Kyrkoböcker

Eftersom kyrkan tillhörde staten ända fram tills nyligen är alla dessa handlingar (kyrkoböckerna) offentliga handlingar. Detta innebär att du får tillgång till dessa kostnadsfritt på arkiven.

Denna rättighet är grundlagsskyddad.

Vad får man se? 

Vem som helst får ta del av arkiven hos svenska myndigheter. Det gäller även utländska medborgare och statslösa. Man har även rätt att vara anonym och behöver inte tala om vad man ska ha uppgifterna till. 

Sekretesslagen som reglerar kyrkoböckerna

Sekretess

Allt är dock inte öppet. Handlingar som är känsliga på ett eller annat sätt, om de kan skada den enskilda människan eller riket, får ingen obehörig ta del av förrän så lång tid har gått att handlingarna mist sin "känslighet". Oftast är gränsen satt till sjuttio (70) år. Begränsningar i insynen regleras av sekretesslagen. Om man nekas att ta del av allmänna handlingar så ska alltid en hänvisning till en paragraf i denna lag ges och man har alltid möjlighet att överklaga.

 

 

föregående   nästa

ANTAL FÄRGBILDER

89 526 982

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet