Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Nederluleå OII:2 (1409-1696) (AID: v553018a Öppna, NAD: SE/HLA/1010132)

Beskrivning av AID

Nederluleå OII:2 
AIDv553018a 
Version1
VolymtypHandlingar ang. kyrkliga fastigheter o. kyrklig jord
Årtal1409-1696
InformationMed register (finns även i vol. L I c:1) Handlingarna utgöres huvudsakligen av avskrifter. Inneh. även: Skrivelser från domkapitlet, Kungl. Maj:t m.fl. 1481-1690. Överenskommelse mellan Luleå o. Kalix sockenmän om sockengränsen 1638. Kvittenser för lån av kyrkan 1594, 1626-1628 Räkenskaper för Olaus Burei donationsfond 1624-1633 Förteckning över ärkebiskopsvisitationer 1298-1564 Visitationsprotokoll 1616 Anteckning om ärkebiskopsvisitation 1652 Inventarieförteckningar för prästgården 1569, 1616, 1623 Inventarieförteckning för kyrkan 1585 Inventarium perpetuum 1616-1649 Förteckning över dokument i kyrkokistan 1630 Förteckning över altartavlans bilder 1827 Handlingar rör. prästerskapets löneförmåner 1613-1646 Lindorm Jönssons donationsbrev till Vadstena kloster (avskrift) 1415 Förteckning över ärkebiskop Jakob Ulfssons förläningar i Norrbotten (avskrift) 1482 Luleå allmoges utlåtande om två för oredlighet och övervåld anklagade fogdar 1590-talet. Karl IX:s onådiga brev ang. fogdar och skrivare (avskrift) 1607 "Register uppå Köpsknmen uthaff Luleå Lappmark och for hwad werd der ahro betalte medh hvar pertzeel för sigh" 1607. Anteckning om bytesregler för naturapersedlar i Norrland 1620-talet Kopia av brev från Anders Jakobsson Grubb till dennes fader 1625 Uppgift om räntan efter mantalet iLuleå lappmark 1629 Inventarieförteckning för "sjukstugan" i Luleå lappmark 1628.
Nederluleå
LänNorrbottens län
LandskapNorrbotten
ArkivtypFörsamling/Socken
AliasLuleå landsförsamling, Neder-Luleå
InformationNamn:
-1831 Luleå (landsförsamling)
1831-1909 Neder-Luleå
1910- Nederluleå

Indelning:
Församlingen bildades omkring år 1330 genom utbrytning ur Piteå församling.

Ur (Neder)luleå har följande församlingar utbrutits:
Omkring 1340 Torneå (Nedertorneå)
1400-talet Kalix (Nederkalix)
1607 Jokkmokk
1642-03-25 Råneå
1667-08-18 Luleå (nu domkyrko)
1831 Överluleå

En del markregleringar har skett mellan Nederluleå och Luleå stad. Av lägenheterna Ön eller Stadsön och Hermansängen, tillhörande Luleå stads donationsjord men belägna inom Nederluleå socken, räknas Hermansängen i allo till staden. Stadsön kyrkoskrevs i Nederluleå och betalade tidigare de kyrkliga och kommunala avgälderna dels till landet, dels till staden. Genom k. brev 10 juni 1892 bestämdes dels att Ön eller Stadsön skulle från 1893 års början både i kyrkligt och kommunalt avseende tillhöra Nederluleå socken, dels att det s.k. Svartöhemmanet eller 3/64 mtl Björsby nr 6 även som 9 inom området för Luleå stads hamn liggande holmar skulle överflyttas från Nederluleå socken och tingslag till Luleå stad. Genom k. brev 18 maj 1894 blev vidare 3/16 mtl Notviken och det från Nederluleå pastorsboställe utbrutet.´

Län:
-1810-05-20 Västerbotten
1810-05-21- Norrbotten

Pastorat:
Omkring 1330-1340 Annexförsamling i pastoratet Piteå, Luleå och Torneå
1340-början av 1400-talet Moderförsamling i pastoratet Luleå, Piteå och Torneå
Början av 1400-talet--1413 Moderförsamling i pastoratet Luleå och Torneå
1413--1617-02-10 Eget pastorat
1617-02-11--1642 Moderförsamling i pastoratet Luleå och Jokkmokk
1642-1655 Moderförsamling i pastoratet Luleå, Råneå och Jokkmokk
1655--1667-08-17 Moderförsamling i pastoratet Luleå och Jokkmokk
1667-08-18--1693 Moderförsamling i pastoratet Luleå landsförsamling, Luleå stad och Jokkmokk
1693--1888-04-30 Moderförsamling i pastoratet Nederluleå och Luleå
1888-05-01- Eget pastorat

Stift:
-1647 Uppsala ärke
1647-1904 Härnösand
1904- Luleå

Tingslag:
1680-1830 Luleå
1831-1947 Nederluleå
1948-1968 Luleå
1969-1970 Luleå rådhusrätt
NADSE/HLA/1010132
Volymer från Nederluleå
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
10 00000 v553018a.b10  
20 00000 v553018a.b20  
30 00000 v553018a.b30  
40 00000 v553018a.b40  
50 00000 v553018a.b50  
60 00001 v553018a.b60.s1  
70 00003 v553018a.b70.s3  
80 00005 v553018a.b80.s5  
90 00007 v553018a.b90.s7  
100 00009 v553018a.b100.s9  
110 00011 v553018a.b110.s11  
120 00013 v553018a.b120.s13  
130 00015 v553018a.b130.s15  
140 00017 v553018a.b140.s17  
150 00019 v553018a.b150.s19  
160 00021 v553018a.b160.s21  
170 00023 v553018a.b170.s23  
180 00025 v553018a.b180.s25  
190 00027 v553018a.b190.s27  
200 00029 v553018a.b200.s29  
210 00031 v553018a.b210.s31  
220 00033 v553018a.b220.s33  
230 00035 v553018a.b230.s35  
240 00037 v553018a.b240.s37  
250 00039 v553018a.b250.s39  
260 00041 v553018a.b260.s41  
270 00043 v553018a.b270.s43  
280 00045 v553018a.b280.s45  
290 00047 v553018a.b290.s47  
300 00049 v553018a.b300.s49  
310 00051 v553018a.b310.s51  
320 00053 v553018a.b320.s53  
330 00055 v553018a.b330.s55  
340 00057 v553018a.b340.s57  
350 00059 v553018a.b350.s59  
360 00061 v553018a.b360.s61  
370 00065 v553018a.b370.s65  
380 00067 v553018a.b380.s67  
390 00069 v553018a.b390.s69  
400 00071 v553018a.b400.s71  
410 00073 v553018a.b410.s73  
420 00075 v553018a.b420.s75  
430 00077 v553018a.b430.s77  
440 00079 v553018a.b440.s79  
450 00081 v553018a.b450.s81  
460 00083 v553018a.b460.s83  
470 00085a v553018a.b470.s85a  
480 00085b v553018a.b480.s85b  
490 00087 v553018a.b490.s87  
500 00089 v553018a.b500.s89  
510 00091 v553018a.b510.s91  
520 00093 v553018a.b520.s93  
530 00095 v553018a.b530.s95  
540 00097 v553018a.b540.s97  
550 00099 v553018a.b550.s99  
560 00101 v553018a.b560.s101  
570 00103 v553018a.b570.s103  
580 00105 v553018a.b580.s105  
590 00107 v553018a.b590.s107  
600 00109 v553018a.b600.s109  
610 00111 v553018a.b610.s111  
620 00113 v553018a.b620.s113  
630 00115a v553018a.b630.s115a  
640 00115b v553018a.b640.s115b  
650 00117 v553018a.b650.s117  
660 00119 v553018a.b660.s119  
670 00121 v553018a.b670.s121  
680 00121a v553018a.b680.s121a  
690 00123 v553018a.b690.s123  
700 00125 v553018a.b700.s125  
710 00127 v553018a.b710.s127  
720 00129 v553018a.b720.s129  
730 00131 v553018a.b730.s131  
740 00133 v553018a.b740.s133  
750 00135 v553018a.b750.s135  
760 00136 v553018a.b760.s136  
770 00137 v553018a.b770.s137  
780 00138 v553018a.b780.s138  
790 00000 v553018a.b790  
800 00000 v553018a.b800  
810 00000 v553018a.b810  
820 00000 v553018a.b820  
830 00000 v553018a.b830  
840 00000 v553018a.b840  
850 00000 v553018a.b850  
860 00000 v553018a.b860  
870 00000 v553018a.b870  
880 00000 v553018a.b880  
890 00000 v553018a.b890  
900 00000 v553018a.b900  
910 00000 v553018a.b910  
920 00000 v553018a.b920  

ANTAL FÄRGBILDER

87 286 737

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet