Sveriges befolkning 1985

Databasen bygger på ett datautdrag ur 1986 års mantalslängd, och avser förhållandena den 1 november 1985. För Uppsala län saknas mantalslängd för år 1986, varför vi istället redovisar uppgifter ur 1987 års mantalslängd, avseende förhållandena den 1 november 1986.

Sveriges befolkning 1985 redovisar inte samtliga uppgifter i 1986 års mantalslängd, utan ett urval av de uppgifter som vi har bedömt som mest relevanta. Inför utlämningen av datan har Riksarkivet gjort en sekretessgranskning, och uppgifter som bedömts som känsliga enligt sekretesslagen har inte lämnats ut till oss.

Dessa uppgifter ingår i registret:

  • Förnamn
  • Efternamn
  • Födelsedatum- och plats
  • Civilstånd och datum för civilståndsändring
  • Adress och postadress
  • Aktuell och föregående mantalsskrivningsplats (fastighet, församling, kommun, län)
  • Uppgift om personer bosatta i samma hushåll

ANTAL FÄRGBILDER

86 888 301

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet