Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Askims och Mölndals domsagas häradsrätt CIIa:3 (1960-1963) (AID: v840570 Öppna, NAD: SE/GLA/15136)

Beskrivning av AID

Askims och Mölndals domsagas häradsrätt CIIa:3 
AIDv840570 
VolymtypBouppteckningsregister
Årtal1960-1963
InformationTidigare signum C II a: 1. Volymen påbörjades 1950 i Askims, Hisings och Sävedals domsagas häradsrätt. Anteckningarna från 1950 är överstrukna. Från 1960 användes volymen på nytt med de införda rubrikerna Askim respektive Hising. Rubrikerna avser Askims och Mölndals domsagas häradsrätt respetive Hising, Sävedals och Kungälvs domsagas häradsrätt.
Askims och Mölndals domsagas häradsrätt
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypHäradsrätt
InformationGenom beslut av Kungl. Maj:t den 16 november 1951, SFS 1951:720, om ändrad domsagoindelning i den del av Göteborgs och Bohus län som omfattades av Askims, Hisings och Sävedals domsaga, Inlands domsaga samt Orusts och Tjörns domsaga förordnades att
A) Landvetters, Råda, Kållereds och Askims landskommuner samt Mölndals stad skulle utgöra en domsaga benämnd ASKIMS OCH MÖLNDALS DOMSAGA. Kansli och tingsställe skulle vara beläget i Göteborg.
B) Återstående landskommuner /Partille, Styrsö, Tuve, Öckerö, Torslanda och Säve/ inom Askims, Hisings och Sävedals domsaga skulle jämte Romelanda, Ytterby och Hermansby landskommuner samt Kungälvs stad i Inlands domsaga utgöra en domsaga benämnd HISINGS, SÄVEDALS OCH KUNGÄLVS DOMSAGA. Kansli och tingsställe skulle vara beläget i Göteborg.
C) Inlands domsaga skulle, med undantag av de under B) nämnda landskommunerna Romelanda, Ytterby och Hermansby, jämte Orusts och Tjörns domsaga utgöra en domsaga benämnd ORUSTS, TJÖRNS OCH INLANDS DOMSAGA.
Kansliet skulle vara beläget i Stenungsund samt tingsställen där och i Varekil.
Detta beslut om ändrad domsagoindelning kom att gälla först från den 1 januari 1955.
NADSE/GLA/15136
Volymer från Askims och Mölndals domsagas häradsrätt
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
10 00000 v840570.b10  
20 00000 v840570.b20  
30 00000 v840570.b30  
40 00000 v840570.b40  
50 00000 v840570.b50  
60 00000 v840570.b60  
70 00000 v840570.b70  
80 00000 v840570.b80  
90 00000 v840570.b90  
100 00000 v840570.b100  
110 00000 v840570.b110  
120 00000 v840570.b120  
130 00000 v840570.b130  
140 00000 v840570.b140  
150 00000 v840570.b150  
160 00000 v840570.b160  
170 00000 v840570.b170  
180 00000 v840570.b180  
190 00000 v840570.b190  
200 00000 v840570.b200  
210 00000 v840570.b210  
220 00000 v840570.b220  
230 00000 v840570.b230  
240 00000 v840570.b240  
250 00000 v840570.b250  
260 00000 v840570.b260  
270 00000 v840570.b270  
280 00000 v840570.b280  
290 00000 v840570.b290  
300 00000 v840570.b300  
310 00000 v840570.b310  
320 00000 v840570.b320  
330 00000 v840570.b330  
340 00000 v840570.b340  
350 00000 v840570.b350  
360 00000 v840570.b360  
370 00000 v840570.b370  
380 00000 v840570.b380  
390 00000 v840570.b390  
400 00000 v840570.b400  
410 00000 v840570.b410  
420 00000 v840570.b420  
430 00000 v840570.b430  
440 00000 v840570.b440  
450 00000 v840570.b450  
460 00000 v840570.b460  
470 00000 v840570.b470  
480 00000 v840570.b480  
490 00000 v840570.b490  
500 00000 v840570.b500  
510 00000 v840570.b510  
520 00000 v840570.b520  
530 00000 v840570.b530  
540 00000 v840570.b540  
550 00000 v840570.b550  
560 00000 v840570.b560  
570 00000 v840570.b570  
580 00000 v840570.b580  
590 00000 v840570.b590  
600 00000 v840570.b600  
610 00000 v840570.b610  
620 00000 v840570.b620  
630 00000 v840570.b630  
640 00000 v840570.b640  
650 00000 v840570.b650  
660 00000 v840570.b660  
670 00000 v840570.b670  
680 00000 v840570.b680  
690 00000 v840570.b690  
700 00000 v840570.b700  
710 00000 v840570.b710  
720 00000 v840570.b720  
730 00000 v840570.b730  
740 00000 v840570.b740  
750 00000 v840570.b750  
760 00000 v840570.b760  
770 00000 v840570.b770  
780 00000 v840570.b780  
790 00000 v840570.b790  
800 00000 v840570.b800  
810 00000 v840570.b810  
820 00000 v840570.b820  
830 00000 v840570.b830  
840 00000 v840570.b840  
850 00000 v840570.b850  
860 00000 v840570.b860  
870 00000 v840570.b870  
880 00000 v840570.b880  
890 00000 v840570.b890  
900 00000 v840570.b900  
910 00000 v840570.b910  
920 00000 v840570.b920  
930 00000 v840570.b930  
940 00000 v840570.b940  
950 00000 v840570.b950  
960 00000 v840570.b960  
970 00000 v840570.b970  
980 00000 v840570.b980  
990 00000 v840570.b990  
1000 00000 v840570.b1000  
1010 00000 v840570.b1010  
1020 00000 v840570.b1020  
1030 00000 v840570.b1030  
1040 00000 v840570.b1040  
1050 00000 v840570.b1050  
1060 00000 v840570.b1060  
1070 00000 v840570.b1070  
1080 00000 v840570.b1080  
1090 00000 v840570.b1090  
1100 00000 v840570.b1100  
1110 00000 v840570.b1110  
1120 00000 v840570.b1120  
1130 00000 v840570.b1130  
1140 00000 v840570.b1140  
1150 00000 v840570.b1150  
1160 00000 v840570.b1160  
1170 00000 v840570.b1170  
1180 00000 v840570.b1180  

ANTAL FÄRGBILDER

90 011 598

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet