Sveriges befolkning 1975

Databasen bygger på ett datautdrag ur 1976 års mantalslängd, och avser förhållandena den 1 november 1975. Underlaget skiljer sig därmed från 1951 och 1961 års mantalslängder, som Sveriges befolkning 1950 och 1960 baserar sig på. På den tiden utgjordes mantalslängderna fortfarande av tryckta böcker.

Sveriges befolkning 1975 redovisar inte samtliga uppgifter i 1976 års mantalslängd, utan ett urval av de uppgifter som vi har bedömt som mest relevanta. Inför utlämningen av datan har Riksarkivet gjort en sekretessgranskning, och uppgifter som bedömts som känsliga enligt sekretesslagen har inte lämnats ut till oss.

Dessa uppgifter ingår i registret:

  • Förnamn
  • Efternamn
  • Födelsedatum- och plats
  • Civilstånd och datum för civilståndsändring
  • Titel/yrke
  • Adress och postadress
  • Aktuell och föregående mantalsskrivningsförsamling
  • Pensionsår
  • Nationalitet
  • Uppgift om personer bosatta i samma hushåll

ANTAL FÄRGBILDER

86 888 301

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet