Naverstad

Naverstad i Göteborgs och Bohus län
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapBohuslän
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationNaverstad är moderförsamling i Naverstads och Mo pastorat.

Härad:
Bullaren

Stift:
Göteborg

Länkar:

Båhus Arkivguide om Naverstad

Släktdata om Naverstad
NADSE/GLA/13386
Volymer från Naverstad
  Husförhörslängder (Församlingsböcker)
Obefintlighetsböcker
In- och utflyttningslängder
Födelse- och dopböcker
Konfirmationsböcker
Kommunionlängder
Lysnings- och vigselböcker
Död- och begravningsböcker
Redogörelser för folkmängden (statistiska tabeller)
Övriga längder
Bilagor till husförhörslängden och församlingsboken
Bilagor till flyttningslängderna
Bilagor till födelse och dopboken
Bilagor till konfirmationsboken och kommunionlängden
Bilagor till död och begravningsboken
Skrivelser, resolutioner från Kunglig Maj:t m. fl.
Sockenstämmas protokoll och handlingar
Övriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar
Skolrådets protokoll och andra handlingar angående skolväsendet
Räkenskaper för fattigvård
Räkenskaper för kollekt
Räkenskaper för övriga inrättningar och ändamål
Handlingar angående prästval och andra val
Visitationshandlingar samt inventarie och arkivförteckningar
Övriga handlingar och handskrifter
Pålysningsböcker
Mantalslängder
Domböcker
Bouppteckningar
Generalmönsterrullor
Övrigt

ArkivDigital - Släktforskning på nätet i färg
  öppnar volymen i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
  visar en informationsruta när muspekaren är över ikonen.
  lägger volymen till varukorgen. Det går även bra att beställa enskilda volymer på CD/DVD och priset anges till höger om ikonen.

NamnÅrtal  
Husförhörslängder (Församlingsböcker)
Se: Naverstad C:1 1690 - 1699  132 kr
Naverstad AI:1 1759 - 1778    153 kr
Naverstad AI:2 1779 - 1792    127 kr
Naverstad AI:3 1792 - 1815    203 kr
Naverstad AI:4 1815 - 1820    181 kr
Naverstad AI:5 1824 - 1830    121 kr
Naverstad AI:6 1831 - 1838    184 kr
Naverstad AI:7 1838 - 1842    177 kr
Naverstad AI:8 1842 - 1848    187 kr
Naverstad AI:9 1849 - 1856    204 kr
Naverstad AI:10 1857 - 1862    197 kr
Naverstad AI:11 1862 - 1870    190 kr
Naverstad AI:12 1867 - 1871    207 kr
Naverstad AI:13 1871 - 1881    165 kr
Naverstad AI:14 1871 - 1881    150 kr
Naverstad AI:15 1881 - 1891    166 kr
Naverstad AI:16 1881 - 1891    151 kr
Naverstad AI:17 1892 - 1899    166 kr
Naverstad AI:18 1892 - 1899    163 kr
Naverstad AIIa:1 1900 - 1921    187 kr
Naverstad AIIa:2 1900 - 1921    184 kr
Naverstad AIIa:3 1900 - 1921    184 kr
Naverstad AIIa:4 1922 - 1943    189 kr
Naverstad AIIa:5 1922 - 1943    187 kr
Naverstad AIIa:6 1922 - 1943    182 kr
Obefintlighetsböcker
Se: Naverstad AI:14 1872 - 1880  150 kr
Se: Naverstad AI:16 1881 - 1891  151 kr
Se: Naverstad AI:18 1881 - 1895  163 kr
Se: Naverstad AIIa:3 1903 - 1921  184 kr
Se: Naverstad AIIa:6 1922 - 1943  182 kr
In- och utflyttningslängder
Se: Mo AI:1 1792  124 kr
Se: Naverstad AI:2 1793  127 kr
Se: Naverstad AI:3 1797 - 1813  203 kr
Se: Naverstad AI:4 1816 - 1818  181 kr
Se: Naverstad AI:5 1823  121 kr
Naverstad B:1 1841 - 1861    108 kr
Se: Naverstad AI:10 1857 - 1867  197 kr
Naverstad B:2 1862 - 1870    75 kr
Naverstad B:3 1871 - 1894    100 kr
Naverstad B:4 1895 - 1925    96 kr
Naverstad B:5 1916 - 1945    94 kr
Naverstad B:6 1926 - 1934    41 kr
Födelse- och dopböcker
Naverstad C:1 1688 - 1717    132 kr
Naverstad C:2 1722 - 1753    208 kr
Naverstad C:3 1754 - 1777    148 kr
Naverstad C:4 1778 - 1826    184 kr
Naverstad C:5 1826 - 1852    237 kr
Se: Naverstad E:1 1841  138 kr
Naverstad C:6 1843 - 1847    88 kr
Naverstad C:7 1848 - 1851    85 kr
Naverstad C:8 1853 - 1870    290 kr
Naverstad C:9 1871 - 1888    218 kr
Naverstad C:10 1889 - 1894    104 kr
Naverstad C:11 1895 - 1920    172 kr
Naverstad C:12 1921 - 1934    93 kr
Konfirmationsböcker
Se: Naverstad AI:2 1790 - 1795  127 kr
Se: Naverstad AI:3 1796 - 1815  203 kr
Se: Naverstad DII:5 1815  295 kr
Se: Naverstad AI:4 1816 - 1818  181 kr
Se: Naverstad DII:5 1819  295 kr
Se: Naverstad DII:5 1842 - 1868  295 kr
Naverstad DI:1 1869 - 1894    71 kr
Naverstad DI:2 1895 - 1929    96 kr
Kommunionlängder
Naverstad DII:1 1705 - 1718    135 kr
Naverstad DII:2 1842 - 1851    98 kr
Naverstad DII:3 1852 - 1855    89 kr
Naverstad DII:4 1856 - 1859    118 kr
Naverstad DII:5 1860 - 1864    295 kr
Naverstad DII:6 1865 - 1869    98 kr
Naverstad DII:7 1870 - 1875    90 kr
Naverstad DII:8 1876 - 1887    150 kr
Naverstad DII:9 1888 - 1893    112 kr
Lysnings- och vigselböcker
Se: Naverstad C:1 1688 - 1714  132 kr
Se: Naverstad C:2 1729 - 1753  208 kr
Se: Naverstad C:3 1754 - 1777  148 kr
Se: Naverstad C:4 1778 - 1825  184 kr
Se: Naverstad C:5 1826 - 1852  237 kr
Naverstad E:1 1841 - 1871    138 kr
Naverstad E:2 1853 - 1867    111 kr
Se: Naverstad C:8 1853 - 1870  290 kr
Se: Naverstad C:9 1871 - 1888  218 kr
Se: Naverstad C:10 1889 - 1894  104 kr
Naverstad E:3 1895 - 1935    189 kr
Död- och begravningsböcker
Se: Naverstad C:1 1688 - 1718  132 kr
Se: Naverstad C:2 1722 - 1753  208 kr
Se: Naverstad C:3 1754 - 1777  148 kr
Se: Naverstad C:4 1778 - 1825  184 kr
Se: Naverstad C:5 1826 - 1852  237 kr
Se: Naverstad C:6 1843 - 1847  88 kr
Se: Naverstad C:7 1848 - 1851  85 kr
Se: Naverstad C:8 1853 - 1870  290 kr
Se: Naverstad C:9 1871 - 1888  218 kr
Se: Naverstad C:10 1889 - 1894  104 kr
Se: Naverstad E:3 1895 - 1919  189 kr
Naverstad F:1 1920 - 1934    72 kr
Redogörelser för folkmängden (statistiska tabeller)
Naverstad GI:1 1749 - 1820    133 kr
Naverstad GI:2 1821 - 1859    103 kr
Naverstad GI:3 1860    33 kr
Övriga längder
Se: Naverstad P:2 1828 - 1876  139 kr
Naverstad GII:1 1845 - 1928    43 kr
Naverstad GII:2 1852 - 1855    86 kr
Naverstad GII:3 1856 - 1870    222 kr
Bilagor till husförhörslängden och församlingsboken
Naverstad HI:1 1841 - 1859    371 kr
Naverstad HI:3 1873 - 1899    79 kr
Bilagor till flyttningslängderna
Naverstad HII:1 1749 - 1789    286 kr
Naverstad HII:2 1790 - 1809    357 kr
Naverstad HII:3 1810 - 1819    349 kr
Se: Naverstad DII:5 1815  295 kr
Naverstad HII:4 1820 - 1829    331 kr
Naverstad HII:5 1830 - 1842    471 kr
Naverstad HII:6 1841 - 1850    249 kr
Naverstad HII:7 1851 - 1860    288 kr
Naverstad HII:8 1861 - 1870    366 kr
Naverstad HII:13 1871 - 1910    997 kr
Naverstad HII:14 1911 - 1916    302 kr
Bilagor till födelse och dopboken
Se: Naverstad HI:1 1845 - 1860  371 kr
Bilagor till konfirmationsboken och kommunionlängden
Se: Naverstad HI:1 1845 - 1860  371 kr
Bilagor till död och begravningsboken
Se: Naverstad C:6 1843 - 1847  88 kr
Se: Naverstad HI:1 1845 - 1860  371 kr
Se: Naverstad C:7 1848 - 1851  85 kr
Skrivelser, resolutioner från Kunglig Maj:t m. fl.
Naverstad J:1 1681 - 1873    139 kr
Naverstad J:2 1712 - 1880    165 kr
Sockenstämmas protokoll och handlingar
Naverstad KI:1 1755 - 1841    189 kr
Se: Mo KI:1 1819 - 1831  53 kr
Naverstad KI:2 1841 - 1858    221 kr
Naverstad KI:3 1858 - 1862    187 kr
Övriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar
Naverstad KV:1 1844 - 1857    80 kr
Naverstad KV:2 1844 - 1862    91 kr
Naverstad KV:3 1857 - 1862    46 kr
Skolrådets protokoll och andra handlingar angående skolväsendet
Naverstad KIV:1 1843 - 1872    135 kr
Naverstad KIV:2 1847 - 1860    96 kr
Räkenskaper för fattigvård
Naverstad LIII:1 1818 - 1862    84 kr
Räkenskaper för kollekt
Se: Naverstad C:2 1734  208 kr
Räkenskaper för övriga inrättningar och ändamål
Naverstad LV:1 1841 - 1859    82 kr
Handlingar angående prästval och andra val
Naverstad M:1 1754 - 1841    74 kr
Visitationshandlingar samt inventarie och arkivförteckningar
Naverstad N:1 1728 - 1843    78 kr
Se: Naverstad J:2 1842 - 1844  165 kr
Naverstad N:2 1850 - 1857    45 kr
Övriga handlingar och handskrifter
Se: Naverstad C:2 1722 - 1749  208 kr
Naverstad P:1 1764 - 1851    97 kr
Se: Naverstad AI:3 1796  203 kr
Naverstad P:2 1801 - 1876    139 kr
Se: Naverstad C:5 1841 - 1852  237 kr
Se: Naverstad C:6 1843 - 1847  88 kr
Se: Naverstad C:7 1848 - 1851  85 kr
Naverstad P:3 1851 - 1857    64 kr
Naverstad P:4 1862 - 1864    52 kr
Naverstad P:5 1868 - 1872    75 kr
Pålysningsböcker
Naverstad PII:1 1872 - 1873    55 kr
Naverstad PII:2 1874 - 1876    66 kr
Naverstad PII:3 1876 - 1881    91 kr
Naverstad PII:4 1882 - 1885    67 kr
Mantalslängder
Naverstad Mtl 1748 - 1799   
Se: Göteborgs och Bohus läns landskontor 1748 - 1807   
Se: Norrvikens häradsskrivare FIa:1 1806  207 kr
Se: Norrvikens häradsskrivare FIa:2 1807  218 kr
Se: Norrvikens häradsskrivare FIa:3 1808  217 kr
Se: Norrvikens häradsskrivare FIa:4 1809  186 kr
Se: Norrvikens häradsskrivare FIa:93 1820 - 1825  174 kr
Se: Norrvikens häradsskrivare FIa:108 1940  118 kr
Se: Norrvikens häradsskrivare FIa:109 1941  121 kr
Domböcker
Se: Tanums, Bullarens, Kville och Vette häradsrätt 1660 - 1700   
Se: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Göteborg och Bohus län 1660 -   
Bouppteckningar
Se: Tanums, Bullarens, Kville och Vette häradsrätt 1722 - 1859   
Se: Bullarens häradsrätt 1860 - 1903   
Se: Kville, Tanums och Bullarens häradsrätt 1904 - 1926   
Se: Norrvikens domsagas häradsrätt 1927 -   
Generalmönsterrullor
Se: Generalmönsterrullor - Bohusläns regemente 1689 - 1884   
Övrigt
Se: Prosten C A Landbergs dagbok (Privatarkiv A0591) 1817 - 1845   

Alla volymer

ANTAL FÄRGBILDER

89 526 982

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet