Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Söderala LIIa:4 (1867-1883) (AID: v383870 Öppna, NAD: SE/HLA/1010201)

Beskrivning av AID

Söderala LIIa:4 
AIDv383870 
VolymtypRäkenskaper för skola
Årtal1867-1883
InformationKapsel Skolhusbyggnadskassans räkenskaper Leverans 122/1973 Häri även Handlingar angående skolhusbyggnaden 1869-1872, Förteckning över folkskolemedel 1868-1871, Förteckning över barn i brädgårdsarbete 1871-1872; Kyrko- och skolrådsprotokoll 1870; Skrivelser till kyrko- och skolrådet 1869-1870; Kommunalstämmoprotokoll 1867, 1869; Statistiska tabeller 1860-1872; Skuldbok 1712-1713; Skolreglemente 1847,1867; Uppgifter ang folkundervisningen 1859-1872; Handlingar ang skolplatser 1867; Debetsedlar 1869-1870
Söderala
LänGävleborgs län
LandskapHälsingland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationUr Söderala församling utbröts år 1620 Söderhamn.

Då Maråkers bruksförsamling, som utbrutits ur Söderala 1828, upphörde 1896, ingick dess område i nybildade Ljusne kapellag, vilket erhöll ställning såsom kapellförsamling med egna kyrkoböcker m.m. Av Ljusneområdet bildades 1917-05-01 en särskild kapellförsamling, benämnd Ljusne.

Bergviks kapellförsamling bildades 1914-01-01 enl. k. brev 1913-07-18 av västra delen av Söderala församling (den del av Myskje by, som är belägen väster om Myskjeån, ävensom byarna Vansäter, Sunnanå och Lynäs).

Enl. k. beslut 1943-12-03 har fastigheten Löten 29 med en areal av 0,04 km.2 från 1945 års ingång överflyttats från Skogs socken och församling till Söderala socken och Ljusne församling.

Inom Söderhamns stads område fanns åtskilliga mindre ägostycken, s.k. urfjällar, tillhöriga hemman av Sunds och Östansjö byar av Söderala socken. I anledning av detta förhållande fastställdes församlings- och kommungräns mellan Söderhamn och Söderala enl. k. beslut 1934-11-09. Sedermera ha, enl. k. beslut 1942-03-24, vissa områden med en areal av 0,04 kvadratkilometer från 1943 års ingång överflyttats från Söderala till Söderhamn.

Pastorat
-1620 Eget pastorat
1620-1635 Söderala och Söderhamn
1635-1828 Eget pastorat
1828-1896 Söderala och Maråker (se Ljusne)
1896-1913 Eget pastorat
1914-1917 Söderala och Bergvik
1917-1961 Söderala, Ljusne och Bergvik 1962- Söderala, Ljusne, Bergvik och Mo

Stift
Uppsala ärkestift

Tingslag
-1693 Söderala
1694-1876 Norrala
1877-1906 Södra Hälsinglands östra
1907-1947 Ala
1948-1970 Sydöstra Hälsinglands domsagas
NADSE/HLA/1010201
Volymer från Söderala
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
1 0000 v383870.b1  
2 0000 v383870.b2  
3 0000 v383870.b3  
4 0000 v383870.b4  
5 0000 v383870.b5  
6 0000 v383870.b6  
7 0000 v383870.b7  
8 0000 v383870.b8  
9 0000 v383870.b9  
10 0000 v383870.b10  
11 0000 v383870.b11  
12 0000 v383870.b12  
13 0000 v383870.b13  
14 0000 v383870.b14  
15 0000 v383870.b15  
16 0000 v383870.b16  
17 0000 v383870.b17  
18 0000 v383870.b18  
19 0000 v383870.b19  
20 0000 v383870.b20  
21 0000 v383870.b21  
22 0000 v383870.b22  
23 0000 v383870.b23  
24 0000 v383870.b24  
25 0000 v383870.b25  
26 0000 v383870.b26  
27 0000 v383870.b27  
28 0000 v383870.b28  
29 0002 v383870.b29.s2  
30 0004 v383870.b30.s4  
31 0006 v383870.b31.s6  
32 0008 v383870.b32.s8  
33 0010 v383870.b33.s10  
34 0011 v383870.b34.s11  
35 0013 v383870.b35.s13  
36 0015 v383870.b36.s15  
37 0017 v383870.b37.s17  
38 0019 v383870.b38.s19  
39 0021 v383870.b39.s21  
40 0023 v383870.b40.s23  
41 0025 v383870.b41.s25  
42 0027 v383870.b42.s27  
43 0029 v383870.b43.s29  
44 0031 v383870.b44.s31  
45 0033 v383870.b45.s33  
46 0000 v383870.b46  
47 0000 v383870.b47  
48 0000 v383870.b48  
49 0002 v383870.b49.s2  
50 0004 v383870.b50.s4  
51 0006 v383870.b51.s6  
52 0008 v383870.b52.s8  
53 0000 v383870.b53  
54 0000 v383870.b54  
55 0000 v383870.b55  
56 0000 v383870.b56  
57 0002 v383870.b57.s2  
58 0004 v383870.b58.s4  
59 0006 v383870.b59.s6  
60 0008 v383870.b60.s8  
61 0010 v383870.b61.s10  
62 0012 v383870.b62.s12  
63 0014 v383870.b63.s14  
64 0016 v383870.b64.s16  
65 0018 v383870.b65.s18  
66 0020 v383870.b66.s20  
67 0022 v383870.b67.s22  
68 0024 v383870.b68.s24  
69 0026 v383870.b69.s26  
70 0028 v383870.b70.s28  
71 0030 v383870.b71.s30  
72 0032 v383870.b72.s32  
73 0034 v383870.b73.s34  
74 0036 v383870.b74.s36  
75 0038 v383870.b75.s38  
76 0040 v383870.b76.s40  
77 0042 v383870.b77.s42  
78 0000 v383870.b78  
79 0000 v383870.b79  
80 0000 v383870.b80  
81 0000 v383870.b81  
82 0000 v383870.b82  
83 0000 v383870.b83  
84 0000 v383870.b84  
85 0000 v383870.b85  
86 0000 v383870.b86  
87 0000 v383870.b87  
88 0000 v383870.b88  
89 0000 v383870.b89  
90 0000 v383870.b90  
91 0000 v383870.b91  
92 0000 v383870.b92  
93 0000 v383870.b93  
94 0000 v383870.b94  
95 0000 v383870.b95  
96 0000 v383870.b96  
97 0000 v383870.b97  
98 0000 v383870.b98  
99 0000 v383870.b99  
100 0000 v383870.b100  
101 0000 v383870.b101  
102 0000 v383870.b102  
103 0000 v383870.b103  
104 0000 v383870.b104  
105 0000 v383870.b105  
106 0000 v383870.b106  
107 0000 v383870.b107  
108 0000 v383870.b108  
109 0000 v383870.b109  
110 0000 v383870.b110  
111 0000 v383870.b111  
112 0000 v383870.b112  
113 0000 v383870.b113  
114 0000 v383870.b114  
115 0000 v383870.b115  
116 0000 v383870.b116  
117 0000 v383870.b117  
118 0000 v383870.b118  
119 0000 v383870.b119  
120 0000 v383870.b120  
121 0000 v383870.b121  
122 0000 v383870.b122  
123 0000 v383870.b123  
124 0000 v383870.b124  
125 0000 v383870.b125  
126 0000 v383870.b126  
127 0000 v383870.b127  
128 0000 v383870.b128  
129 0000 v383870.b129  
130 0000 v383870.b130  
131 0000 v383870.b131  
132 0000 v383870.b132  
133 0000 v383870.b133  
134 0000 v383870.b134  
135 0000 v383870.b135  
136 0000 v383870.b136  
137 0000 v383870.b137  
138 0000 v383870.b138  
139 0000 v383870.b139  
140 0000 v383870.b140  
141 0000 v383870.b141  
142 0000 v383870.b142  
143 0000 v383870.b143  
144 0000 v383870.b144  
145 0000 v383870.b145  
146 0000 v383870.b146  
147 0000 v383870.b147  
148 0000 v383870.b148  
149 0000 v383870.b149  
150 0000 v383870.b150  
151 0000 v383870.b151  
152 0000 v383870.b152  
153 0000 v383870.b153  
154 0000 v383870.b154  
155 0000 v383870.b155  
156 0000 v383870.b156  
157 0000 v383870.b157  
158 0000 v383870.b158  
159 0000 v383870.b159  
160 0000 v383870.b160  
161 0000 v383870.b161  
162 0000 v383870.b162  
163 0000 v383870.b163  
164 0000 v383870.b164  
165 0000 v383870.b165  
166 0000 v383870.b166  
167 0000 v383870.b167  
168 0000 v383870.b168  
169 0000 v383870.b169  
170 0000 v383870.b170  
171 0000 v383870.b171  
172 0000 v383870.b172  
173 0000 v383870.b173  
174 0000 v383870.b174  
175 0000 v383870.b175  
176 0000 v383870.b176  
177 0000 v383870.b177  
178 0000 v383870.b178  
179 0000 v383870.b179  
180 0000 v383870.b180  
181 0000 v383870.b181  
182 0000 v383870.b182  
183 0000 v383870.b183  
184 0000 v383870.b184  
185 0000 v383870.b185  
186 0000 v383870.b186  
187 0000 v383870.b187  
188 0000 v383870.b188  
189 0000 v383870.b189  
190 0000 v383870.b190  
191 0000 v383870.b191  
192 0000 v383870.b192  
193 0000 v383870.b193  
194 0000 v383870.b194  
195 0000 v383870.b195  
196 0000 v383870.b196  
197 0000 v383870.b197  
198 0000 v383870.b198  
199 0000 v383870.b199  
200 0000 v383870.b200  
201 0000 v383870.b201  
202 0000 v383870.b202  
203 0000 v383870.b203  
204 0000 v383870.b204  
205 0000 v383870.b205  
206 0000 v383870.b206  
207 0000 v383870.b207  
208 0000 v383870.b208  
209 0000 v383870.b209  
210 0000 v383870.b210  
211 0000 v383870.b211  
212 0000 v383870.b212  
213 0000 v383870.b213  
214 0000 v383870.b214  
215 0000 v383870.b215  
216 0000 v383870.b216  
217 0000 v383870.b217  
218 0000 v383870.b218  
219 0000 v383870.b219  
220 0000 v383870.b220  
221 0000 v383870.b221  
222 0000 v383870.b222  
223 0000 v383870.b223  
224 0000 v383870.b224  
225 0000 v383870.b225  
226 0000 v383870.b226  
227 0000 v383870.b227  
228 0000 v383870.b228  
229 0000 v383870.b229  
230 0000 v383870.b230  
231 0000 v383870.b231  
232 0000 v383870.b232  
233 0000 v383870.b233  
234 0000 v383870.b234  
235 0000 v383870.b235  
236 0000 v383870.b236  
237 0000 v383870.b237  
238 0000 v383870.b238  
239 0000 v383870.b239  
240 0000 v383870.b240  
241 0000 v383870.b241  
242 0000 v383870.b242  
243 0000 v383870.b243  
244 0000 v383870.b244  
245 0000 v383870.b245  
246 0000 v383870.b246  
247 0000 v383870.b247  
248 0000 v383870.b248  
249 0000 v383870.b249  
250 0000 v383870.b250  
251 0000 v383870.b251  
252 0000 v383870.b252  
253 0000 v383870.b253  
254 0000 v383870.b254  
255 0000 v383870.b255  
256 0000 v383870.b256  
257 0000 v383870.b257  
258 0000 v383870.b258  
259 0000 v383870.b259  
260 0000 v383870.b260  
261 0000 v383870.b261  
262 0000 v383870.b262  
263 0000 v383870.b263  
264 0000 v383870.b264  
265 0000 v383870.b265  
266 0000 v383870.b266  
267 0000 v383870.b267  
268 0000 v383870.b268  
269 0000 v383870.b269  
270 0000 v383870.b270  
271 0000 v383870.b271  
272 0000 v383870.b272  
273 0000 v383870.b273  
274 0000 v383870.b274  
275 0000 v383870.b275  
276 0000 v383870.b276  
277 0000 v383870.b277  
278 0000 v383870.b278  
279 0000 v383870.b279  
280 0000 v383870.b280  
281 0000 v383870.b281  
282 0000 v383870.b282  
283 0000 v383870.b283  
284 0000 v383870.b284  
285 0000 v383870.b285  
286 0000 v383870.b286  
287 0000 v383870.b287  
288 0000 v383870.b288  
289 0000 v383870.b289  
290 0000 v383870.b290  
291 0000 v383870.b291  
292 0000 v383870.b292  
293 0000 v383870.b293  
294 0000 v383870.b294  
295 0000 v383870.b295  
296 0000 v383870.b296  
297 0000 v383870.b297  
298 0000 v383870.b298  
299 0000 v383870.b299  
300 0000 v383870.b300  
301 0000 v383870.b301  
302 0000 v383870.b302  
303 0000 v383870.b303  
304 0000 v383870.b304  
305 0000 v383870.b305  
306 0000 v383870.b306  
307 0000 v383870.b307  
308 0000 v383870.b308  
309 0000 v383870.b309  
310 0000 v383870.b310  
311 0000 v383870.b311  
312 0000 v383870.b312  
313 0000 v383870.b313  
314 0000 v383870.b314  
315 0000 v383870.b315  
316 0000 v383870.b316  
317 0000 v383870.b317  
318 0000 v383870.b318  
319 0000 v383870.b319  
320 0000 v383870.b320  
321 0000 v383870.b321  
322 0000 v383870.b322  
323 0000 v383870.b323  
324 0000 v383870.b324  
325 0000 v383870.b325  
326 0000 v383870.b326  
327 0000 v383870.b327  
328 0000 v383870.b328  
329 0000 v383870.b329  
330 0000 v383870.b330  
331 0000 v383870.b331  
332 0000 v383870.b332  
333 0000 v383870.b333  
334 0000 v383870.b334  
335 0000 v383870.b335  
336 0000 v383870.b336  
337 0000 v383870.b337  
338 0000 v383870.b338  
339 0000 v383870.b339  
340 0000 v383870.b340  
341 0000 v383870.b341  
342 0000 v383870.b342  
343 0000 v383870.b343  
344 0000 v383870.b344  
345 0000 v383870.b345  
346 0000 v383870.b346  
347 0000 v383870.b347  
348 0000 v383870.b348  
349 0000 v383870.b349  
350 0000 v383870.b350  
351 0000 v383870.b351  
352 0000 v383870.b352  
353 0000 v383870.b353  
354 0000 v383870.b354  
355 0000 v383870.b355  
356 0000 v383870.b356  
357 0000 v383870.b357  
358 0000 v383870.b358  
359 0000 v383870.b359  
360 0000 v383870.b360  
361 0000 v383870.b361  
362 0000 v383870.b362  
363 0000 v383870.b363  
364 0000 v383870.b364  
365 0000 v383870.b365  
366 0000 v383870.b366  
367 0000 v383870.b367  
368 0000 v383870.b368  
369 0000 v383870.b369  
370 0000 v383870.b370  
371 0000 v383870.b371  
372 0000 v383870.b372  
373 0000 v383870.b373  
374 0000 v383870.b374  

ANTAL FÄRGBILDER

82 500 198

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet