Göteborgs uppbördsverk

Göteborgs uppbördsverk i Göteborgs och Bohus län
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypUppbördsverk
InformationUppbördsverket tillkom år 1947 då Mantalskontoret sammanslogs med krono- respektive kommunaluppbördskontorentill ett gemensamt verk, Uppbördsverket, med en kronokamrerare som chef. Som styrelse för Uppbördsverket fungerade drätselkammaren.Uppbördsverket hade huvudsakligen hand om folkbokföringen, beskattningen, taxerings- och uppbördsverksamheten samt uppgifter inom socialförsäkringsverksamheten.
Uppbördsverket svarade för den löpande civila bokföringen av stadens befolkning, mantalsskrivning av personer och fastigheter och upprättade register över dessa jämte vallängder.
För beskattningen upprättade verket längder och gjorde uträkning av den beskattningsbara inkomsten samt tjänstgjorde som kansli åt de lokala taxeringsnämnderna. Det fastställde de grunder efter vilka preliminär A-skatt utgick, debiterade preliminär B-skatt och utfärda debetsedlar, prövade ansökningar om befrielse från eller nedsättning av skatteavdrag med hänsyn till existensminimum, jämkning av preliminärskatt och anstånd med erläggande av debiterad skatt.

Inom socialförsäkringens område fastställde uppbördsverket den pensionsgrundande inkomsten enligt lagen om allmän försäkring samt utförde debitering av vissa tilläggspensionsavgifter.

Uppbördsverket upphörde 1966 och ersattes från 1967 av Lokala skattemyndigheten i Göteborgs fögderi.
NADSE/GLA/14841
Volymer från Göteborgs uppbördsverk
  Övrigt

ArkivDigital - Släktforskning på nätet i färg
  öppnar volymen i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
  visar en informationsruta när muspekaren är över ikonen.
  lägger volymen till varukorgen. Det går även bra att beställa enskilda volymer på CD/DVD och priset anges till höger om ikonen.

NamnÅrtal  
Övrigt
Göteborgs uppbördsverk FIaa:82 1948    595 kr
Göteborgs uppbördsverk FIaa:108 1949    564 kr
Göteborgs uppbördsverk FIaa:128 1950    332 kr

Alla volymer

ANTAL FÄRGBILDER

89 526 982

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet