Mo

Mo i Göteborgs och Bohus län
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapBohuslän
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationMo är annex i Naverstads och Mo pastorat.

Härad:
Bullaren

Stift:
Göteborg

Länkar:

Båhus Arkivguide om Mo

Släktdata om Mo
NADSE/GLA/13370
Volymer från Mo
  Husförhörslängder (Församlingsböcker)
Obefintlighetsböcker
In- och utflyttningslängder
Födelse- och dopböcker
Konfirmationsböcker
Kommunionlängder
Lysnings- och vigselböcker
Död- och begravningsböcker
Redogörelser för folkmängden (statistiska tabeller)
Övriga längder
Bilagor till husförhörslängden och församlingsboken
Bilagor till flyttningslängderna
Bilagor till födelse och dopboken
Bilagor till lysnings och vigselböcker
Bilagor till död och begravningsboken
Skrivelser, resolutioner från Kunglig Maj:t m. fl.
Sockenstämmas protokoll och handlingar
Kyrkstämmans och kyrkofullmäktiges protokoll och handlingar
Kyrkorådets protokoll och handlingar
Övriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar
Skolrådets protokoll och andra handlingar angående skolväsendet
Räkenskaper för kyrka
Räkenskaper för fattigvård
Räkenskaper för kollekt
Räkenskaper för övriga inrättningar och ändamål
Handlingar angående prästval och andra val
Visitationshandlingar samt inventarie och arkivförteckningar
Övriga handlingar angående kyrka och kyrkogård
Övriga handlingar och handskrifter
Mantalslängder
Domböcker
Bouppteckningar
Generalmönsterrullor
Övrigt

ArkivDigital - Släktforskning på nätet i färg
  öppnar volymen i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
  visar en informationsruta när muspekaren är över ikonen.
  lägger volymen till varukorgen. Det går även bra att beställa enskilda volymer på CD/DVD och priset anges till höger om ikonen.

NamnÅrtal  
Husförhörslängder (Församlingsböcker)
Se: Naverstad C:1 1690 - 1699  132 kr
Mo AI:1 1759 - 1792    124 kr
Se: Naverstad AI:3 1792 - 1815  203 kr
Se: Naverstad AI:4 1815 - 1820  181 kr
Se: Naverstad AI:5 1824 - 1830  121 kr
Se: Naverstad AI:6 1831 - 1838  184 kr
Se: Naverstad AI:7 1838 - 1842  177 kr
Se: Naverstad AI:8 1842 - 1848  187 kr
Se: Naverstad AI:9 1849 - 1856  204 kr
Se: Naverstad AI:10 1857 - 1862  197 kr
Mo AI:2 1862 - 1867    94 kr
Mo AI:3 1867 - 1871    103 kr
Mo AI:4 1871 - 1880    140 kr
Mo AI:5 1881 - 1891    144 kr
Mo AI:6 1891 - 1899    142 kr
Mo AIIa:1 1900 - 1921    210 kr
Obefintlighetsböcker
Se: Mo AI:5 1881 - 1891  144 kr
Mo AIII:1 1895 - 1897    64 kr
In- och utflyttningslängder
Se: Mo AI:1 1792 - 1793  124 kr
Se: Naverstad AI:2 1793  127 kr
Se: Naverstad AI:3 1797 - 1813  203 kr
Se: Naverstad AI:4 1816 - 1818  181 kr
Se: Naverstad B:1 1841 - 1861  108 kr
Se: Naverstad AI:10 1857 - 1861  197 kr
Se: Naverstad B:2 1862 - 1870  75 kr
Mo B:1 1871 - 1894    70 kr
Mo B:2 1895 - 1925    65 kr
Mo B:3 1916 - 1945    64 kr
Mo B:4 1926 - 1934    37 kr
Födelse- och dopböcker
Se: Naverstad C:1 1688 - 1717  132 kr
Se: Naverstad C:2 1721 - 1753  208 kr
Se: Naverstad C:3 1754 - 1777  148 kr
Se: Naverstad C:4 1778 - 1826  184 kr
Se: Naverstad C:5 1826 - 1852  237 kr
Se: Naverstad E:1 1841  138 kr
Se: Naverstad C:6 1843 - 1847  88 kr
Se: Naverstad C:7 1848 - 1851  85 kr
Se: Naverstad C:8 1853 - 1870  290 kr
Mo C:1 1871 - 1887    106 kr
Mo C:2 1888 - 1894    66 kr
Mo C:3 1895 - 1919    121 kr
Mo C:4 1920 - 1934    57 kr
Konfirmationsböcker
Se: Mo AI:1 1790 - 1795  124 kr
Se: Naverstad AI:3 1796 - 1814  203 kr
Se: Naverstad DII:5 1815 - 1868  295 kr
Se: Naverstad AI:4 1816 - 1818  181 kr
Mo DI:1 1895 - 1936    66 kr
Kommunionlängder
Se: Naverstad DII:1 1705 - 1718  135 kr
Se: Naverstad DII:5 1825 - 1863  295 kr
Se: Naverstad DII:4 1864 - 1868  118 kr
Mo DII:1 1869 - 1886    105 kr
Lysnings- och vigselböcker
Se: Naverstad C:1 1688 - 1715  132 kr
Se: Naverstad C:2 1729 - 1753  208 kr
Se: Naverstad C:3 1754 - 1777  148 kr
Se: Naverstad C:4 1778 - 1825  184 kr
Se: Naverstad C:5 1826 - 1852  237 kr
Se: Naverstad E:1 1841 - 1871  138 kr
Se: Naverstad E:2 1853 - 1867  111 kr
Se: Naverstad C:8 1853 - 1870  290 kr
Se: Mo C:1 1871 - 1887  106 kr
Se: Mo C:2 1888 - 1894  66 kr
Se: Mo C:3 1895 - 1923  121 kr
Mo E:1 1924 - 1934    40 kr
Död- och begravningsböcker
Se: Naverstad C:1 1688 - 1717  132 kr
Se: Naverstad C:2 1721 - 1753  208 kr
Se: Naverstad C:3 1754 - 1777  148 kr
Se: Naverstad C:4 1778 - 1825  184 kr
Se: Naverstad C:5 1826 - 1852  237 kr
Se: Naverstad C:6 1843 - 1847  88 kr
Se: Naverstad C:7 1848 - 1851  85 kr
Se: Naverstad C:8 1853 - 1870  290 kr
Se: Mo C:1 1871 - 1887  106 kr
Se: Mo C:2 1888 - 1894  66 kr
Se: Mo C:3 1895 - 1907  121 kr
Mo F:1 1907 - 1934    65 kr
Redogörelser för folkmängden (statistiska tabeller)
Mo GI:1 1749 - 1859    185 kr
Mo GI:2 1860    32 kr
Övriga längder
Se: Naverstad DII:5 1828 - 1863  295 kr
Se: Naverstad GII:1 1845 - 1928  43 kr
Se: Naverstad GII:2 1852 - 1855  86 kr
Se: Naverstad GII:3 1856 - 1870  222 kr
Bilagor till husförhörslängden och församlingsboken
Se: Naverstad HI:1 1841 - 1859  371 kr
Bilagor till flyttningslängderna
Mo HII:1 1753 - 1814    196 kr
Se: Naverstad DII:5 1815  295 kr
Mo HII:2 1815 - 1842    271 kr
Se: Naverstad HI:1 1843 - 1860  371 kr
Mo HII:3 1861 - 1890    432 kr
Mo HII:6 1891 - 1910    258 kr
Mo HII:7 1911 - 1916    114 kr
Bilagor till födelse och dopboken
Se: Naverstad C:6 1843 - 1847  88 kr
Se: Naverstad C:7 1848 - 1851  85 kr
Se: Naverstad HI:1 1848 - 1858  371 kr
Bilagor till lysnings och vigselböcker
Mo HV:1 1754 - 1783    207 kr
Mo HV:2 1784 - 1850    218 kr
Mo HV:3 1873 - 1891    215 kr
Bilagor till död och begravningsboken
Se: Naverstad C:6 1843 - 1847  88 kr
Se: Naverstad C:7 1848 - 1851  85 kr
Se: Naverstad HI:1 1848 - 1860  371 kr
Skrivelser, resolutioner från Kunglig Maj:t m. fl.
Mo J:1 1657 - 1805    63 kr
Se: Naverstad J:1 1681 - 1873  139 kr
Se: Naverstad J:2 1712 - 1844  165 kr
Sockenstämmas protokoll och handlingar
Mo KI:1 1750 - 1838    53 kr
Se: Naverstad KI:1 1789 - 1841  189 kr
Se: Naverstad KI:2 1841 - 1858  221 kr
Se: Naverstad KI:3 1858 - 1862  187 kr
Kyrkstämmans och kyrkofullmäktiges protokoll och handlingar
Se: Mo KI:1 1802  53 kr
Se: Mo KI:1 1804  53 kr
Se: Mo KI:1 1816  53 kr
Mo KIIa:1 1869 - 1914    106 kr
Mo KIIa:2 1915 - 1970    120 kr
Kyrkorådets protokoll och handlingar
Mo KIIIa:1 1869 - 1911    78 kr
Mo KIIIa:2 1912 - 1958    91 kr
Övriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar
Se: Naverstad KV:1 1844 - 1856  80 kr
Se: Naverstad KV:2 1844 - 1862  91 kr
Se: Naverstad KV:3 1857 - 1862  46 kr
Skolrådets protokoll och andra handlingar angående skolväsendet
Se: Naverstad KIV:1 1843 - 1872  135 kr
Räkenskaper för kyrka
Mo LI:1 1675 - 1783    181 kr
Mo LI:2 1784 - 1886    167 kr
Mo LI:3 1841 - 1848    49 kr
Räkenskaper för fattigvård
Se: Naverstad LIII:1 1818 - 1862  84 kr
Se: Mo LI:3 1841 - 1848  49 kr
Mo LIII:1 1845 - 1862    177 kr
Räkenskaper för kollekt
Se: Mo LI:3 1842 - 1848  49 kr
Räkenskaper för övriga inrättningar och ändamål
Se: Naverstad LV:1 1841 - 1859  82 kr
Handlingar angående prästval och andra val
Se: Naverstad M:1 1754 - 1841  74 kr
Visitationshandlingar samt inventarie och arkivförteckningar
Se: Mo LI:1 1717 - 1721  181 kr
Se: Naverstad N:1 1728 - 1843  78 kr
Se: Naverstad C:2 1739  208 kr
Se: Mo LI:2 1790  167 kr
Se: Mo LI:2 1821  167 kr
Se: Naverstad N:2 1850  45 kr
Se: Naverstad N:2 1857  45 kr
Övriga handlingar angående kyrka och kyrkogård
Mo O:1 1844 - 1887    79 kr
Övriga handlingar och handskrifter
Se: Naverstad C:2 1727  208 kr
Se: Naverstad P:2 1826 - 1827  139 kr
Se: Naverstad C:6 1843 - 1847  88 kr
Se: Naverstad C:5 1843 - 1851  237 kr
Se: Naverstad C:7 1848 - 1851  85 kr
Se: Naverstad P:3 1851 - 1857  64 kr
Mo PI:1 1862    31 kr
Mo P:1 1862 - 1864    43 kr
Mantalslängder
Mo Mtl 1748 - 1799   
Se: Göteborgs och Bohus läns landskontor 1748 - 1807   
Se: Norrvikens häradsskrivare FIa:1 1806  207 kr
Se: Norrvikens häradsskrivare FIa:2 1807  218 kr
Se: Norrvikens häradsskrivare FIa:3 1808  217 kr
Se: Norrvikens häradsskrivare FIa:4 1809  186 kr
Se: Norrvikens häradsskrivare FIa:85 1820 - 1830  158 kr
Se: Norrvikens häradsskrivare FIa:91 1941  61 kr
Domböcker
Se: Tanums, Bullarens, Kville och Vette häradsrätt 1660 - 1700   
Se: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Göteborg och Bohus län 1660 -   
Bouppteckningar
Se: Tanums, Bullarens, Kville och Vette häradsrätt 1722 - 1859   
Se: Bullarens häradsrätt 1860 - 1903   
Se: Kville, Tanums och Bullarens häradsrätt 1904 - 1926   
Se: Norrvikens domsagas häradsrätt 1927 -   
Generalmönsterrullor
Se: Generalmönsterrullor - Bohusläns regemente 1689 - 1884   
Övrigt
Se: Prosten C A Landbergs dagbok (Privatarkiv A0591) 1817 - 1845   

Alla volymer

ANTAL FÄRGBILDER

89 526 982

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet