Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

9:e Bergmästaredistriktet AIcb:1 (1744-1809) (AID: v355872 Öppna, NAD: SE/VALA/01498)

Beskrivning av AID

9:e Bergmästaredistriktet AIcb:1 
AIDv355872 
VolymtypDomböcker och protokoll vid urtima bergsting med Andrarums alunverks distrikt
Årtal1744-1809
InformationProtokoll efter denna tid har ej påträffats. Serien upphörde med utgången av år 1835. Jfr anteckningar vid serien A I ca.
9:e Bergmästaredistriktet
LänJönköpings län (Har också tillhört: Kristianstads län, Malmöhus län, Hallands län, Blekinge län, Kronobergs län)
ArkivtypBergmästare
Information9:e Bergmästaredistriktets arkiv (Kronobergs, Blekinge, Hallands, Malmöhus och Kristianstads län samt Östra härad och del av Västra i Jönköpings län. Fr o m 1855 ingår hela Jönköpings län). Bergmästaredistriktet tillkom 1694, då genom kungl brevet 13 april s å Kronobergs län avskiljdes från 8. bergmästaredistriktet för att förenas med de tidigare danska landskapen Skåne, Blekinge och Halland till 9. bergmästaredistriktet. Joh. Ax. Almquist uppger i Bergskollegium och bergslagsstaterna 1637-1857 (Meddelanden från svenska riksarkivet, ny följd, II:3), Sthlm 1909, s. 71, att en inspektor förordnats över de skånska bergverken den första tiden efter Skånes erövring, en befattning som bibehölls till 1694. Andrarums alunverk lydde en kort tid på 1680-talet under skånska generalguvenörsämbetet. Ädelfors guldverks distrikt, enligt bergskollegii protokoll 1742 26/11 bestående av socknarna Alseda, Skede, Ökna, Vetlanda, Skirö och Lemnhult, alla i Östra härad, Jönköpings län, skulle tillhöra 9. bergmästaredistriktet (utdrag av protokollet i F II:48). Senare kom flera socknar i Östra härad att tillhöra samma distrikt eftersom de till skogsbetjäningen var underlagda Ädelfors guldverk (bergmästaren Palms i 8. distriktet brev till bergskollegium, som refereras i detta brev 1829 11/8 till bergmästaren Jacobsson i 9. distriktet). Inglamåla järngruva i Fröderyds socken i Västra härad, Jönköpings län, skulle enligt bergskollegii brev 1744 13/6 lyda under 9. bergmästaredistriktet "till bekvämligheten och närmare belägenheten". Samma skäl torde ha varit anledningen till att bergskollegium i brev 1752 23/4 lade Holmeshults masugn i samma socken till 9. distriktet. Gränsdragningen beträffande vilka socknar i Östra och (södra delen av) Västra härader som tillhörde 8. resp. 9. bergmästaredistriktet synes ha varit svävande att döma av skriftväxling mellan de båda bergmästarna och bergskollegium 1826-1830. Om 9. bergmästaredistriktet i stort, se Joh. Ax. Almquists ovannämnda bok, s. 71 ff och om dess tjänstemän s. 154 f. Benämningen 9. bergmästaredistriktet är av sent datum. I äldre handlingar kallas det Skånes, eller Skånes och Kronobergs bergmästaredistrikt.
NADSE/VALA/01498
Volymer från 9:e Bergmästaredistriktet
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
10 0000 v355872.b10  
20 0000 v355872.b20  
30 0000 v355872.b30  
40 0000 v355872.b40  
50 0001 v355872.b50.s1  
60 0003 v355872.b60.s3  
70 0005 v355872.b70.s5  
80 0007 v355872.b80.s7  
90 0009 v355872.b90.s9  
100 0011 v355872.b100.s11  
110 0013 v355872.b110.s13  
120 0015 v355872.b120.s15  
130 0017 v355872.b130.s17  
140 0019 v355872.b140.s19  
150 0021 v355872.b150.s21  
160 0023 v355872.b160.s23  
170 0025 v355872.b170.s25  
180 0027 v355872.b180.s27  
190 0029 v355872.b190.s29  
200 0031 v355872.b200.s31  
210 0033 v355872.b210.s33  
220 0035 v355872.b220.s35  
230 0037 v355872.b230.s37  
240 0039 v355872.b240.s39  
250 0041 v355872.b250.s41  
260 0043 v355872.b260.s43  
270 0045 v355872.b270.s45  
280 0047 v355872.b280.s47  
290 0049 v355872.b290.s49  
300 0051 v355872.b300.s51  
310 0053 v355872.b310.s53  
320 0055 v355872.b320.s55  
330 0057 v355872.b330.s57  
340 0059 v355872.b340.s59  
350 0061 v355872.b350.s61  
360 0063 v355872.b360.s63  
370 0065 v355872.b370.s65  
380 0067 v355872.b380.s67  
390 0069 v355872.b390.s69  
400 0071 v355872.b400.s71  
410 0073 v355872.b410.s73  
420 0075 v355872.b420.s75  
430 0077 v355872.b430.s77  
440 0079 v355872.b440.s79  
450 0080 v355872.b450.s80  
460 0000 v355872.b460  

ANTAL FÄRGBILDER

87 379 846

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet