Sjömanshuset i Karlshamn

Sjömanshuset i Karlshamn i Blekinge län
LänBlekinge län
LandskapBlekinge
ArkivtypSjömanshus
InformationHISTORIK
1774-03-09 behandlades inför magistraten i Karlshamn för första gången frågan om ett sjömanshus inrättande i staden. 1774-11-21 kom frågan ånyo upp till behandling och 1774-11-26 fattades ett principbeslut om ett sjömanshus inrättande under förutsättning att redarna och skepparna själv bekostade detta. Även om någon direktion genom detta beslut inte trädde i omedelbar funktion, så bör likväl detta datum räknas som sjömanshusets i Karlshamn tillkomstdag.

Enligt Kungl. Majts. och rikets kommerskollegii kungörelse angående distrikten för de särskilda sjömanshusen i riket, given i Stockholm den 10 mars 1871, (SFS nr 10 år 1871) kom sjömanshuset i Karlshamn att omfatta följande distrikt: Staden Karlshamn jämte Bräkne härad och Mörrums socken av Listers härad i Blekinge län samt Norrvidinge och Kinnevalds härader med staden Växjö i Kronobergs län.

Kungl. Majt. beslöt den 17 juni 1938 att 17 sjömanshus skulle indragas från och med den 1 juli 1939. Sjömanshuset i Karlshamn berördes inte av detta beslut. Kommerskollegium förordnade i detta sammanhang den 22 juni 1939 att arkivalierna i de indragna sjömanshusen skulle med vissa i skrivelser till sjömanshusen angivna undantag efter utgången av juni 1939 överflyttas till de kvarvarande sjömanshusen. Således kom arkivalierna från sjömanshuset i Ronneby att överflyttas till sjömanshuset i Karlshamn. Enligt beslut av 1960 års riksdag (prop. 124, 2 LU 43 och 51, rskr 340) upphörde de 30 dåvarande sjömanshusen med sin verksamhet den 30 juni 1961. De ersattes då av helt statliga organ inordnade i den allmänna arbetsförmedlingen, fortfarande benämnda sjömanshus, ett antal statliga sjömansnämnder samt ett antal nytillskapade privata stiftelser. Det sista sammanträdet enligt den gamla organisationsformen hölls i Karlshamn 1961-06-28. Arkiven i de 1961 upphörda sjömanshusen avlämnades bl.a. så att sjömanshuset i Karlshamn erhöll arkivalierna från sjömanshusen i Karlskrona och Sölvesborg. (Enl. Kungl. sjöfartsstyrelsens cirkulär av den 28 juni 1961). Kungl. Maj:t förordnade, att sjömanshus från och med den 1 juli 1961 tillsvidare skulle finnas inrättat i bl. a. Karlshamn samt att sjömanshusdistriktet för Karlshamn skulle omfatta hela Blekinge län. Kungl. Maj:t förordnade om sjömanshusens nedläggande vid utgången av 1969 (prop. 1969:138, SU 161, rskr 352; regleringsbrev 1969-12-05). Vid denna tidpunkt åter- stod endast 16 st. av de ursprungliga sjömanshusen.
NADSE/LLA/10736
Volymer från Sjömanshuset i Karlshamn
  Övrigt

ArkivDigital - Släktforskning på nätet i färg
  öppnar volymen i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
  visar en informationsruta när muspekaren är över ikonen.
  lägger volymen till varukorgen. Det går även bra att beställa enskilda volymer på CD/DVD och priset anges till höger om ikonen.

NamnÅrtal  
Övrigt
Sjömanshuset i Karlshamn DIa:1 1780 - 1799    256 kr
Se: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:1 1780 - 1799  256 kr
Se: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:1 1780 - 1799  256 kr
Sjömanshuset i Karlshamn DIa:2 1793 - 1809    206 kr
Se: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:2 1793 - 1809  206 kr
Se: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:2 1793 - 1809  206 kr
Sjömanshuset i Karlshamn DIa:3 1806 - 1813    259 kr
Se: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:3 1806 - 1813  259 kr
Se: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:3 1806 - 1813  259 kr
Sjömanshuset i Karlshamn DIa:4 1813 - 1817    220 kr
Se: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:4 1813 - 1817  220 kr
Se: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:4 1813 - 1817  220 kr
Sjömanshuset i Karlshamn DIa:5 1815 - 1821    230 kr
Se: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:5 1815 - 1821  230 kr
Se: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:5 1815 - 1821  230 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EXII:1 1817 - 1900    412 kr
Sjömanshuset i Karlshamn DId:1 1819 - 1870    196 kr
Sjömanshuset i Karlshamn DIa:6 1821 - 1823    175 kr
Se: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:6 1821 - 1823  175 kr
Se: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:6 1821 - 1823  175 kr
Sjömanshuset i Karlshamn DIa:7 1823 - 1826    162 kr
Se: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:7 1823 - 1826  162 kr
Se: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:7 1823 - 1826  162 kr
Sjömanshuset i Karlshamn DIa:8 1826 - 1828    144 kr
Se: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:8 1826 - 1828  144 kr
Se: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:8 1826 - 1828  144 kr
Sjömanshuset i Karlshamn DIa:9 1829 - 1831    166 kr
Se: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:9 1829 - 1831  166 kr
Se: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:9 1829 - 1831  166 kr
Sjömanshuset i Karlshamn DIa:10 1831 - 1833    143 kr
Se: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:10 1831 - 1833  143 kr
Se: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:10 1831 - 1833  143 kr
Sjömanshuset i Karlshamn DIa:11 1833 - 1835    174 kr
Se: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:11 1833 - 1835  174 kr
Se: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:11 1833 - 1835  174 kr
Sjömanshuset i Karlshamn DIa:12 1836 - 1838    148 kr
Se: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:12 1836 - 1838  148 kr
Se: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:12 1836 - 1838  148 kr
Sjömanshuset i Karlshamn DIa:13 1838 - 1840    130 kr
Se: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:13 1838 - 1840  130 kr
Se: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:13 1838 - 1840  130 kr
Sjömanshuset i Karlshamn DIa:14 1840 - 1842    134 kr
Se: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:14 1840 - 1842  134 kr
Se: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:14 1840 - 1842  134 kr
Sjömanshuset i Karlshamn DIa:15 1842 - 1844    120 kr
Se: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:15 1842 - 1844  120 kr
Se: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:15 1842 - 1844  120 kr
Sjömanshuset i Karlshamn DIa:16 1844 - 1847    162 kr
Se: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:16 1844 - 1847  162 kr
Se: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:16 1844 - 1847  162 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIb:1 1844 - 1872    72 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:1 1846 - 1872    64 kr
Sjömanshuset i Karlshamn DId:2 1847 - 1849    107 kr
Sjömanshuset i Karlshamn DIa:17 1848 - 1855    171 kr
Se: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:17 1848 - 1855  171 kr
Se: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:17 1848 - 1855  171 kr
Sjömanshuset i Karlshamn DId:3 1850 - 1858    178 kr
Sjömanshuset i Karlshamn DIa:18 1856 - 1859    118 kr
Se: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:18 1856 - 1859  118 kr
Se: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:18 1856 - 1859  118 kr
Sjömanshuset i Karlshamn DId:4 1858 - 1861    102 kr
Sjömanshuset i Karlshamn DIa:19 1860 - 1863    132 kr
Se: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:19 1860 - 1863  132 kr
Se: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:19 1860 - 1863  132 kr
Sjömanshuset i Karlshamn DId:5 1862 - 1870    153 kr
Sjömanshuset i Karlshamn DIa:20 1864 - 1869    137 kr
Se: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:20 1864 - 1869  137 kr
Se: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:20 1864 - 1869  137 kr
Sjömanshuset i Karlshamn DIa:21 1869 - 1872    142 kr
Se: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:21 1869 - 1872  142 kr
Se: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:21 1869 - 1872  142 kr
Sjömanshuset i Karlshamn DId:6 1871 - 1880    202 kr
Sjömanshuset i Karlshamn DII:1 1871 - 1902    183 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:2 1872    66 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIc:1 1872    33 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:3 1872 - 1873    69 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:4 1873    77 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIb:2 1873    57 kr
Sjömanshuset i Karlshamn DIa:22 1873 - 1876    103 kr
Se: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:22 1873 - 1876  103 kr
Se: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:22 1873 - 1876  103 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:5 1874    63 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:6 1874    65 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIb:3 1874    66 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:7 1875    62 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:8 1875    66 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIb:4 1875    58 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIb:5 1875    54 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:9 1876    69 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:10 1876    66 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIb:6 1876    69 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:11 1877    68 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:12 1877    61 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIb:7 1877    51 kr
Sjömanshuset i Karlshamn DIa:23 1877 - 1880    163 kr
Se: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:23 1877 - 1880  163 kr
Se: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:23 1877 - 1880  163 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:13 1878    66 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:14 1878    63 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIb:8 1878    75 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EX:1 1878 - 1895    243 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:15 1879    93 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIb:9 1879    72 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:16 1880    64 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:17 1880    69 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIb:10 1880    76 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:18 1881    55 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:19 1881    55 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIb:11 1881    66 kr
Sjömanshuset i Karlshamn DIa:24 1881 - 1884    165 kr
Se: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:24 1881 - 1884  165 kr
Se: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:24 1881 - 1884  165 kr
Sjömanshuset i Karlshamn DId:7 1881 - 1887    157 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:20 1882    57 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:21 1882    55 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIb:12 1882    66 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:22 1883    58 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:23 1883    54 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIb:13 1883    58 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIb:14 1883    57 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:24 1884    60 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:25 1884    63 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIb:15 1884    66 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIb:16 1884    74 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:26 1885    76 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:27 1885    76 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:28 1885    79 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIb:17 1885    72 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIb:18 1885    78 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIb:19 1885    105 kr
Sjömanshuset i Karlshamn DIa:25 1885 - 1888    203 kr
Se: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:25 1885 - 1888  203 kr
Se: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:25 1885 - 1888  203 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:29 1886    69 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:30 1886    73 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:31 1886    97 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIb:20 1886    63 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIb:21 1886    67 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIb:22 1886    70 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIb:23 1886    73 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIb:24 1886    67 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:32 1887    75 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:33 1887    70 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:34 1887    68 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIb:25 1887    78 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIb:26 1887    75 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIb:27 1887    75 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIb:28 1887    79 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIb:29 1887    74 kr
Sjömanshuset i Karlshamn DId:8 1887 - 1905    289 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:35 1888    85 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:36 1888    102 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIb:30 1888    69 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIb:31 1888    79 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIb:32 1888    94 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIb:33 1888    92 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:37 1889    85 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:38 1889    88 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIb:34 1889    94 kr
Sjömanshuset i Karlshamn DIa:26 1889 - 1892    199 kr
Se: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:26 1889 - 1892  199 kr
Se: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:26 1889 - 1892  199 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:39 1890    135 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIb:35 1890    136 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:40 1891    117 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIb:36 1891    120 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:41 1892    91 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:42 1892    102 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIb:37 1892    106 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIb:38 1892    108 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:43 1893    139 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIb:39 1893    115 kr
Sjömanshuset i Karlshamn DIa:27 1893 - 1898    199 kr
Se: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:27 1893 - 1898  199 kr
Se: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:27 1893 - 1898  199 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:44 1894    225 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIb:40 1894    196 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:45 1895    225 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIb:41 1895    249 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:46 1896    148 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:47 1896    130 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIb:42 1896    142 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIb:43 1896    135 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EX:2 1896 - 1902    332 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:48 1897    252 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIb:44 1897    209 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:49 1898    262 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIb:45 1898    166 kr
Sjömanshuset i Karlshamn DIa:28 1898 - 1901    213 kr
Se: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:28 1898 - 1901  213 kr
Se: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:28 1898 - 1901  213 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:50 1899    215 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIb:46 1899    212 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:51 1900    141 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:52 1900    133 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:53 1901    123 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:54 1901    136 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EXII:2 1901 - 1918    429 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:55 1902    136 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:56 1902    146 kr
Sjömanshuset i Karlshamn DIa:29 1902 - 1903    123 kr
Se: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:29 1902 - 1903  123 kr
Se: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:29 1902 - 1903  123 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:57 1903    145 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:58 1903    126 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EX:3 1903 - 1904    324 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:59 1904    108 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:60 1904    119 kr
Sjömanshuset i Karlshamn DIa:30 1904 - 1905    136 kr
Se: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:30 1904 - 1905  136 kr
Se: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:30 1904 - 1905  136 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:61 1905    112 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:62 1905    115 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EX:4 1905 - 1906    333 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:63 1906    106 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:64 1906    121 kr
Sjömanshuset i Karlshamn DIa:31 1906 - 1907    148 kr
Se: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:31 1906 - 1907  148 kr
Se: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:31 1906 - 1907  148 kr
Sjömanshuset i Karlshamn DId:9 1906 - 1912    102 kr
Sjömanshuset i Karlshamn DId:10 1906 - 1912    113 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:65 1907    175 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EX:5 1907 - 1908    322 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:66 1908    199 kr
Sjömanshuset i Karlshamn DIa:32 1908 - 1909    133 kr
Se: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:32 1908 - 1909  133 kr
Se: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:32 1908 - 1909  133 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:67 1909    197 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EX:6 1909 - 1910    360 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:68 1910    163 kr
Sjömanshuset i Karlshamn DIa:33 1910 - 1912    142 kr
Se: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:33 1910 - 1912  142 kr
Se: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:33 1910 - 1912  142 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:69 1911    152 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EX:7 1911    210 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:70 1912    94 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:71 1912    108 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EX:8 1912    240 kr
Sjömanshuset i Karlshamn DIa:34 1912 - 1913    131 kr
Se: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:34 1912 - 1913  131 kr
Se: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:34 1912 - 1913  131 kr
Sjömanshuset i Karlshamn DId:12 1912 - 1924    109 kr
Sjömanshuset i Karlshamn DId:11 1912 - 1925    102 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIV:1 1912 - 1929    249 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:72 1913    95 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:73 1913    104 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EX:9 1913    241 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:74 1914    94 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:75 1914    98 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:76 1914    99 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EX:10 1914    298 kr
Sjömanshuset i Karlshamn DIa:35 1914 - 1917    142 kr
Se: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:35 1914 - 1917  142 kr
Se: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:35 1914 - 1917  142 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:77 1915    106 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:78 1915    106 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EX:11 1915    323 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:79 1916    99 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:80 1916    112 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EX:12 1916    324 kr
Sjömanshuset i Karlshamn DIa:36 1916 - 1919    148 kr
Se: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:36 1916 - 1919  148 kr
Se: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:36 1916 - 1919  148 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:81 1917    113 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:82 1917    103 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EX:13 1917    265 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:83 1918    106 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:84 1918    97 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EX:14 1918    250 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:85 1919    104 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:86 1919    97 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:87 1919    97 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EX:15 1919    240 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EXII:3 1919 - 1939    406 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:88 1920    113 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:89 1920    134 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EX:16 1920    306 kr
Sjömanshuset i Karlshamn DIa:37 1920 - 1922    159 kr
Se: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:37 1920 - 1922  159 kr
Se: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:37 1920 - 1922  159 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:90 1921    119 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:91 1921    114 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EX:17 1921    255 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:92 1922    123 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:93 1922    136 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EX:18 1922    277 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EVIII:1 1922 - 1924    838 kr
Sjömanshuset i Karlshamn DId:13 1922 - 1931    140 kr
Sjömanshuset i Karlshamn DId:14 1922 - 1932    190 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:94 1923    126 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:95 1923    124 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EX:19 1923    314 kr
Sjömanshuset i Karlshamn DIa:38 1923 - 1925    229 kr
Se: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:38 1923 - 1925  229 kr
Se: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:38 1923 - 1925  229 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:96 1924    136 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:97 1924    118 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EX:20 1924    339 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EVIII:2 1924 - 1926    907 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:98 1925    166 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EX:21 1925    306 kr
Sjömanshuset i Karlshamn DIa:39 1925 - 1929    390 kr
Se: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:39 1925 - 1929  390 kr
Se: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:39 1925 - 1929  390 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:99 1926    125 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:100 1926    109 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EX:22 1926    326 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EVIII:3 1926 - 1928    777 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:101 1927    125 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:102 1927    119 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EX:23 1927    364 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:103 1928    117 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:104 1928    129 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EX:24 1928    372 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EVIII:4 1928 - 1930    857 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:105 1929    118 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:106 1929    115 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EX:25 1929    402 kr
Sjömanshuset i Karlshamn DIa:40 1929 - 1934    375 kr
Se: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:40 1929 - 1934  375 kr
Se: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:40 1929 - 1934  375 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:107 1930    118 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:108 1930    109 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EX:26 1930    400 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EVIII:5 1930 - 1931    840 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIV:2 1930 - 1945    277 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:109 1931    106 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:110 1931    103 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EX:27 1931    352 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EVIII:6 1931 - 1933    879 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:111 1932    159 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EX:28 1932    299 kr
Sjömanshuset i Karlshamn DId:15 1932 - 1939    98 kr
Sjömanshuset i Karlshamn DId:16 1932 - 1939    115 kr
Sjömanshuset i Karlshamn DId:17 1932 - 1939    111 kr
Sjömanshuset i Karlshamn DId:18 1932 - 1939    101 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:112 1933    158 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EX:29 1933    339 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EVIII:7 1933 - 1935    821 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:113 1934    159 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EX:30 1934    344 kr
Sjömanshuset i Karlshamn DIa:41 1934 - 1937    368 kr
Se: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:41 1934 - 1937  368 kr
Se: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:41 1934 - 1937  368 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:114 1935    158 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EX:31 1935    379 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EVIII:8 1935 - 1937    949 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:115 1936    103 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:116 1936    112 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EX:32 1936    407 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:117 1937    161 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EX:33 1937    456 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EVIII:9 1937 - 1939    934 kr
Sjömanshuset i Karlshamn DIa:42 1937 - 1941    339 kr
Se: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:42 1937 - 1941  339 kr
Se: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:42 1937 - 1941  339 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:118 1938    179 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EX:34 1938    396 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EVIII:10 1938 - 1963    399 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EVIII:11 1938 - 1963    343 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:119 1939    163 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EX:35 1939    544 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EVIII:12 1939 - 1940    715 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:120 1940    160 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EX:36 1940    496 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EVIII:13 1940 - 1941    652 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:121 1941    142 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EX:37 1941    465 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EVIII:14 1941 - 1942    693 kr
Sjömanshuset i Karlshamn DIa:43 1941 - 1945    362 kr
Se: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:43 1941 - 1945  362 kr
Se: Sjömanshuset i Karlshamn DIa:43 1941 - 1945  362 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EIIIa:122 1942    145 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EX:38 1942    408 kr
Sjömanshuset i Karlshamn EVIII:15 1942 - 1944    750 kr

Alla volymer

ANTAL FÄRGBILDER

90 341 584

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet