Älvsborg

Översikt över ArkivDigitals
bildarkiv i Älvsborgs län.
ArkivDigitals bilddatabas från Älvsborgs län

Handlingar från Älvsborgs län förvaras på Landsarkivet i Göteborg.

Kyrkböcker

 • Kyrkoböcker från äldsta tid till 1941 (eller så långt sekretessreglerna tillåter) (husförhörslängder/församlingsböcker, flyttade, födda, vigda och döda). Kompletteringsfotografering till år 1946 pågår.
 • Statistiska centralbyråns (SCB) utdrag ur födelse-, vigsel- och dödböcker för åren 1925-1947
 • Sockenstämmoprotokoll
 • Bilagor till flyttlängderna från äldsta tid till 1825

Bouppteckningar

 • Bouppteckningar från äldsta tid till omkring 1960
 • Landsarkivets bouppteckningsregister
 • Adelns bouppteckningar till omkring 1916

Häradsrätterna/Rådhusrätterna/Göta hovrätt

 • Domböcker (renoverade från Göta hovrätt) från äldsta tid till omkring 1730
 • Domböcker Bjärke häradsrätt 1607-1829
 • Domböcker Kinds häradsrätt 1598-1775
 • Domböcker Väne häradsrätt 1656-1702
 • Domböcker Alingsås rådhusrätt och magistrat 1630-1726 och 1754-1793
 • Domböcker Borås rådhusrätt och magistrat 1680-1900
 • Domböcker Ulricehamns rådhusrätt och magistrat 1575-1719
 • Domböcker Åmåls rådhusrätt och magistrat 1710-1719, 1728-1800 och 1808-1815

Högsta domstolen

 • Protokoll 1694-1800

Mantalslängder

 • Kammararkivets exemplar från äldsta tid till 1820 (arkivbildare = Mantalslängder 1642-1820 Älvsborgs län 1642-1820)
 • Häradsskrivarnas och städernas mantalslängder från äldsta tid till 1820
 • Mantalslängd från år 1941

Göteborgs domkapitel

 • Allmänna handlingar till protokollen från äldsta tid till omkring 1760

Skara Domkapitel

 • Längder över vaccinerade i hela stiftet 1805-1830
 • Lysningssedlar hela stiftet 1787-1794

Militaria

 • Generalmönsterrullor för de regementen som funnits i länet
 • Rullor 1620-1723
 • Stamkort för värnpliktiga inskrivna cirka 1902-1950
 • Meritförteckningar
 • Meritband 1757-1883 (från arméns pensionskassas arkiv)
 • Rullor över gratialister m.m. (ingår i Krigskollegium Krigsmanshuskontoret)
 • Flottans rullor 1635-1915
 • Båtsmansrullor (slutet av 1800-talet)
 • Skeppsmönsterrullor 1689-1873
 • Flottans meritförteckningar
 • Flottans pensionskassas rullor

Sjömanshus

 • Från äldsta tid till 1886

Fängelse och häkten

 • Fånglistor (från Justitiekanslerns arkiv) 1750-1825
 • Fångrullor från äldsta tid till omkring 1940

Flygfotografier

 • Flygfotografier (gårdar, torp, villor, industrifastigheter etc.), från 1950-talet till nutid. 

Övrigt

 • Släktnamnsregister - 1800
 • Landsarkivets register för städernas kyrkoböcker
 • Mycket material från Borås stadsarkiv

Just nu fotograferar vi

 • Kompletteringsfotografering moderna kyrkböcker (se vidare information under rubriken kyrkböcker)
 • Småprotokoll (renoverade från Göta hovrätt) 1701-1750

 

Övriga volymer

ANTAL FÄRGBILDER

90 341 584

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet