Innehållsförteckning till generalmönsterrullor för de indelta svenska regementena

Innehållsförteckningen omfattar generalmönsterrullorna för de indelta regementena inom det nuvarande Sveriges gränser, från det att de började föras på 1680-talet tills att de slutade föras på 1880-talet. De uppgifter som ingår i innehållsförteckningen är regementsnamn, årtal och kompaninamn/övrigt sidinnehåll.

Att tänka på vid sökning:

  • Generalmönsterrullorna upprättades inte varje år, utan vanligen med några års mellanrum.
  • Sökrutan för regemente ger förslag på relevanta träffar. Skriv början av namnet på regementet du söker, och relevanta träffar visas i en lista.
  • Många kompanier har bytt namn under årens gång. I äldre tider var det vanligt med benämningar som Överstelöjtnantens kompani och Majorens kompani. Dessa beteckningar ersattes senare ofta med geografiska kompaninamn (t ex Sevede kompani).

ANTAL FÄRGBILDER

87 194 832

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet