Stockholms befolkning 1945

Registret omfattar Stockholms befolkning den 31 december 1945. Antalet sökbara personer uppgår till 671 970 poster.

I registret ingår följande uppgifter:

  • För- och efternamn
  • Födelsedatum och födelseplats (församling/län/land)
  • Civilstånd
  • Boendeförsamling och boendeplats (oftast är det kvartersnamnet som är registrerat)

Källmaterialet till registret utgörs av blanketter med titeln “Utdrag ur Stockholms stads civila folkregister den 31 december 1945 och mantalsluppgift för år 1946”. Blanketterna skickades till Statistiska Centralbyrån för att utgöra underlag till 1945 års folkräkning.

En sida ur utdraget för Gustav Vasa församling, kvarteret Stjärnfallet 1.

Stockholms befolkning 1945 exempel 1

Dessutom visas personer bosatta i samma hushåll som den valda personen.

Genom att klicka på länken till källan öppnas den bild som personen ifråga har registrerats ifrån. På bilden finns mer information än vad som ingår i registret. Det är bland annat möjligt att läsa vilket yrke en viss person haft, samt vilken arbetsgivaren var.

ANTAL FÄRGBILDER

86 888 301

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet