Halmstads rådhusrätt och magistrat

Halmstads rådhusrätt och magistrat i Hallands län
LänHallands län
LandskapHalland
ArkivtypRådhusrätt
AliasHalmstads stadsarkiv: Rådhusrättens och magistratens arkiv
InformationVid en eldsvåda i Halmstad rådhus natten till den 5 april 1880 förstördes en betydande del av stadens arkiv. Med undantag endast för medeltidsbreven, som förvarades på annan plats i staden, gick så gott som samtliga protokoll, handlingar och räkenskaper för tiden före år 1820 förlorade. En del av förlusten täcks dock av renoverade domböcker i Göta hovrätts arkiv, nämligen rådhusrättens domböcker 1643-1655 och 1668-1819. Enligt arkivförteckningen över Göta Hovrätt, Advokatfiskalens arkiv, serie E VII BAA finns renoverade domböcker från Halmstads byting/kämnärsrätt för åren 1643-1675 med luckor samt 1677-1847 med lucka 1769-1775. I kommerskollegii arkiv på riksarkivet finns renoverade magistratsprotokoll för åren 1772-1847. Där finns även sjötullrättens domböcker 1731-1827 och accisrättens domböcker 1750-1809. Utdrag ur magistratens protokoll finns även i borgerskapets äldstes arkiv.

Det äldsta av pergamentsbreven som ingår i landsarkivets pergamentsbrevsamling är hertig Christophers
privilegiebrev för staden den 31 maj 1307 - en av de handlingar där staden Halmstad tidigast omtalas. Av pappersbreven (E I) är det äldsta en avskrift från Eriks av Pommern tid, vilket innehåller stadens privilegier från den 29 oktober 1322.
NADSE/LLA/10089
Volymer från Halmstads rådhusrätt och magistrat
  Domböcker
Bouppteckningar
Bouppteckningsregister
Borgarlängder m. fl. personförteckningar
Mantalslängder
Övrigt

ArkivDigital - Släktforskning på nätet i färg
  öppnar volymen i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
  visar en informationsruta när muspekaren är över ikonen.
  lägger volymen till varukorgen. Det går även bra att beställa enskilda volymer på CD/DVD och priset anges till höger om ikonen.

NamnÅrtal  
Domböcker
Se: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Hallands län 1643 -   
Bouppteckningar
Se: Göta Hovrätt - Adelns bouppteckningar 1650 - 1916   
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:1 1804 - 1808    380 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:2 1809 - 1813    474 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:3 1814 - 1819    564 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:4 1820 - 1823    388 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:5 1824 - 1827    301 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:6 1828 - 1829    181 kr
Se: Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIb:1 1829 - 1830  340 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:7 1830 - 1832    202 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:8 1833 - 1835    150 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:9 1836 - 1838    171 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:10 1839 - 1842    330 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:11 1843 - 1846    241 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:12 1847 - 1850    285 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:13 1851 - 1854    259 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:14 1855 - 1858    284 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:15 1859 - 1861    190 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:16 1862    133 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:17 1863 - 1865    213 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:18 1866 - 1867    156 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:19 1868    85 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:20 1869    108 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:21 1870    133 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:22 1871    120 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:23 1872    98 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:24 1873    120 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:25 1874    125 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:26 1875    212 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:27 1876    120 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:28 1877    136 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:29 1878    108 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:30 1879    186 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:31 1880    147 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:32 1881    114 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:33 1882    135 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:34 1883    135 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:35 1884    144 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:36 1885    133 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:37 1886    114 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:38 1887    121 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:39 1888    112 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:40 1889    190 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:41 1890    143 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:42 1891    165 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:43 1892    183 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:44 1893 - 1894    241 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:45 1895    107 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:46 1896    148 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:47 1897    190 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:48 1898    126 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:49 1899    177 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:50 1900    154 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:51 1901    153 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:52 1902    167 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:53 1903    179 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:54 1904    268 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:55 1905    197 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:56 1906    209 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:57 1907    205 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:58 1908    194 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:59 1909    250 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:60 1910    240 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:61 1911    274 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:62 1912    276 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:63 1913    254 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:64 1914    238 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:65 1915    271 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:66 1916    233 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:67 1917    211 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:68 1918    267 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:69 1919    400 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:70 1920    251 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:71 1921    270 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:72 1922    370 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:73 1923    272 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:74 1924    341 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:75 1925    378 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:76 1926    315 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:77 1927    332 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:78 1928    351 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:79 1929    325 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:80 1930    339 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:81 1931    546 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:82 1932    399 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:83 1933    432 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:84 1934    444 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:85 1935    355 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:86 1936    621 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:87 1937    586 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:88 1938    568 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:89 1939    642 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:90 1940    594 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:91 1941    560 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:92 1942    484 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:93 1943    647 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:94 1944    569 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:95 1945    681 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:96 1946    669 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:97 1947    634 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:98 1948    648 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:99 1949    731 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:100 1950    701 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:101 1951    741 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:102 1952    657 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:103 1953    734 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:104 1954    654 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:105 1955    729 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:106 1956    855 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:107 1957    870 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:108 1958    988 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:109 1959    383 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:110 1959    490 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:111 1960    528 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIa:112 1960    480 kr
Bouppteckningsregister
Halmstads rådhusrätt och magistrat BouReg:1 1900 - 1955    233 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat BouReg:2 1956 - 1970    164 kr
Borgarlängder m. fl. personförteckningar
Halmstads rådhusrätt och magistrat DXXXIa:1 1740 - 1831    165 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat DXXXIa:2 1794 - 1864    162 kr
Mantalslängder
Halmstads rådhusrätt och magistrat JIIa:1 1647 - 1663    49 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat JIIa:2 1811 - 1815    303 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat JIIa:3 1816 - 1819    312 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat JIIa:4 1820 - 1823    306 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat JIIa:155 1941    386 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat JIIa:156 1941    417 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat JIIa:157 1941    384 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat JIIa:158 1941    379 kr
Övrigt
Halmstads rådhusrätt och magistrat EI:2 1327 - 1818    318 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat JXV:1 1594 - 1792    234 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat FIIb:1 1824 - 1885    340 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat AIc:39 1888    431 kr
Halmstads rådhusrätt och magistrat AIc:43 1892    533 kr

Alla volymer

ANTAL FÄRGBILDER

89 508 445

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet