Göteborgs Kristine

Göteborgs Kristine i Göteborgs och Bohus län
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationÅr 1623 erhöll tyskarna i Göteborg kungligt tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Sedan en stor del av de till Göteborg inflyttade tyskarnas efterkommande hade försvenskats och även personer, vilka till börden voro svenskar, inskrivits i församlingen, började gudstjänst hållas även på svenska språket.

Genom kungligt brev 16/10 1773 förordnades, att den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska, vilket innebar, att en svensk pastor ansattes 1774.

Från och med detta år fördes födelse-, vigsel- och dödböcker i dubbla exemplar, ett på tyska och ett på svenska. Flyttnings-, konfirmations- och kommunionlängder fördes tidvis separat för den tyskspråkiga respektive den svenskspråkiga avdelningen av församlingen. Övriga böcker voro gemensamma t.o.m. 30 april 1883.

Fr.o.m. 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christinæ Tyska församlings arkiv. Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christinæ Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehöllos vid den nya församlingsindelningen 1908. Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar. Beträffande arkivalier för Kristine församlings tyska avdelning se förteckning över Christinæ Tyska församlings arkiv.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Kristine församling
NADSE/GLA/13187
Volymer från Göteborgs Kristine
  Husförhörslängder (Församlingsböcker)
Övriga längder och register
Obefintlighetsböcker
In- och utflyttningslängder
Födelse- och dopböcker, förda av den tyske kyrkoherden
Födelse- och dopböcker, förda av den svenske kyrkoherden
Födelse- och dopböcker för svenska avdelningen
Födelse- och dopböcker (kladdserien)
Konfirmationsböcker
Kommunionlängder
Lysnings- och vigselböcker, förda av den tyske kyrkoherden
Lysnings- och vigselböcker, förda av den svenske kyrkoherden
Lysnings- och vigselböcker för svenska avdelningen
Död- och begravningsböcker, förda av den tyske kyrkoherden
Död- och begravningsböcker, förda av den svenske kyrkoherden
Död- och begravningsböcker för svenska avdelningen
Bilagor till flyttningslängderna
Sockenstämmas protokoll och handlingar
Kyrkorådets protokoll och handlingar
Räkenskaper för skola
Räkenskaper för kollekt
Mantalslängder
Domböcker
Register
Bouppteckningar
Övrigt

ArkivDigital - Släktforskning på nätet i färg
  öppnar volymen i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
  visar en informationsruta när muspekaren är över ikonen.
  lägger volymen till varukorgen. Det går även bra att beställa enskilda volymer på CD/DVD och priset anges till höger om ikonen.

NamnÅrtal  
Husförhörslängder (Församlingsböcker)
Se: Göteborgs Kristine CI:4 1786  102 kr
Göteborgs Kristine AI:1 1812 - 1823    274 kr
Göteborgs Kristine AI:2 1824 - 1860    217 kr
Göteborgs Kristine AI:3 1824 - 1860    172 kr
Göteborgs Kristine AI:4 1824 - 1860    323 kr
Göteborgs Kristine AI:5 1860 - 1883    73 kr
Göteborgs Kristine AI:6 1861 - 1870    262 kr
Göteborgs Kristine AI:7 1871 - 1880    342 kr
Göteborgs Kristine AI:8 1877 - 1880    190 kr
Göteborgs Kristine AI:9 1881 - 1883    303 kr
Göteborgs Kristine AI:10 1881 - 1883    211 kr
Göteborgs Kristine AIb:1 1883 - 1889    334 kr
Göteborgs Kristine AIb:2 1883 - 1889    335 kr
Göteborgs Kristine AIb:3 1883 - 1889    335 kr
Göteborgs Kristine AIb:4 1886 - 1892    210 kr
Göteborgs Kristine AIb:5 1890 - 1897    179 kr
Göteborgs Kristine AIb:6 1890 - 1897    219 kr
Göteborgs Kristine AIb:7 1890 - 1897    179 kr
Göteborgs Kristine AIb:8 1890 - 1897    179 kr
Göteborgs Kristine AIb:9 1890 - 1897    215 kr
Göteborgs Kristine AIb:10 1890 - 1897    227 kr
Göteborgs Kristine AIb:11 1890 - 1897    245 kr
Göteborgs Kristine AIb:12 1890 - 1897    98 kr
Göteborgs Kristine AIIaa:1 1898 - 1906    208 kr
Göteborgs Kristine AIIaa:2 1898 - 1906    250 kr
Göteborgs Kristine AIIaa:3 1898 - 1906    172 kr
Göteborgs Kristine AIIaa:4 1898 - 1906    181 kr
Göteborgs Kristine AIIaa:5 1898 - 1906    229 kr
Göteborgs Kristine AIIaa:6 1898 - 1906    199 kr
Göteborgs Kristine AIIaa:7 1898 - 1906    169 kr
Göteborgs Kristine AIIaa:8 1898 - 1906    214 kr
Göteborgs Kristine AIIaa:9 1898 - 1906    214 kr
Göteborgs Kristine AIIaa:10 1898 - 1906    184 kr
Göteborgs Kristine AIIaa:11 1898 - 1906    154 kr
Göteborgs Kristine AIIaa:12 1906 - 1923    220 kr
Göteborgs Kristine AIIaa:13 1906 - 1923    214 kr
Göteborgs Kristine AIIaa:14 1906 - 1923    214 kr
Göteborgs Kristine AIIaa:15 1906 - 1923    189 kr
Göteborgs Kristine AIIaa:16 1906 - 1923    193 kr
Göteborgs Kristine AIIaa:17 1906 - 1923    162 kr
Göteborgs Kristine AIIaa:18 1906 - 1923    220 kr
Göteborgs Kristine AIIaa:19 1906 - 1923    169 kr
Göteborgs Kristine AIIaa:20 1906 - 1923    222 kr
Göteborgs Kristine AIIaa:21 1906 - 1923    221 kr
Göteborgs Kristine AIIaa:22 1906 - 1923    154 kr
Göteborgs Kristine AIIaa:23 1906 - 1923    154 kr
Göteborgs Kristine AIIaa:24 1906 - 1923    214 kr
Göteborgs Kristine AIIaa:25 1906 - 1923    184 kr
Göteborgs Kristine AIIaa:26 1906 - 1923    154 kr
Göteborgs Kristine AIIaa:27 1914 - 1923    175 kr
Göteborgs Kristine AIIaa:28 1918 - 1923    175 kr
Övriga längder och register
Göteborgs Kristine AIIc:1 1883 - 1889    117 kr
Göteborgs Kristine AIIc:2 1883 - 1901    83 kr
Göteborgs Kristine AIIc:3 1883 - 1924    92 kr
Obefintlighetsböcker
Göteborgs Kristine AIII:1 1885 - 1897    265 kr
Göteborgs Kristine AIII:2 1898 - 1930    123 kr
In- och utflyttningslängder
Göteborgs Kristine B:1 1774 - 1785    78 kr
Göteborgs Kristine B:2 1785 - 1795    102 kr
Göteborgs Kristine B:3 1796 - 1804    115 kr
Göteborgs Kristine B:4 1805 - 1812    244 kr
Se: Göteborgs Kristine AI:1 1812 - 1823  274 kr
Göteborgs Kristine B:5 1813 - 1837    72 kr
Se: Göteborgs Kristine AI:2 1823 - 1860  217 kr
Se: Göteborgs Kristine HII:2 1830 - 1831  211 kr
Se: Göteborgs Kristine CIV:1 1853 - 1855  61 kr
Se: Göteborgs Kristine CIV:2 1860 - 1861  117 kr
Göteborgs Kristine B:6 1861 - 1876    211 kr
Göteborgs Kristine B:7 1877 - 1883    169 kr
Göteborgs Kristine BI:1 1883 - 1894    323 kr
Göteborgs Kristine BII:1 1883 - 1894    333 kr
Göteborgs Kristine BI:2 1895 - 1902    237 kr
Göteborgs Kristine BII:2 1895 - 1902    237 kr
Göteborgs Kristine BI:3 1903 - 1910    232 kr
Göteborgs Kristine BII:3 1903 - 1910    232 kr
Göteborgs Kristine BI:4 1911 - 1918    236 kr
Göteborgs Kristine BII:4 1911 - 1919    233 kr
Göteborgs Kristine BII:5 1916 - 1924    280 kr
Göteborgs Kristine BI:5 1919 - 1928    259 kr
Göteborgs Kristine BII:6 1920 - 1937    234 kr
Göteborgs Kristine BII:7 1925 - 1937    154 kr
Göteborgs Kristine BI:6 1929 - 1936    259 kr
Göteborgs Kristine BII:8 1934 - 1946    154 kr
Födelse- och dopböcker, förda av den tyske kyrkoherden
Göteborgs Kristine CI:1 1655 - 1700    149 kr
Göteborgs Kristine CI:2 1701 - 1725    87 kr
Göteborgs Kristine CI:3 1725 - 1781    142 kr
Göteborgs Kristine CI:4 1755 - 1774    102 kr
Göteborgs Kristine CI:5 1781 - 1797    174 kr
Göteborgs Kristine CI:6 1797 - 1819    176 kr
Göteborgs Kristine CI:7 1819 - 1860    348 kr
Födelse- och dopböcker, förda av den svenske kyrkoherden
Göteborgs Kristine CII:1 1774 - 1803    174 kr
Göteborgs Kristine CII:2 1804 - 1823    246 kr
Göteborgs Kristine CII:3 1824 - 1852    325 kr
Göteborgs Kristine CII:4 1852 - 1858    81 kr
Göteborgs Kristine CII:5 1858 - 1861    67 kr
Göteborgs Kristine CII:6 1861 - 1864    201 kr
Göteborgs Kristine CII:7 1865 - 1869    240 kr
Göteborgs Kristine CII:8 1870 - 1876    267 kr
Göteborgs Kristine CII:9 1877 - 1883    389 kr
Se: Göteborgs Kristine CII:7 1883  240 kr
Födelse- och dopböcker för svenska avdelningen
Göteborgs Kristine CIII:1 1861 - 1865    154 kr
Göteborgs Kristine CIII:2 1866 - 1875    324 kr
Göteborgs Kristine CIII:3 1876 - 1882    369 kr
Se: Göteborgs Kristine CIII:2 1882  324 kr
Se: Göteborgs Kristine CIII:2 1883  324 kr
Se: Göteborgs Kristine CIII:1 1883  154 kr
Göteborgs Kristine CIII:4 1883 - 1894    293 kr
Göteborgs Kristine CIII:5 1895 - 1904    282 kr
Göteborgs Kristine CIII:6 1905 - 1919    340 kr
Göteborgs Kristine CIII:7 1919 - 1930    259 kr
Göteborgs Kristine CIII:8 1931 - 1937    123 kr
Födelse- och dopböcker (kladdserien)
Göteborgs Kristine CIV:1 1853 - 1855    61 kr
Göteborgs Kristine CIV:2 1860 - 1861    117 kr
Konfirmationsböcker
Se: Göteborgs Kristine B:1 1775 - 1884  78 kr
Se: Göteborgs Kristine B:2 1785 - 1795  102 kr
Se: Göteborgs Kristine B:3 1796 - 1804  115 kr
Se: Göteborgs Kristine B:5 1802 - 1822  72 kr
Se: Göteborgs Kristine B:4 1805 - 1827  244 kr
Göteborgs Kristine DI:3 1895 - 1906    94 kr
Göteborgs Kristine DI:4 1907 - 1918    94 kr
Göteborgs Kristine DI:5 1919 - 1933    154 kr
Kommunionlängder
Se: Göteborgs Kristine B:1 1774 - 1784  78 kr
Se: Göteborgs Kristine B:5 1781 - 1837  72 kr
Se: Göteborgs Kristine B:2 1785 - 1795  102 kr
Se: Göteborgs Kristine B:3 1796 - 1804  115 kr
Se: Göteborgs Kristine B:4 1805 - 1827  244 kr
Lysnings- och vigselböcker, förda av den tyske kyrkoherden
Se: Göteborgs Kristine CI:1 1624 - 1700  149 kr
Se: Göteborgs Kristine CI:1 1624 - 1700  149 kr
Se: Göteborgs Kristine CI:2 1701 - 1725  87 kr
Se: Göteborgs Kristine CI:2 1701 - 1725  87 kr
Se: Göteborgs Kristine CI:3 1725 - 1781  142 kr
Se: Göteborgs Kristine CI:3 1725 - 1781  142 kr
Se: Göteborgs Kristine CI:4 1755 - 1774  102 kr
Se: Göteborgs Kristine CI:4 1755 - 1774  102 kr
Se: Göteborgs Kristine CI:5 1781 - 1824  174 kr
Se: Göteborgs Kristine CI:5 1781 - 1824  174 kr
Göteborgs Kristine EI:1 1824 - 1860    125 kr
Lysnings- och vigselböcker, förda av den svenske kyrkoherden
Se: Göteborgs Kristine CII:1 1774 - 1803  174 kr
Se: Göteborgs Kristine CII:2 1804 - 1823  246 kr
Se: Göteborgs Kristine CII:3 1824 - 1860  325 kr
Göteborgs Kristine EII:1 1830 - 1849    60 kr
Göteborgs Kristine EII:2 1849 - 1857    58 kr
Se: Göteborgs Kristine CIV:1 1854 - 1855  61 kr
Se: Göteborgs Kristine CIV:2 1860 - 1861  117 kr
Göteborgs Kristine EII:3 1861 - 1864    77 kr
Göteborgs Kristine EII:4 1865 - 1874    149 kr
Göteborgs Kristine EII:5 1873 - 1882    117 kr
Lysnings- och vigselböcker för svenska avdelningen
Göteborgs Kristine EIII:1 1858 - 1861    53 kr
Göteborgs Kristine EIII:2 1861 - 1866    72 kr
Göteborgs Kristine EIII:3 1867 - 1883    172 kr
Göteborgs Kristine EIII:4 1883 - 1894    137 kr
Göteborgs Kristine EIII:5 1895 - 1905    144 kr
Göteborgs Kristine EIII:6 1906 - 1917    154 kr
Göteborgs Kristine EIII:7 1917 - 1932    183 kr
Göteborgs Kristine EIII:8 1932 - 1943    154 kr
Död- och begravningsböcker, förda av den tyske kyrkoherden
Se: Göteborgs Kristine CI:1 1624 - 1700  149 kr
Se: Göteborgs Kristine CI:2 1701 - 1725  87 kr
Se: Göteborgs Kristine CI:3 1725 - 1781  142 kr
Se: Göteborgs Kristine CI:4 1755 - 1774  102 kr
Se: Göteborgs Kristine CI:5 1781 - 1832  174 kr
Se: Göteborgs Kristine EI:1 1833 - 1860  125 kr
Död- och begravningsböcker, förda av den svenske kyrkoherden
Se: Göteborgs Kristine CII:1 1774 - 1803  174 kr
Se: Göteborgs Kristine CII:2 1804 - 1823  246 kr
Se: Göteborgs Kristine CII:3 1824 - 1860  325 kr
Se: Göteborgs Kristine CIV:1 1853 - 1855  61 kr
Se: Göteborgs Kristine CIV:2 1860 - 1861  117 kr
Göteborgs Kristine FII:1 1861 - 1864    106 kr
Göteborgs Kristine FII:2 1865 - 1872    202 kr
Göteborgs Kristine FII:3 1873 - 1883    257 kr
Död- och begravningsböcker för svenska avdelningen
Göteborgs Kristine FIII:1 1861 - 1866    97 kr
Göteborgs Kristine FIII:2 1867 - 1883    274 kr
Göteborgs Kristine FIII:3 1883 - 1894    159 kr
Göteborgs Kristine FIII:4 1895 - 1905    156 kr
Göteborgs Kristine FIII:5 1906 - 1920    185 kr
Göteborgs Kristine FIII:6 1920 - 1937    183 kr
Bilagor till flyttningslängderna
Göteborgs Kristine HIIa:1 1764 - 1820    360 kr
Göteborgs Kristine HIIa:2 1769 - 1820    270 kr
Göteborgs Kristine HIIa:5 1769 - 1820    316 kr
Göteborgs Kristine HIIa:4 1771 - 1820    387 kr
Göteborgs Kristine HIIa:3 1772 - 1820    329 kr
Göteborgs Kristine HIIa:6 1774 - 1820    227 kr
Göteborgs Kristine HII:1 1777 - 1803    310 kr
Göteborgs Kristine HII:2 1777 - 1839    211 kr
Göteborgs Kristine HII:3 1799 - 1866    73 kr
Göteborgs Kristine HII:4 1804 - 1813    271 kr
Göteborgs Kristine HII:5 1814 - 1818    294 kr
Göteborgs Kristine HII:6 1819 - 1823    283 kr
Göteborgs Kristine HII:7 1824 - 1827    284 kr
Sockenstämmas protokoll och handlingar
Se: Göteborgs Kristine KIII:6 1720 - 1731  115 kr
Se: Göteborgs Kristine KIII:8 1738 - 1755  175 kr
Se: Göteborgs Kristine KIII:10 1771 - 1786  107 kr
Se: Göteborgs Kristine KIII:11 1802 - 1820  108 kr
Se: Göteborgs Kristine KIII:9 1803  191 kr
Göteborgs Kristine KI:1 1820 - 1883    342 kr
Se: Göteborgs Kristine KIII:14 1822 - 1826  105 kr
Se: Göteborgs Kristine KIII:17 1827 - 1837  162 kr
Se: Göteborgs Kristine KIII:19 1838 - 1846  144 kr
Göteborgs Kristine KI:2 1844    82 kr
Se: Göteborgs Kristine KIII:21 1847 - 1854  183 kr
Se: Göteborgs Kristine KIII:22 1855 - 1862  200 kr
Se: Göteborgs Kristine KIII:23 1863 - 1866  130 kr
Se: Göteborgs Kristine KIII:24 1867 - 1869  127 kr
Se: Göteborgs Kristine KIII:25 1870 - 1871  106 kr
Se: Göteborgs Kristine KIII:26 1872 - 1876  141 kr
Se: Göteborgs Kristine KIII:27 1877 - 1880  138 kr
Se: Göteborgs Kristine KIII:28 1878 - 1883  232 kr
Se: Göteborgs Kristine KIII:29 1881 - 1883  126 kr
Kyrkorådets protokoll och handlingar
Göteborgs Kristine KIII:1 1626 - 1729    205 kr
Göteborgs Kristine KIII:2 1646 - 1880    331 kr
Göteborgs Kristine KIII:3 1658 - 1699    52 kr
Göteborgs Kristine KIII:4 1678 - 1724    82 kr
Göteborgs Kristine KIII:5 1686 - 1720    111 kr
Göteborgs Kristine KIII:6 1720 - 1733    115 kr
Göteborgs Kristine KIII:7 1725 - 1753    69 kr
Göteborgs Kristine KIII:8 1734 - 1758    175 kr
Göteborgs Kristine KIII:9 1736 - 1811    191 kr
Göteborgs Kristine KIII:10 1759 - 1789    107 kr
Göteborgs Kristine KIII:11 1791 - 1822    108 kr
Göteborgs Kristine KIII:12 1791 - 1883    102 kr
Göteborgs Kristine KIII:13 1816 - 1884    196 kr
Göteborgs Kristine KIII:14 1822 - 1826    105 kr
Göteborgs Kristine KIII:15 1822 - 1826    203 kr
Göteborgs Kristine KIII:16 1826 - 1832    188 kr
Göteborgs Kristine KIII:17 1826 - 1838    162 kr
Göteborgs Kristine KIII:18 1832 - 1840    168 kr
Göteborgs Kristine KIII:19 1838 - 1847    144 kr
Göteborgs Kristine KIII:20 1840 - 1847    168 kr
Göteborgs Kristine KIII:21 1847 - 1854    183 kr
Göteborgs Kristine KIII:22 1855 - 1862    200 kr
Göteborgs Kristine KIII:23 1863 - 1866    130 kr
Göteborgs Kristine KIII:24 1867 - 1869    127 kr
Göteborgs Kristine KIII:25 1870 - 1871    106 kr
Göteborgs Kristine KIII:26 1872 - 1876    141 kr
Göteborgs Kristine KIII:27 1877 - 1880    138 kr
Göteborgs Kristine KIII:28 1878 - 1883    232 kr
Göteborgs Kristine KIII:29 1881 - 1883    126 kr
Göteborgs Kristine KIII:30 1883 - 1895    155 kr
Räkenskaper för skola
Se: Göteborgs Kristine KI:2 1783  82 kr
Räkenskaper för kollekt
Se: Göteborgs Kristine CI:1 1677 - 1684  149 kr
Se: Göteborgs Kristine B:1 1774 - 1779  78 kr
Mantalslängder
Se: Göteborgs mantalskontor 1637 - 1947   
Domböcker
Se: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Göteborg och Bohus län 1619 -   
Register
Se: Tryckt litteratur Berg:1 1624 - 1725  368 kr
Göteborgs Kristine KbReg:1 1624 - 1774    376 kr
Se: Tryckt litteratur Berg:1 1626 - 1774  368 kr
Se: Tryckt litteratur Berg:1 1655 - 1774  368 kr
Göteborgs Kristine VbReg:1 1698 - 1860    90 kr
Göteborgs Kristine FlReg:1 1774 - 1860    230 kr
Göteborgs Kristine FlReg:2 1774 - 1860    220 kr
Göteborgs Kristine FbReg:1 1775 - 1860    150 kr
Göteborgs Kristine DbReg:1 1775 - 1860    126 kr
Göteborgs Kristine HFReg:1 1812 - 1883    297 kr
Göteborgs Kristine HFReg:2 1812 - 1883    336 kr
Göteborgs Kristine HFReg:3 1812 - 1883    334 kr
Göteborgs Kristine HFReg:4 1812 - 1883    313 kr
Göteborgs Kristine HFReg:5 1812 - 1883    379 kr
Göteborgs Kristine UtBReg:1 1861 - 1883    331 kr
Göteborgs Kristine InBReg:1 1861 - 1883    346 kr
Göteborgs Kristine VbReg:2 1861 - 1883    87 kr
Göteborgs Kristine DbReg:2 1861 - 1883    105 kr
Göteborgs Kristine FbReg:2 1861 - 1883    213 kr
Göteborgs Kristine InBReg:2 1861 - 1883    310 kr
Bouppteckningar
Se: Göteborgs Rådhusrätt och Magistrat före år 1900 1663 - 1900   
Se: Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. 1901 -   
Övrigt
Göteborgs Kristine AIIc:4 1886    43 kr
Göteborgs Kristine AIIc:5 1886    43 kr
Göteborgs Kristine AIIc:6 1887 - 1895    91 kr
Se: Göteborgs Kristine AIIaa:10 1898 - 1906  184 kr
Göteborgs Kristine AIIba:1 1914 - 1922    155 kr
Göteborgs Kristine AIIba:2 1914 - 1922    141 kr
Göteborgs Kristine AIIba:3 1914 - 1922    161 kr
Göteborgs Kristine AIIc:9 1922 - 1932    48 kr
Göteborgs Kristine AIIba:4 1922 - 1932    153 kr
Göteborgs Kristine AIIba:5 1922 - 1932    143 kr
Göteborgs Kristine AIIba:6 1922 - 1932    158 kr
Göteborgs Kristine AIIba:7 1922 - 1932    62 kr
Göteborgs Kristine AIIba:8 1922 - 1932    62 kr
Göteborgs Kristine AIIba:9 1922 - 1932    58 kr
Göteborgs Kristine AIIba:10 1922 - 1932    55 kr
Göteborgs Kristine AIIba:11 1922 - 1932    62 kr

Alla volymer

ANTAL FÄRGBILDER

89 462 880

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet