Askims och Östra Hisings häradsrätt

Askims och Östra Hisings häradsrätt i Göteborgs och Bohus län
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapBohuslän
ArkivtypHäradsrätt
InformationAskims och Östra Hisings häradsrätt 1680-1823.

Domsagotillhörighet
Askims, Vättle och Sävedals härader synes fr.o.m. mitten av 1500-talet t.o.m. 1621 ha utgjort en domsaga. Sistnämnda år bortföll Sävedals härad och under perioden 1621-1680 bildade Askims härad, till vilket då även räknades Östra Hising, en domsaga tillsammans med Vättle härad. Östra Hising (intill 1681 Svenska Hisingen) hade före 1621 i judiciellt hänseende varit anslutet till Sävedals härad. 1680 utbröts Vättle härad för att införlivas med annan jurisdiktion och Askims och Östra Hising, som samma år överflyttats från Älvsborgs till Göteborgs och Bohus län, utgjorde särskild domsaga. Denna utökades dock redan 1686 med Västra Hisings jämte Inlands Södre och Torpe härader, vilka tre härader från 1683 bildat egen jurisdiktion. Askims, Västra och Östra Hisings samt Inlands Södre och Torpe häraders domsaga bestod oförändrad intill 1857.

Tingslagsindelning
Förhållandena torde i det tingslag, som utgjordes av Askims härad med Svenska Hisingen och öarna, varit säregna. Här hölls under slutet av 1600-talet och början av 1700-talet i allmänhet fyra ting årligen: VT med Askim, Svenska Hisingen och öarna enligt domböckernas ingresser; några mål från öarna synes ej ha förevarit å något tingsställe i Askim och med nämnd från Askim och Svenska Hisingen; ST med svenska öarna å Brännö och med nämnd uteslutande därifrån; ST med Askims och Svenska Hisingen i Lundby och med nämnd från Askim och Svenska Hisingen; HT med Askim, Svenska Hisingen och öarna på plats och med nämnd såsom VT.
Enligt Kungl. brev 17/1 1681 förordnades att de hävdvunna benämningarna Svenska och Danska-Norska Hisingen skulle utbytas mot Östra resp. Västra Hisingen; namnbytet slog ej igenom förrän i början av 1700-talet. Askims och Östra Hisings häradsrätt höll mestadels ting å Kärra Gästgivaregård, och tingslaget ägde bestånd t.o.m. 1823, varefter Askims härad utgjorde särskilt tingslag (se förteckning över Askims häradsrätts arkiv) och Östra Hisings härad förenades med Västra Hisings härad till ett tingslag (se förteckning över Västra och Östra Hisings häradsrätts arkiv).

Omfattning
Askims och Östra Hisings tingslag omfattade följande socknar: Kållered, Råda, Askim, Västra Frölunda, Styrsö, Fässberg, Tuve, Lundby och Nya Älvsborg.
Särskild förteckning har upprättats över Askims, Hisings och Sävedals domsagas arkiv, vari domsagokansliets handlingar (koncept, skrivelser, räkenskaper m.m.) och övriga handlingar, gemensamma för alla tingslagen (t.ex. valprotokoll, konkursdiarier m.m.); inordnats i domsagans arkiv ingår även handlingar För Inlands Södre och Torpe härader.

Göteborgs Arkivguide om Askims härad

Göteborgs Arkivguide om Östra Hisings härad
NADSE/GLA/11067
Volymer från Askims och Östra Hisings häradsrätt
  Domböcker
Bouppteckningar
Bouppteckningsregister
Övrigt

ArkivDigital - Släktforskning på nätet i färg
  öppnar volymen i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
  visar en informationsruta när muspekaren är över ikonen.
  lägger volymen till varukorgen. Det går även bra att beställa enskilda volymer på CD/DVD och priset anges till höger om ikonen.

NamnÅrtal  
Domböcker
Se: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Göteborg och Bohus län 1658 -   
Bouppteckningar
Se: Göta Hovrätt - Adelns bouppteckningar 1650 - 1916   
Askims och Östra Hisings häradsrätt FIIb:1 1713 - 1753    181 kr
Askims och Östra Hisings häradsrätt FIIa:1 1730 - 1756    382 kr
Askims och Östra Hisings häradsrätt FIIb:2 1754 - 1808    244 kr
Askims och Östra Hisings häradsrätt FIIa:2 1757 - 1766    366 kr
Askims och Östra Hisings häradsrätt FIIa:3 1767 - 1778    402 kr
Askims och Östra Hisings häradsrätt FIIa:4 1779 - 1784    427 kr
Askims och Östra Hisings häradsrätt FIIa:5 1785 - 1793    430 kr
Askims och Östra Hisings häradsrätt FIIa:6 1794 - 1799    439 kr
Askims och Östra Hisings häradsrätt FIIa:7 1800 - 1805    425 kr
Askims och Östra Hisings häradsrätt FIIa:8 1806 - 1810    534 kr
Askims och Östra Hisings häradsrätt FIIa:9 1811 - 1814    445 kr
Askims och Östra Hisings häradsrätt FIIa:10 1815 - 1819    516 kr
Askims och Östra Hisings häradsrätt FIIa:11 1820 - 1823    468 kr
Askims och Östra Hisings häradsrätt FIIb:3 1822 - 1869    111 kr
Bouppteckningsregister
Askims och Östra Hisings häradsrätt BouReg:1 1713 - 1887    163 kr
Övrigt
Askims och Östra Hisings häradsrätt AIa:1 1593 - 1597    106 kr
Askims och Östra Hisings häradsrätt AIa:2 1644 - 1675    194 kr
Askims och Östra Hisings häradsrätt AIa:3 1652 - 1686    244 kr
Askims och Östra Hisings häradsrätt AIa:4 1687 - 1689    168 kr
Askims och Östra Hisings häradsrätt AIa:5 1690 - 1693    214 kr
Se: Askims och Östra Hisings häradsrätt AIa:5 1692 - 1693  214 kr
Se: Askims och Östra Hisings häradsrätt AIa:6 1694 - 1697  213 kr
Askims och Östra Hisings häradsrätt AIa:6 1694 - 1697    213 kr
Se: Askims och Östra Hisings häradsrätt AIa:7 1698 - 1702  236 kr
Askims och Östra Hisings häradsrätt AIa:7 1698 - 1702    236 kr
Se: Askims och Östra Hisings häradsrätt AIa:15 1730 - 1732  234 kr
Se: Askims och Östra Hisings häradsrätt AIa:15 1730 - 1732  234 kr
Askims och Östra Hisings häradsrätt AIa:15 1730 - 1732    234 kr
Se: Askims och Östra Hisings häradsrätt AIa:17 1736 - 1740  462 kr
Se: Askims och Östra Hisings häradsrätt AIa:17 1736 - 1740  462 kr
Askims och Östra Hisings häradsrätt AIa:17 1736 - 1740    462 kr
Se: Askims och Östra Hisings häradsrätt AIa:69 1814  351 kr
Se: Askims och Östra Hisings häradsrätt AIa:69 1814  351 kr
Askims och Östra Hisings häradsrätt AIa:69 1814    351 kr
Se: Askims och Östra Hisings häradsrätt AIa:70 1815  349 kr
Se: Askims och Östra Hisings häradsrätt AIa:70 1815  349 kr
Askims och Östra Hisings häradsrätt AIa:70 1815    349 kr

ANTAL FÄRGBILDER

89 508 445

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet