Blekinge

Översikt över ArkivDigitals
bildarkiv i Blekinge län.

ArkivDigital - bilddatabas från Blekinge

Handlingar från Blekinge län förvaras på Landsarkivet i Lund.

Kyrkböcker

 • Kyrkoböcker från äldsta tid till 1948 (eller så långt sekretessreglerna tillåter) (husförhörslängder/församlingsböcker, flyttade, födda, vigda och döda)
 • Statistiska centralbyråns (SCB) utdrag ur födelse-, vigsel- och dödböcker för åren 1925-1947
 • Flyttattester från äldsta tid till omkring 1825
 • Kyrkoräkenskaper frän äldsta tid till omkring 1800

Bouppteckningar

 • Bouppteckningar från äldsta tid till 1960
 • Landsarkivets bouppteckningsregister
 • Adelns bouppteckningar till omkring 1917 (vissa år saknas)

Häradsrätterna/Rådhusrätterna/Kämnärsrätterna/Göta hovrätt

 • Domböcker (renoverade från Göta hovrätt) från äldsta tid till omkring 1730
 • Vissa domböcker från härads-, rådhus- och kämnersrätterna

Högsta domstolen

 • Protokoll 1694-1800

Mantalslängder

 • Kammararkivets exemplar (arkivbildare = Mantalslängder 1642-1820 Blekinge län 1691-1820) 1691-1813 (vissa år saknas)
 • Landskontorets exemplar från äldsta tid till 1820
 • Häradsskrivarnas och städernas mantalslängder från äldsta tid till 1820
 • Mantalslängd från 1941

Militaria

 • Generalmönsterrullor för de regementen som funnits i länet
 • Rullor 1620-1723
 • Stamkort för värnpliktiga inskrivna cirka 1902-1950
 • Meritförteckningar
 • Meritband 1757-1883 (från arméns pensionskassas arkiv)
 • Rullor över gratialister m.m. (ingår i Krigskollegium Krigsmanshuskontoret)
 • Flottans rullor 1635-1915
 • Båtsmanskontrakt 1781-1896
 • Båtsmansrullor (slutet av 1800-talet)
 • Skeppsmönsterrullor 1689-1873
 • Flottans meritförteckningar
 • Flottans pensionskassas rullor

Sjömanshus

 • Sjömanshusen i Karlshamn, Karlskrona, Ronneby och Sölvesborg (från äldsta tid till 1942)

Fängelse och häkten

 • Centralfängelset i Karlskrona, Kriminalvårdsanstalten i Karlskrona, Kronoarbetskåren, Pionjärkåren, Bräkne häradshäkte, Karlshamn stadshäkte, Kronohäktet i Karlshamn, Listers häradshäkte, Medelstads häradshäkte, Ronneby stadshäkte, Sölvesborgs stadshäkte, Östra häradshäkte
 • Fånglistor (från Justitiekanslerns arkiv) 1750-1825

Jordrevningshandlingar

 • Handlingar från jordrevningen 1671

Domkapitel

 • Äktenskapsmål -1816 (luckor finns)

Flygfotografier

 • Flygfotografier (gårdar, torp, villor, industrifastigheter etc.), från 1950-talet till nutid. 

Övrigt

 • Katekismilängder
 • Brevdiarier från landskansli och landskontor (äldsta tid till 1800)
 • Kyrkornas märkvärdigheter 1830
 • Passjournaler från Blekinge läns landskansli 1817-1920
 • Diverse handlingar från städerna
 • Diverse handlingar från Amiralitetsbarnhuset i Karlskrona

Just nu fotograferar vi

 • Lagfarts- och fastighetsböcker från perioden cirka 1875-1932
 • Småprotokoll (renoverade från Göta hovrätt) 1701-1750

 

Övriga volymer

ANTAL FÄRGBILDER

90 341 584

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet