Källor och källkritik

När man skriver arbeten eller forskar, så är det mycket viktigt att man anger var man hittar materialet. Vilka källor man har använt.

Detta har flera anledningar. Om man är osäker på något så kan man lätt hitta tillbaka och kontrollera uppgiften igen. Den som läser arbetet vet var uppgifterna kommer ifrån och kan dra slutsatser utifrån källorna.

Som släktforskare skall man försöka anteckna allt vad som står om släktingarna. Originalkällor för släktforskaren.Det kan visa sig att man behöver uppgifterna om vem som är fadder vid ett dop för att kunna klura ut en släktkoppling och har man denna redan så slipper man lägga ner en massa tid på att leta reda på uppgiften igen.

En källa kan vara i stort sett vad som helst. Det kan vara en handskriven originalkälla som man har hittat på ett arkiv, det kan vara en sida på Internet eller en bok. En person man har intervjuat eller i stort sett allt där man hittar underlag till sitt arbete.

Men källorna har olika värde beroende på var uppgiften kommer ifrån.

 

föregående   nästa

ANTAL FÄRGBILDER

89 526 982

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet