Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona

Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona i Blekinge län
LänBlekinge län
LandskapBlekinge
ArkivtypFängelsearkiv
InformationKriminalvårdsanstaltens arkiv i Karlskrona omfattar handlingar från början av 1800-talet till 1992 till och med kronohäktets tid. Det finns exempelvis månadsförteckningar över fångar i Stads- och Rådhushäktet med främmande proveniens från 1800 och framåt, fångrullor, kyrkoböcker och inkomna handlingar från 1840-talet och framåt, dagrapporter, verkställda utslag och räkenskaper från 1850-talet och framåt, samt en del av andra serier av senare datum. Fångrullorna före år 1907 levererades till landsarkivet 1922. Stora delar av arkivet levererades 1982. 1993 i samband med nedläggningen, levererades återstoden. Den lokala och regionala fångvårdsanstalten för stadens och länets fångar i Karlskrona kan dateras till tiden för stadens grundläggning år 1680. Från början förvarades också civila fångar i flottans corps de garde på Lindelholmen. På 1690-talet fanns intill rådskammare som dock saknande eldstad och således inte fungerade vintertid. År 1707 beslöts att ett fängelse skulle byggas men det blev inte av och fångarna fick hålla till godo med en träkoja på Möllebacken. Först när det nya rådhuset byggdes på 1730-talet fick fångvården lämpligare lokaler. Kring mitten av 1700-talet fanns också ett spinnhus för lösdrivare. Annars var det huvudsakligen rannsakningsfångar som skulle förvaras i äldre tid och efter den stora branden år 1790 förvarades de dels tillsamman med fästningsfångarna, del i ett gråstensvalv vid amiralitetsvakten. Om länsfångarna heter det i Kungl. befallningshavandes femårsberättelse för Blekinge 1828-1832: "Något särskilt i Länsfängelse för förbrytare af mankönet finnes icke; utan till följe af en äldre föreskrift inrymmas alla sådana länets fångar uti flottans häkten samt förvarar der, tillsammans med flottans arrestanter, af Garnisons-manskapet, under Place-Majorens och Commendantens inseende. Länets fångar af Qvinnkönnet, äfvensom bysatte personer, förvaras uti dertill inrättade rum i Stadens Rådhus-byggnad, utan att Staden derföre njuter någon ersättning och utan att kändt är varifrån denna förbindelse sig härleder". Genom en nybyggnad av högvakten i mitten av 1820-talet fick de manliga länsfångarna tillgång till ett större och mindre rum i Amiralitetshäktet. För kvinnliga länsfångar stod tre rum till förfogande i rådhushäktet dessutom två för bysatta personer. Ett särskilt bysättningshäkte inrättades år 1847 och den 1 augusti 1851 öppnades det nybyggda länsfängelset med 90 ljusa och 5 mörka celler. Länsfängelset blev straffängelse 1911, kronohäkte 1938, anstalt för i huvudsak vanligt fångförvar 1947 och lokalanstalt 1974 under namnet Kriminalvårdsanstalten. Anstalten lades ner 1992-06-30. Litteratur: Janrik Bromé: Karlskrona stads historia... del 1, 1680-1790 (1930), sid 483 ff. Sigfrid Wieselgren: Sveriges fängelser och fångvård... (1895), sid 263, 303, 418. Ulrik Leander: En fängelsedirektörs minnen (1937). Landsarkivet i Lund: Domstolarnas, städernas och fångvårdsanstalternas arkiv i Skåne, Halland och Blekinge, del 1, (1987), sid 310 ff.
NADSE/LLA/10257
Volymer från Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona
  Kyrkoböcker
Övrigt

ArkivDigital - Släktforskning på nätet i färg
  öppnar volymen i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
  visar en informationsruta när muspekaren är över ikonen.
  lägger volymen till varukorgen. Det går även bra att beställa enskilda volymer på CD/DVD och priset anges till höger om ikonen.

NamnÅrtal  
Kyrkoböcker
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2BA:1 1843 - 1860    115 kr
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2BA:2 1844 - 1851    173 kr
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2BA:3 1851 - 1856    169 kr
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2BA:4 1857 - 1860    165 kr
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2BA:5 1860 - 1864    165 kr
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2BA:6 1864 - 1869    158 kr
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2BA:7 1869 - 1879    267 kr
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2BA:8 1877 - 1884    202 kr
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2BA:9 1885 - 1889    210 kr
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2BA:10 1890 - 1896    225 kr
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2BA:11 1897 - 1902    210 kr
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2BA:12 1902 - 1907    211 kr
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2BA:13 1907 - 1911    213 kr
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2BA:14 1911 - 1916    209 kr
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2BA:15 1916 - 1917    219 kr
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2BA:16 1917 - 1920    213 kr
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2BA:17 1920 - 1928    201 kr
Övrigt
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona Ö4A:1 1800 - 1818    292 kr
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona Ö4A:2 1819 - 1825    324 kr
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona Ö4B:1 1824 - 1826    226 kr
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona Ö4A:3 1826 - 1830    237 kr
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona Ö4B:2 1827 - 1829    234 kr
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona B4:1 1830 - 1837    435 kr
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona Ö4A:4 1831 - 1835    196 kr
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona B4:2 1836 - 1839    76 kr
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona B4:3 1838 - 1842    342 kr
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona B4:4 1840 - 1842    119 kr
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona B6:1 1841 - 1900    417 kr
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AA:1 1842 - 1850    141 kr
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AB:1 1843    176 kr
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona B4:5 1843 - 1845    381 kr
Se: Centralfängelset i Karlskrona D3CB:1 1843 - 1847  181 kr
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona Ö4A:5 1843 - 1851    205 kr
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AB:2 1844    156 kr
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AB:3 1845    197 kr
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AB:4 1846 - 1847    222 kr
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona B4:6 1846 - 1850    142 kr
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona B4:7 1846 - 1850    810 kr
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AB:5 1847 - 1849    238 kr
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AB:6 1850 - 1851    198 kr
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:1 1850 - 1852    126 kr
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AD:1 1851 - 1852    249 kr
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2BD:1 1851 - 1864    135 kr
Se: Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2BD:1 1851 - 1887  135 kr
Se: Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2BD:2 1851 - 1887  136 kr
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona B6:2 1851 - 1920    455 kr
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:2 1852 - 1853    120 kr
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:3 1853 - 1854    106 kr
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:4 1854 - 1855    138 kr
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:5 1855 - 1858    271 kr
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona B2C:1 1855 - 1908    127 kr
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:6 1858 - 1860    201 kr
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:7 1860 - 1861    145 kr
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2BB:1 1861 - 1887    281 kr
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:8 1862 - 1863    159 kr
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:9 1863 - 1864    147 kr
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:10 1865 - 1866    211 kr
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2BD:2 1865 - 1878    136 kr
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:11 1867    155 kr
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:12 1868    210 kr
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:13 1869    245 kr
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:14 1870    179 kr
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:15 1871    179 kr
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:16 1872    174 kr
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:17 1873    184 kr
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:18 1874    159 kr
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:19 1875    191 kr
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:20 1876    198 kr
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:21 1877    250 kr
Se: Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2BB:1 1877 - 1916  281 kr
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:22 1878    204 kr
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2BD:3 1878 - 1889    103 kr
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:23 1879    249 kr
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:24 1880    242 kr
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:25 1881    228 kr
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:26 1882    209 kr
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:27 1883    184 kr
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AD:2 1883 - 1912    198 kr
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:28 1884    203 kr
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:29 1885    181 kr
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:30 1886    158 kr
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:31 1887    196 kr
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:32 1888    209 kr
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:33 1889    178 kr
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2BD:4 1889 - 1900    168 kr
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:34 1890    187 kr
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:35 1891    186 kr
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:36 1892    169 kr
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:37 1893    172 kr
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:38 1894    200 kr
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:39 1895    162 kr
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:40 1896    171 kr
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:41 1897    145 kr
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:42 1898    131 kr
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:43 1899    179 kr
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:44 1900    208 kr
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:45 1901    211 kr
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2BD:5 1901 - 1924    267 kr
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:46 1902    195 kr
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:47 1903    210 kr
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:48 1904    216 kr
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:49 1905    206 kr
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:50 1906    210 kr
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:51 1907    190 kr
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:52 1908    190 kr
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:53 1909    195 kr
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:54 1910    220 kr
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:55 1911    160 kr
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:56 1912    247 kr
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:57 1913    212 kr
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AD:3 1913 - 1942    106 kr
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:58 1914    202 kr
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:59 1915    232 kr
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:60 1916    218 kr
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:61 1917    224 kr
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:62 1918 - 1919    244 kr
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:63 1919    120 kr
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:64 1920    141 kr
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:65 1921    150 kr
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:66 1922    151 kr
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:67 1923    154 kr
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:68 1924    156 kr
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:69 1925    148 kr
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:70 1926    147 kr
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:71 1927    160 kr
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:72 1928    181 kr
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2CA:1 1928 - 1933    328 kr
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:73 1929    176 kr
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:74 1930    167 kr
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:75 1931    154 kr
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:76 1932    177 kr
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:77 1933    153 kr
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:78 1934    151 kr
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2CA:2 1934 - 1939    324 kr
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:79 1935    127 kr
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:80 1936    121 kr
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:81 1937    139 kr
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:82 1938    142 kr
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:83 1939 - 1940    153 kr
Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona D2AC:84 1940 - 1941    123 kr

Alla volymer

ANTAL FÄRGBILDER

90 341 584

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet