328377.b2080  
2090 0000 v328377.b2090  
2100 0000 v328377.b2100  
2110 0000 v328377.b2110  
2120 0000 v328377.b2120  
2130 0000 v328377.b2130  
2140 0000 v328377.b2140  
2150 0000 v328377.b2150  
2160 0000 v328377.b2160  
2170 0000 v328377.b2170  
2180 0000 v328377.b2180  
2190 0000 v328377.b2190  
2200 0000 v328377.b2200  
2210 0000 v328377.b2210  
2220 0000 v328377.b2220  
2230 0000 v328377.b2230  
2240 0000 v328377.b2240  
2250 0000 v328377.b2250  
2260 0000 v328377.b2260  
2270 0000 v328377.b2270  
2280 0000 v328377.b2280  
2290 0000 v328377.b2290  
2300 0000 v328377.b2300  
2310 0000 v328377.b2310  
2320 0000 v328377.b2320  
2330 0000 v328377.b2330  
2340 0000 v328377.b2340  
2350 0000 v328377.b2350  
2360 0000 v328377.b2360  
2370 0000 v328377.b2370  
2380 0000 v328377.b2380  
2390 0000 v328377.b2390  
2400 0000 v328377.b2400  
2410 0000 v328377.b2410  
2420 0000 v328377.b2420  
2430 0000 v328377.b2430  
2440 0000 v328377.b2440  
2450 0000 v328377.b2450  
2460 0000 v328377.b2460  
2470 0000 v328377.b2470  
2480 0000 v328377.b2480  
2490 0000 v328377.b2490  
2500 0000 v328377.b2500  
2510 0000 v328377.b2510  
2520 0000 v328377.b2520  
2530 0000 v328377.b2530  
2540 0000 v328377.b2540  
2550 0000 v328377.b2550  
2560 0000 v328377.b2560  
2570 0000 v328377.b2570  
2580 0000 v328377.b2580  
2590 0000 v328377.b2590  
2600 0000 v328377.b2600  
2610 0000 v328377.b2610  
2620 0000 v328377.b2620  
2630 0000 v328377.b2630  
2640 0000 v328377.b2640  
2650 0000 v328377.b2650  
2660 0000 v328377.b2660  
2670 0000 v328377.b2670  
2680 0000 v328377.b2680  
2690 0000 v328377.b2690  
2700 0000 v328377.b2700  
2710 0000 v328377.b2710  
2720 0000 v328377.b2720  
2730 0000 v328377.b2730  
2740 0000 v328377.b2740  
2750 0000 v328377.b2750  
2760 0000 v328377.b2760  
2770 0000 v328377.b2770  
2780 0000 v328377.b2780  
2790 0000 v328377.b2790  
2800 0000 v328377.b2800  
2810 0000 v328377.b2810  
2820 0000 v328377.b2820  
2830 0000 v328377.b2830  
2840 0000 v328377.b2840  
2850 0000 v328377.b2850  
2860 0000 v328377.b2860  
2870 0000 v328377.b2870  
2880 0000 v328377.b2880  
2890 0000 v328377.b2890  
2900 0000 v328377.b2900  
2910 0000 v328377.b2910  
2920 0000 v328377.b2920  
2930 0000 v328377.b2930  
2940 0000 v328377.b2940  
2950 0000 v328377.b2950  
2960 0000 v328377.b2960  
2970 0000 v328377.b2970  
2980 0000 v328377.b2980  
2990 0000 v328377.b2990  
3000 0000 v328377.b3000  
3010 0000 v328377.b3010  
3020 0000 v328377.b3020  
3030 0000 v328377.b3030  
3040 0000 v328377.b3040  
3050 0000 v328377.b3050  
3060 0000 v328377.b3060  
3070 0000 v328377.b3070  
3080 0000 v328377.b3080  
3090 0000 v328377.b3090  
3100 0000 v328377.b3100  
3110 0000 v328377.b3110  
3120 0000 v328377.b3120  
3130 0000 v328377.b3130  
3140 0000 v328377.b3140  
3150 0000 v328377.b3150  
3160 0000 v328377.b3160  
3170 0000 v328377.b3170  
3180 0000 v328377.b3180  
3190 0000 v328377.b3190  
3200 0000 v328377.b3200  
3210 0000 v328377.b3210  
3220 0000 v328377.b3220  
3230 0000 v328377.b3230  
3240 0000 v328377.b3240  
3250 0000 v328377.b3250  
3260 0000 v328377.b3260  
3270 0000 v328377.b3270  
3280 0000 v328377.b3280  
3290 0000 v328377.b3290  
3300 0000 v328377.b3300  
3310 0000 v328377.b3310  
3320 0000 v328377.b3320  
3330 0000 v328377.b3330  
3340 0000 v328377.b3340  
3350 0000 v328377.b3350  
3360 0000 v328377.b3360  
3370 0000 v328377.b3370  
3380 0000 v328377.b3380  
3390 0000 v328377.b3390  
3400 0000 v328377.b3400  
3410 0000 v328377.b3410  
3420 0000 v328377.b3420  
3430 0000 v328377.b3430  
3440 0000 v328377.b3440  
3450 0000 v328377.b3450  
3460 0000 v328377.b3460  
3470 0000 v328377.b3470  
3480 0000 v328377.b3480  
3490 0000 v328377.b3490  
3500 0000 v328377.b3500  
3510 0000 v328377.b3510  

ANTAL FÄRGBILDER

87 281 792

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet