Bygdeå

Bygdeå i Västerbottens län
LänVästerbottens län
LandskapVästerbotten
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationOmkring 1320 utbrutet Skellefteå.

T.o.m. 1623 eget pastorat.

1624 utbrutet Nysätra.

1624-1798 moderförsamling i Bygdeå och Nysätra pastorat.

1799 utbrutet Robertsfors.

1799-1820 moderförsamling i Bygdeå, Nysätra och Robertsfors pastorat.

1821-1999 moderförsamling i Bygdeå och Robertsfors pastorat.

I kyrkobokföringshänseende delades Bygdeå församling 1930 i Bygdeå kyrkobokföringsdistrikt och Överklintens kyrkobokföringsdistrikt.

De båda kyrkobokföringsdistrikten upphörde 1991-07-01.

2000 införlivat Robertsfors.

Fr.o.m. 2000 åter eget pastorat.

2002 införlivat Nysätra.

Stift:
Uppsala ärke (t.o.m. 1647)
Härnösand (1647-1903)
Luleå (fr.o.m. 1904)

Tingslag:
Bygdeå (t.o.m. 1901)
Nysätra (1902-1947)
Västerbottens mellersta domsaga (1948-1970)

1869-01-11 överfört (enligt KB:s utslag) krononybyggena Gräsnäs, Sävträsk, Södra Sjönäs och Ösjön i jordeboken från Sävars församling.

1870 överfört hemmanen Lugnet, Skursjön och Slyberget till Burträsks församling.

1872 överfört 9/64 mtl Norra Stortjärn, 1/8 mtl Trågaliden och 3/16 mtl Älglund från Burträsks församling.

Ivarsboda, som ursprungligen tillhört Bygdeå, fick p.g.a. kungligt brev 1835-03-13 s.k. kyrkorätt i Sävar. 1891 överfört (enligt kungligt brev 1889-09-29) Ivarsbodan nr 1 och 2 även i kommunalt avseende och i jordeboken till Sävars församling.

1902 överfört (enligt kungligt brev 1900-11-30) kronofisket Ivarsboda nr 3 till Sävars församling.

1931 överfört (enligt kungligt brev 1930-02-28) vissa smärre obebyggda områden (ägolotter till hemmanen Norum nr 1 och 2) i alla avseenden till Sävars församling.

Vid en brand 1947-11-09 förstördes delar av kyrkoarkivet.
NADSE/HLA/1010025
Volymer från Bygdeå
  Husförhörslängder (Församlingsböcker)
Obefintlighetsböcker
In- och utflyttningslängder
Födelse- och dopböcker
Konfirmationsböcker
Kommunionlängder
Lysnings- och vigselböcker
Död- och begravningsböcker
Räkenskaper för kyrka
Räkenskaper för fattigvård
Räkenskaper för kollekt
Räkenskaper för övriga inrättningar och ändamål
Mantalslängder
Bouppteckningar
Övrigt

ArkivDigital - Släktforskning på nätet i färg
  öppnar volymen i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
  visar en informationsruta när muspekaren är över ikonen.
  lägger volymen till varukorgen. Det går även bra att beställa enskilda volymer på CD/DVD och priset anges till höger om ikonen.

NamnÅrtal  
Husförhörslängder (Församlingsböcker)
Bygdeå AI:1 1639 - 1752    183 kr
Bygdeå AI:2 1746 - 1762    117 kr
Bygdeå AI:3 1762    106 kr
Bygdeå AI:4 1771 - 1794    141 kr
Bygdeå AI:5a 1784 - 1797    120 kr
Bygdeå AI:5b 1784 - 1797    114 kr
Bygdeå AI:6 1797 - 1807    188 kr
Bygdeå AI:7a 1808 - 1818    133 kr
Bygdeå AI:7b 1808 - 1818    132 kr
Bygdeå AI:8 1818 - 1826    252 kr
Bygdeå AI:9 1826 - 1833    250 kr
Bygdeå AI:10a 1833 - 1838    186 kr
Bygdeå AI:10b 1833 - 1838    178 kr
Bygdeå AI:11a 1839 - 1845    232 kr
Bygdeå AI:11b 1839 - 1845    118 kr
Bygdeå AI:12a 1846 - 1852    204 kr
Bygdeå AI:12b 1846 - 1852    171 kr
Bygdeå AI:13a 1852 - 1862    237 kr
Bygdeå AI:13b 1852 - 1862    260 kr
Bygdeå AI:14a 1863 - 1873    274 kr
Bygdeå AI:14b 1863 - 1873    291 kr
Bygdeå AI:15a 1874 - 1884    224 kr
Bygdeå AI:15b 1874 - 1884    170 kr
Bygdeå AI:15c 1874 - 1884    223 kr
Bygdeå AI:15d 1874 - 1884    187 kr
Bygdeå AI:16a 1885 - 1895    350 kr
Bygdeå AI:16b 1885 - 1895    343 kr
Bygdeå AIIa:1a 1895 - 1910    177 kr
Bygdeå AIIa:1b 1895 - 1910    201 kr
Bygdeå AIIa:2a 1895 - 1910    206 kr
Bygdeå AIIa:2b 1895 - 1910    173 kr
Se: Överklintens kbfd AIIa:1 1910 - 1929  237 kr
Bygdeå AIIa:3 1910 - 1930    244 kr
Bygdeå AIIa:4 1910 - 1930    247 kr
Bygdeå AIIa:5 1917 - 1929    121 kr
Obefintlighetsböcker
Se: Bygdeå AI:15a 1874 - 1884  224 kr
Se: Bygdeå AIIa:2a 1895 - 1910  206 kr
Se: Bygdeå AIIa:5 1917 - 1929  121 kr
In- och utflyttningslängder
Bygdeå B:1 1826 - 1837    70 kr
Bygdeå B:2 1839 - 1889    107 kr
Bygdeå B:3 1889 - 1894    46 kr
Bygdeå B:4 1895 - 1916    88 kr
Bygdeå B:6 1917 - 1944    95 kr
Bygdeå B:5 1917 - 1960    73 kr
Bygdeå B:7 1945 - 1960    79 kr
Födelse- och dopböcker
Bygdeå C:1 1724 - 1791    103 kr
Bygdeå C:2 1745 - 1780    134 kr
Bygdeå C:3 1781 - 1829    233 kr
Bygdeå C:4 1829 - 1860    277 kr
Bygdeå C:5 1861 - 1894    210 kr
Bygdeå C:6 1895 - 1906    184 kr
Bygdeå C:7 1906 - 1926    275 kr
Konfirmationsböcker
Se: Bygdeå AI:1 1744 - 1751  183 kr
Se: Bygdeå AI:2 1752 - 1762  117 kr
Se: Bygdeå AI:4 1755 - 1783  141 kr
Se: Bygdeå AI:4 1775 - 1783  141 kr
Kommunionlängder
Bygdeå DII:1 1726 - 1753    84 kr
Se: Bygdeå AI:2 1759 - 1762  117 kr
Lysnings- och vigselböcker
Se: Bygdeå C:2 1745 - 1780  134 kr
Se: Bygdeå C:3 1781 - 1829  233 kr
Se: Bygdeå C:4 1829 - 1864  277 kr
Bygdeå EI:1 1865 - 1894    166 kr
Bygdeå EI:2 1895 - 1914    96 kr
Bygdeå EI:3 1914 - 1937    96 kr
Bygdeå EI:4 1938 - 1960    78 kr
Död- och begravningsböcker
Se: Bygdeå C:2 1745 - 1780  134 kr
Se: Bygdeå C:3 1781 - 1829  233 kr
Se: Bygdeå C:4 1829 - 1864  277 kr
Se: Bygdeå EI:1 1865 - 1894  166 kr
Bygdeå F:1 1895 - 1910    126 kr
Bygdeå F:2 1910 - 1937    151 kr
Räkenskaper för kyrka
Bygdeå LI:1 1756 - 1892    168 kr
Bygdeå LI:2 1759 - 1832    110 kr
Bygdeå LI:3 1771 - 1804    194 kr
Bygdeå LI:4 1805 - 1822    148 kr
Se: Bygdeå J:4 1813 - 1838  88 kr
Bygdeå LI:5 1837 - 1860    159 kr
Bygdeå LI:6 1841 - 1859    152 kr
Bygdeå LI:7 1849 - 1871    171 kr
Bygdeå LI:8 1860 - 1876    157 kr
Bygdeå LI:9 1860 - 1877    166 kr
Räkenskaper för fattigvård
Se: Bygdeå LI:3 1771 - 1804  194 kr
Se: Bygdeå LI:4 1805 - 1853  148 kr
Se: Bygdeå LI:5 1837 - 1860  159 kr
Räkenskaper för kollekt
Se: Bygdeå LI:2 1771 - 1804  110 kr
Se: Bygdeå LI:5 1837 - 1860  159 kr
Se: Bygdeå LI:6 1841 - 1859  152 kr
Räkenskaper för övriga inrättningar och ändamål
Se: Nysätra KI:4 1765  114 kr
Se: Bygdeå LI:3 1771 - 1775  194 kr
Se: Bygdeå LI:3 1773 - 1804  194 kr
Se: Bygdeå J:4 1789  88 kr
Se: Bygdeå LI:3 1800 - 1804  194 kr
Se: Bygdeå LI:4 1805 - 1816  148 kr
Se: Bygdeå LI:5 1837 - 1860  159 kr
Mantalslängder
Se: Häradsskrivaren i Degerfors fögderi Vol:54g 1941  360 kr
Bouppteckningar
Se: Bygdeå tingslags häradsrätt 1722 - 1901   
Se: Nysätra tingslags häradsrätt 1902 - 1947   
Se: Västerbottens mellersta domsagas häradsrätt 1948 -   
Övrigt
Se: Bygdeå AI:2 1751 - 1758  117 kr
Bygdeå J:4 1772 - 1855    88 kr
Bygdeå KI:1 1813 - 1835    265 kr
Se: Bygdeå J:4 1816  88 kr
Se: Bygdeå J:4 1822  88 kr
Bygdeå KI:2 1835 - 1844    262 kr

Alla volymer

ANTAL FÄRGBILDER

90 023 025

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet