Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Norrbottens läns landskontor EIIIa:5 (1810-1810) (AID: v401796 Öppna, NAD: SE/HLA/1030007)

Beskrivning av AID

Norrbottens läns landskontor EIIIa:5 
AIDv401796 
VolymtypMantalslängd
Årtal1810-1810
InformationEndast Luleå och Torneå fögderier (ej Lappmarken). 1808-1809 saknas.
Norrbottens läns landskontor
LänNorrbottens län
LandskapNorrbotten, har tillhört: Lappland
ArkivtypLandskontor
InformationVissa uppgifter om Norrbottens län se förteckning över landskansliets arkiv.
Genom att vissa handlingar överlämnats från länsstyrelsen i Västerbottens län till länsstyrelsen i Norrbottens län, ingå i den sistnämndas arkiv partier, som härröra från tiden före 1810.
Landskontorets brevkoncept äro i regel till slutet av 1819 daterade Luleå Gammelstad sedan Piteå, fram till midsommar 1856, och därefter Luleå. - - - Förteckning över handlingar och räkenskaper, som enligt Kungl. Maj:ts brev 5/8 1830 den 14 augusti 1844 från landskontoret i Umeå översänts till K.B. i Norrbottens län, se Västerbottens läns landskontors arkiv, brevbok 1844, A I b:5, sid 737 samt avskrift av nämnda förteckning i slutet av denna förteckning.
NADSE/HLA/1030007
Volymer från Norrbottens läns landskontor
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
10 0000 v401796.b10  
20 0000 v401796.b20  
30 0000 v401796.b30  
40 0001 v401796.b40.s1  
50 0003 v401796.b50.s3  
60 0005 v401796.b60.s5  
70 0007 v401796.b70.s7  
80 0009 v401796.b80.s9  
90 0011 v401796.b90.s11  
100 0013 v401796.b100.s13  
110 0015 v401796.b110.s15  
120 0017 v401796.b120.s17  
130 0019 v401796.b130.s19  
140 0021 v401796.b140.s21  
150 0023 v401796.b150.s23  
160 0025 v401796.b160.s25  
170 0027 v401796.b170.s27  
180 0029 v401796.b180.s29  
190 0031 v401796.b190.s31  
200 0033 v401796.b200.s33  
210 0035 v401796.b210.s35  
220 0037 v401796.b220.s37  
230 0039 v401796.b230.s39  
240 0041 v401796.b240.s41  
250 0043 v401796.b250.s43  
260 0045 v401796.b260.s45  
270 0047 v401796.b270.s47  
280 0049 v401796.b280.s49  
290 0051 v401796.b290.s51  
300 0053 v401796.b300.s53  
310 0055 v401796.b310.s55  
320 0057 v401796.b320.s57  
330 0059 v401796.b330.s59  
340 0061 v401796.b340.s61  
350 0063 v401796.b350.s63  
360 0065 v401796.b360.s65  
370 0067 v401796.b370.s67  
380 0069 v401796.b380.s69  
390 0071 v401796.b390.s71  
400 0073 v401796.b400.s73  
410 0075 v401796.b410.s75  
420 0077 v401796.b420.s77  
430 0079 v401796.b430.s79  
440 0081 v401796.b440.s81  
450 0083 v401796.b450.s83  
460 0085 v401796.b460.s85  
470 0087 v401796.b470.s87  
480 0089 v401796.b480.s89  
490 0091 v401796.b490.s91  
500 0093 v401796.b500.s93  
510 0095 v401796.b510.s95  
520 0097 v401796.b520.s97  
530 0099 v401796.b530.s99  
540 0101 v401796.b540.s101  
550 0103 v401796.b550.s103  
560 0105 v401796.b560.s105  
570 0107 v401796.b570.s107  
580 0109 v401796.b580.s109  
590 0111 v401796.b590.s111  
600 0113 v401796.b600.s113  
610 0115 v401796.b610.s115  
620 0117 v401796.b620.s117  
630 0119 v401796.b630.s119  
640 0121 v401796.b640.s121  
650 0123 v401796.b650.s123  
660 0125 v401796.b660.s125  
670 0127 v401796.b670.s127  
680 0129 v401796.b680.s129  
690 0131 v401796.b690.s131  
700 0133 v401796.b700.s133  
710 0135 v401796.b710.s135  
720 0137 v401796.b720.s137  
730 0139 v401796.b730.s139  
740 0141 v401796.b740.s141  
750 0143 v401796.b750.s143  
760 0145 v401796.b760.s145  
770 0147 v401796.b770.s147  
780 0149 v401796.b780.s149  
790 0151 v401796.b790.s151  
800 0153 v401796.b800.s153  
810 0155 v401796.b810.s155  
820 0157 v401796.b820.s157  
830 0159 v401796.b830.s159  
840 0161 v401796.b840.s161  
850 0163 v401796.b850.s163  
860 0165 v401796.b860.s165  
870 0167 v401796.b870.s167  
880 0169 v401796.b880.s169  
890 0171 v401796.b890.s171  
900 0173 v401796.b900.s173  
910 0175 v401796.b910.s175  
920 0177 v401796.b920.s177  
930 0179 v401796.b930.s179  
940 0181 v401796.b940.s181  
950 0183 v401796.b950.s183  
960 0185 v401796.b960.s185  
970 0187 v401796.b970.s187  
980 0189 v401796.b980.s189  
990 0191 v401796.b990.s191  
1000 0193 v401796.b1000.s193  
1010 0195 v401796.b1010.s195  
1020 0197 v401796.b1020.s197  
1030 0199 v401796.b1030.s199  
1040 0201 v401796.b1040.s201  
1050 0203 v401796.b1050.s203  
1060 0205 v401796.b1060.s205  
1070 0207 v401796.b1070.s207  
1080 0209 v401796.b1080.s209  
1090 0211 v401796.b1090.s211  
1100 0213 v401796.b1100.s213  
1110 0215 v401796.b1110.s215  
1120 0217 v401796.b1120.s217  
1130 0219 v401796.b1130.s219  
1140 0221 v401796.b1140.s221  
1150 0223 v401796.b1150.s223  
1160 0225 v401796.b1160.s225  
1170 0227 v401796.b1170.s227  
1180 0229 v401796.b1180.s229  
1190 0231 v401796.b1190.s231  
1200 0233 v401796.b1200.s233  
1210 0235 v401796.b1210.s235  
1220 0237 v401796.b1220.s237  
1230 0239 v401796.b1230.s239  
1240 0241 v401796.b1240.s241  
1250 0243 v401796.b1250.s243  
1260 0245 v401796.b1260.s245  
1270 0247 v401796.b1270.s247  
1280 0249 v401796.b1280.s249  
1290 0251 v401796.b1290.s251  
1300 0253 v401796.b1300.s253  
1310 0255 v401796.b1310.s255  
1320 0257 v401796.b1320.s257  
1330 0259 v401796.b1330.s259  
1340 0261 v401796.b1340.s261  
1350 0263 v401796.b1350.s263  
1360 0265 v401796.b1360.s265  
1370 0267 v401796.b1370.s267  
1380 0269 v401796.b1380.s269  
1390 0271 v401796.b1390.s271  
1400 0273 v401796.b1400.s273  
1410 0275 v401796.b1410.s275  
1420 0277 v401796.b1420.s277  
1430 0279 v401796.b1430.s279  
1440 0281 v401796.b1440.s281  
1450 0283 v401796.b1450.s283  
1460 0285 v401796.b1460.s285  
1470 0287 v401796.b1470.s287  
1480 0289 v401796.b1480.s289  
1490 0291 v401796.b1490.s291  
1500 0293 v401796.b1500.s293  
1510 0295 v401796.b1510.s295  
1520 0297 v401796.b1520.s297  
1530 0299 v401796.b1530.s299  
1540 0301 v401796.b1540.s301  
1550 0303 v401796.b1550.s303  
1560 0305 v401796.b1560.s305  
1570 0307 v401796.b1570.s307  
1580 0309 v401796.b1580.s309  
1590 0311 v401796.b1590.s311  
1600 0313 v401796.b1600.s313  
1610 0315 v401796.b1610.s315  
1620 0317 v401796.b1620.s317  
1630 0319 v401796.b1630.s319  
1640 0321 v401796.b1640.s321  
1650 0323 v401796.b1650.s323  
1660 0325 v401796.b1660.s325  
1670 0327 v401796.b1670.s327  
1680 0329 v401796.b1680.s329  
1690 0331 v401796.b1690.s331  
1700 0333 v401796.b1700.s333  
1710 0335 v401796.b1710.s335  
1720 0337 v401796.b1720.s337  
1730 0339 v401796.b1730.s339  
1740 0341 v401796.b1740.s341  
1750 0343 v401796.b1750.s343  
1760 0345 v401796.b1760.s345  
1770 0347 v401796.b1770.s347  
1780 0349 v401796.b1780.s349  
1790 0351 v401796.b1790.s351  
1800 0353 v401796.b1800.s353  
1810 0355 v401796.b1810.s355  
1820 0357 v401796.b1820.s357  
1830 0359 v401796.b1830.s359  
1840 0361 v401796.b1840.s361  
1850 0363 v401796.b1850.s363  
1860 0364 v401796.b1860.s364  
1870 0000 v401796.b1870  
1880 0000 v401796.b1880  
1890 0000 v401796.b1890  
1900 0000 v401796.b1900  
1910 0000 v401796.b1910  
1920 0000 v401796.b1920  
1930 0000 v401796.b1930  
1940 0000 v401796.b1940  
1950 0000 v401796.b1950  
1960 0383 v401796.b1960.s383  
1970 0385 v401796.b1970.s385  
1980 0387 v401796.b1980.s387  
1990 0389 v401796.b1990.s389  
2000 0391 v401796.b2000.s391  
2010 0393 v401796.b2010.s393  
2020 0395 v401796.b2020.s395  
2030 0397 v401796.b2030.s397  
2040 0399 v401796.b2040.s399  
2050 0401 v401796.b2050.s401  
2060 0403 v401796.b2060.s403  
2070 0405 v401796.b2070.s405  
2080 0407 v401796.b2080.s407  
2090 0409 v401796.b2090.s409  
2100 0411 v401796.b2100.s411  
2110 0000 v401796.b2110  
2120 0000 v401796.b2120  

ANTAL FÄRGBILDER

87 281 792

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet