Bjärke häradsrätt

Bjärke häradsrätt i Älvsborgs län
LänÄlvsborgs län
LandskapVästergötland
ArkivtypHäradsrätt
InformationDomsagotillhörighet
Flundre, Väne och Bjärke härader var intill 1695 förenade till en gemensam domsaga. Fr.o.m år 1696 tillkom Vättle och Ale härader, vilka tillsammans med Bjärke härad utbröts år 1782 för att bilda särskild jurisdiktion, vilka ägde bestånd till 1793, då domsagan återtog sin gamla omfattning. Vättle och Ale härader bortföll emellertid ånyo i samband med 1849 års allmänna reglering.

Tingslagsindelning
Domsagan kom då att bestå av tre tingslag: Flundre med tingsställe i Lilla Edet, Väne med tingsställe i Gärdhem och Bjärke med tingsställe i Sollebrunn. Åren 1698-1781 hölls tingen i Lagmansered. Bjärke härad utgjorde eget tingslag till 1895. Från 1896 inskränktes tingslagen till ett enda med tingsställe i Trollhättan.

Församlingar
Bjärke härad omfattade följande församlingar: Stora Mellby, Gennevad, del av Magra, Erska och Lagmansered.
NADSE/GLA/11152
Volymer från Bjärke häradsrätt
  Domböcker
Bouppteckningar
Bouppteckningsregister
Övrigt

ArkivDigital - Släktforskning på nätet i färg
  öppnar volymen i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat.
  visar en informationsruta när muspekaren är över ikonen.
  lägger volymen till varukorgen. Det går även bra att beställa enskilda volymer på CD/DVD och priset anges till höger om ikonen.

NamnÅrtal  
Domböcker
Se: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Älvsborgs län 1604 -   
Bjärke häradsrätt AIa:1 1607 - 1657    267 kr
Bjärke häradsrätt AIa:3 1627 - 1689    183 kr
Bjärke häradsrätt AIa:2 1659 - 1675    269 kr
Bjärke häradsrätt AIa:4 1690 - 1702    187 kr
Bjärke häradsrätt AIa:5 1703 - 1712    178 kr
Bjärke häradsrätt AIa:6 1712 - 1720    196 kr
Bjärke häradsrätt AIa:7 1721 - 1732    479 kr
Bjärke häradsrätt AIa:8 1733 - 1735    102 kr
Bjärke häradsrätt AIa:9 1736 - 1750    511 kr
Bjärke häradsrätt AIa:10 1751 - 1754    240 kr
Bjärke häradsrätt AIa:11 1755 - 1758    243 kr
Bjärke häradsrätt AIa:12 1759 - 1761    221 kr
Bjärke häradsrätt AIa:13 1762 - 1764    247 kr
Bjärke häradsrätt AIa:14 1765 - 1768    211 kr
Bjärke häradsrätt AIa:15 1769 - 1773    269 kr
Bjärke häradsrätt AIa:16 1774 - 1782    655 kr
Bjärke häradsrätt AIa:17 1783 - 1786    490 kr
Bjärke häradsrätt AIa:18 1787 - 1791    472 kr
Bjärke häradsrätt AIa:19 1792 - 1801    894 kr
Bjärke häradsrätt AIa:20 1802 - 1812    1051 kr
Bjärke häradsrätt AIa:21 1813 - 1820    948 kr
Bjärke häradsrätt AIa:22 1821 - 1827    782 kr
Bjärke häradsrätt AIa:36 1841    222 kr
Bjärke häradsrätt AIa:37 1842    208 kr
Bjärke häradsrätt AIa:59 1864 - 1868    478 kr
Bjärke häradsrätt AIa:60 1869 - 1873    624 kr
Bouppteckningar
Se: Göta Hovrätt - Adelns bouppteckningar 1650 - 1916   
Bjärke häradsrätt FIIa:1 1725 - 1735    93 kr
Bjärke häradsrätt FIIa:2 1736 - 1764    442 kr
Bjärke häradsrätt FIIb:1 1746 - 1846    98 kr
Bjärke häradsrätt FIIa:3 1765 - 1784    553 kr
Bjärke häradsrätt FIIa:4a 1785 - 1795    307 kr
Bjärke häradsrätt FIIa:4b 1796 - 1808    338 kr
Bjärke häradsrätt FIIa:5 1809 - 1829    524 kr
Bjärke häradsrätt FIIa:6 1830 - 1836    244 kr
Bjärke häradsrätt FIIa:7 1837 - 1841    207 kr
Bjärke häradsrätt FIIa:8 1842 - 1849    259 kr
Bjärke häradsrätt FIIa:9 1849 - 1855    331 kr
Bjärke häradsrätt FIIa:10 1856 - 1860    220 kr
Bjärke häradsrätt FIIa:11 1861 - 1863    133 kr
Bjärke häradsrätt FIIa:12 1863 - 1869    318 kr
Bjärke häradsrätt FIIa:13 1870 - 1879    444 kr
Bjärke häradsrätt FIIa:14 1880 - 1884    267 kr
Bjärke häradsrätt FIIa:15 1885 - 1889    281 kr
Bjärke häradsrätt FIIa:16 1890 - 1892    203 kr
Bjärke häradsrätt FIIa:17 1893 - 1894    168 kr
Bjärke häradsrätt FIIa:18 1895    90 kr
Bouppteckningsregister
Bjärke häradsrätt BouReg:1 1725 - 1860    169 kr
Övrigt
Se: Bjärke häradsrätt AIa:1 1626 - 1657    267 kr
Se: Bjärke häradsrätt AIa:3 1627 - 1689    183 kr
Se: Bjärke häradsrätt AIa:1 1641    267 kr
Se: Bjärke häradsrätt AIa:2 1659 - 1675    269 kr
Se: Bjärke häradsrätt AIa:3 1677 - 1689    183 kr
Se: Bjärke häradsrätt AIa:4 1690 - 1702    187 kr
Se: Bjärke häradsrätt AIa:4 1692 - 1695    187 kr
Se: Bjärke häradsrätt AIa:5 1703 - 1712    178 kr
Se: Bjärke häradsrätt AIa:5 1706 - 1712    178 kr
Se: Bjärke häradsrätt AIa:5 1707    178 kr
Se: Bjärke häradsrätt AIa:6 1712 - 1720    196 kr
Se: Bjärke häradsrätt AIa:6 1712 - 1720    196 kr
Se: Bjärke häradsrätt AIa:6 1720    196 kr
Se: Bjärke häradsrätt AIa:7 1721 - 1732    479 kr
Se: Bjärke häradsrätt AIa:7 1721 - 1732    479 kr
Se: Bjärke häradsrätt AIa:7 1728    479 kr
Se: Bjärke häradsrätt AIa:8 1733 - 1735    102 kr
Se: Bjärke häradsrätt AIa:8 1733 - 1735    102 kr
Se: Bjärke häradsrätt AIa:8 1735    102 kr
Se: Bjärke häradsrätt AIa:9 1736 - 1750    511 kr
Se: Bjärke häradsrätt AIa:9 1736 - 1750    511 kr
Se: Bjärke häradsrätt AIa:9 1736 - 1750    511 kr
Se: Bjärke häradsrätt AIa:10 1751 - 1754    240 kr
Se: Bjärke häradsrätt AIa:10 1751 - 1754    240 kr
Se: Bjärke häradsrätt AIa:10 1751 - 1754    240 kr
Se: Bjärke häradsrätt AIa:11 1755 - 1758    243 kr
Se: Bjärke häradsrätt AIa:11 1755 - 1758    243 kr
Se: Bjärke häradsrätt AIa:11 1755 - 1758    243 kr
Se: Bjärke häradsrätt AIa:11 1758    243 kr
Se: Bjärke häradsrätt AIa:12 1759 - 1761    221 kr
Se: Bjärke häradsrätt AIa:12 1759 - 1761    221 kr
Se: Bjärke häradsrätt AIa:12 1759 - 1761    221 kr
Se: Bjärke häradsrätt AIa:12 1759 - 1761    221 kr
Se: Bjärke häradsrätt AIa:13 1762 - 1764    247 kr
Se: Bjärke häradsrätt AIa:13 1762 - 1764    247 kr
Se: Bjärke häradsrätt AIa:13 1762 - 1764    247 kr
Se: Bjärke häradsrätt AIa:13 1762 - 1764    247 kr
Se: Bjärke häradsrätt AIa:14 1765 - 1768    211 kr
Se: Bjärke häradsrätt AIa:14 1765 - 1768    211 kr
Se: Bjärke häradsrätt AIa:14 1765 - 1768    211 kr
Se: Bjärke häradsrätt AIa:14 1765 - 1768    211 kr
Se: Bjärke häradsrätt AIa:15 1769 - 1773    269 kr
Se: Bjärke häradsrätt AIa:15 1769 - 1773    269 kr
Se: Bjärke häradsrätt AIa:15 1769 - 1773    269 kr
Se: Bjärke häradsrätt AIa:15 1769 - 1773    269 kr
Se: Bjärke häradsrätt AIa:16 1774 - 1782    655 kr
Se: Bjärke häradsrätt AIa:16 1774 - 1782    655 kr
Se: Bjärke häradsrätt AIa:16 1774 - 1782    655 kr
Se: Bjärke häradsrätt AIa:16 1774 - 1782    655 kr
Se: Bjärke häradsrätt AIa:17 1783 - 1786    490 kr
Se: Bjärke häradsrätt AIa:17 1783 - 1786    490 kr
Se: Bjärke häradsrätt AIa:17 1783 - 1786    490 kr
Se: Bjärke häradsrätt AIa:17 1783 - 1786    490 kr
Se: Bjärke häradsrätt AIa:18 1787 - 1791    472 kr
Se: Bjärke häradsrätt AIa:18 1787 - 1791    472 kr
Se: Bjärke häradsrätt AIa:18 1787 - 1791    472 kr
Se: Bjärke häradsrätt AIa:18 1787 - 1791    472 kr
Se: Bjärke häradsrätt AIa:19 1792 - 1796    894 kr
Se: Bjärke häradsrätt AIa:19 1792 - 1801    894 kr
Se: Bjärke häradsrätt AIa:19 1792 - 1801    894 kr
Se: Bjärke häradsrätt AIa:19 1792 - 1801    894 kr
Se: Bjärke häradsrätt AIa:19 1792 - 1801    894 kr
Se: Bjärke häradsrätt AIa:20 1802 - 1812    1051 kr
Se: Bjärke häradsrätt AIa:20 1802 - 1812    1051 kr
Se: Bjärke häradsrätt AIa:20 1802 - 1812    1051 kr
Se: Bjärke häradsrätt AIa:20 1802 - 1812    1051 kr
Se: Bjärke häradsrätt AIa:21 1813 - 1820    948 kr
Se: Bjärke häradsrätt AIa:21 1813 - 1820    948 kr
Se: Bjärke häradsrätt AIa:21 1813 - 1820    948 kr
Se: Bjärke häradsrätt AIa:21 1813 - 1820    948 kr
Se: Bjärke häradsrätt AIa:21 1818 - 1819    948 kr
Bjärke häradsrätt AIIb:1 1820 - 1838    191 kr
Se: Bjärke häradsrätt AIa:22 1821 - 1827    782 kr
Se: Bjärke häradsrätt AIa:22 1821 - 1827    782 kr
Se: Bjärke häradsrätt AIa:22 1821 - 1827    782 kr
Se: Bjärke häradsrätt AIIb:1 1825    191 kr
Se: Bjärke häradsrätt AIa:36 1841    222 kr
Se: Bjärke häradsrätt AIa:36 1841    222 kr
Se: Bjärke häradsrätt AIa:36 1841    222 kr
Se: Bjärke häradsrätt AIa:36 1841    222 kr
Se: Bjärke häradsrätt AIa:37 1842    208 kr
Se: Bjärke häradsrätt AIa:37 1842    208 kr
Se: Bjärke häradsrätt AIa:37 1842    208 kr
Se: Bjärke häradsrätt AIa:37 1842    208 kr

ANTAL FÄRGBILDER

82 471 948

Mer info om våra färgbilder

  Varukorg



Starta programmet