Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västerbottens län

Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västerbottens län i Västerbottens län
LänVästerbottens län
LandskapVästerbotten, har tillhört: Lappland, Ångermanland
ArkivtypHovrätt
InformationSvea Hovrätt inrättades genom rättegångsordinantian den 10 februari 1614. Hovrättens fiskal, Advokatfiskalen, hade till uppgift att anställa åtal i de av hovrätten direkt upptagna målen, han fick dessutom efter hand ansvaret för en rad administrativa frågor. År 1595 beslöts att underrrätternas domböcker skulle sändas in till Kungl. Maj:t för granskning. Hovrätterna övertog från 1614 denna granskning som gav upphov till serierna av s.k. renoverade domböcker och småprotokoll, vilket således är avskrifter av underrätternas domböcker och småprotokoll. Dessa renovationsserier har arkiverats i advokatfiskalens arkiv. Från 1849 begräsades renovationerna till mål som gällde ägande- och nyttjanderätt, arv och testamenten. Avskrifterna av domarna i brottmål gjordes således inte senare.

I allmänhet är serierna av renoverade domböcker och småprotokoll bevarade i högre utsträckning än origanal- (koncept-) exemplaren, det gäller särskilt de äldre årgångarna fram till anrdra hälften av 1700-talet. Efter 1849 är således endast konceptdomböckerna fullständiga.

Att hitta i materialet:
Inmatningen och länkningen av de renoverade domböckerna i Svea Hovrätts arkiv är gjord med utgångspunkt i förteckningen i Nationella Arkivdatabasen, NAD. Materialet är mycket omfattande, varför vi valt att göra en "underarkivbildare" för respektive län.

Förteckningen i NAD har flera brister. Många gånger står det bara XX län nr XX, utan att det framgår att volymen innehåller protokoll även från andra län. I häradsrätternas volymer kan det dessutom ingå protkoll från rådhusrätterna utan att detta framgår av förteckningen.

För att det ska bli enklare att orientera sig i materialet har vi därför fotograferat av de äldre arkivförteckningar på kort som förvaras vid Riksarkivet (se volymerna för vilka vi har angett Arkivförteckning som volymtyp). Förteckningarna för häradsrätter är uppställda härad för härad, och här framgår även om protokollen för ett visst år skulle ingå i böckerna för ett annat län. Det finns även en arkivförteckning över rådhusrätters domböcker som ingår i häradsrätternas volymer, uppställd stad för stad. Titta i denna förteckning om du i EXIe serien inte kan återfinna önskat årtal för en viss stad.
NADSE/RA/42042202
Volymer från Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västerbottens län
  Arkivförteckningar
Domböcker
Övrigt

ArkivDigital - Släktforskning på nätet i färg
  öppnar volymen i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
  visar en informationsruta när muspekaren är över ikonen.
  lägger volymen till varukorgen. Det går även bra att beställa enskilda volymer på CD/DVD och priset anges till höger om ikonen.

NamnÅrtal  
Arkivförteckningar
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västerbottens län ArkivförteckningVb:1 - 1845    67 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Arkivförteckning:2 - 1849  90 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Arkivförteckning:3 Okänt  209 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Arkivförteckning:4 1661  39 kr
Domböcker
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3137 1655 - 1656  310 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västerbottens län EXIe:3965 1672 - 1674    619 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIe:3156 1674  618 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIa:11 1677  718 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län EXIa:14 1678 - 1688  532 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Södermanlands län EXIa:13 1681  424 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Södermanlands län EXIa:20 1689 - 1698  882 kr
Se: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIa:21 1690  399 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västerbottens län EXIe:3966 1691    572 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västerbottens län EXIe:3967 1692    603 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västerbottens län EXIe:3968 1693    538 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västerbottens län EXIe:3969 1694    588 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västerbottens län EXIe:3970 1695    631 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västerbottens län EXIe:3971 1696    639 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västerbottens län EXIe:3972 1697    738 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västerbottens län EXIe:3973 1698 - 1699    286 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västerbottens län EXId:873 1698 - 1709    408 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västerbottens län EXIe:3974 1701 - 1705    332 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västerbottens län EXIe:3975 1703    685 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västerbottens län EXIe:3976 1706 - 1707    284 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västerbottens län EXIe:3977 1710    408 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västerbottens län EXId:874 1710 - 1719    266 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västerbottens län EXIe:3978 1711 - 1712    360 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västerbottens län EXIe:3979 1713 - 1716    418 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västerbottens län EXIe:3980 1717 - 1720    320 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västerbottens län EXIe:3981 1721 - 1723    325 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västerbottens län EXIe:3982 1724 - 1726    362 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västerbottens län EXIe:3983 1727 - 1728    468 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västerbottens län EXIe:3984 1729    298 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västerbottens län EXIe:3985 1730    379 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västerbottens län EXIe:3986 1731    538 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västerbottens län EXIe:3987 1732    383 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västerbottens län EXIe:3988 1733    299 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västerbottens län EXIe:3989 1734 - 1735    629 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västerbottens län EXIe:3990 1736    388 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västerbottens län EXIe:3991 1737    446 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västerbottens län EXIe:3992 1738 - 1739    538 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västerbottens län EXIe:3993 1740 - 1741    508 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västerbottens län EXIe:3994 1742 - 1743    348 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västerbottens län EXIe:3995 1744 - 1745    409 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västerbottens län EXIe:3996 1746 - 1747    450 kr
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Västerbottens län EXIe:3997 1748 - 1749    435 kr
Övrigt
Se: Svea Hovrätt - Adelns bouppteckningar 1736 -   

Alla volymer

ANTAL FÄRGBILDER

90 341 584

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet