Göteborgs länsfängelse

Göteborgs länsfängelse i Göteborgs och Bohus län
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFängelsearkiv
InformationPå 1790-talet hade Göteborgs fästning, enligt uppgift från landshövdingen, fängelserum vid Kungsporten, Drottningporten, i vakthuset vid Lilla Bommen samt i högvakten vid Stora Torget (senare Gustav Adolfs torg). Drottningporten omtalas som kronohäkte (Fredberg, Det gamla Göteborg II s. 666). 1836 26/2 upphörde jämlikt kungligt brev fängelset i Kungsporten och fångarna flyttades till Malmö allmänna arbets- och korrektionsanstalt. De andra fängelselokalerna torde ha upphört att fungera i och med att Göteborgs befästningar nedlades i början av 1800-talet. Det gamla Stadshuset eller Högvakten, huset mellan Börsen och hörnhuset vid Gustav Adolfs torg, fungerade dock som stadens fängelse (bysättningshäkte, gäldstuga, "tjuvakista" enligt Fredberg II s. 544 ff). Enligt uppgift från 1835 utgjordes länshäktet i Göteborg, även kallat kronohäkte, av ett grundmurat stenhus på en fri plats inom själva staden med en av murar omgiven gård. 1857 togs det nya Länsfängelset - Cellfängelset vid Lilla Bommen - i bruk. Det hade uppförts för att ersätta det utdömda länshäktet vid Sillgatan (Fredberg II s. 380). Cellfängelset nedlades 1907, då den nya Härlandaanstalten stod färdig och togs i bruk, ehuru Cellfängelset inte tömdes på fångar med en gång. Det gamla länshäktet och Cellfängelset har behandlats som en arkivbildare.

Skansen Kronan fungerade 1854-1858 som fängelse för 200 livstidsfångar från den nedlagda Karlstens fästning.
NADSE/GLA/11578
Volymer från Göteborgs länsfängelse
  Fångrullor, stamrullor
Kyrkoböcker
Övrigt

ArkivDigital - Släktforskning på nätet i färg
  öppnar volymen i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
  visar en informationsruta när muspekaren är över ikonen.
  lägger volymen till varukorgen. Det går även bra att beställa enskilda volymer på CD/DVD och priset anges till höger om ikonen.

NamnÅrtal  
Fångrullor, stamrullor
Göteborgs länsfängelse DIIIaa:1 1821    87 kr
Göteborgs länsfängelse DIIIaa:2 1822    88 kr
Göteborgs länsfängelse DIIIaa:3 1823    129 kr
Göteborgs länsfängelse DIIIaa:4 1824 - 1826    84 kr
Göteborgs länsfängelse DIIIaa:5 1826    82 kr
Göteborgs länsfängelse DIIIaa:6 1827    80 kr
Göteborgs länsfängelse DIIIaa:7 1828 - 1829    80 kr
Göteborgs länsfängelse DIIIaa:8 1830    87 kr
Göteborgs länsfängelse DIIIaa:9 1831    81 kr
Göteborgs länsfängelse DIIIaa:10 1832    95 kr
Göteborgs länsfängelse DIIIaa:11 1833    104 kr
Göteborgs länsfängelse DIIIaa:12 1836    92 kr
Göteborgs länsfängelse DIIIaa:13 1838    103 kr
Göteborgs länsfängelse DIIIaa:14 1840    145 kr
Göteborgs länsfängelse DIIIaa:15 1841 - 1842    138 kr
Göteborgs länsfängelse DIIIaa:16 1843    275 kr
Göteborgs länsfängelse DIIIaa:17 1844    210 kr
Göteborgs länsfängelse DIIIaa:29 1856    178 kr
Göteborgs länsfängelse DIIIaa:30 1857    175 kr
Göteborgs länsfängelse DIIIaa:31 1858    225 kr
Göteborgs länsfängelse DIIIaa:32 1859    241 kr
Göteborgs länsfängelse DIIIaa:33 1860    262 kr
Göteborgs länsfängelse DIIIaa:34 1861    306 kr
Göteborgs länsfängelse DIIIaa:37 1864    204 kr
Göteborgs länsfängelse DIIIaa:38 1865    210 kr
Göteborgs länsfängelse DIIIaa:39 1866    242 kr
Göteborgs länsfängelse DIIIaa:40 1867    220 kr
Göteborgs länsfängelse DIIIaa:41 1868    202 kr
Göteborgs länsfängelse DIIIaa:42 1869    229 kr
Göteborgs länsfängelse DIIIaa:43 1870    237 kr
Göteborgs länsfängelse DIIIaa:44 1871    236 kr
Göteborgs länsfängelse DIIIaa:45 1872    280 kr
Göteborgs länsfängelse DIIIaa:46 1873    327 kr
Göteborgs länsfängelse DIIIaa:78 1895    153 kr
Göteborgs länsfängelse DIIIaa:79 1896    320 kr
Göteborgs länsfängelse DIIIaa:80 1896    313 kr
Göteborgs länsfängelse DIIIaa:81 1897    334 kr
Göteborgs länsfängelse DIIIaa:82 1897    354 kr
Göteborgs länsfängelse DIIIaa:83 1898    442 kr
Göteborgs länsfängelse DIIIaa:84 1898    324 kr
Göteborgs länsfängelse DIIIaa:85 1899    441 kr
Göteborgs länsfängelse DIIIaa:86 1899    334 kr
Göteborgs länsfängelse DIIIaa:87 1900    429 kr
Göteborgs länsfängelse DIIIaa:88 1900    345 kr
Göteborgs länsfängelse DIIIaa:89 1901    449 kr
Göteborgs länsfängelse DIIIaa:90 1901    270 kr
Göteborgs länsfängelse DIIIaa:91 1902    443 kr
Göteborgs länsfängelse DIIIaa:92 1902    323 kr
Göteborgs länsfängelse DIIIaa:93 1903    385 kr
Göteborgs länsfängelse DIIIaa:94 1903    382 kr
Göteborgs länsfängelse DIIIaa:95 1904    414 kr
Göteborgs länsfängelse DIIIaa:96 1904    342 kr
Göteborgs länsfängelse DIIIaa:97 1905    418 kr
Göteborgs länsfängelse DIIIaa:98 1905    420 kr
Göteborgs länsfängelse DIIIaa:99 1906    472 kr
Göteborgs länsfängelse DIIIaa:100 1906    382 kr
Kyrkoböcker
Göteborgs länsfängelse DIIId:1 1847 - 1852    250 kr
Göteborgs länsfängelse DIIId:2 1853 - 1857    138 kr
Göteborgs länsfängelse DIIId:3 1857 - 1867    420 kr
Göteborgs länsfängelse DIIId:10 1857 - 1908    226 kr
Göteborgs länsfängelse DIIId:4 1868 - 1875    270 kr
Göteborgs länsfängelse DIIId:5 1875 - 1879    182 kr
Göteborgs länsfängelse DIIId:6 1879 - 1884    234 kr
Göteborgs länsfängelse DIIId:7 1885 - 1890    214 kr
Göteborgs länsfängelse DIIId:8 1891 - 1896    228 kr
Göteborgs länsfängelse DIIId:9 1896 - 1897    125 kr
Göteborgs länsfängelse DIIId:11 1897 - 1900    205 kr
Göteborgs länsfängelse DIIId:12 1900 - 1902    208 kr
Göteborgs länsfängelse DIIId:13 1903    211 kr
Göteborgs länsfängelse DIIId:14 1905 - 1907    207 kr
Övrigt
Göteborgs länsfängelse DIIIab:1 1845    52 kr
Göteborgs länsfängelse DIIIab:2 1847    58 kr
Göteborgs länsfängelse DIIIab:3 1848    52 kr
Göteborgs länsfängelse DIIIab:4 1849    60 kr
Göteborgs länsfängelse DIIIab:5 1850    57 kr
Göteborgs länsfängelse DIIIab:6 1851    55 kr
Göteborgs länsfängelse DIIIab:7 1852    54 kr
Göteborgs länsfängelse DIIIab:8 1853    51 kr
Göteborgs länsfängelse DIIIab:9 1854    54 kr
Göteborgs länsfängelse DIIIab:10 1855    52 kr
Göteborgs länsfängelse DIIIab:11 1856    52 kr
Göteborgs länsfängelse DIIIab:12 1857    51 kr
Göteborgs länsfängelse DIIIab:13 1859    46 kr
Göteborgs länsfängelse DIIIab:14 1860    52 kr
Göteborgs länsfängelse DIIIab:15 1861    55 kr
Göteborgs länsfängelse DIIIab:16 1862    54 kr
Göteborgs länsfängelse DIIIab:17 1863    51 kr
Göteborgs länsfängelse DIIIab:18 1864    55 kr
Göteborgs länsfängelse DIIIab:19 1865    55 kr
Göteborgs länsfängelse DIIIab:20 1866    57 kr
Göteborgs länsfängelse DIIIab:21 1867    54 kr
Göteborgs länsfängelse DIIIab:22 1868    58 kr
Göteborgs länsfängelse DIIIab:23 1869    57 kr
Göteborgs länsfängelse DIIIab:24 1870    57 kr
Göteborgs länsfängelse DIIIab:25 1871    55 kr
Göteborgs länsfängelse DIIIab:26 1872    57 kr
Göteborgs länsfängelse DIIIab:27 1873    62 kr
Göteborgs länsfängelse DIIIab:28 1874    58 kr
Göteborgs länsfängelse DIIIab:29 1875    55 kr
Göteborgs länsfängelse DIIIab:30 1876    57 kr
Göteborgs länsfängelse DIIIab:31 1877    55 kr
Göteborgs länsfängelse DIIIab:32 1878    61 kr
Göteborgs länsfängelse DIIIab:33 1879    59 kr
Göteborgs länsfängelse DIIIab:34 1880    59 kr
Göteborgs länsfängelse DIIIab:35 1881    62 kr
Göteborgs länsfängelse DIIIab:36 1882    61 kr
Göteborgs länsfängelse DIIIab:37 1883    62 kr
Göteborgs länsfängelse DIIIab:38 1884    55 kr
Göteborgs länsfängelse DIIIab:39 1885    67 kr
Göteborgs länsfängelse DIIIab:40 1886    67 kr
Göteborgs länsfängelse DIIIab:41 1886 - 1890    88 kr
Göteborgs länsfängelse DIIIab:42 1887    72 kr
Göteborgs länsfängelse DIIIo:1 1887 - 1896    88 kr
Göteborgs länsfängelse DIIIab:43 1889    72 kr
Göteborgs länsfängelse DIIIab:44 1890    69 kr
Göteborgs länsfängelse DIIIab:45 1891    69 kr
Göteborgs länsfängelse DIIIab:46 1892    72 kr
Göteborgs länsfängelse DIIIab:47 1893    70 kr
Göteborgs länsfängelse DIIIab:48 1894    70 kr
Göteborgs länsfängelse DIIIab:49 1895    73 kr
Göteborgs länsfängelse DIIIab:50 1896    73 kr
Göteborgs länsfängelse DIIIab:51 1897    76 kr
Göteborgs länsfängelse DIIIab:52 1898    76 kr
Göteborgs länsfängelse DIIIab:53 1899    77 kr
Göteborgs länsfängelse DIIIab:54 1900    78 kr
Göteborgs länsfängelse DIIIab:55 1901    76 kr
Göteborgs länsfängelse DIIIab:56 1902    76 kr
Göteborgs länsfängelse DIIIab:57 1903    77 kr
Göteborgs länsfängelse DIIIab:58 1904    75 kr
Göteborgs länsfängelse DIIIab:59 1905    81 kr
Göteborgs länsfängelse DIIIab:60 1906    81 kr

Alla volymer

ANTAL FÄRGBILDER

90 341 584

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet