Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Jokkmokks tingslags häradsrätt FII:4 (1906-1909) (AID: v500566a Öppna, NAD: SE/HLA/1040006)

Beskrivning av AID

Jokkmokks tingslags häradsrätt FII:4 
AIDv500566a 
Version1
VolymtypBouppteckningar och arvskiften
Årtal1906-1909
Jokkmokks tingslags häradsrätt
LänNorrbottens län
LandskapLappland
ArkivtypHäradsrätt
InformationJokkmokks tingslag omfattar Jokkmokks socken. Jokkmokk ingick 1680-1742 i Lule lappmark, som - med viss anknytning till Västerbottens södra kontrakts domsaga - till år 1728 hade en särskild domare, en justitiarie, vilkens jurisdiktionsområde 1680-1720 omfattade alla Västerbottens lappmarker och 1720-1728 - i samband med Västerbottens lappmarkers uppdelning i två jurisdiktionsområden - Södra lappmarken (Lule lappmark överflyttades 1720 till Norra lappmarken, men redan följande år återtog lappmarken sin hävdvunna indelning, den Södra bestående av Ume, Pite och Lule lappmarker, den Norra av Torne och Kemi).

Jokkmokk tillhörde därefter t.o.m. 1820 Västerbottens södra kontrakts domsaga, 1821-1838 Västerbottens norra kontrakts domsaga (Norrbottens momsaga), 1839-1876 Norrbottens södra domsaga. fr.o.m. 1877 tillhör Jokkmokk Luleå domsaga. Jokkmokks socken eller som den länge kallades, Lule lappmarkshäradsrätt sammanträdde första gången år 1606 under Daniel Hjorts ledning, då denne på Karl IV:s uppdrag uträdde platsen för den nya socknens ting, marknad och kyrka (se Filip Hultblads arbete. Övergång från nomadismtill agrar bosättning i Jokkmokks socken. (Lund 1968) s 41). Hjorts berättelse daterad 1606-04-18 är tryckt i Handf, rös, Skandinaviens historia del 39,s 189 ff.
NADSE/HLA/1040006
Volymer från Jokkmokks tingslags häradsrätt
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
10 00000 v500566a.b10  
20 00000 v500566a.b20  
30 00000 v500566a.b30  
40 00001 v500566a.b40.s1  
50 00000 v500566a.b50  
60 00000 v500566a.b60  
70 00000 v500566a.b70  
80 00002 v500566a.b80.s2  
90 00000 v500566a.b90  
100 00003 v500566a.b100.s3  
110 00000 v500566a.b110  
120 00004 v500566a.b120.s4  
130 00000 v500566a.b130  
140 00005 v500566a.b140.s5  
150 00000 v500566a.b150  
160 00006 v500566a.b160.s6  
170 00000 v500566a.b170  
180 00000 v500566a.b180  
190 00000 v500566a.b190  
200 00007 v500566a.b200.s7  
210 00000 v500566a.b210  
220 00008 v500566a.b220.s8  
230 00000 v500566a.b230  
240 00009 v500566a.b240.s9  
250 00000 v500566a.b250  
260 00000 v500566a.b260  
270 00000 v500566a.b270  
280 00010 v500566a.b280.s10  
290 00000 v500566a.b290  
300 00011 v500566a.b300.s11  
310 00000 v500566a.b310  
320 00012 v500566a.b320.s12  
330 00000 v500566a.b330  
340 00013 v500566a.b340.s13  
350 00000 v500566a.b350  
360 00000 v500566a.b360  
370 00014 v500566a.b370.s14  
380 00000 v500566a.b380  
390 00000 v500566a.b390  
400 00015 v500566a.b400.s15  
410 00000 v500566a.b410  
420 00016 v500566a.b420.s16  
430 00000 v500566a.b430  
440 00017 v500566a.b440.s17  
450 00000 v500566a.b450  
460 00018 v500566a.b460.s18  
470 00000 v500566a.b470  
480 00019 v500566a.b480.s19  
490 00000 v500566a.b490  
500 00020 v500566a.b500.s20  
510 00000 v500566a.b510  
520 00021 v500566a.b520.s21  
530 00000 v500566a.b530  
540 00000 v500566a.b540  
550 00022 v500566a.b550.s22  
560 00000 v500566a.b560  
570 00000 v500566a.b570  
580 00000 v500566a.b580  
590 00023 v500566a.b590.s23  
600 00000 v500566a.b600  
610 00000 v500566a.b610  
620 00000 v500566a.b620  
630 00024 v500566a.b630.s24  
640 00025 v500566a.b640.s25  
650 00000 v500566a.b650  
660 00026 v500566a.b660.s26  
670 00000 v500566a.b670  
680 00027 v500566a.b680.s27  
690 00000 v500566a.b690  
700 00028 v500566a.b700.s28  
710 00000 v500566a.b710  
720 00029 v500566a.b720.s29  
730 00000 v500566a.b730  
740 00030 v500566a.b740.s30  
750 00000 v500566a.b750  
760 00000 v500566a.b760  
770 00000 v500566a.b770  
780 00000 v500566a.b780  
790 00000 v500566a.b790  
800 00031 v500566a.b800.s31  
810 00000 v500566a.b810  
820 00032 v500566a.b820.s32  
830 00033 v500566a.b830.s33  
840 00000 v500566a.b840  
850 00034 v500566a.b850.s34  
860 00000 v500566a.b860  
870 00035 v500566a.b870.s35  
880 00000 v500566a.b880  
890 00000 v500566a.b890  
900 00000 v500566a.b900  
910 00036 v500566a.b910.s36  
920 00000 v500566a.b920  
930 00000 v500566a.b930  
940 00037 v500566a.b940.s37  
950 00000 v500566a.b950  
960 00038 v500566a.b960.s38  
970 00000 v500566a.b970  
980 00039 v500566a.b980.s39  
990 00000 v500566a.b990  
1000 00040 v500566a.b1000.s40  
1010 00000 v500566a.b1010  
1020 00041 v500566a.b1020.s41  
1030 00000 v500566a.b1030  
1040 00042 v500566a.b1040.s42  
1050 00000 v500566a.b1050  
1060 00043 v500566a.b1060.s43  
1070 00000 v500566a.b1070  
1080 00044 v500566a.b1080.s44  
1090 00000 v500566a.b1090  
1100 00000 v500566a.b1100  
1110 00045 v500566a.b1110.s45  
1120 00000 v500566a.b1120  
1130 00000 v500566a.b1130  
1140 00000 v500566a.b1140  
1150 00000 v500566a.b1150  
1160 00046 v500566a.b1160.s46  
1170 00000 v500566a.b1170  
1180 00047 v500566a.b1180.s47  
1190 00000 v500566a.b1190  
1200 00048 v500566a.b1200.s48  
1210 00000 v500566a.b1210  
1220 00000 v500566a.b1220  
1230 00049 v500566a.b1230.s49  
1240 00000 v500566a.b1240  
1250 00050 v500566a.b1250.s50  
1260 00000 v500566a.b1260  
1270 00051 v500566a.b1270.s51  
1280 00000 v500566a.b1280  
1290 00000 v500566a.b1290  
1300 00052 v500566a.b1300.s52  
1310 00000 v500566a.b1310  
1320 00000 v500566a.b1320  
1330 00053 v500566a.b1330.s53  
1340 00000 v500566a.b1340  
1350 00000 v500566a.b1350  
1360 00000 v500566a.b1360  
1370 00000 v500566a.b1370  
1380 00000 v500566a.b1380  
1390 00000 v500566a.b1390  
1400 00000 v500566a.b1400  
1410 00000 v500566a.b1410  
1420 00000 v500566a.b1420  
1430 00000 v500566a.b1430  
1440 00000 v500566a.b1440  
1450 00000 v500566a.b1450  
1460 00000 v500566a.b1460  
1470 00000 v500566a.b1470  
1480 00000 v500566a.b1480  
1490 00000 v500566a.b1490  
1500 00000 v500566a.b1500  
1510 00000 v500566a.b1510  
1520 00000 v500566a.b1520  
1530 00000 v500566a.b1530  
1540 00000 v500566a.b1540  
1550 00054 v500566a.b1550.s54  
1560 00000 v500566a.b1560  
1570 00000 v500566a.b1570  
1580 00055 v500566a.b1580.s55  
1590 00000 v500566a.b1590  
1600 00000 v500566a.b1600  
1610 00056 v500566a.b1610.s56  
1620 00000 v500566a.b1620  
1630 00057 v500566a.b1630.s57  
1640 00000 v500566a.b1640  
1650 00058 v500566a.b1650.s58  
1660 00000 v500566a.b1660  
1670 00000 v500566a.b1670  
1680 00000 v500566a.b1680  
1690 00059 v500566a.b1690.s59  
1700 00000 v500566a.b1700  
1710 00060 v500566a.b1710.s60  
1720 00000 v500566a.b1720  
1730 00061 v500566a.b1730.s61  
1740 00000 v500566a.b1740  
1750 00062 v500566a.b1750.s62  
1760 00000 v500566a.b1760  
1770 00063 v500566a.b1770.s63  
1780 00000 v500566a.b1780  
1790 00064 v500566a.b1790.s64  
1800 00000 v500566a.b1800  
1810 00065 v500566a.b1810.s65  
1820 00000 v500566a.b1820  
1830 00066 v500566a.b1830.s66  
1840 00000 v500566a.b1840  
1850 00067 v500566a.b1850.s67  
1860 00000 v500566a.b1860  
1870 00000 v500566a.b1870  
1880 00000 v500566a.b1880  
1890 00000 v500566a.b1890  
1900 00000 v500566a.b1900  
1910 00000 v500566a.b1910  
1920 00000 v500566a.b1920  
1930 00000 v500566a.b1930  
1940 00000 v500566a.b1940  
1950 00068 v500566a.b1950.s68  
1960 00000 v500566a.b1960  
1970 00069 v500566a.b1970.s69  
1980 00000 v500566a.b1980  
1990 00070 v500566a.b1990.s70  
2000 00000 v500566a.b2000  
2010 00000 v500566a.b2010  
2020 00000 v500566a.b2020  
2030 00000 v500566a.b2030  
2040 00000 v500566a.b2040  
2050 00000 v500566a.b2050  
2060 00000 v500566a.b2060  
2070 00000 v500566a.b2070  
2080 00000 v500566a.b2080  
2090 00000 v500566a.b2090  
2100 00000 v500566a.b2100  
2110 00071 v500566a.b2110.s71  
2120 00000 v500566a.b2120  
2130 00072 v500566a.b2130.s72  
2140 00000 v500566a.b2140  
2150 00000 v500566a.b2150  
2160 00073 v500566a.b2160.s73  
2170 00000 v500566a.b2170  
2180 00074 v500566a.b2180.s74  
2190 00000 v500566a.b2190  
2200 00075 v500566a.b2200.s75  
2210 00000 v500566a.b2210  
2220 00000 v500566a.b2220  
2230 00076 v500566a.b2230.s76  
2240 00000 v500566a.b2240  
2250 00077 v500566a.b2250.s77  
2260 00000 v500566a.b2260  
2270 00078 v500566a.b2270.s78  
2280 00000 v500566a.b2280  
2290 00079 v500566a.b2290.s79  
2300 00000 v500566a.b2300  
2310 00080 v500566a.b2310.s80  
2320 00000 v500566a.b2320  
2330 00081 v500566a.b2330.s81  
2340 00000 v500566a.b2340  
2350 00000 v500566a.b2350  
2360 00000 v500566a.b2360  
2370 00082 v500566a.b2370.s82  
2380 00000 v500566a.b2380  
2390 00083 v500566a.b2390.s83  
2400 00000 v500566a.b2400  
2410 00084 v500566a.b2410.s84  
2420 00000 v500566a.b2420  
2430 00000 v500566a.b2430  
2440 00000 v500566a.b2440  
2450 00000 v500566a.b2450  
2460 00085 v500566a.b2460.s85  
2470 00000 v500566a.b2470  
2480 00000 v500566a.b2480  
2490 00000 v500566a.b2490  
2500 00000 v500566a.b2500  
2510 00000 v500566a.b2510  
2520 00000 v500566a.b2520  

ANTAL FÄRGBILDER

87 278 031

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet