Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Nederluleå OII:2 (1409-1696) (AID: v553018 Öppna, NAD: SE/HLA/1010132)

Beskrivning av AID

Nederluleå OII:2 
AIDv553018 
Version0 (Observera att det finns en nyare version av volymen: v553018a)
VolymtypHandlingar ang. kyrkliga fastigheter o. kyrklig jord
Årtal1409-1696
InformationMed register (finns även i vol. L I c:1) Handlingarna utgöres huvudsakligen av avskrifter. Inneh. även: Skrivelser från domkapitlet, Kungl. Maj:t m.fl. 1481-1690. Överenskommelse mellan Luleå o. Kalix sockenmän om sockengränsen 1638. Kvittenser för lån av kyrkan 1594, 1626-1628 Räkenskaper för Olaus Burei donationsfond 1624-1633 Förteckning över ärkebiskopsvisitationer 1298-1564 Visitationsprotokoll 1616 Anteckning om ärkebiskopsvisitation 1652 Inventarieförteckningar för prästgården 1569, 1616, 1623 Inventarieförteckning för kyrkan 1585 Inventarium perpetuum 1616-1649 Förteckning över dokument i kyrkokistan 1630 Förteckning över altartavlans bilder 1827 Handlingar rör. prästerskapets löneförmåner 1613-1646 Lindorm Jönssons donationsbrev till Vadstena kloster (avskrift) 1415 Förteckning över ärkebiskop Jakob Ulfssons förläningar i Norrbotten (avskrift) 1482 Luleå allmoges utlåtande om två för oredlighet och övervåld anklagade fogdar 1590-talet. Karl IX:s onådiga brev ang. fogdar och skrivare (avskrift) 1607 "Register uppå Köpsknmen uthaff Luleå Lappmark och for hwad werd der ahro betalte medh hvar pertzeel för sigh" 1607. Anteckning om bytesregler för naturapersedlar i Norrland 1620-talet Kopia av brev från Anders Jakobsson Grubb till dennes fader 1625 Uppgift om räntan efter mantalet iLuleå lappmark 1629 Inventarieförteckning för "sjukstugan" i Luleå lappmark 1628.
Nederluleå
LänNorrbottens län
LandskapNorrbotten
ArkivtypFörsamling/Socken
AliasLuleå landsförsamling, Neder-Luleå
InformationNamn:
-1831 Luleå (landsförsamling)
1831-1909 Neder-Luleå
1910- Nederluleå

Indelning:
Församlingen bildades omkring år 1330 genom utbrytning ur Piteå församling.

Ur (Neder)luleå har följande församlingar utbrutits:
Omkring 1340 Torneå (Nedertorneå)
1400-talet Kalix (Nederkalix)
1607 Jokkmokk
1642-03-25 Råneå
1667-08-18 Luleå (nu domkyrko)
1831 Överluleå

En del markregleringar har skett mellan Nederluleå och Luleå stad. Av lägenheterna Ön eller Stadsön och Hermansängen, tillhörande Luleå stads donationsjord men belägna inom Nederluleå socken, räknas Hermansängen i allo till staden. Stadsön kyrkoskrevs i Nederluleå och betalade tidigare de kyrkliga och kommunala avgälderna dels till landet, dels till staden. Genom k. brev 10 juni 1892 bestämdes dels att Ön eller Stadsön skulle från 1893 års början både i kyrkligt och kommunalt avseende tillhöra Nederluleå socken, dels att det s.k. Svartöhemmanet eller 3/64 mtl Björsby nr 6 även som 9 inom området för Luleå stads hamn liggande holmar skulle överflyttas från Nederluleå socken och tingslag till Luleå stad. Genom k. brev 18 maj 1894 blev vidare 3/16 mtl Notviken och det från Nederluleå pastorsboställe utbrutet.´

Län:
-1810-05-20 Västerbotten
1810-05-21- Norrbotten

Pastorat:
Omkring 1330-1340 Annexförsamling i pastoratet Piteå, Luleå och Torneå
1340-början av 1400-talet Moderförsamling i pastoratet Luleå, Piteå och Torneå
Början av 1400-talet--1413 Moderförsamling i pastoratet Luleå och Torneå
1413--1617-02-10 Eget pastorat
1617-02-11--1642 Moderförsamling i pastoratet Luleå och Jokkmokk
1642-1655 Moderförsamling i pastoratet Luleå, Råneå och Jokkmokk
1655--1667-08-17 Moderförsamling i pastoratet Luleå och Jokkmokk
1667-08-18--1693 Moderförsamling i pastoratet Luleå landsförsamling, Luleå stad och Jokkmokk
1693--1888-04-30 Moderförsamling i pastoratet Nederluleå och Luleå
1888-05-01- Eget pastorat

Stift:
-1647 Uppsala ärke
1647-1904 Härnösand
1904- Luleå

Tingslag:
1680-1830 Luleå
1831-1947 Nederluleå
1948-1968 Luleå
1969-1970 Luleå rådhusrätt
NADSE/HLA/1010132
Volymer från Nederluleå
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.

ANTAL FÄRGBILDER

87 194 832

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet