Göteborgs mantalskontor

Göteborgs mantalskontor i Göteborgs och Bohus län
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypMantalskontor
InformationAngående mantalslängder: Åren 1627 - 1635 erlade Göteborg till kronan den s.k. kvarntullen, d.v.s. en tull på all malen spannmål vid stadens och Mölndals kvarnar. Vid 1635 års riksdag utbyttes denna pålaga mot en direkt skatt i form av mantalspengar. Som grundval för uttaxeringen av dessa mantalspengar upprättades mantalslängder , vilka finnas bevarade för Göteborg för åren 1637-1655. Efter år 1655 återinfördes i Göteborg kvarntullen och mantalspenningarna slopades. Mantalspenningar erlades därefter icke i Göteborg förrän fr.o.m. år 1813 (K.F. 30 sept. 1812) varför ej heller särskilda mantalslängder upprättades under tiden 1656-1812.
NADSE/GLA/12296
Volymer från Göteborgs mantalskontor
  Övrigt

ArkivDigital - Släktforskning på nätet i färg
  öppnar volymen i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
  visar en informationsruta när muspekaren är över ikonen.
  lägger volymen till varukorgen. Det går även bra att beställa enskilda volymer på CD/DVD och priset anges till höger om ikonen.

NamnÅrtal  
Övrigt
Göteborgs mantalskontor FIaa:1 1637 - 1655    192 kr
Göteborgs mantalskontor EII:1 1713    52 kr
Göteborgs mantalskontor EII:2 1713    58 kr
Göteborgs mantalskontor EII:3 1713    101 kr
Göteborgs mantalskontor EII:4 1713    72 kr
Göteborgs mantalskontor EII:5 1715    109 kr
Göteborgs mantalskontor EII:6 1715 - 1716    41 kr
Göteborgs mantalskontor EII:7 1716    111 kr
Göteborgs mantalskontor FIIa:1 1757    40 kr
Göteborgs mantalskontor FIIa:2 1762    114 kr
Göteborgs mantalskontor FIIa:3 1763    121 kr
Göteborgs mantalskontor FIIa:4 1801    143 kr
Göteborgs mantalskontor FIIa:5 1802    146 kr
Göteborgs mantalskontor FIIa:6 1804    166 kr
Göteborgs mantalskontor FIIa:7 1807    181 kr
Göteborgs mantalskontor FIIa:8 1808    169 kr
Göteborgs mantalskontor FIIa:9 1810    264 kr
Göteborgs mantalskontor FIIa:10 1811    315 kr
Göteborgs mantalskontor FIIa:11 1812    297 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:2 1813    408 kr
Göteborgs mantalskontor MtlReg:1 1813 - 1825    234 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:3 1814    404 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:4 1815    438 kr
Göteborgs mantalskontor FIb:1 1815 - 1827    144 kr
Göteborgs mantalskontor MtlReg:4 1815 - 1882    190 kr
Göteborgs mantalskontor MtlReg:5 1815 - 1882    198 kr
Göteborgs mantalskontor MtlReg:6 1815 - 1882    204 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:5 1816    413 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:6 1817    420 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:7 1818    369 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:8 1819    267 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:9 1820    282 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:10 1821    348 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:11 1822    334 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:12 1823    332 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:13 1824    323 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:14 1825    321 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:15 1826    304 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:16 1827    313 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:17 1828    357 kr
Göteborgs mantalskontor FIb:2 1828 - 1830    67 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:18 1829    379 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:19 1830    346 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:20 1831    350 kr
Göteborgs mantalskontor MtlReg:2 1831 - 1832    157 kr
Göteborgs mantalskontor FIb:3 1831 - 1833    69 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:21 1832    363 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:22 1833    369 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:23 1834    369 kr
Göteborgs mantalskontor FIb:4 1834 - 1836    65 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:24 1835    373 kr
Göteborgs mantalskontor MtlReg:3 1835 - 1845    239 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:25 1836    406 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:26 1837    445 kr
Göteborgs mantalskontor FIb:5 1837 - 1839    67 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:27 1838    412 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:28 1839    403 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:29 1840    397 kr
Göteborgs mantalskontor FIb:6 1840 - 1842    69 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:30 1841    412 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:31 1842    396 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:32 1843    380 kr
Göteborgs mantalskontor FIb:7 1843 - 1852    154 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:33 1844    391 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:34 1845    415 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:35 1846    436 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:36 1847    431 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:37 1848    438 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:38 1849    442 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:39 1850    476 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:40 1851    508 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:41 1852    442 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:42 1853    490 kr
Göteborgs mantalskontor FIb:8 1853 - 1862    196 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:43 1854    506 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:44 1855    515 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:45 1856    543 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:46 1857    556 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:47 1858    584 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:48 1859    626 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:49 1860    371 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:50 1860    314 kr
Göteborgs mantalskontor MtlReg:7 1860    256 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:51 1861    404 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:52 1861    339 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:53 1862    652 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:54 1863    778 kr
Göteborgs mantalskontor FIb:9 1863 - 1868    126 kr
Göteborgs mantalskontor FIb:10 1863 - 1868    138 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:55 1864    472 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:56 1864    370 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:57 1865    479 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:58 1865    385 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:59 1866    868 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:60 1867    486 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:61 1867    413 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:62 1868    492 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:63 1868    555 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:64 1869    477 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:65 1869    760 kr
Göteborgs mantalskontor FIb:11 1869 - 1876    141 kr
Göteborgs mantalskontor FIb:12 1869 - 1876    133 kr
Göteborgs mantalskontor FIb:13 1869 - 1876    100 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:66 1870    500 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:67a 1870    418 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:67b 1870    394 kr
Göteborgs mantalskontor MtlReg:8 1870    276 kr
Göteborgs mantalskontor MtlReg:9 1870    270 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:68 1871    493 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:69 1871    805 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:70 1872    462 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:71 1872    760 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:72 1873    469 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:73 1873    771 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:74 1874    468 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:75 1874    779 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:76 1875    476 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:77 1875    823 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:78 1876    480 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:79 1876    883 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:80 1877    489 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:81 1877    931 kr
Göteborgs mantalskontor FIb:14 1877 - 1882    131 kr
Göteborgs mantalskontor FIb:15 1877 - 1882    123 kr
Göteborgs mantalskontor FIb:16 1877 - 1882    94 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:82 1878    486 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:83 1878    963 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:84 1879    492 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:85 1879    988 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:86 1880    494 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:87 1880    1026 kr
Göteborgs mantalskontor MtlReg:10 1880    277 kr
Göteborgs mantalskontor MtlReg:11 1880    248 kr
Göteborgs mantalskontor MtlReg:12 1880    149 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:88a 1881    539 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:88b 1881    425 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:89 1881    675 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:90 1882    751 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:91 1882    901 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:92 1883    524 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:93 1883    595 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:94 1883    683 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:95 1884    523 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:96 1884    541 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:97 1884    621 kr
Göteborgs mantalskontor MtlReg:13 1884    299 kr
Göteborgs mantalskontor MtlReg:14 1884    249 kr
Göteborgs mantalskontor MtlReg:15 1884    223 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:113 1890    767 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:114 1890    770 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:115a 1890    513 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:115b 1890    371 kr
Göteborgs mantalskontor MtlReg:16 1890    263 kr
Göteborgs mantalskontor MtlReg:17 1890    294 kr
Göteborgs mantalskontor MtlReg:18 1890    309 kr
Göteborgs mantalskontor MtlReg:19 1890    175 kr
Göteborgs mantalskontor MtlReg:20 1890    312 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:269 1911    444 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:270 1911    343 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:271 1911    276 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:272 1911    353 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:273 1911    320 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:274 1911    326 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:275 1911    400 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:276 1911    539 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:277 1911    301 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:278 1911    520 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:279 1911    418 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:280 1911    316 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:329 1916    505 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:330 1916    433 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:331 1916    347 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:332 1916    409 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:333 1916    429 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:334 1916    373 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:335 1916    314 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:336 1916    339 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:337 1916    433 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:338 1916    312 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:339 1916    606 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:340 1916    373 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:341 1916    433 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:403 1921    282 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:404 1921    336 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:405 1921    441 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:406 1921    574 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:407 1921    396 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:408 1921    667 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:409 1921    349 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:410 1921    452 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:411 1921    489 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:412 1921    401 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:413 1921    479 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:414 1921    325 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:415 1921    523 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:416 1921    448 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:417 1921    382 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:489 1926    333 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:490 1926    331 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:491 1926    451 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:492 1926    359 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:493 1926    352 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:494 1926    386 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:495 1926    347 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:496 1926    337 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:497 1926    469 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:498 1926    452 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:499 1926    505 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:500 1926    447 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:501 1926    501 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:502 1926    337 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:503 1926    529 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:504 1926    466 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:505 1926    368 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:506 1926    362 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:580 1931    339 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:581 1931    291 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:582 1931    451 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:583 1931    515 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:584 1931    391 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:585 1931    386 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:586 1931    345 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:587 1931    391 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:588 1931    299 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:589 1931    390 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:590 1931    479 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:591 1931    546 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:592 1931    562 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:593 1931    516 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:594 1931    335 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:595 1931    545 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:596 1931    513 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:597 1931    468 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:598 1931    409 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:687 1936    303 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:688 1936    256 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:689 1936    502 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:690 1936    537 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:691 1936    445 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:692 1936    403 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:693 1936    367 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:694 1936    414 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:695 1936    330 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:696 1936    357 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:697 1936    465 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:698 1936    321 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:699 1936    326 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:700 1936    334 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:701 1936    301 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:702 1936    354 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:703 1936    334 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:704 1936    288 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:705 1936    417 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:706 1936    390 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:707 1936    456 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:708 1936    379 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:709 1936    301 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:710 1936    269 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:711 1936    295 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:712 1936    243 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:825 1941    274 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:826 1941    295 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:827 1941    297 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:828 1941    280 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:829 1941    318 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:830 1941    387 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:831 1941    296 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:832 1941    409 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:833 1941    421 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:834 1941    363 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:835 1941    430 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:836 1941    462 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:837 1941    408 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:838 1941    367 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:839 1941    351 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:840 1941    416 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:841 1941    460 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:842 1941    315 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:843 1941    412 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:844 1941    318 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:845 1941    339 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:846 1941    225 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:847 1941    267 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:848 1941    318 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:849 1941    285 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:850 1941    274 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:851 1941    246 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:852 1941    333 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:853 1941    375 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:854 1941    400 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:980 1946    306 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:981 1946    338 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:982 1946    300 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:983 1946    290 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:984 1946    329 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:985 1946    482 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:986 1946    402 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:987 1946    451 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:988 1946    451 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:989 1946    399 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:990 1946    405 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:991 1946    317 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:992 1946    283 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:993 1946    325 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:994 1946    452 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:995 1946    454 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:996 1946    385 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:997 1946    256 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:998 1946    343 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:999 1946    384 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:1000 1946    364 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:1001 1946    349 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:1002 1946    331 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:1003 1946    442 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:1004 1946    384 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:1005 1946    481 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:1006 1946    451 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:1007 1946    384 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:1008 1946    440 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:1009 1946    394 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:1010 1946    360 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:1011 1946    528 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:1012 1946    337 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:1013 1947    348 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:1014 1947    354 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:1015 1947    456 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:1016 1947    405 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:1017 1947    440 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:1018 1947    479 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:1019 1947    345 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:1020 1947    462 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:1021 1947    405 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:1022 1947    522 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:1023 1947    447 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:1024 1947    530 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:1025 1947    484 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:1026 1947    496 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:1027 1947    506 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:1028 1947    541 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:1029 1947    552 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:1030 1947    433 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:1031 1947    387 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:1032 1947    444 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:1033 1947    590 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:1034 1947    471 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:1035 1947    538 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:1036 1947    417 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:1037 1947    505 kr
Göteborgs mantalskontor FIaa:1038 1947    564 kr

Alla volymer

ANTAL FÄRGBILDER

90 341 584

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet