Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Nederluleå LIa:1 (1624-1654) (AID: v396456 Öppna, NAD: SE/HLA/1010132)

Beskrivning av AID

Nederluleå LIa:1 
AIDv396456 
VolymtypRäkenskaper för kyrka. Huvudräkenskaper
Årtal1624-1654
InformationPergamentband i kapsel. Lev. 36/1968. Med register. Räkenskaperna utgöres av inventarieförteckningar för kyrkans kista, med anteckningar om årets uttag o. insättningar; förteckningar över kyrkans gäldenärer o. deras skulder i penningar, persedlar o. kyrkotiondekorn 1624-1651 (luckor 1640, 1643-1650). Endast för år 1637 har årsredovisningarna karaktär av huvudräkenskap i dess senare bemärkelse. Anteckn. om kyrkans utgifter är, i den mån de förekommer, knapphändiga o. avse i regel inköp av vin o. spannmål. För år 1637 finns dock en mer utförlig redovisning. I volymen ingår specialräkenskaper 1628-1629, 1641-1654 med detaljerad redovisning av såväl utgifts- som inkomstsida. Anteckningar om testamenten vid påskhelgen 1624 kan sägas ha specialräkenskapskaraktär.Utgiftertill fattiga förekommer. Volymen renoverad i RA 1945. Korrespondens härom i fack på kapselns insida i vol. L I b:2. Inneh. även: Petrus Kenicius' påbud om kyrkobok m.m. vid visitation 1616 Inventarieförteckningar för prästgården 1569, 1616, 1623, 1656 Inventarieförteckningar för kyrkan 1585, 1616 Inventarium perpetuum för kyrkan 1616-1655 (?) Inventarieförteckning för Råneå kapell u.å. (1600-t.) Fragment av arkivförteckning (?) u.å. (1600-t.) Specialräkenskaper för kyrko- o. fattigkassa (1624) 1628-1654 (lucka 1630-1640) Specialräkenskaper för Råneå kapell 1650-1652 Kopia av kvittens för boskap, som ladugårdsfogden o. befallningsmannen för konungens räkning tagit av Luleå prästgård 1594 Kvittenser för lån från kyrkan 1626-1629 Räkenskap för Olaus Burei donationsfond 1624-1633 "Herr Peders Reckning öfwer Lappmarcken uthi Luleå" 1651-1652.4
Nederluleå
LänNorrbottens län
LandskapNorrbotten
ArkivtypFörsamling/Socken
AliasLuleå landsförsamling, Neder-Luleå
InformationNamn:
-1831 Luleå (landsförsamling)
1831-1909 Neder-Luleå
1910- Nederluleå

Indelning:
Församlingen bildades omkring år 1330 genom utbrytning ur Piteå församling.

Ur (Neder)luleå har följande församlingar utbrutits:
Omkring 1340 Torneå (Nedertorneå)
1400-talet Kalix (Nederkalix)
1607 Jokkmokk
1642-03-25 Råneå
1667-08-18 Luleå (nu domkyrko)
1831 Överluleå

En del markregleringar har skett mellan Nederluleå och Luleå stad. Av lägenheterna Ön eller Stadsön och Hermansängen, tillhörande Luleå stads donationsjord men belägna inom Nederluleå socken, räknas Hermansängen i allo till staden. Stadsön kyrkoskrevs i Nederluleå och betalade tidigare de kyrkliga och kommunala avgälderna dels till landet, dels till staden. Genom k. brev 10 juni 1892 bestämdes dels att Ön eller Stadsön skulle från 1893 års början både i kyrkligt och kommunalt avseende tillhöra Nederluleå socken, dels att det s.k. Svartöhemmanet eller 3/64 mtl Björsby nr 6 även som 9 inom området för Luleå stads hamn liggande holmar skulle överflyttas från Nederluleå socken och tingslag till Luleå stad. Genom k. brev 18 maj 1894 blev vidare 3/16 mtl Notviken och det från Nederluleå pastorsboställe utbrutet.´

Län:
-1810-05-20 Västerbotten
1810-05-21- Norrbotten

Pastorat:
Omkring 1330-1340 Annexförsamling i pastoratet Piteå, Luleå och Torneå
1340-början av 1400-talet Moderförsamling i pastoratet Luleå, Piteå och Torneå
Början av 1400-talet--1413 Moderförsamling i pastoratet Luleå och Torneå
1413--1617-02-10 Eget pastorat
1617-02-11--1642 Moderförsamling i pastoratet Luleå och Jokkmokk
1642-1655 Moderförsamling i pastoratet Luleå, Råneå och Jokkmokk
1655--1667-08-17 Moderförsamling i pastoratet Luleå och Jokkmokk
1667-08-18--1693 Moderförsamling i pastoratet Luleå landsförsamling, Luleå stad och Jokkmokk
1693--1888-04-30 Moderförsamling i pastoratet Nederluleå och Luleå
1888-05-01- Eget pastorat

Stift:
-1647 Uppsala ärke
1647-1904 Härnösand
1904- Luleå

Tingslag:
1680-1830 Luleå
1831-1947 Nederluleå
1948-1968 Luleå
1969-1970 Luleå rådhusrätt
NADSE/HLA/1010132
Volymer från Nederluleå
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
10 0000 v396456.b10  
20 0000 v396456.b20  
30 0000 v396456.b30  
40 0000 v396456.b40  
50 0000 v396456.b50  
60 0001 v396456.b60.s1  
70 0002 v396456.b70.s2  
80 0003 v396456.b80.s3  
90 0004 v396456.b90.s4  
100 0005 v396456.b100.s5  
110 0006 v396456.b110.s6  
120 0007 v396456.b120.s7  
130 0008 v396456.b130.s8  
140 0009 v396456.b140.s9  
150 0010 v396456.b150.s10  
160 0011 v396456.b160.s11  
170 0012 v396456.b170.s12  
180 0013 v396456.b180.s13  
190 0014 v396456.b190.s14  
200 0015 v396456.b200.s15  
210 0016 v396456.b210.s16  
220 0017 v396456.b220.s17  
230 0018 v396456.b230.s18  
240 0019 v396456.b240.s19  
250 0020 v396456.b250.s20  
260 0021 v396456.b260.s21  
270 0022 v396456.b270.s22  
280 0023 v396456.b280.s23  
290 0024 v396456.b290.s24  
300 0025 v396456.b300.s25  
310 0026 v396456.b310.s26  
320 0027 v396456.b320.s27  
330 0028 v396456.b330.s28  
340 0029 v396456.b340.s29  
350 0030 v396456.b350.s30  
360 0031 v396456.b360.s31  
370 0032 v396456.b370.s32  
380 0033 v396456.b380.s33  
390 0034 v396456.b390.s34  
400 0035 v396456.b400.s35  
410 0036 v396456.b410.s36  
420 0037 v396456.b420.s37  
430 0038 v396456.b430.s38  
440 0039 v396456.b440.s39  
450 0040 v396456.b450.s40  
460 0041 v396456.b460.s41  
470 0042 v396456.b470.s42  
480 0043 v396456.b480.s43  
490 0044 v396456.b490.s44  
500 0045 v396456.b500.s45  
510 0046 v396456.b510.s46  
520 0047 v396456.b520.s47  
530 0048 v396456.b530.s48  
540 0049 v396456.b540.s49  
550 0050 v396456.b550.s50  
560 0051 v396456.b560.s51  
570 0052 v396456.b570.s52  
580 0053 v396456.b580.s53  
590 0054 v396456.b590.s54  
600 0055 v396456.b600.s55  
610 0056 v396456.b610.s56  
620 0057 v396456.b620.s57  
630 0058 v396456.b630.s58  
640 0059 v396456.b640.s59  
650 0060 v396456.b650.s60  
660 0061 v396456.b660.s61  
670 0062 v396456.b670.s62  
680 0063 v396456.b680.s63  
690 0064 v396456.b690.s64  
700 0065 v396456.b700.s65  
710 0066 v396456.b710.s66  
720 0067 v396456.b720.s67  
730 0068 v396456.b730.s68  
740 0069 v396456.b740.s69  
750 0070 v396456.b750.s70  
760 0071 v396456.b760.s71  
770 0072 v396456.b770.s72  
780 0073 v396456.b780.s73  
790 0074 v396456.b790.s74  
800 0075 v396456.b800.s75  
810 0076 v396456.b810.s76  
820 0077 v396456.b820.s77  
830 0078 v396456.b830.s78  
840 0079 v396456.b840.s79  
850 0080 v396456.b850.s80  
860 0081 v396456.b860.s81  
870 0082 v396456.b870.s82  
880 0083 v396456.b880.s83  
890 0084 v396456.b890.s84  
900 0085 v396456.b900.s85  
910 0086 v396456.b910.s86  
920 0087 v396456.b920.s87  
930 0088 v396456.b930.s88  
940 0089 v396456.b940.s89  
950 0090 v396456.b950.s90  
960 0091 v396456.b960.s91  
970 0092 v396456.b970.s92  
980 0093 v396456.b980.s93  
990 0094 v396456.b990.s94  
1000 0095 v396456.b1000.s95  
1010 0096 v396456.b1010.s96  
1020 0097 v396456.b1020.s97  
1030 0098 v396456.b1030.s98  
1040 0099 v396456.b1040.s99  
1050 0100 v396456.b1050.s100  
1060 0101 v396456.b1060.s101  
1070 0102 v396456.b1070.s102  
1080 0103 v396456.b1080.s103  
1090 0104 v396456.b1090.s104  
1100 0105 v396456.b1100.s105  
1110 0106 v396456.b1110.s106  
1120 0107 v396456.b1120.s107  
1130 0108 v396456.b1130.s108  
1140 0109 v396456.b1140.s109  
1150 0110 v396456.b1150.s110  
1160 0111 v396456.b1160.s111  
1170 0112 v396456.b1170.s112  
1180 0113 v396456.b1180.s113  
1190 0114 v396456.b1190.s114  
1200 0115 v396456.b1200.s115  
1210 0116 v396456.b1210.s116  
1220 0117 v396456.b1220.s117  
1230 0118 v396456.b1230.s118  
1240 0119 v396456.b1240.s119  
1250 0120 v396456.b1250.s120  
1260 0121 v396456.b1260.s121  
1270 0122 v396456.b1270.s122  
1280 0000 v396456.b1280  
1290 0000 v396456.b1290  
1300 0000 v396456.b1300  

ANTAL FÄRGBILDER

87 194 832

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet